На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Бандитизм

 2. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 3. Національний ринок та його агрегати

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Податкове планування на підприємстві

 6. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 7. Період трьох літ

 8. Економічний аналіз

 9. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 10. Фонетичні закони мови і правила правопису

 11. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 12. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 13. Організація роботи з документами

 14. Похідна функції

 15. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 16. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 17. Органи зору і слуху

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 20. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 21. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 22. Чистий продукт та його структура

 23. Трудові спори

 24. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 25. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 26. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 27. Принципи ревізії та її види

 28. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 29. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 30. Ведучі мости автомобіля

 31. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 32. Світова організація торгівлі

 33. Менеджмент банківської системи на прикладі

 34. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 35. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 36. Блискавки

 37. Організація аудиторської діяльності

 38. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 39. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 40. Кліматичні умови

 41. Петро Дорошенко

 42. Гончарство

 43. Запліднення

 44. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 45. Грошовий ринок

 46. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 47. Азовське море

 48. Музичний фольклор Тернопільщини

 49. Небезпеки урбанізованого міста

 50. Фінансовий менеджмент

 51. Мова жестів

 52. Статистика населення

 53. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 54. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 55. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 56. Ернест Хемінгуей

 57. Поняття торгівлі цінними паперами

 58. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 59. Озонова діра

 60. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 61. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 62. Методи формування цін

 63. Формування роздрібної ціни на ПММ

 64. Дмитро Байда-Вишневецький

 65. Племенні об’єднання на Україні

 66. Культура мови

 67. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 68. Розвиток політичної науки у Новий час

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 71. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 72. Законодавство України про підприємства

 73. Валютні ринки

 74. Історія села Чемеринці

 75. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 76. Духовний вплив природи на людину

 77. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 78. Інтернет банкінг в Україні

 79. Журнал реєстрації господарських процесів

 80. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 81. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 82. Держава і право феодальної Англії

 83. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 84. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 85. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 86. Міжнародна торгівля та валютні системи

 87. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 88. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 89. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 90. Теорія соціальної стратифікації

 91. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 92. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 93. Ліс – наше багатство

 94. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 95. Життя та творчість Григорія Косинки

 96. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Вартість втрачених можливостей

 99. Свято матері

 100. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 101. Глобалізація

 102. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 103. Доходи страховика

 104. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 105. СРСР 1964-1991 рр

 106. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 107. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 108. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 109. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 110. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 111. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 112. Еволюція релігійної філософії XX ст

 113. Бюджетний дефіцит і державний борг

 114. Етапи розвитку сучасної логіки

 115. Населення світу

 116. Фонд державного майна України

 117. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 118. Імунна система

 119. Ручні осколкові гранати

 120. Обставини, що виключають злочинність діяння

 121. Голод 1946-1947 років в Україні

 122. Перевірки фінансової звітності

 123. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 124. Можливості “1С Бухгалтерії

 125. Менеджмент підприємств бізнесу

 126. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 127. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 128. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 129. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 132. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 133. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 134. Гідроліз

 135. Адміністративні договори

 136. Підготовка судової промови

 137. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 138. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 139. Антон Павлович Чехов

 140. Внутрішні ціни та методи їх формування

 141. Формування двопартійної системи в Англії

 142. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 143. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 144. Розвиток життя на землі

 145. Державний бюджет України

 146. Оренда майна державних підприємств в Україні

 147. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 148. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 149. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 150. Етика науки

 151. Основні засоби

 152. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 153. Методи і канали збору і поширення інформації

 154. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 155. Хімія і екологія

 156. Увага людини. Загальні поняття

 157. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 158. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 159. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 160. Поняття та особливості формування ринку праці

 161. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 162. Африка – Україна

 163. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 164. Культура публічного виступу

 165. Методика проведення аудиту

 166. Облік робочого часу

 167. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 168. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 169. Захист навколишнього середовища

 170. Психоаналіз

 171. Поняття культурно історичної епохи

 172. Диференціація навчання на уроках математики

 173. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 174. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 175. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 176. Вселенські собори

 177. Узагальнення результатів аудиту

 178. Оскар Уайльд

 179. Адам Міцкевич

 180. Тарифна система

 181. Інфекції, отруєння. Імунітет

 182. Бетховен, життя і творчий шлях

 183. Теплові машини

 184. Функції і роль кредиту

 185. Аналіз імовірності банкрутства

 186. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 187. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 188. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 189. Порядок призначення субсидій

 190. Інвентаризація матеріальних цінностей

 191. Влада як соціальний феномен

 192. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 193. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 194. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 195. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 196. Інформатика

 197. Доповідь

 198. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 199. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 200. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 201. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 202. Способи ухилення від сплати податків

 203. Соціально-економічні наслідки інфляції

 204. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 205. Соціологія сім’ї

 206. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 207. Знос основних засобів, його види

 208. Економіка Латинської Америки

 209. Що ми знаємо про СНІД

 210. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 211. Договір комерційної концесії

 212. Фінансові компанії

 213. Ярослав Мудрий

 214. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 215. Сучасна модель атома

 216. Письменники рідного краю

 217. Пташок викликаю з теплого краю

 218. Основи процесу управління маркетингом

 219. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 220. Банки та їх роль в економіці

 221. Підприємство як суб’єкт господарювання

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 224. Прибуток і затрати комерційного банку

 225. Основи банківського кредитування

 226. Породження мовлення

 227. Рим та Карфаген

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 230. Обмін Речовин та енергії

 231. Олесь Гончар

 232. Малі тіла Сонячної системи

 233. Сонце і його значення для Cонячної системи

 234. А.Сміт - як науковець-економіст

 235. Характеристика світового валютного ринку

 236. Різновиди ринкових цін

 237. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 238. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 239. Основні функції праці

 240. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 241. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 242. Приготування заправних перших страв

 243. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 244. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 245. Операційні системи. Файлова система

 246. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 247. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 248. Карпатський державний заповідник

 249. Ринок програмного забезпечення

 250. Категорії з курсу економічної історії

 251. Скло

 252. Ціна та її особливості

 253. Акушерство як наука

 254. Віруси – неклітинні форми життя

 255. Господарство України у 1939-1990 рр.

 256. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 257. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 258. Шарль Луї Монтеск'є

 259. Система формування вокально-хорових навиків

 260. Піфагор. Теорема Піфагора

 261. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 262. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 263. Числівники в діловому мовленні

 264. Світові природні ресурси

 265. Просторове розміщення виробничого процесу

 266. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 267. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 268. Проблема субстанції

 269. Закони формальної логіки

 270. Історія розвитку нейрохірургії

 271. William Shakespeare

 272. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 273. Фінансово-бюджетне регулювання

 274. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 275. Вплив природних катастроф

 276. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 277. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 278. Фіскальна політика української держави

 279. Лицарі середньовіччя

 280. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 281. О слово рідне! України слово!

 282. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 283. Сухомлинський про роботу над словом

 284. Енергетична оцінка важкості праці

 285. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 286. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 287. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 288. Святе слово - рідна мати

 289. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 290. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 291. Мінеральні ресурси світу та України

 292. Юрій Хмельницький

 293. Культура і природа

 294. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 295. Моделі поведінки виробників

 296. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 297. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 298. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 299. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 300. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 301. Характеристика основних функцій нормування праці

 302. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 303. Нарбут - український художник-графік

 304. Методичні основи планування продуктивності праці

 305. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 306. Державний борг. Обслуговування та управління

 307. Теорії кредиту

 308. Структура курсу БЖД

 309. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 310. Нецінова конкуренція

 311. Водорості

 312. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 313. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 314. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 315. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 316. Основи економічної теорії

 317. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 318. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 319. Слова з літерою Ґ

 320. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 321. Організація обліку витрат

 322. Трудові відносини, сутність і структура

 323. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 324. Китай

 325. Система обслуговування виробництва

 326. Вступна частина промови

 327. Життя і творчість Бетховена

 328. Ультразвук і інфразвук

 329. Українське військо періоду козаччини

 330. Диференціація дієздатності фізичної особи

 331. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 332. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 333. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 334. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 335. Організація обліку

 336. Національні особливості ділового спілкування

 337. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 338. Граматична форма ділових документів

 339. Доплати і надбавки

 340. Економічна свобода і підприємництво

 341. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 342. Організація реалізації страхових послуг

 343. Шкідливі звички тютюнопаління

 344. Форми забезпечення кредитів

 345. Поняття відкритості економіки

 346. Академічна риторика

 347. Теорія особистості

 348. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 349. Організація

 350. Суть підприємництва, його види та розвиток

 351. Соціально-психологічний клімат

 352. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 353. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 354. Дії солдата в бою

 355. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 356. Село моє, для мене ти єдине

 357. Організація оплати праці на підприємствах

 358. Декоративна косметика: губні помади

 359. Народна символіка

 360. Охорона водного середовища

 361. Надлюдина за Ніцше

 362. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 363. Командитне товариство і товариство з додатковою

 364. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 365. Колективні договори та угоди

 366. Особливості перекладу

 367. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 368. Роль та місце жінки у общині

 369. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 370. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 371. Національний банк Польщі

 372. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 373. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 374. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 375. Харчування різних груп населення

 376. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 377. Організація енергетичного господарства

 378. Проблеми застосування податку на додану вартість

 379. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 380. Антоніми

 381. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 382. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 383. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 384. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 385. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 386. Склад злочину

 387. Загальна характеристика класичної політичної економії

 388. Господарські товариства

 389. Фіскальна політика держави

 390. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 391. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 392. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 393. Демократія і самоврядування

 394. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 395. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 396. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 397. Акредитив

 398. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 399. Служба безпеки України

 400. Порівняння функцій та їх застосування

 401. Облік грошових розрахунків

 402. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 403. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 404. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 405. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 406. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 407. Валовий національний продукт

 408. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 409. Охорона природи

 410. Неокласичний синтез

 411. Реквізити ділових паперів

 412. Інвестування

 413. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 414. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 415. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 416. Чинники економічного зростання

 417. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 418. Залізничний транспорт

 419. Леся Українка

 420. Концепції демократії: розвиток та сутність

 421. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 422. Панас Мирний

 423. Логістика товарно-матеріальних запасів

 424. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 425. Конкуренція і ринок

 426. Віденський конгрес

 427. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 428. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 429. Діяльність банку

 430. Франц Шуберт. Біографія

 431. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 432. Інвестиційна діяльність

 433. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 434. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 435. Степ аеробіка

 436. Джерела фінансування проектів

 437. Психологія управління

 438. Категорії естетики

 439. Правознавство, загальна термінологія

 440. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 441. РПС Японії

 442. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 443. Християнські свята

 444. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 445. Самооцінка

 446. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 447. Чорнобиль

 448. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 449. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Національний банк України статус і завдання

 452. Стратегія маркетингу

 453. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 454. Електричний струм в напівпровідниках

 455. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 456. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 457. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 458. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 459. Функції трудового права

 460. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 461. Конституція Франції 1946 року

 462. Числові послідовності

 463. Життя і творчість Гоголя

 464. Машинобудування світу

 465. Іван Франко

 466. Провідні ринки облігацій

 467. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 468. Етика ненасилля в сучасному світі

 469. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 470. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 471. Антиінфляційна політика України

 472. Урагани та повені як приклади небезпеки

 473. Повне товариство

 474. Походження, суть та вартість грошей

 475. Державні символи

 476. Поняття про етнографію

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 479. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 480. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 481. Порядок створення кооперативу

 482. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 483. Основні досягнення давньоруської культури

 484. Сальвадор Далі

 485. Основи загальновійськового бою

 486. Заробітна плата

 487. Статутний фонд

 488. Неоінституціоналізм

 489. Біблія - священна книга християн

 490. Системи міжнародної економіки

 491. Преміювання працівників

 492. Григорій Савич Сковорода

 493. Поняття та сфера укладення контракту

 494. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 495. Види кровотеч

 496. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 497. Історія олімпійських ігор

 498. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 499. Іспанія між першою та другою світовою війною

 500. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 501. Інноваційна стратегія України

 502. Податкові надходження

 503. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 504. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 505. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 506. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 507. Людина і біосфера

 508. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 509. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 510. Громадяни як суб’єкти трудового права

 511. Напівпровідникові діоди

 512. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 513. Світова організація торгівлі

 514. Поняття та види співучасті

 515. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 516. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 517. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 518. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 519. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 520. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 521. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 522. Туреччина

 523. Проблеми культурного відродження в Україні

 524. Теорія комунікації в маркетингу

 525. Характерні риси імпресіонізму

 526. Верховна Рада України

 527. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 528. Причини інфляції

 529. Мода 19-20 століть

 530. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Регулювання зайнятості населення

 533. Міжнародні валютні відносини

 534. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 535. Ранній інституціоналізм

 536. Національний банк України

 537. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 538. Боспорське царство

 539. Джек Лондон

 540. Упаковка товару, вплив на споживача

 541. Основні функції Національного банку України

 542. Цінність грошей у часі

 543. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 544. Держава і право ФРН

 545. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 546. Митне регулювання

 547. Творення слів

 548. Сутність та причини безробіття

 549. Організація й обслуговування робочих місць

 550. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 551. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 552. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 553. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 554. Галичина у другій половині 19 століття

 555. Формування органів та взаємодія частин зародка

 556. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 557. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 558. Телебачення і політика

 559. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 560. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 561. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 562. Борис Дмитрович Грінченко

 563. Середовище передачi в локальних мережах

 564. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 565. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 566. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 567. Фінансування освіти в Україні

 568. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 569. Поняття і види інфляції

 570. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 571. Сторінками давньогрецької теогонії

 572. Стилі правничої лінгвістики

 573. Лізингові контракти

 574. Господарство Запорозької Січі

 575. Ультразвук і інфразвук

 576. Генезис культури, специфіка культурних знань

 577. Охорона видового різноманіття організмів

 578. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 579. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 580. Економіка Канади

 581. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 582. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 583. Державне регулювання бізнесу

 584. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 587. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 588. Актуальні проблеми менеджменту

 589. Тактичне планування

 590. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 591. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 592. Афанасій Афанасійович Фет

 593. Поняття про основні засоби

 594. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 595. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 596. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 597. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 598. Комерційний банк. Управління та структура банку

 599. Диференціальні рівняння І порядку

 600. Розвиток наукових знань про природу психіки

 601. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 602. Кредитування у підприємницькій діяльності

 603. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 604. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 605. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 606. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 607. Ринкова економіка

 608. Практичне значення економічної теорії

 609. Планування рекламної кампанії

 610. Наполеон І

 611. Роль малого бізнесу в економіці

 612. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 613. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 614. Організаційні форми підприємства

 615. Перші гроші в Україні

 616. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 617. Гіпербола

 618. Ярмарок

 619. Доходи в ринковій економіці

 620. Можливості вступу України до СОТ

 621. Методика формування цін

 622. Флора і фауна літом

 623. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 624. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 625. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 626. Вибори в Україні

 627. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 628. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 629. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 630. Підприємство як соціальна організація

 631. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 632. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 633. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 634. Поет Віктор Забіла

 635. Іван Мазепа

 636. Квітковий годинник Карла Ліннея

 637. Українська культура доби національного відродження

 638. Історія УПА

 639. Організація виробничих процесів

 640. Excel

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 643. Міжособистісне розуміння

 644. Типи (моделі) виборчих систем

 645. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 646. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 647. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 648. Історія виникнення реактивних двигунів

 649. Характеристика світового ринку нафти

 650. Приготування бульйонів

 651. Основи транспортних перевезень

 652. Господарство країн Центральної Європи

 653. Плата за природні ресурси

 654. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 655. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 656. Ціцерон - вершина римського красномовства

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Сучасна рецензія, як жанр

 659. Обґрунтування доцільності інвестування

 660. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 661. Фінансова система держави

 662. Паралельні обчислювальні системи

 663. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 664. Поняття aудиту та його сутність

 665. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 666. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 667. Великий байкар Леонід Глібов

 668. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 669. Бесіди з учнями про символи України

 670. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 671. Міжнародні фінанси

 672. Сутність і роль перестрахування

 673. Держава в системі макроекономічного регулювання

 674. Способи подолання протидії слідству при допиті

 675. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 676. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 677. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 678. Історія економіки та економічної думки

 679. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 680. Мова логічного програмування "Пролог"

 681. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 682. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 683. Країни Балтії

 684. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 685. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 686. Види усного спілкування

 687. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 688. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 689. Естетика і мистецтвознавство

 690. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 691. Управління виробничими запасами

 692. Логістика

 693. Ціна - її суть та процес формування...

 694. Лізинг-кредит

 695. Нове в бухгалтерському обліку

 696. Основні методи боротьби з інфляцією

 697. Симон Петлюра: легенди та факти

 698. Методи психологічної практики та їх використання

 699. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 700. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 701. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 702. Організація ремонтного господарства

 703. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 704. Корпоративні фінанси

 705. Рідна природа

 706. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 707. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 708. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 709. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 710. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 711. Виробництво паперу

 712. ЄБРР

 713. Медична інформатика як наука

 714. Іслам-шиїти і суніти

 715. Древня Греція і риторика

 716. Програми сприяння зайнятості

 717. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 718. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 719. Суть і структура грошового ринку

 720. Система освіти в Ізраїлі

 721. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 722. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 723. Улас Самчук - письменник епічної широти

 724. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 725. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 726. Гітара в історії розвитку музичної культури

 727. Томас Гоббс

 728. Дисциплінарна відповідальність юристів

 729. Сучасне вивчення природи

 730. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 731. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 732. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 733. Філософія як універсальний тип знань

 734. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 735. Xімія і технологія органічних речовин

 736. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 737. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 738. Науковий стиль правничої лінгвістики

 739. Глава держави в зарубіжних країнах

 740. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 741. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 742. Організація роботи аудитора

 743. Текст у рекламі

 744. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 745. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 746. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 747. Класифікація графіки

 748. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 751. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 752. Аристофан та його творчість

 753. Міжнародний кредит

 754. Біологічні ресурси України

 755. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 756. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 757. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 758. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 759. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 760. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 761. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 762. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 763. Мораль

 764. Мультиплікатор Кейнса

 765. Сутність юридичної особи

 766. Сімейний кодекс України

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Службові відрядження у межах України

 769. Регулювання валютних курсів

 770. Астероїди і метеорити

 771. Види і форми туризму

 772. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 773. Нова історична школа та соціальний напрям

 774. Візантія

 775. Звичаї і обряди

 776. Історична економічна школа в Німеччині

 777. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 778. Загартовування організму дітей і підлітків

 779. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 780. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 781. Механізм грошово-кредитної діяльності

 782. Генетичний аспект особистості

 783. Економічний аналіз

 784. Іноземний досвід медичного страхування

 785. Слово про ввічливість

 786. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 787. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 788. Конформізм та конформісти

 789. Рекламне дослідження ринку

 790. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 791. Загартування, його принципи

 792. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 793. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 794. Національна система електронних платежів

 795. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 796. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 797. Логіка та мова

 798. Концепція сучасного природознавства

 799. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 800. Предмет правничої лінгвістики

 801. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 802. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 803. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 804. Становлення світового ринку

 805. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 806. Гриби

 807. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 808. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 809. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 810. Початки комбінаторики

 811. Французький письменник — Марсель Пруст

 812. Основні етапи історії логіки

 813. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 814. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 815. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 816. Антивірусні програми

 817. Розробка концепції маркетингу фірми

 818. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 819. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 820. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 821. Суспільство як система економічного взаємообміну

 822. Мозаїки Візантії

 823. Давньоірландський епос

 824. Історія розвитку фармації

 825. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 826. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 827. Взаємовідносини України та НАТО

 828. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 829. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 830. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 831. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 832. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 833. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 834. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 835. Методи банківського кредитування

 836. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 837. Організація системи комунікації на фірмі

 838. Поняття галузі

 839. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 840. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 841. Електроніка та мікросхемотехніка

 842. Мистецтво Відродження

 843. Об’єкти та цілі БЖД

 844. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 845. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 846. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 847. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 848. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 849. Валовий національний продукт

 850. Страхування виробничих ризиків

 851. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 852. Що таке підприємництво

 853. Теорія імовірностей та математична статистика

 854. Роль маркетингу в ринковій економіці

 855. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 856. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 857. Поняття і сутність факторів продуктивності

 858. Класична теорія

 859. Біографія Лесі Українки

 860. Основні засади та проблеми інвестування

 861. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 862. Грунти гірських областей України

 863. Сутність та фактори економічного зростання

 864. Особливості інфляційного процесу в Україні

 865. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 866. Підприємство - елемент господарювання

 867. Стимулювання продажу товарів і послуг

 868. Декоративне панно

 869. Доля рідної мови - доля України

 870. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 871. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 872. Інформатизація системи управління освітою

 873. Детектив та історія його виникнення

 874. Вибори та їх роль в політичному житті

 875. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 876. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 877. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 878. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 879. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 880. Впровадження стандартів на підприємстві

 881. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 882. Статистичні ряди і таблиці

 883. Сутність, принципи та функції підприємства

 884. Культурний процес за радянської влади

 885. Служба в армії

 886. Організація та структура рекламного процесу

 887. Особливість ринку факторів виробництва

 888. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 889. Марко Черемшина

 890. Жан-Батіст Гренуй

 891. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 892. Інтернет та його професійне використання

 893. Театр

 894. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 895. Харчування вагітної жінки

 896. Альтернативна енергія

 897. Лазер

 898. Рафаель

 899. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 900. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 901. Зброя

 902. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 903. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 904. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 905. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 906. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 907. Державне кредитування підприємств

 908. Куріння та діти: як захистити права дітей

 909. Типи і види хорів

 910. Видатки бюджету

 911. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 912. Меркурій

 913. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 914. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 915. Страхування в туризмі

 916. Проблеми стабілізації економіки України

 917. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 918. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 919. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 920. Доступність економічної освіти

 921. Володимир Сосюра

 922. Організація транспортних перевезень

 923. Пожежа

 924. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 925. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 926. Діловодство як функція управління

 927. Фізичні вправи для вагітних

 928. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 929. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 930. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 931. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 932. Енополітична карта світу XXІ століття

 933. Ринок фінансових ресурсів

 934. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 935. Загальні положення етики бізнесу

 936. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 937. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 938. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 939. Українська культура в міжнародних відносинах

 940. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 941. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 942. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 943. Музична культура України

 944. Художня обробка деревини

 945. Жанри красномовства

 946. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 947. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 948. Методи регулювання інфляції

 949. Тарас Шевченко

 950. Інтеграційна система України

 951. Андріївська церква в Києві

 952. Матеріальна шкода поняття і види

 953. Система запалювання автомобіля

 954. Новаторство Драматургії Чехова

 955. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 956. Сутність селянського господарства

 957. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 958. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 959. Мркантелізм

 960. Західна драматургія

 961. філософія стародавності

 962. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 963. Охорона грунтів

 964. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 965. Літературне редагування у сучасній редакції

 966. Отто фон Бісмарк

 967. Природа — наша мати, треба її оберігати

 968. Еволюція мов програмування

 969. Понятие и структура юридической науки

 970. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 971. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 972. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 973. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 974. Особливості податкової системи Франції

 975. Форми представлення чисел

 976. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 977. Оборотні кошти

 978. Інвестиції

 979. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 980. Матеріальні і нематеріальні активи

 981. Іван Карпенко-Карий

 982. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 983. Форми держави в зарубіжних країнах

 984. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 985. Економічний розвиток України в 20-і роки

 986. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Фондові біржі, НАФТА

 989. Обгрунтування підприємницької ідеї

 990. Життя і творчість Василя Стефаника

 991. Остеохондроз

 992. Історія Стародавнього Світу

 993. Діяльність ТОВ, торговий патент

 994. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 995. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 996. Теорії походження життя

 997. Складні судження

 998. Кров в кровообіг

 999. Тривалість життя людини

 1000. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії