На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 2. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Економічний аналіз діяльності банку

 5. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 6. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 7. Організація роботи з документами

 8. Національний ринок та його агрегати

 9. Бандитизм

 10. Податкове планування на підприємстві

 11. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 12. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 13. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 16. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 17. Економічний аналіз

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Фонетичні закони мови і правила правопису

 20. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Чистий продукт та його структура

 23. Гончарство

 24. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 25. Похідна функції

 26. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 27. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 28. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 29. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 30. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 31. Мова жестів

 32. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 33. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 34. Трудові спори

 35. Інтернет банкінг в Україні

 36. Кліматичні умови

 37. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Запліднення

 40. Петро Дорошенко

 41. Менеджмент банківської системи на прикладі

 42. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 43. Світова організація торгівлі

 44. Блискавки

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 48. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 49. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 50. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 51. Музичний фольклор Тернопільщини

 52. Азовське море

 53. Фінансовий менеджмент

 54. Грошовий ринок

 55. Небезпеки урбанізованого міста

 56. Історія села Чемеринці

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Статистика населення

 59. Держава і право феодальної Англії

 60. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 61. Поняття торгівлі цінними паперами

 62. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 63. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 64. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 65. Озонова діра

 66. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 67. Ернест Хемінгуей

 68. Формування роздрібної ціни на ПММ

 69. Методи формування цін

 70. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 71. Племенні об’єднання на Україні

 72. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 73. Культура мови

 74. Дмитро Байда-Вишневецький

 75. Розвиток політичної науки у Новий час

 76. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 77. Духовний вплив природи на людину

 78. Законодавство України про підприємства

 79. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 80. Валютні ринки

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Журнал реєстрації господарських процесів

 83. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 84. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 85. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 86. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 87. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 88. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 89. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 90. Вартість втрачених можливостей

 91. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 92. Міжнародна торгівля та валютні системи

 93. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 94. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 95. Ліс – наше багатство

 96. Теорія соціальної стратифікації

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 99. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 100. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 101. Життя та творчість Григорія Косинки

 102. Доходи страховика

 103. Свято матері

 104. Обставини, що виключають злочинність діяння

 105. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 106. Глобалізація

 107. СРСР 1964-1991 рр

 108. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 109. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 110. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 111. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 112. Еволюція релігійної філософії XX ст

 113. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 114. Підготовка судової промови

 115. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Адміністративні договори

 118. Бюджетний дефіцит і державний борг

 119. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 120. Населення світу

 121. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 122. Фонд державного майна України

 123. Теплові машини

 124. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 125. Імунна система

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Менеджмент підприємств бізнесу

 128. Голод 1946-1947 років в Україні

 129. Перевірки фінансової звітності

 130. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 131. Обмін Речовин та енергії

 132. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 133. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 134. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 135. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 136. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 137. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 138. Внутрішні ціни та методи їх формування

 139. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 140. Формування двопартійної системи в Англії

 141. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 142. Гідроліз

 143. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 144. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 145. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 146. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 147. Антон Павлович Чехов

 148. Культура публічного виступу

 149. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 150. Етика науки

 151. Розвиток життя на землі

 152. Увага людини. Загальні поняття

 153. Державний бюджет України

 154. Методи і канали збору і поширення інформації

 155. Оренда майна державних підприємств в Україні

 156. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 157. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 158. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 159. Породження мовлення

 160. Основні засоби

 161. Оскар Уайльд

 162. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 163. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 164. Поняття та особливості формування ринку праці

 165. Хімія і екологія

 166. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 167. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 168. Африка – Україна

 169. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 170. Вселенські собори

 171. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 172. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 173. Облік робочого часу

 174. Диференціація навчання на уроках математики

 175. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 176. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 177. Методика проведення аудиту

 178. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 179. Фінансові компанії

 180. Захист навколишнього середовища

 181. Поняття культурно історичної епохи

 182. Психоаналіз

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 185. Узагальнення результатів аудиту

 186. Інфекції, отруєння. Імунітет

 187. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 188. Влада як соціальний феномен

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Адам Міцкевич

 191. Квітковий годинник Карла Ліннея

 192. Функції і роль кредиту

 193. Тарифна система

 194. Аналіз імовірності банкрутства

 195. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 196. Порядок призначення субсидій

 197. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 198. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 199. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 200. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 201. Ярослав Мудрий

 202. Пташок викликаю з теплого краю

 203. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 204. Інвентаризація матеріальних цінностей

 205. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 206. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 207. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 208. Доповідь

 209. Договір комерційної концесії

 210. Інформатика

 211. Сучасна модель атома

 212. Способи ухилення від сплати податків

 213. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 214. Економіка Латинської Америки

 215. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 216. Соціально-економічні наслідки інфляції

 217. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 218. Знос основних засобів, його види

 219. Рим та Карфаген

 220. Соціологія сім’ї

 221. Банки та їх роль в економіці

 222. Що ми знаємо про СНІД

 223. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 224. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 225. Категорії з курсу економічної історії

 226. Письменники рідного краю

 227. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 228. Основи процесу управління маркетингом

 229. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 230. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 231. Підприємство як суб’єкт господарювання

 232. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 233. Прибуток і затрати комерційного банку

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 236. Основи банківського кредитування

 237. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 238. Малі тіла Сонячної системи

 239. Акушерство як наука

 240. Олесь Гончар

 241. Характеристика світового валютного ринку

 242. Лицарі середньовіччя

 243. Основні функції праці

 244. Сонце і його значення для Cонячної системи

 245. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 246. Приготування заправних перших страв

 247. А.Сміт - як науковець-економіст

 248. Різновиди ринкових цін

 249. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 252. Піфагор. Теорема Піфагора

 253. Система формування вокально-хорових навиків

 254. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 255. Закони формальної логіки

 256. Карпатський державний заповідник

 257. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 258. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 259. Операційні системи. Файлова система

 260. Скло

 261. Шарль Луї Монтеск'є

 262. Енергетична оцінка важкості праці

 263. Віруси – неклітинні форми життя

 264. Ціна та її особливості

 265. Господарство України у 1939-1990 рр.

 266. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 267. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 268. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 269. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 270. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 271. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 272. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 273. Історія розвитку нейрохірургії

 274. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 275. Просторове розміщення виробничого процесу

 276. Святе слово - рідна мати

 277. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 278. Числівники в діловому мовленні

 279. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 280. Світові природні ресурси

 281. Проблема субстанції

 282. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 283. Фінансово-бюджетне регулювання

 284. Вплив природних катастроф

 285. Сухомлинський про роботу над словом

 286. William Shakespeare

 287. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 288. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 289. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 290. Фіскальна політика української держави

 291. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 292. О слово рідне! України слово!

 293. Моделі поведінки виробників

 294. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 295. Мінеральні ресурси світу та України

 296. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 297. Слова з літерою Ґ

 298. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 299. Дії солдата в бою

 300. Культура і природа

 301. Характеристика основних функцій нормування праці

 302. Юрій Хмельницький

 303. Надлюдина за Ніцше

 304. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 305. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 306. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 307. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 308. Економічна свобода і підприємництво

 309. Теорії кредиту

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Нецінова конкуренція

 312. Нарбут - український художник-графік

 313. Особливості перекладу

 314. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 315. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 316. Організація обліку витрат

 317. Методичні основи планування продуктивності праці

 318. Водорості

 319. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 320. Державний борг. Обслуговування та управління

 321. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 322. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 323. Структура курсу БЖД

 324. Село моє, для мене ти єдине

 325. Вступна частина промови

 326. Харчування різних груп населення

 327. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 328. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 331. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 332. Українське військо періоду козаччини

 333. Основи економічної теорії

 334. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 335. Система обслуговування виробництва

 336. Трудові відносини, сутність і структура

 337. Порівняння функцій та їх застосування

 338. Ультразвук і інфразвук

 339. Китай

 340. Диференціація дієздатності фізичної особи

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Організація обліку

 343. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 344. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 345. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 346. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 347. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 348. Граматична форма ділових документів

 349. Форми забезпечення кредитів

 350. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 351. Поняття відкритості економіки

 352. Доплати і надбавки

 353. Соціально-психологічний клімат

 354. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 355. Склад злочину

 356. Організація реалізації страхових послуг

 357. Декоративна косметика: губні помади

 358. Академічна риторика

 359. Охорона водного середовища

 360. Шкідливі звички тютюнопаління

 361. Організація

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Суть підприємництва, його види та розвиток

 364. Теорія особистості

 365. Роль та місце жінки у общині

 366. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 367. Національний банк Польщі

 368. Командитне товариство і товариство з додатковою

 369. Народна символіка

 370. Організація оплати праці на підприємствах

 371. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 372. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 373. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 374. Психологія управління

 375. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 376. Колективні договори та угоди

 377. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 380. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 381. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 382. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 383. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 384. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 385. Організація енергетичного господарства

 386. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 387. Господарські товариства

 388. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 389. Проблеми застосування податку на додану вартість

 390. Конституція Франції 1946 року

 391. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 392. Фіскальна політика держави

 393. Антоніми

 394. Служба безпеки України

 395. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 396. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 397. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 398. Життя і творчість Гоголя

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 401. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Загальна характеристика класичної політичної економії

 404. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 405. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 406. Акредитив

 407. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 408. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 409. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 410. Облік грошових розрахунків

 411. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 412. Основи загальновійськового бою

 413. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 414. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 415. Валовий національний продукт

 416. Залізничний транспорт

 417. Степ аеробіка

 418. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 419. Леся Українка

 420. Реквізити ділових паперів

 421. Концепції демократії: розвиток та сутність

 422. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 423. Неокласичний синтез

 424. Інвестування

 425. Охорона природи

 426. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 427. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 428. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 429. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 430. Основні досягнення давньоруської культури

 431. Чинники економічного зростання

 432. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 433. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 434. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 435. Числові послідовності

 436. Віденський конгрес

 437. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 438. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 439. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Панас Мирний

 442. Конкуренція і ринок

 443. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 444. Джерела фінансування проектів

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Діяльність банку

 447. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 448. Інвестиційна діяльність

 449. Чорнобиль

 450. Правознавство, загальна термінологія

 451. Категорії естетики

 452. РПС Японії

 453. Порядок створення кооперативу

 454. Християнські свята

 455. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 456. Електричний струм в напівпровідниках

 457. Застосування ділового етикету в бізнесі

 458. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 459. Функції трудового права

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 462. Самооцінка

 463. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Стратегія маркетингу

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 473. Антиінфляційна політика України

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Урагани та повені як приклади небезпеки

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Повне товариство

 482. Поняття про етнографію

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 489. Людина і біосфера

 490. Системи міжнародної економіки

 491. Поняття та сфера укладення контракту

 492. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 493. Заробітна плата

 494. Статутний фонд

 495. Неоінституціоналізм

 496. Поняття та види співучасті

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Біблія - священна книга християн

 499. Види кровотеч

 500. Григорій Савич Сковорода

 501. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 502. Преміювання працівників

 503. Напівпровідникові діоди

 504. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 505. Іспанія між першою та другою світовою війною

 506. Історія олімпійських ігор

 507. Громадяни як суб’єкти трудового права

 508. Інноваційна стратегія України

 509. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 510. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 511. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 512. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 513. Податкові надходження

 514. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 515. Мода 19-20 століть

 516. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 517. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 518. Галичина у другій половині 19 століття

 519. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 520. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 521. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 522. Проблеми культурного відродження в Україні

 523. Світова організація торгівлі

 524. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 525. Верховна Рада України

 526. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 527. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 528. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 529. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 530. Туреччина

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Характерні риси імпресіонізму

 533. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 534. Теорія комунікації в маркетингу

 535. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 536. Причини інфляції

 537. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 538. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 539. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 540. Боспорське царство

 541. Регулювання зайнятості населення

 542. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 543. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 544. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 545. Цінність грошей у часі

 546. Ранній інституціоналізм

 547. Сутність та причини безробіття

 548. Національний банк України

 549. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 550. Упаковка товару, вплив на споживача

 551. Міжнародні валютні відносини

 552. Охорона видового різноманіття організмів

 553. Джек Лондон

 554. Держава і право ФРН

 555. Основні функції Національного банку України

 556. Творення слів

 557. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 558. Митне регулювання

 559. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 560. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 561. Генезис культури, специфіка культурних знань

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Телебачення і політика

 564. Організація й обслуговування робочих місць

 565. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 566. Середовище передачi в локальних мережах

 567. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 568. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 569. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 570. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 571. Борис Дмитрович Грінченко

 572. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 573. Господарство Запорозької Січі

 574. Стилі правничої лінгвістики

 575. Поняття і види інфляції

 576. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 577. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 578. Лізингові контракти

 579. Фінансування освіти в Україні

 580. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 581. Сторінками давньогрецької теогонії

 582. Афанасій Афанасійович Фет

 583. Тактичне планування

 584. Гіпербола

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Ультразвук і інфразвук

 587. Економіка Канади

 588. Історія виникнення реактивних двигунів

 589. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 590. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 591. Роль малого бізнесу в економіці

 592. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 593. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 594. Розвиток наукових знань про природу психіки

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 597. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 600. Актуальні проблеми менеджменту

 601. Комерційний банк. Управління та структура банку

 602. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 603. Диференціальні рівняння І порядку

 604. Поняття про основні засоби

 605. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 606. Приготування бульйонів

 607. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 608. Кредитування у підприємницькій діяльності

 609. Вибори в Україні

 610. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 611. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 612. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 613. Практичне значення економічної теорії

 614. Планування рекламної кампанії

 615. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 616. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 617. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 618. Ярмарок

 619. Ринкова економіка

 620. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 621. Флора і фауна літом

 622. Перші гроші в Україні

 623. Наполеон І

 624. Доходи в ринковій економіці

 625. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 626. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 627. Організаційні форми підприємства

 628. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 629. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 630. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 631. Історія УПА

 632. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 633. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 634. Можливості вступу України до СОТ

 635. Методика формування цін

 636. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 637. Поет Віктор Забіла

 638. Міжособистісне розуміння

 639. Твори письменників XIX—початку XX ст

 640. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 641. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 642. Підприємство як соціальна організація

 643. Ціцерон - вершина римського красномовства

 644. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 645. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 646. Українська культура доби національного відродження

 647. Іван Мазепа

 648. Excel

 649. Організація виробничих процесів

 650. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика світового ринку нафти

 653. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 654. Типи (моделі) виборчих систем

 655. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 656. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Господарство країн Центральної Європи

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Основи транспортних перевезень

 661. Плата за природні ресурси

 662. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 663. Обґрунтування доцільності інвестування

 664. Система освіти в Ізраїлі

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 667. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 668. Країни Балтії

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Бесіди з учнями про символи України

 673. Фінансова система держави

 674. Поняття aудиту та його сутність

 675. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 676. Мова логічного програмування "Пролог"

 677. Способи подолання протидії слідству при допиті

 678. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 679. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 680. Великий байкар Леонід Глібов

 681. Історія економіки та економічної думки

 682. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 683. Сутність і роль перестрахування

 684. Міжнародні фінанси

 685. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 686. Медична інформатика як наука

 687. Держава в системі макроекономічного регулювання

 688. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 689. Улас Самчук - письменник епічної широти

 690. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 691. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 692. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 693. Корпоративні фінанси

 694. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 695. Естетика і мистецтвознавство

 696. Логістика

 697. Ціна - її суть та процес формування...

 698. Методи психологічної практики та їх використання

 699. Види усного спілкування

 700. Лізинг-кредит

 701. Управління виробничими запасами

 702. Нове в бухгалтерському обліку

 703. Основні методи боротьби з інфляцією

 704. Організація ремонтного господарства

 705. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 706. Симон Петлюра: легенди та факти

 707. Виробництво паперу

 708. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 709. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 712. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 713. Іслам-шиїти і суніти

 714. Рідна природа

 715. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 716. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 717. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 718. ЄБРР

 719. Древня Греція і риторика

 720. Гітара в історії розвитку музичної культури

 721. Програми сприяння зайнятості

 722. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 723. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 724. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 725. Філософія як універсальний тип знань

 726. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 727. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 728. Суть і структура грошового ринку

 729. Дисциплінарна відповідальність юристів

 730. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 731. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 732. Xімія і технологія органічних речовин

 733. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 734. Аристофан та його творчість

 735. Звичаї і обряди

 736. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 737. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 738. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 739. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 740. Сучасне вивчення природи

 741. Томас Гоббс

 742. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 743. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 744. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 745. Глава держави в зарубіжних країнах

 746. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 747. Текст у рекламі

 748. Науковий стиль правничої лінгвістики

 749. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 750. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 751. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 752. Сімейний кодекс України

 753. Організація роботи аудитора

 754. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 755. Біологічні ресурси України

 756. Класифікація графіки

 757. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 758. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 759. Сутність юридичної особи

 760. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 761. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 762. Мультиплікатор Кейнса

 763. Австрійська школа граничної корисності

 764. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 765. Міжнародний кредит

 766. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 767. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 768. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 769. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 770. Предмет правничої лінгвістики

 771. Мораль

 772. Механізм грошово-кредитної діяльності

 773. Види і форми туризму

 774. Загартовування організму дітей і підлітків

 775. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 776. Астероїди і метеорити

 777. Регулювання валютних курсів

 778. Нова історична школа та соціальний напрям

 779. Об’єкти та цілі БЖД

 780. Основні етапи історії логіки

 781. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 782. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 783. Службові відрядження у межах України

 784. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 785. Візантія

 786. Конформізм та конформісти

 787. Іноземний досвід медичного страхування

 788. Історична економічна школа в Німеччині

 789. Рекламне дослідження ринку

 790. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 791. Генетичний аспект особистості

 792. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 793. Мозаїки Візантії

 794. Детектив та історія його виникнення

 795. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 796. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 797. Економічний аналіз

 798. Концепція сучасного природознавства

 799. Слово про ввічливість

 800. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 801. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 802. Загартування, його принципи

 803. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 804. Теорія імовірностей та математична статистика

 805. Логіка та мова

 806. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 807. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 808. Національна система електронних платежів

 809. Становлення світового ринку

 810. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 811. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 812. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 813. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 814. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 815. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 816. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 817. Гриби

 818. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 819. Давньоірландський епос

 820. Історія розвитку фармації

 821. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 822. Грунти гірських областей України

 823. Початки комбінаторики

 824. Страхування в туризмі

 825. Французький письменник — Марсель Пруст

 826. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 827. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 828. Розробка концепції маркетингу фірми

 829. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 830. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 831. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 832. Антивірусні програми

 833. Суспільство як система економічного взаємообміну

 834. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 835. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 836. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 837. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 838. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 839. Роль маркетингу в ринковій економіці

 840. Вибори та їх роль в політичному житті

 841. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 842. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 843. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 844. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 845. Взаємовідносини України та НАТО

 846. Методи банківського кредитування

 847. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 848. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 849. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 850. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 851. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 852. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 853. Поняття галузі

 854. Декоративне панно

 855. Електроніка та мікросхемотехніка

 856. Організація системи комунікації на фірмі

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 859. Типи і види хорів

 860. Страхування виробничих ризиків

 861. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 862. Мистецтво Відродження

 863. Що таке підприємництво

 864. Валовий національний продукт

 865. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 866. Культурний процес за радянської влади

 867. Вещное право по Законам XII таблиц

 868. Поняття і сутність факторів продуктивності

 869. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 870. Класична теорія

 871. Основні засади та проблеми інвестування

 872. Стимулювання продажу товарів і послуг

 873. Біографія Лесі Українки

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Сутність та фактори економічного зростання

 876. Будова патрона

 877. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 878. Особливості інфляційного процесу в Україні

 879. Підприємство - елемент господарювання

 880. Доля рідної мови - доля України

 881. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 882. Інформатизація системи управління освітою

 883. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 884. Харчування вагітної жінки

 885. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 886. Марко Черемшина

 887. Організація та структура рекламного процесу

 888. Впровадження стандартів на підприємстві

 889. Статистичні ряди і таблиці

 890. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 891. Сутність, принципи та функції підприємства

 892. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Жан-Батіст Гренуй

 895. Особливість ринку факторів виробництва

 896. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 897. Матеріальні і нематеріальні активи

 898. Служба в армії

 899. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 900. Інтернет та його професійне використання

 901. Театр

 902. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 903. Пожежа

 904. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 905. Діловодство як функція управління

 906. Лазер

 907. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 908. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 909. Альтернативна енергія

 910. Рафаель

 911. Меркурій

 912. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 913. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 914. Зброя

 915. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 916. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 917. Державне кредитування підприємств

 918. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 919. Куріння та діти: як захистити права дітей

 920. Видатки бюджету

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Проблеми стабілізації економіки України

 923. Конституція Французької Республіки 1946 р

 924. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 925. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 926. Понятие и структура юридической науки

 927. Доступність економічної освіти

 928. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 929. Володимир Сосюра

 930. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 931. Організація транспортних перевезень

 932. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 933. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 934. Фізичні вправи для вагітних

 935. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 936. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 937. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 938. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 939. Енополітична карта світу XXІ століття

 940. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 941. Система запалювання автомобіля

 942. Ринок фінансових ресурсів

 943. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 944. Жанри красномовства

 945. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 946. Загальні положення етики бізнесу

 947. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 948. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 949. Українська культура в міжнародних відносинах

 950. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 951. Матеріальна шкода поняття і види

 952. Андріївська церква в Києві

 953. Музична культура України

 954. Художня обробка деревини

 955. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 956. Новаторство Драматургії Чехова

 957. Методи регулювання інфляції

 958. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 959. Тарас Шевченко

 960. Західна драматургія

 961. Інтеграційна система України

 962. Охорона грунтів

 963. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 964. Психічні і моральні якості медичного працівника

 965. Природа — наша мати, треба її оберігати

 966. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 967. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 968. Особливості податкової системи Франції

 969. Сутність селянського господарства

 970. філософія стародавності

 971. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 972. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 973. Еволюція мов програмування

 974. Мркантелізм

 975. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 976. Обмеження та узагальнення понять

 977. Отто фон Бісмарк

 978. Форми представлення чисел

 979. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 980. Етапи розвитку українознавства

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 983. Літературне редагування у сучасній редакції

 984. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 985. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 986. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 987. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 988. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 992. Інвестиції

 993. Форми держави в зарубіжних країнах

 994. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Обгрунтування підприємницької ідеї

 1000. Остеохондроз