На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Top 100

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 36. Урок: типи і структура

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Кадрове діловодство

 39. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Епоха Просвітництва та її основні риси

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 51. Трипільська культура

 52. Демографічні проблеми людства

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Форми державного правління

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Походження і розвиток украінської мови

 69. Лідерство і керівництво

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 78. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 79. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 80. Невербальні засоби комунікації

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 89. Іншомовні слова в українській мові

 90. Облік праці та заробітної плати

 91. Фінансова система

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Менеджмент - наука управління

 95. Сутність та еволюція менеджменту

 96. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 97. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 98. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

купить диплом логиста

Наш интересный интернет-сайт , он описывает в статьях про картотеки https://www.maxformer.com/kartoteki-i-faylovyye-shkafy
У нашей компании полезный веб сайт на тематику https://tsoydesign.com.ua.