На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Податкове планування на підприємстві

 2. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 3. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Фонетичні закони мови і правила правопису

 6. Авторське право в мережі Інтернет

 7. Похідна функції

 8. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 9. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 10. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 11. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 12. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 13. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 14. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 15. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 16. Органи зору і слуху

 17. Планети земної групи

 18. Чистий продукт та його структура

 19. Трудові спори

 20. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 21. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 22. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 23. Організація роботи з документами

 24. Світова організація торгівлі

 25. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 26. Основні джерела виробництва електричної енергії

 27. Менеджмент банківської системи на прикладі

 28. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 29. Блискавки

 30. Організація аудиторської діяльності

 31. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 32. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 33. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 34. Період трьох літ

 35. Принципи ревізії та її види

 36. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 37. Петро Дорошенко

 38. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 39. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 40. Кліматичні умови

 41. Грошовий ринок

 42. Азовське море

 43. Ведучі мости автомобіля

 44. Небезпеки урбанізованого міста

 45. Творчість Леонардо да Вінчі

 46. Гончарство

 47. Запліднення

 48. Фінансовий менеджмент

 49. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 50. Статистика населення

 51. Ернест Хемінгуей

 52. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 53. Поняття торгівлі цінними паперами

 54. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 55. Озонова діра

 56. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 57. Методи формування цін

 58. Дмитро Байда-Вишневецький

 59. Культура мови

 60. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 61. Формування роздрібної ціни на ПММ

 62. Племенні об’єднання на Україні

 63. Розвиток політичної науки у Новий час

 64. Мова жестів

 65. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 66. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 67. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 68. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 69. Законодавство України про підприємства

 70. Валютні ринки

 71. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 72. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 73. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 74. Історія села Чемеринці

 75. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 76. Журнал реєстрації господарських процесів

 77. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 78. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 79. Музичний фольклор Тернопільщини

 80. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 81. Духовний вплив природи на людину

 82. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 83. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 84. Міжнародна торгівля та валютні системи

 85. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 86. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 87. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 88. Теорія соціальної стратифікації

 89. Життя та творчість Григорія Косинки

 90. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 91. Свято матері

 92. Ліс – наше багатство

 93. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 94. Глобалізація

 95. Держава і право феодальної Англії

 96. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 97. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 98. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 99. Доходи страховика

 100. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 101. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 102. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 103. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 104. СРСР 1964-1991 рр

 105. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 106. Вартість втрачених можливостей

 107. Інтернет банкінг в Україні

 108. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 109. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 110. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 111. Населення світу

 112. Бюджетний дефіцит і державний борг

 113. Етапи розвитку сучасної логіки

 114. Еволюція релігійної філософії XX ст

 115. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 116. Фонд державного майна України

 117. Імунна система

 118. Голод 1946-1947 років в Україні

 119. Перевірки фінансової звітності

 120. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 121. Менеджмент підприємств бізнесу

 122. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 123. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 124. Можливості “1С Бухгалтерії

 125. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 126. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 127. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 128. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 129. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Обставини, що виключають злочинність діяння

 132. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 133. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 134. Гідроліз

 135. Антон Павлович Чехов

 136. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 137. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 138. Адміністративні договори

 139. Внутрішні ціни та методи їх формування

 140. Розвиток життя на землі

 141. Державний бюджет України

 142. Оренда майна державних підприємств в Україні

 143. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 144. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 145. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 146. Формування двопартійної системи в Англії

 147. Етика науки

 148. Підготовка судової промови

 149. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 150. Основні засоби

 151. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 152. Хімія і екологія

 153. Методи і канали збору і поширення інформації

 154. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 155. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 156. Ручні осколкові гранати

 157. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 158. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 159. Поняття та особливості формування ринку праці

 160. Африка – Україна

 161. Увага людини. Загальні поняття

 162. Методика проведення аудиту

 163. Облік робочого часу

 164. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 165. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 166. Захист навколишнього середовища

 167. Психоаналіз

 168. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 169. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 170. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 171. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 172. Узагальнення результатів аудиту

 173. Культура публічного виступу

 174. Тарифна система

 175. Адам Міцкевич

 176. Поняття культурно історичної епохи

 177. Диференціація навчання на уроках математики

 178. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 179. Інфекції, отруєння. Імунітет

 180. Бетховен, життя і творчий шлях

 181. Аналіз імовірності банкрутства

 182. Функції і роль кредиту

 183. Оскар Уайльд

 184. Теплові машини

 185. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 186. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 187. Інвентаризація матеріальних цінностей

 188. Вселенські собори

 189. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 190. Порядок призначення субсидій

 191. Інформатика

 192. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 193. Доповідь

 194. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 195. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 196. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 197. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 198. Соціально-економічні наслідки інфляції

 199. Влада як соціальний феномен

 200. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 201. Способи ухилення від сплати податків

 202. Соціологія сім’ї

 203. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 204. Знос основних засобів, його види

 205. Що ми знаємо про СНІД

 206. Економіка Латинської Америки

 207. Договір комерційної концесії

 208. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 209. Ярослав Мудрий

 210. Письменники рідного краю

 211. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 212. Основи процесу управління маркетингом

 213. Пташок викликаю з теплого краю

 214. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 215. Сучасна модель атома

 216. Фінансові компанії

 217. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 218. Банки та їх роль в економіці

 219. Прибуток і затрати комерційного банку

 220. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 221. Підприємство як суб’єкт господарювання

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Рим та Карфаген

 224. Основи банківського кредитування

 225. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 226. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 227. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 228. Олесь Гончар

 229. Малі тіла Сонячної системи

 230. Сонце і його значення для Cонячної системи

 231. Характеристика світового валютного ринку

 232. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 233. А.Сміт - як науковець-економіст

 234. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 235. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 236. Обмін Речовин та енергії

 237. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 238. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 239. Різновиди ринкових цін

 240. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 241. Карпатський державний заповідник

 242. Операційні системи. Файлова система

 243. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 244. Основні функції праці

 245. Ціна та її особливості

 246. Приготування заправних перших страв

 247. Ринок програмного забезпечення

 248. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 249. Господарство України у 1939-1990 рр.

 250. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 251. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 252. Скло

 253. Категорії з курсу економічної історії

 254. Піфагор. Теорема Піфагора

 255. Шарль Луї Монтеск'є

 256. Система формування вокально-хорових навиків

 257. Світові природні ресурси

 258. Числівники в діловому мовленні

 259. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 260. Віруси – неклітинні форми життя

 261. William Shakespeare

 262. Проблема субстанції

 263. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 264. Історія розвитку нейрохірургії

 265. Фінансово-бюджетне регулювання

 266. Вплив природних катастроф

 267. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 268. Породження мовлення

 269. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 270. Фіскальна політика української держави

 271. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 272. Просторове розміщення виробничого процесу

 273. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 274. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 275. Акушерство як наука

 276. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 277. Закони формальної логіки

 278. О слово рідне! України слово!

 279. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 280. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 281. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 282. Святе слово - рідна мати

 283. Юрій Хмельницький

 284. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 285. Сухомлинський про роботу над словом

 286. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 287. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 288. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 289. Мінеральні ресурси світу та України

 290. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 291. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 292. Культура і природа

 293. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 294. Лицарі середньовіччя

 295. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 296. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 297. Моделі поведінки виробників

 298. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 299. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 300. Методичні основи планування продуктивності праці

 301. Енергетична оцінка важкості праці

 302. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 303. Нарбут - український художник-графік

 304. Державний борг. Обслуговування та управління

 305. Характеристика основних функцій нормування праці

 306. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 307. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 308. Структура курсу БЖД

 309. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 310. Теорії кредиту

 311. Нецінова конкуренція

 312. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 313. Водорості

 314. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 315. Основи економічної теорії

 316. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 317. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 318. Трудові відносини, сутність і структура

 319. Китай

 320. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 321. Організація обліку витрат

 322. Система обслуговування виробництва

 323. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 324. Ультразвук і інфразвук

 325. Вступна частина промови

 326. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 327. Диференціація дієздатності фізичної особи

 328. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 329. Життя і творчість Бетховена

 330. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 331. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 332. Організація обліку

 333. Слова з літерою Ґ

 334. Граматична форма ділових документів

 335. Доплати і надбавки

 336. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 337. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 338. Українське військо періоду козаччини

 339. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 340. Організація реалізації страхових послуг

 341. Шкідливі звички тютюнопаління

 342. Академічна риторика

 343. Форми забезпечення кредитів

 344. Теорія особистості

 345. Організація

 346. Поняття відкритості економіки

 347. Економічна свобода і підприємництво

 348. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 349. Суть підприємництва, його види та розвиток

 350. Соціально-психологічний клімат

 351. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 352. Національні особливості ділового спілкування

 353. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 354. Організація оплати праці на підприємствах

 355. Народна символіка

 356. Декоративна косметика: губні помади

 357. Колективні договори та угоди

 358. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 359. Охорона водного середовища

 360. Село моє, для мене ти єдине

 361. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 362. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 363. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 364. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 365. Дії солдата в бою

 366. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 367. Командитне товариство і товариство з додатковою

 368. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 369. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 370. Проблеми застосування податку на додану вартість

 371. Організація енергетичного господарства

 372. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 373. Антоніми

 374. Національний банк Польщі

 375. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 376. Загальна характеристика класичної політичної економії

 377. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 378. Фіскальна політика держави

 379. Надлюдина за Ніцше

 380. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 381. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 382. Господарські товариства

 383. Особливості перекладу

 384. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 385. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 386. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 387. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 388. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 389. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 390. Демократія і самоврядування

 391. Акредитив

 392. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 393. Облік грошових розрахунків

 394. Служба безпеки України

 395. Склад злочину

 396. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 397. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 400. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 401. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 402. Роль та місце жінки у общині

 403. Валовий національний продукт

 404. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 405. Охорона природи

 406. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 407. Харчування різних груп населення

 408. Неокласичний синтез

 409. Реквізити ділових паперів

 410. Інвестування

 411. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 412. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 413. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 414. Чинники економічного зростання

 415. Леся Українка

 416. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 417. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 418. Панас Мирний

 419. Залізничний транспорт

 420. Логістика товарно-матеріальних запасів

 421. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 422. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 423. Концепції демократії: розвиток та сутність

 424. Конкуренція і ринок

 425. Діяльність банку

 426. Інвестиційна діяльність

 427. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 428. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 429. Франц Шуберт. Біографія

 430. Джерела фінансування проектів

 431. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 432. Категорії естетики

 433. Правознавство, загальна термінологія

 434. Степ аеробіка

 435. РПС Японії

 436. Самооцінка

 437. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 438. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 439. Християнські свята

 440. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 441. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 442. Застосування ділового етикету в бізнесі

 443. Стратегія маркетингу

 444. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 445. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 446. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 447. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 448. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 449. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 450. Національний банк України статус і завдання

 451. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 452. Електричний струм в напівпровідниках

 453. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 454. Функції трудового права

 455. Віденський конгрес

 456. Чорнобиль

 457. Конституція Франції 1946 року

 458. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 459. Машинобудування світу

 460. Життя і творчість Гоголя

 461. Психологія управління

 462. Іван Франко

 463. Провідні ринки облігацій

 464. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 465. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 466. Числові послідовності

 467. Походження, суть та вартість грошей

 468. Державні символи

 469. Етика ненасилля в сучасному світі

 470. Порівняння функцій та їх застосування

 471. Повне товариство

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Урагани та повені як приклади небезпеки

 474. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 475. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 476. Поняття про етнографію

 477. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 480. Заробітна плата

 481. Неоінституціоналізм

 482. Статутний фонд

 483. Біблія - священна книга християн

 484. Сальвадор Далі

 485. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 486. Преміювання працівників

 487. Григорій Савич Сковорода

 488. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 489. Види кровотеч

 490. Історія олімпійських ігор

 491. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 492. Поняття та сфера укладення контракту

 493. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 494. Основні досягнення давньоруської культури

 495. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 496. Податкові надходження

 497. Інноваційна стратегія України

 498. Системи міжнародної економіки

 499. Іспанія між першою та другою світовою війною

 500. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 501. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 502. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 503. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 504. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 505. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 506. Основи загальновійськового бою

 507. Світова організація торгівлі

 508. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 509. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 510. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 511. Людина і біосфера

 512. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 513. Громадяни як суб’єкти трудового права

 514. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 515. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 516. Туреччина

 517. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 518. Теорія комунікації в маркетингу

 519. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 520. Характерні риси імпресіонізму

 521. Поняття та види співучасті

 522. Проблеми культурного відродження в Україні

 523. Причини інфляції

 524. Порядок створення кооперативу

 525. Верховна Рада України

 526. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 527. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 528. Регулювання зайнятості населення

 529. Національний банк України

 530. Міжнародні валютні відносини

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Ранній інституціоналізм

 533. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 534. Джек Лондон

 535. Основні функції Національного банку України

 536. Боспорське царство

 537. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 538. Напівпровідникові діоди

 539. Упаковка товару, вплив на споживача

 540. Митне регулювання

 541. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 542. Держава і право ФРН

 543. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 544. Організація й обслуговування робочих місць

 545. Мода 19-20 століть

 546. Творення слів

 547. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 548. Сутність та причини безробіття

 549. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 550. Цінність грошей у часі

 551. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 552. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 553. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 554. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 555. Борис Дмитрович Грінченко

 556. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 557. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 558. Середовище передачi в локальних мережах

 559. Фінансування освіти в Україні

 560. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 561. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 562. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 563. Поняття і види інфляції

 564. Телебачення і політика

 565. Сторінками давньогрецької теогонії

 566. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 567. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 568. Формування органів та взаємодія частин зародка

 569. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 570. Лізингові контракти

 571. Галичина у другій половині 19 століття

 572. Ультразвук і інфразвук

 573. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 574. Господарство Запорозької Січі

 575. Стилі правничої лінгвістики

 576. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 577. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 578. Генезис культури, специфіка культурних знань

 579. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 580. Охорона видового різноманіття організмів

 581. Економіка Канади

 582. Державне регулювання бізнесу

 583. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 584. Актуальні проблеми менеджменту

 585. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 586. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 587. Поняття про основні засоби

 588. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 589. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 590. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 591. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 592. Тактичне планування

 593. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 594. Диференціальні рівняння І порядку

 595. Комерційний банк. Управління та структура банку

 596. Кредитування у підприємницькій діяльності

 597. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 598. Афанасій Афанасійович Фет

 599. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 600. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 601. Розвиток наукових знань про природу психіки

 602. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 603. Ринкова економіка

 604. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 605. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 606. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 607. Наполеон І

 608. Організаційні форми підприємства

 609. Практичне значення економічної теорії

 610. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 611. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 612. Перші гроші в Україні

 613. Можливості вступу України до СОТ

 614. Доходи в ринковій економіці

 615. Методика формування цін

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 618. Ярмарок

 619. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 620. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 621. Флора і фауна літом

 622. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 623. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 624. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 625. Підприємство як соціальна організація

 626. Іван Мазепа

 627. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 628. Роль малого бізнесу в економіці

 629. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 630. Українська культура доби національного відродження

 631. Поет Віктор Забіла

 632. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 633. Вибори в Україні

 634. Організація виробничих процесів

 635. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 636. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 637. Excel

 638. Типи (моделі) виборчих систем

 639. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 640. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 641. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 642. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 643. Твори письменників XIX—початку XX ст

 644. Характеристика світового ринку нафти

 645. Гіпербола

 646. Міжособистісне розуміння

 647. Основи транспортних перевезень

 648. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 649. Історія виникнення реактивних двигунів

 650. Плата за природні ресурси

 651. Сучасна рецензія, як жанр

 652. Історія УПА

 653. Фінансова система держави

 654. Обґрунтування доцільності інвестування

 655. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 656. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 657. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 658. Паралельні обчислювальні системи

 659. Великий байкар Леонід Глібов

 660. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 661. Приготування бульйонів

 662. Міжнародні фінанси

 663. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 664. Сутність і роль перестрахування

 665. Поняття aудиту та його сутність

 666. Бесіди з учнями про символи України

 667. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 668. Держава в системі макроекономічного регулювання

 669. Способи подолання протидії слідству при допиті

 670. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 671. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 672. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 673. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 674. Мова логічного програмування "Пролог"

 675. Господарство країн Центральної Європи

 676. Види усного спілкування

 677. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 678. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 679. Історія економіки та економічної думки

 680. Управління виробничими запасами

 681. Естетика і мистецтвознавство

 682. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 683. Ціна - її суть та процес формування...

 684. Лізинг-кредит

 685. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 686. Логістика

 687. Ціцерон - вершина римського красномовства

 688. Нове в бухгалтерському обліку

 689. Основні методи боротьби з інфляцією

 690. Симон Петлюра: легенди та факти

 691. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 692. Країни Балтії

 693. Методи психологічної практики та їх використання

 694. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 695. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 696. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 697. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 698. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 699. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 700. Рідна природа

 701. Організація ремонтного господарства

 702. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 703. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 704. Корпоративні фінанси

 705. ЄБРР

 706. Виробництво паперу

 707. Програми сприяння зайнятості

 708. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 709. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 710. Древня Греція і риторика

 711. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 712. Квітковий годинник Карла Ліннея

 713. Іслам-шиїти і суніти

 714. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 715. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 716. Суть і структура грошового ринку

 717. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 718. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 719. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 720. Медична інформатика як наука

 721. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 722. Томас Гоббс

 723. Улас Самчук - письменник епічної широти

 724. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 725. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 726. Сучасне вивчення природи

 727. Дисциплінарна відповідальність юристів

 728. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 729. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 730. Xімія і технологія органічних речовин

 731. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 732. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 733. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 734. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 735. Науковий стиль правничої лінгвістики

 736. Організація роботи аудитора

 737. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 738. Текст у рекламі

 739. Гітара в історії розвитку музичної культури

 740. Філософія як універсальний тип знань

 741. Глава держави в зарубіжних країнах

 742. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 743. Міжнародний кредит

 744. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 745. Класифікація графіки

 746. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 747. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 748. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 749. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 750. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 751. Біологічні ресурси України

 752. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 753. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 754. Система освіти в Ізраїлі

 755. Мораль

 756. Мультиплікатор Кейнса

 757. Службові відрядження у межах України

 758. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 759. Регулювання валютних курсів

 760. Австрійська школа граничної корисності

 761. Сімейний кодекс України

 762. Візантія

 763. Види і форми туризму

 764. Нова історична школа та соціальний напрям

 765. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 766. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 767. Астероїди і метеорити

 768. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 769. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 770. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 771. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 772. Загартовування організму дітей і підлітків

 773. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 774. Історична економічна школа в Німеччині

 775. Економічний аналіз

 776. Слово про ввічливість

 777. Аристофан та його творчість

 778. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 779. Генетичний аспект особистості

 780. Іноземний досвід медичного страхування

 781. Сутність юридичної особи

 782. Механізм грошово-кредитної діяльності

 783. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 784. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 785. Звичаї і обряди

 786. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 787. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Національна система електронних платежів

 790. Загартування, його принципи

 791. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 792. Логіка та мова

 793. Конформізм та конформісти

 794. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 795. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 796. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 797. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 798. Гриби

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 801. Концепція сучасного природознавства

 802. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 803. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 804. Початки комбінаторики

 805. Французький письменник — Марсель Пруст

 806. Предмет правничої лінгвістики

 807. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 808. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 809. Антивірусні програми

 810. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 811. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 812. Розробка концепції маркетингу фірми

 813. Становлення світового ринку

 814. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 815. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 816. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 817. Взаємовідносини України та НАТО

 818. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 819. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 820. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 821. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 822. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 823. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 824. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 825. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 826. Методи банківського кредитування

 827. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 828. Організація системи комунікації на фірмі

 829. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 830. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 831. Суспільство як система економічного взаємообміну

 832. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 833. Мистецтво Відродження

 834. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 835. Електроніка та мікросхемотехніка

 836. Поняття галузі

 837. Валовий національний продукт

 838. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 839. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 840. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 841. Страхування виробничих ризиків

 842. Давньоірландський епос

 843. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 844. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 845. Поняття і сутність факторів продуктивності

 846. Класична теорія

 847. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 848. Що таке підприємництво

 849. Біографія Лесі Українки

 850. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 851. Історія розвитку фармації

 852. Основні засади та проблеми інвестування

 853. Роль маркетингу в ринковій економіці

 854. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 855. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 856. Сутність та фактори економічного зростання

 857. Грунти гірських областей України

 858. Особливості інфляційного процесу в Україні

 859. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 860. Доля рідної мови - доля України

 861. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 862. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 863. Підприємство - елемент господарювання

 864. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 865. Стимулювання продажу товарів і послуг

 866. Інформатизація системи управління освітою

 867. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 868. Теорія імовірностей та математична статистика

 869. Вибори та їх роль в політичному житті

 870. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 871. Основні етапи історії логіки

 872. Детектив та історія його виникнення

 873. Впровадження стандартів на підприємстві

 874. Сутність, принципи та функції підприємства

 875. Статистичні ряди і таблиці

 876. Служба в армії

 877. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 878. Мозаїки Візантії

 879. Організація та структура рекламного процесу

 880. Особливість ринку факторів виробництва

 881. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 882. Культурний процес за радянської влади

 883. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 884. Декоративне панно

 885. Жан-Батіст Гренуй

 886. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 887. Інтернет та його професійне використання

 888. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 889. Лазер

 890. Театр

 891. Рафаель

 892. Альтернативна енергія

 893. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 894. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 895. Харчування вагітної жінки

 896. Марко Черемшина

 897. Зброя

 898. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 899. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 900. Об’єкти та цілі БЖД

 901. Державне кредитування підприємств

 902. Куріння та діти: як захистити права дітей

 903. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 904. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 905. Видатки бюджету

 906. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 907. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 908. Проблеми стабілізації економіки України

 909. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 910. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 911. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 912. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 913. Доступність економічної освіти

 914. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 915. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 916. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 917. Володимир Сосюра

 918. Меркурій

 919. Організація транспортних перевезень

 920. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 921. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 922. Фізичні вправи для вагітних

 923. Типи і види хорів

 924. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 925. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 926. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 927. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 928. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 929. Загальні положення етики бізнесу

 930. Ринок фінансових ресурсів

 931. Енополітична карта світу XXІ століття

 932. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 933. Діловодство як функція управління

 934. Музична культура України

 935. Художня обробка деревини

 936. Українська культура в міжнародних відносинах

 937. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 938. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 939. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 940. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 941. Пожежа

 942. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 943. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 944. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 945. Тарас Шевченко

 946. Страхування в туризмі

 947. Інтеграційна система України

 948. Методи регулювання інфляції

 949. Жанри красномовства

 950. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 951. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 952. Андріївська церква в Києві

 953. Сутність селянського господарства

 954. Система запалювання автомобіля

 955. Мркантелізм

 956. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 957. Західна драматургія

 958. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 959. Літературне редагування у сучасній редакції

 960. Матеріальна шкода поняття і види

 961. філософія стародавності

 962. Отто фон Бісмарк

 963. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 964. Природа — наша мати, треба її оберігати

 965. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 966. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 967. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 968. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 969. Оборотні кошти

 970. Еволюція мов програмування

 971. Інвестиції

 972. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 973. Охорона грунтів

 974. Іван Карпенко-Карий

 975. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 976. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 977. Економічний розвиток України в 20-і роки

 978. Форми представлення чисел

 979. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 980. Особливості податкової системи Франції

 981. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 982. Новаторство Драматургії Чехова

 983. Форми держави в зарубіжних країнах

 984. Фондові біржі, НАФТА

 985. Життя і творчість Василя Стефаника

 986. Остеохондроз

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Обгрунтування підприємницької ідеї

 989. Історія Стародавнього Світу

 990. Діяльність ТОВ, торговий патент

 991. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 992. Понятие и структура юридической науки

 993. Теорії походження життя

 994. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 995. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 996. Кров в кровообіг

 997. Складні судження

 998. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 999. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 1000. Тривалість життя людини