На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Фонетичні закони мови і правила правопису

 2. Податкове планування на підприємстві

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 5. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 6. Похідна функції

 7. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 8. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 9. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 10. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 11. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 12. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 13. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 14. Органи зору і слуху

 15. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 16. Чистий продукт та його структура

 17. Трудові спори

 18. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 19. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 20. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 21. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 22. Світова організація торгівлі

 23. Менеджмент банківської системи на прикладі

 24. Основні джерела виробництва електричної енергії

 25. Організація роботи з документами

 26. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 27. Блискавки

 28. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 29. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 30. Організація аудиторської діяльності

 31. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 32. Планети земної групи

 33. Авторське право в мережі Інтернет

 34. Принципи ревізії та її види

 35. Петро Дорошенко

 36. Період трьох літ

 37. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 38. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 39. Азовське море

 40. Грошовий ринок

 41. Небезпеки урбанізованого міста

 42. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 43. Кліматичні умови

 44. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 45. Ведучі мости автомобіля

 46. Фінансовий менеджмент

 47. Гончарство

 48. Статистика населення

 49. Запліднення

 50. Ернест Хемінгуей

 51. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 52. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 53. Поняття торгівлі цінними паперами

 54. Озонова діра

 55. Творчість Леонардо да Вінчі

 56. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 57. Методи формування цін

 58. Дмитро Байда-Вишневецький

 59. Культура мови

 60. Формування роздрібної ціни на ПММ

 61. Розвиток політичної науки у Новий час

 62. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 63. Племенні об’єднання на Україні

 64. Мова жестів

 65. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 66. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 67. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 68. Законодавство України про підприємства

 69. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 70. Валютні ринки

 71. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 72. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 73. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 74. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 75. Історія села Чемеринці

 76. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 77. Журнал реєстрації господарських процесів

 78. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 79. Міжнародна торгівля та валютні системи

 80. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 81. Музичний фольклор Тернопільщини

 82. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 83. Духовний вплив природи на людину

 84. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 85. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 86. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 87. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 88. Теорія соціальної стратифікації

 89. Життя та творчість Григорія Косинки

 90. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 91. Свято матері

 92. Глобалізація

 93. Держава і право феодальної Англії

 94. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 95. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 96. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 97. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 98. Ліс – наше багатство

 99. Доходи страховика

 100. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 101. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 102. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 103. СРСР 1964-1991 рр

 104. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 105. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 106. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 107. Інтернет банкінг в Україні

 108. Вартість втрачених можливостей

 109. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 110. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 111. Населення світу

 112. Бюджетний дефіцит і державний борг

 113. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 114. Фонд державного майна України

 115. Голод 1946-1947 років в Україні

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Еволюція релігійної філософії XX ст

 118. Імунна система

 119. Перевірки фінансової звітності

 120. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 121. Менеджмент підприємств бізнесу

 122. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 123. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 124. Можливості “1С Бухгалтерії

 125. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 126. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 127. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 128. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 129. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 132. Обставини, що виключають злочинність діяння

 133. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 134. Гідроліз

 135. Антон Павлович Чехов

 136. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 137. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 138. Внутрішні ціни та методи їх формування

 139. Розвиток життя на землі

 140. Державний бюджет України

 141. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 142. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 143. Оренда майна державних підприємств в Україні

 144. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 145. Адміністративні договори

 146. Формування двопартійної системи в Англії

 147. Етика науки

 148. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 149. Основні засоби

 150. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 151. Хімія і екологія

 152. Підготовка судової промови

 153. Методи і канали збору і поширення інформації

 154. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 155. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 156. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 157. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 158. Поняття та особливості формування ринку праці

 159. Увага людини. Загальні поняття

 160. Методика проведення аудиту

 161. Африка – Україна

 162. Облік робочого часу

 163. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 164. Захист навколишнього середовища

 165. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 166. Психоаналіз

 167. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 168. Ручні осколкові гранати

 169. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 170. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 171. Узагальнення результатів аудиту

 172. Тарифна система

 173. Адам Міцкевич

 174. Культура публічного виступу

 175. Поняття культурно історичної епохи

 176. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 177. Диференціація навчання на уроках математики

 178. Функції і роль кредиту

 179. Інфекції, отруєння. Імунітет

 180. Бетховен, життя і творчий шлях

 181. Аналіз імовірності банкрутства

 182. Оскар Уайльд

 183. Теплові машини

 184. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 185. Інвентаризація матеріальних цінностей

 186. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 187. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 188. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 189. Порядок призначення субсидій

 190. Вселенські собори

 191. Інформатика

 192. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 193. Доповідь

 194. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 195. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 196. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 197. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 198. Соціально-економічні наслідки інфляції

 199. Влада як соціальний феномен

 200. Способи ухилення від сплати податків

 201. Соціологія сім’ї

 202. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 203. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 204. Знос основних засобів, його види

 205. Що ми знаємо про СНІД

 206. Економіка Латинської Америки

 207. Договір комерційної концесії

 208. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 209. Ярослав Мудрий

 210. Письменники рідного краю

 211. Основи процесу управління маркетингом

 212. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 213. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 214. Пташок викликаю з теплого краю

 215. Сучасна модель атома

 216. Фінансові компанії

 217. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 218. Прибуток і затрати комерційного банку

 219. Банки та їх роль в економіці

 220. Підприємство як суб’єкт господарювання

 221. Основи банківського кредитування

 222. Рим та Карфаген

 223. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 224. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 225. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 226. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 227. Олесь Гончар

 228. Малі тіла Сонячної системи

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. Сонце і його значення для Cонячної системи

 231. Характеристика світового валютного ринку

 232. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 233. А.Сміт - як науковець-економіст

 234. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 235. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 236. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 237. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 238. Обмін Речовин та енергії

 239. Різновиди ринкових цін

 240. Операційні системи. Файлова система

 241. Карпатський державний заповідник

 242. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 243. Ціна та її особливості

 244. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 245. Приготування заправних перших страв

 246. Господарство України у 1939-1990 рр.

 247. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 248. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 249. Основні функції праці

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 252. Скло

 253. Категорії з курсу економічної історії

 254. Піфагор. Теорема Піфагора

 255. Числівники в діловому мовленні

 256. Світові природні ресурси

 257. Система формування вокально-хорових навиків

 258. Шарль Луї Монтеск'є

 259. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 260. Віруси – неклітинні форми життя

 261. William Shakespeare

 262. Фінансово-бюджетне регулювання

 263. Проблема субстанції

 264. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 265. Історія розвитку нейрохірургії

 266. Вплив природних катастроф

 267. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 268. Фіскальна політика української держави

 269. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 270. Просторове розміщення виробничого процесу

 271. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 272. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 273. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 274. О слово рідне! України слово!

 275. Породження мовлення

 276. Закони формальної логіки

 277. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 278. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 279. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 280. Акушерство як наука

 281. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 282. Святе слово - рідна мати

 283. Юрій Хмельницький

 284. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 285. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 286. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 287. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 288. Мінеральні ресурси світу та України

 289. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 292. Лицарі середньовіччя

 293. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 294. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 295. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 296. Моделі поведінки виробників

 297. Методичні основи планування продуктивності праці

 298. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 299. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 300. Державний борг. Обслуговування та управління

 301. Нарбут - український художник-графік

 302. Культура і природа

 303. Енергетична оцінка важкості праці

 304. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 305. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 306. Структура курсу БЖД

 307. Характеристика основних функцій нормування праці

 308. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 309. Нецінова конкуренція

 310. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 311. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 312. Теорії кредиту

 313. Водорості

 314. Основи економічної теорії

 315. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 316. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 317. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 318. Китай

 319. Трудові відносини, сутність і структура

 320. Ультразвук і інфразвук

 321. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 322. Організація обліку витрат

 323. Система обслуговування виробництва

 324. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 325. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 326. Вступна частина промови

 327. Диференціація дієздатності фізичної особи

 328. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 329. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 330. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 331. Організація обліку

 332. Доплати і надбавки

 333. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 334. Граматична форма ділових документів

 335. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 336. Шкідливі звички тютюнопаління

 337. Організація реалізації страхових послуг

 338. Життя і творчість Бетховена

 339. Академічна риторика

 340. Українське військо періоду козаччини

 341. Теорія особистості

 342. Форми забезпечення кредитів

 343. Організація

 344. Слова з літерою Ґ

 345. Поняття відкритості економіки

 346. Суть підприємництва, його види та розвиток

 347. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 348. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 349. Економічна свобода і підприємництво

 350. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 351. Національні особливості ділового спілкування

 352. Соціально-психологічний клімат

 353. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 354. Організація оплати праці на підприємствах

 355. Народна символіка

 356. Декоративна косметика: губні помади

 357. Колективні договори та угоди

 358. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 359. Охорона водного середовища

 360. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 361. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 362. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 363. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 364. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 365. Командитне товариство і товариство з додатковою

 366. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 367. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 368. Село моє, для мене ти єдине

 369. Дії солдата в бою

 370. Проблеми застосування податку на додану вартість

 371. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 372. Антоніми

 373. Організація енергетичного господарства

 374. Загальна характеристика класичної політичної економії

 375. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 376. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 377. Фіскальна політика держави

 378. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 381. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 382. Господарські товариства

 383. Особливості перекладу

 384. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 385. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 386. Надлюдина за Ніцше

 387. Національний банк Польщі

 388. Акредитив

 389. Демократія і самоврядування

 390. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 391. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 392. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 393. Облік грошових розрахунків

 394. Служба безпеки України

 395. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 396. Склад злочину

 397. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 398. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 399. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 400. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 401. Охорона природи

 402. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 403. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 404. Валовий національний продукт

 405. Реквізити ділових паперів

 406. Неокласичний синтез

 407. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 408. Інвестування

 409. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 410. Роль та місце жінки у общині

 411. Харчування різних груп населення

 412. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 413. Чинники економічного зростання

 414. Леся Українка

 415. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 416. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 417. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 418. Панас Мирний

 419. Логістика товарно-матеріальних запасів

 420. Залізничний транспорт

 421. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 422. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 423. Концепції демократії: розвиток та сутність

 424. Діяльність банку

 425. Конкуренція і ринок

 426. Інвестиційна діяльність

 427. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 428. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 429. Франц Шуберт. Біографія

 430. Категорії естетики

 431. Джерела фінансування проектів

 432. Правознавство, загальна термінологія

 433. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 434. Степ аеробіка

 435. Самооцінка

 436. РПС Японії

 437. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 438. Християнські свята

 439. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 440. Стратегія маркетингу

 441. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 442. Застосування ділового етикету в бізнесі

 443. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 444. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 445. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 446. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 447. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 448. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 449. Національний банк України статус і завдання

 450. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 451. Електричний струм в напівпровідниках

 452. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 453. Функції трудового права

 454. Конституція Франції 1946 року

 455. Чорнобиль

 456. Машинобудування світу

 457. Віденський конгрес

 458. Іван Франко

 459. Життя і творчість Гоголя

 460. Провідні ринки облігацій

 461. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 462. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 463. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 464. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 465. Державні символи

 466. Походження, суть та вартість грошей

 467. Психологія управління

 468. Повне товариство

 469. Антиінфляційна політика України

 470. Числові послідовності

 471. Порівняння функцій та їх застосування

 472. Урагани та повені як приклади небезпеки

 473. Поняття про етнографію

 474. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 475. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 476. Етика ненасилля в сучасному світі

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 479. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 480. Заробітна плата

 481. Неоінституціоналізм

 482. Статутний фонд

 483. Преміювання працівників

 484. Сальвадор Далі

 485. Біблія - священна книга християн

 486. Григорій Савич Сковорода

 487. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 488. Види кровотеч

 489. Історія олімпійських ігор

 490. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 491. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 492. Поняття та сфера укладення контракту

 493. Основні досягнення давньоруської культури

 494. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 495. Податкові надходження

 496. Інноваційна стратегія України

 497. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 498. Іспанія між першою та другою світовою війною

 499. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 500. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 501. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 502. Системи міжнародної економіки

 503. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 504. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 505. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 506. Світова організація торгівлі

 507. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 508. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 509. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 510. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 511. Громадяни як суб’єкти трудового права

 512. Туреччина

 513. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 514. Людина і біосфера

 515. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 516. Теорія комунікації в маркетингу

 517. Характерні риси імпресіонізму

 518. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 519. Причини інфляції

 520. Проблеми культурного відродження в Україні

 521. Основи загальновійськового бою

 522. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 523. Верховна Рада України

 524. Поняття та види співучасті

 525. Регулювання зайнятості населення

 526. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 527. Порядок створення кооперативу

 528. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 529. Міжнародні валютні відносини

 530. Національний банк України

 531. Ранній інституціоналізм

 532. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 533. Основні функції Національного банку України

 534. Джек Лондон

 535. Опоряджувальні роботи в будівництві

 536. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 537. Боспорське царство

 538. Напівпровідникові діоди

 539. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 540. Упаковка товару, вплив на споживача

 541. Держава і право ФРН

 542. Митне регулювання

 543. Творення слів

 544. Організація й обслуговування робочих місць

 545. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 546. Сутність та причини безробіття

 547. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 548. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 549. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 550. Мода 19-20 століть

 551. Цінність грошей у часі

 552. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 553. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 554. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 555. Борис Дмитрович Грінченко

 556. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 557. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 558. Фінансування освіти в Україні

 559. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 560. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 561. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 562. Поняття і види інфляції

 563. Середовище передачi в локальних мережах

 564. Телебачення і політика

 565. Сторінками давньогрецької теогонії

 566. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 567. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 568. Ультразвук і інфразвук

 569. Лізингові контракти

 570. Формування органів та взаємодія частин зародка

 571. Господарство Запорозької Січі

 572. Стилі правничої лінгвістики

 573. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 574. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 575. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 576. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 577. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 578. Генезис культури, специфіка культурних знань

 579. Економіка Канади

 580. Державне регулювання бізнесу

 581. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 582. Охорона видового різноманіття організмів

 583. Актуальні проблеми менеджменту

 584. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 585. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 586. Поняття про основні засоби

 587. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 588. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 589. Галичина у другій половині 19 століття

 590. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 591. Тактичне планування

 592. Комерційний банк. Управління та структура банку

 593. Диференціальні рівняння І порядку

 594. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 595. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 596. Кредитування у підприємницькій діяльності

 597. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 598. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 599. Афанасій Афанасійович Фет

 600. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Ринкова економіка

 603. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 604. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 605. Наполеон І

 606. Організаційні форми підприємства

 607. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 608. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 609. Практичне значення економічної теорії

 610. Перші гроші в Україні

 611. Можливості вступу України до СОТ

 612. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 613. Методика формування цін

 614. Доходи в ринковій економіці

 615. Розвиток наукових знань про природу психіки

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 618. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 619. Ярмарок

 620. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 621. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 622. Іван Мазепа

 623. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 624. Підприємство як соціальна організація

 625. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 626. Українська культура доби національного відродження

 627. Роль малого бізнесу в економіці

 628. Поет Віктор Забіла

 629. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 630. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 631. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 632. Флора і фауна літом

 633. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 634. Організація виробничих процесів

 635. Вибори в Україні

 636. Excel

 637. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 638. Типи (моделі) виборчих систем

 639. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 640. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 641. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 642. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 643. Твори письменників XIX—початку XX ст

 644. Характеристика світового ринку нафти

 645. Міжособистісне розуміння

 646. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 647. Основи транспортних перевезень

 648. Гіпербола

 649. Сучасна рецензія, як жанр

 650. Плата за природні ресурси

 651. Історія виникнення реактивних двигунів

 652. Фінансова система держави

 653. Історія УПА

 654. Обґрунтування доцільності інвестування

 655. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 656. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 657. Великий байкар Леонід Глібов

 658. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 659. Міжнародні фінанси

 660. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 661. Сутність і роль перестрахування

 662. Паралельні обчислювальні системи

 663. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 664. Поняття aудиту та його сутність

 665. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 666. Держава в системі макроекономічного регулювання

 667. Бесіди з учнями про символи України

 668. Приготування бульйонів

 669. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 670. Способи подолання протидії слідству при допиті

 671. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 672. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 673. Види усного спілкування

 674. Мова логічного програмування "Пролог"

 675. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 676. Управління виробничими запасами

 677. Господарство країн Центральної Європи

 678. Естетика і мистецтвознавство

 679. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 680. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 681. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 682. Лізинг-кредит

 683. Ціна - її суть та процес формування...

 684. Історія економіки та економічної думки

 685. Логістика

 686. Основні методи боротьби з інфляцією

 687. Нове в бухгалтерському обліку

 688. Симон Петлюра: легенди та факти

 689. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 690. Країни Балтії

 691. Ціцерон - вершина римського красномовства

 692. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 693. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 694. Методи психологічної практики та їх використання

 695. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 696. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 697. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 698. Організація ремонтного господарства

 699. Рідна природа

 700. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 701. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 702. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 703. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 704. Корпоративні фінанси

 705. Програми сприяння зайнятості

 706. ЄБРР

 707. Виробництво паперу

 708. Древня Греція і риторика

 709. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Іслам-шиїти і суніти

 712. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 713. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 714. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 715. Суть і структура грошового ринку

 716. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 717. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 718. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 719. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 720. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 721. Томас Гоббс

 722. Сучасне вивчення природи

 723. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 724. Дисциплінарна відповідальність юристів

 725. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 726. Улас Самчук - письменник епічної широти

 727. Xімія і технологія органічних речовин

 728. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 729. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 730. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 731. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 732. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 733. Науковий стиль правничої лінгвістики

 734. Медична інформатика як наука

 735. Організація роботи аудитора

 736. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 737. Текст у рекламі

 738. Глава держави в зарубіжних країнах

 739. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 740. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 741. Класифікація графіки

 742. Міжнародний кредит

 743. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 744. Філософія як універсальний тип знань

 745. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 746. Гітара в історії розвитку музичної культури

 747. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 748. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 749. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 750. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 751. Біологічні ресурси України

 752. Мораль

 753. Мультиплікатор Кейнса

 754. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 755. Службові відрядження у межах України

 756. Регулювання валютних курсів

 757. Австрійська школа граничної корисності

 758. Система освіти в Ізраїлі

 759. Візантія

 760. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 761. Сімейний кодекс України

 762. Види і форми туризму

 763. Нова історична школа та соціальний напрям

 764. Квітковий годинник Карла Ліннея

 765. Астероїди і метеорити

 766. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 767. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 768. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 769. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 770. Історична економічна школа в Німеччині

 771. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 772. Загартовування організму дітей і підлітків

 773. Економічний аналіз

 774. Слово про ввічливість

 775. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 776. Генетичний аспект особистості

 777. Іноземний досвід медичного страхування

 778. Сутність юридичної особи

 779. Аристофан та його творчість

 780. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 781. Механізм грошово-кредитної діяльності

 782. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 783. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 784. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 785. Національна система електронних платежів

 786. Рекламне дослідження ринку

 787. Звичаї і обряди

 788. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 789. Загартування, його принципи

 790. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 791. Конформізм та конформісти

 792. Логіка та мова

 793. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 794. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 795. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 796. Гриби

 797. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 800. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 801. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 802. Початки комбінаторики

 803. Французький письменник — Марсель Пруст

 804. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 805. Концепція сучасного природознавства

 806. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 807. Розробка концепції маркетингу фірми

 808. Антивірусні програми

 809. Предмет правничої лінгвістики

 810. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 811. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 812. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 813. Становлення світового ринку

 814. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 815. Взаємовідносини України та НАТО

 816. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 817. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 818. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 819. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 820. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 821. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 822. Організація системи комунікації на фірмі

 823. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 824. Методи банківського кредитування

 825. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 826. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 827. Мистецтво Відродження

 828. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 829. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 830. Суспільство як система економічного взаємообміну

 831. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 832. Електроніка та мікросхемотехніка

 833. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 834. Валовий національний продукт

 835. Поняття галузі

 836. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 837. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 838. Страхування виробничих ризиків

 839. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 840. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 841. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 842. Класична теорія

 843. Біографія Лесі Українки

 844. Поняття і сутність факторів продуктивності

 845. Давньоірландський епос

 846. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 847. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 848. Що таке підприємництво

 849. Основні засади та проблеми інвестування

 850. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 851. Роль маркетингу в ринковій економіці

 852. Сутність та фактори економічного зростання

 853. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 854. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 855. Особливості інфляційного процесу в Україні

 856. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 857. Грунти гірських областей України

 858. Доля рідної мови - доля України

 859. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 860. Історія розвитку фармації

 861. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 862. Підприємство - елемент господарювання

 863. Стимулювання продажу товарів і послуг

 864. Інформатизація системи управління освітою

 865. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 866. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 867. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 868. Вибори та їх роль в політичному житті

 869. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 870. Теорія імовірностей та математична статистика

 871. Сутність, принципи та функції підприємства

 872. Впровадження стандартів на підприємстві

 873. Статистичні ряди і таблиці

 874. Служба в армії

 875. Детектив та історія його виникнення

 876. Організація та структура рекламного процесу

 877. Особливість ринку факторів виробництва

 878. Мозаїки Візантії

 879. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 880. Культурний процес за радянської влади

 881. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 882. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 883. Жан-Батіст Гренуй

 884. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 885. Інтернет та його професійне використання

 886. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 887. Рафаель

 888. Декоративне панно

 889. Лазер

 890. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 891. Театр

 892. Альтернативна енергія

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Зброя

 895. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 896. Харчування вагітної жінки

 897. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 898. Марко Черемшина

 899. Державне кредитування підприємств

 900. Куріння та діти: як захистити права дітей

 901. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 902. Видатки бюджету

 903. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 904. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 905. Проблеми стабілізації економіки України

 906. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 907. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 908. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 909. Основні етапи історії логіки

 910. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 911. Доступність економічної освіти

 912. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 913. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 914. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 915. Володимир Сосюра

 916. Меркурій

 917. Організація транспортних перевезень

 918. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 919. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 920. Фізичні вправи для вагітних

 921. Об’єкти та цілі БЖД

 922. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 923. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 924. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 925. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 926. Загальні положення етики бізнесу

 927. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 928. Ринок фінансових ресурсів

 929. Типи і види хорів

 930. Енополітична карта світу XXІ століття

 931. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 932. Музична культура України

 933. Художня обробка деревини

 934. Діловодство як функція управління

 935. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 936. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 937. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 938. Українська культура в міжнародних відносинах

 939. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 940. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 941. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 942. Пожежа

 943. Тарас Шевченко

 944. Методи регулювання інфляції

 945. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 946. Інтеграційна система України

 947. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 948. Страхування в туризмі

 949. Жанри красномовства

 950. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 951. Андріївська церква в Києві

 952. Сутність селянського господарства

 953. Система запалювання автомобіля

 954. Мркантелізм

 955. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 956. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 957. Західна драматургія

 958. Літературне редагування у сучасній редакції

 959. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 960. Отто фон Бісмарк

 961. філософія стародавності

 962. Природа — наша мати, треба її оберігати

 963. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 964. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 965. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 966. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 967. Оборотні кошти

 968. Інвестиції

 969. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 970. Охорона грунтів

 971. Іван Карпенко-Карий

 972. Еволюція мов програмування

 973. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 974. Матеріальна шкода поняття і види

 975. Економічний розвиток України в 20-і роки

 976. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 977. Форми представлення чисел

 978. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 979. Форми держави в зарубіжних країнах

 980. Фондові біржі, НАФТА

 981. Особливості податкової системи Франції

 982. Життя і творчість Василя Стефаника

 983. Остеохондроз

 984. Обгрунтування підприємницької ідеї

 985. Історія Стародавнього Світу

 986. Новаторство Драматургії Чехова

 987. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 988. Діяльність ТОВ, торговий патент

 989. Теорії походження життя

 990. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 991. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 992. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 993. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 994. Складні судження

 995. Кров в кровообіг

 996. Понятие и структура юридической науки

 997. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 998. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 999. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 1000. Тривалість життя людини