На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 2. Похідна функції

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 5. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 6. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 7. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 8. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 9. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 10. Марш і похідна охорона

 11. Трудові спори

 12. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 13. Хімічні елементи в продуктах харчування

 14. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 15. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 16. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 17. Органи зору і слуху

 18. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 19. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 20. Чистий продукт та його структура

 21. Світова організація торгівлі

 22. Менеджмент банківської системи на прикладі

 23. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 24. Блискавки

 25. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 26. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 27. Організація аудиторської діяльності

 28. Основні джерела виробництва електричної енергії

 29. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 30. Петро Дорошенко

 31. Грошовий ринок

 32. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 33. Азовське море

 34. Організація роботи з документами

 35. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 36. Небезпеки урбанізованого міста

 37. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 38. Кліматичні умови

 39. Фінансовий менеджмент

 40. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 41. Ернест Хемінгуей

 42. Статистика населення

 43. Поняття торгівлі цінними паперами

 44. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 45. Гончарство

 46. Принципи ревізії та її види

 47. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 48. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 49. Озонова діра

 50. Дмитро Байда-Вишневецький

 51. Методи формування цін

 52. Культура мови

 53. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 54. Формування роздрібної ціни на ПММ

 55. Племенні об’єднання на Україні

 56. Розвиток політичної науки у Новий час

 57. Запліднення

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 60. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 61. Творчість Леонардо да Вінчі

 62. Планети земної групи

 63. Законодавство України про підприємства

 64. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 65. Мова жестів

 66. Валютні ринки

 67. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 68. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 69. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 70. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 71. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 72. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 73. Міжнародна торгівля та валютні системи

 74. Музичний фольклор Тернопільщини

 75. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 76. Історія села Чемеринці

 77. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 78. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 79. Ведучі мости автомобіля

 80. Духовний вплив природи на людину

 81. Журнал реєстрації господарських процесів

 82. Авторське право в мережі Інтернет

 83. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 84. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 85. Теорія соціальної стратифікації

 86. Життя та творчість Григорія Косинки

 87. Глобалізація

 88. Свято матері

 89. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 90. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 91. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 92. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 93. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 94. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 95. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 96. Ліс – наше багатство

 97. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 98. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 99. Доходи страховика

 100. Держава і право феодальної Англії

 101. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 102. Період трьох літ

 103. СРСР 1964-1991 рр

 104. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 105. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 106. Інтернет банкінг в Україні

 107. Вартість втрачених можливостей

 108. Бюджетний дефіцит і державний борг

 109. Голод 1946-1947 років в Україні

 110. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 111. Фонд державного майна України

 112. Населення світу

 113. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 114. Імунна система

 115. Етапи розвитку сучасної логіки

 116. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 117. Перевірки фінансової звітності

 118. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 119. Еволюція релігійної філософії XX ст

 120. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 121. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 122. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 123. Менеджмент підприємств бізнесу

 124. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 125. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 128. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 129. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 130. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 131. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 132. Гідроліз

 133. Антон Павлович Чехов

 134. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 135. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 136. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 137. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 138. Оренда майна державних підприємств в Україні

 139. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 140. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 141. Державний бюджет України

 142. Внутрішні ціни та методи їх формування

 143. Основні засоби

 144. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 145. Етика науки

 146. Хімія і екологія

 147. Розвиток життя на землі

 148. Формування двопартійної системи в Англії

 149. Адміністративні договори

 150. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 151. Обставини, що виключають злочинність діяння

 152. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 153. Методи і канали збору і поширення інформації

 154. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 155. Поняття та особливості формування ринку праці

 156. Методика проведення аудиту

 157. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 158. Підготовка судової промови

 159. Облік робочого часу

 160. Увага людини. Загальні поняття

 161. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 162. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 163. Захист навколишнього середовища

 164. Психоаналіз

 165. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 166. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 167. Адам Міцкевич

 168. Тарифна система

 169. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 170. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 171. Узагальнення результатів аудиту

 172. Поняття культурно історичної епохи

 173. Аналіз імовірності банкрутства

 174. Функції і роль кредиту

 175. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 176. Інфекції, отруєння. Імунітет

 177. Диференціація навчання на уроках математики

 178. Інвентаризація матеріальних цінностей

 179. Культура публічного виступу

 180. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 181. Африка – Україна

 182. Порядок призначення субсидій

 183. Інформатика

 184. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 185. Доповідь

 186. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 187. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 188. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 189. Бетховен, життя і творчий шлях

 190. Вселенські собори

 191. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 192. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 193. Соціально-економічні наслідки інфляції

 194. Соціологія сім’ї

 195. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 196. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 197. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 198. Влада як соціальний феномен

 199. Способи ухилення від сплати податків

 200. Що ми знаємо про СНІД

 201. Знос основних засобів, його види

 202. Ручні осколкові гранати

 203. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 204. Теплові машини

 205. Ярослав Мудрий

 206. Основи процесу управління маркетингом

 207. Письменники рідного краю

 208. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 209. Пташок викликаю з теплого краю

 210. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 211. Договір комерційної концесії

 212. Прибуток і затрати комерційного банку

 213. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 214. Підприємство як суб’єкт господарювання

 215. Сучасна модель атома

 216. Основи банківського кредитування

 217. Фінансові компанії

 218. Оскар Уайльд

 219. Банки та їх роль в економіці

 220. Олесь Гончар

 221. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 222. Малі тіла Сонячної системи

 223. Рим та Карфаген

 224. Сонце і його значення для Cонячної системи

 225. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 226. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 227. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 228. Характеристика світового валютного ринку

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. А.Сміт - як науковець-економіст

 231. Економіка Латинської Америки

 232. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 233. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 234. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 235. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 236. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 237. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 238. Операційні системи. Файлова система

 239. Різновиди ринкових цін

 240. Ціна та її особливості

 241. Обмін Речовин та енергії

 242. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 243. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 244. Господарство України у 1939-1990 рр.

 245. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 246. Категорії з курсу економічної історії

 247. Світові природні ресурси

 248. Скло

 249. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Основні функції праці

 252. Числівники в діловому мовленні

 253. Приготування заправних перших страв

 254. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 255. Піфагор. Теорема Піфагора

 256. Шарль Луї Монтеск'є

 257. Карпатський державний заповідник

 258. William Shakespeare

 259. Проблема субстанції

 260. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 261. Фінансово-бюджетне регулювання

 262. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 263. Вплив природних катастроф

 264. Система формування вокально-хорових навиків

 265. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 266. Віруси – неклітинні форми життя

 267. Фіскальна політика української держави

 268. Історія розвитку нейрохірургії

 269. Просторове розміщення виробничого процесу

 270. О слово рідне! України слово!

 271. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 272. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 273. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 274. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 275. Закони формальної логіки

 276. Юрій Хмельницький

 277. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 278. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 279. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 280. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 281. Акушерство як наука

 282. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 283. Мінеральні ресурси світу та України

 284. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 285. Святе слово - рідна мати

 286. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 287. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 288. Сухомлинський про роботу над словом

 289. Лицарі середньовіччя

 290. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 291. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 292. Методичні основи планування продуктивності праці

 293. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 294. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 295. Державний борг. Обслуговування та управління

 296. Нарбут - український художник-графік

 297. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 298. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 299. Культура і природа

 300. Структура курсу БЖД

 301. Нецінова конкуренція

 302. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 303. Водорості

 304. Характеристика основних функцій нормування праці

 305. Основи економічної теорії

 306. Моделі поведінки виробників

 307. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 308. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 309. Породження мовлення

 310. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 311. Трудові відносини, сутність і структура

 312. Енергетична оцінка важкості праці

 313. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 314. Китай

 315. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 316. Ультразвук і інфразвук

 317. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 318. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 319. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 320. Теорії кредиту

 321. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 322. Система обслуговування виробництва

 323. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 324. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 325. Вступна частина промови

 326. Диференціація дієздатності фізичної особи

 327. Організація обліку

 328. Організація обліку витрат

 329. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 330. Доплати і надбавки

 331. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 332. Граматична форма ділових документів

 333. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 334. Шкідливі звички тютюнопаління

 335. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 336. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 337. Академічна риторика

 338. Теорія особистості

 339. Організація реалізації страхових послуг

 340. Організація

 341. Українське військо періоду козаччини

 342. Поняття відкритості економіки

 343. Слова з літерою Ґ

 344. Форми забезпечення кредитів

 345. Суть підприємництва, його види та розвиток

 346. Життя і творчість Бетховена

 347. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 348. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 349. Економічна свобода і підприємництво

 350. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 351. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 352. Соціально-психологічний клімат

 353. Організація оплати праці на підприємствах

 354. Національні особливості ділового спілкування

 355. Народна символіка

 356. Колективні договори та угоди

 357. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 358. Декоративна косметика: губні помади

 359. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 360. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 361. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 362. Охорона водного середовища

 363. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 364. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 365. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 366. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 367. Антоніми

 368. Командитне товариство і товариство з додатковою

 369. Проблеми застосування податку на додану вартість

 370. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 371. Загальна характеристика класичної політичної економії

 372. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 373. Фіскальна політика держави

 374. Організація енергетичного господарства

 375. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 376. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 377. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 378. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 379. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 380. Господарські товариства

 381. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 382. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 383. Акредитив

 384. Облік грошових розрахунків

 385. Село моє, для мене ти єдине

 386. Демократія і самоврядування

 387. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 388. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 389. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 390. Охорона природи

 391. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 392. Національний банк Польщі

 393. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 394. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 395. Валовий національний продукт

 396. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 397. Реквізити ділових паперів

 398. Неокласичний синтез

 399. Дії солдата в бою

 400. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 401. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 402. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 403. Служба безпеки України

 404. Інвестування

 405. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 406. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 407. Леся Українка

 408. Роль та місце жінки у общині

 409. Чинники економічного зростання

 410. Особливості перекладу

 411. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 412. Склад злочину

 413. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 414. Панас Мирний

 415. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 416. Надлюдина за Ніцше

 417. Логістика товарно-матеріальних запасів

 418. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 419. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 420. Діяльність банку

 421. Інвестиційна діяльність

 422. Залізничний транспорт

 423. Конкуренція і ринок

 424. Франц Шуберт. Біографія

 425. Категорії естетики

 426. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 427. Джерела фінансування проектів

 428. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 429. Правознавство, загальна термінологія

 430. Харчування різних груп населення

 431. Самооцінка

 432. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 433. РПС Японії

 434. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 435. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 436. Християнські свята

 437. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 438. Концепції демократії: розвиток та сутність

 439. Стратегія маркетингу

 440. Застосування ділового етикету в бізнесі

 441. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 442. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 443. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 444. Степ аеробіка

 445. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 446. Національний банк України статус і завдання

 447. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 448. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 449. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 450. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 451. Функції трудового права

 452. Машинобудування світу

 453. Електричний струм в напівпровідниках

 454. Іван Франко

 455. Провідні ринки облігацій

 456. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 457. Віденський конгрес

 458. Життя і творчість Гоголя

 459. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 460. Чорнобиль

 461. Конституція Франції 1946 року

 462. Походження, суть та вартість грошей

 463. Державні символи

 464. Повне товариство

 465. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 466. Урагани та повені як приклади небезпеки

 467. Порівняння функцій та їх застосування

 468. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 469. Антиінфляційна політика України

 470. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 471. Поняття про етнографію

 472. Числові послідовності

 473. Заробітна плата

 474. Неоінституціоналізм

 475. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 476. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 477. Статутний фонд

 478. Преміювання працівників

 479. Біблія - священна книга християн

 480. Етика ненасилля в сучасному світі

 481. Григорій Савич Сковорода

 482. Види кровотеч

 483. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 484. Історія олімпійських ігор

 485. Психологія управління

 486. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 487. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 488. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 489. Сальвадор Далі

 490. Податкові надходження

 491. Поняття та сфера укладення контракту

 492. Інноваційна стратегія України

 493. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 494. Основні досягнення давньоруської культури

 495. Іспанія між першою та другою світовою війною

 496. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 497. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 498. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 499. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 500. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 501. Світова організація торгівлі

 502. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 503. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 504. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 505. Туреччина

 506. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 507. Характерні риси імпресіонізму

 508. Теорія комунікації в маркетингу

 509. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 510. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 511. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 512. Системи міжнародної економіки

 513. Причини інфляції

 514. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 515. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 516. Верховна Рада України

 517. Громадяни як суб’єкти трудового права

 518. Регулювання зайнятості населення

 519. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 520. Міжнародні валютні відносини

 521. Національний банк України

 522. Ранній інституціоналізм

 523. Основні функції Національного банку України

 524. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 525. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 526. Джек Лондон

 527. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 528. Проблеми культурного відродження в Україні

 529. Боспорське царство

 530. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 531. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 532. Митне регулювання

 533. Держава і право ФРН

 534. Поняття та види співучасті

 535. Порядок створення кооперативу

 536. Організація й обслуговування робочих місць

 537. Опоряджувальні роботи в будівництві

 538. Напівпровідникові діоди

 539. Творення слів

 540. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 541. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 542. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 543. Упаковка товару, вплив на споживача

 544. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 545. Сутність та причини безробіття

 546. Цінність грошей у часі

 547. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 548. Борис Дмитрович Грінченко

 549. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 550. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 551. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 552. Фінансування освіти в Україні

 553. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 554. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 555. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 556. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 557. Поняття і види інфляції

 558. Сторінками давньогрецької теогонії

 559. Телебачення і політика

 560. Ультразвук і інфразвук

 561. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 562. Людина і біосфера

 563. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 564. Середовище передачi в локальних мережах

 565. Господарство Запорозької Січі

 566. Лізингові контракти

 567. Стилі правничої лінгвістики

 568. Основи загальновійськового бою

 569. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 570. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 571. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 572. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 573. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 574. Мода 19-20 століть

 575. Генезис культури, специфіка культурних знань

 576. Державне регулювання бізнесу

 577. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 578. Поняття про основні засоби

 579. Економіка Канади

 580. Актуальні проблеми менеджменту

 581. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 582. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 583. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 584. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 585. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 586. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 587. Афанасій Афанасійович Фет

 588. Комерційний банк. Управління та структура банку

 589. Кредитування у підприємницькій діяльності

 590. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 591. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 592. Ринкова економіка

 593. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 594. Наполеон І

 595. Організаційні форми підприємства

 596. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 597. Тактичне планування

 598. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 599. Диференціальні рівняння І порядку

 600. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 601. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 602. Практичне значення економічної теорії

 603. Перші гроші в Україні

 604. Методика формування цін

 605. Доходи в ринковій економіці

 606. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 607. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 608. Іван Мазепа

 609. Розвиток наукових знань про природу психіки

 610. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 611. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 612. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 613. Ярмарок

 614. Підприємство як соціальна організація

 615. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 616. Можливості вступу України до СОТ

 617. Галичина у другій половині 19 століття

 618. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 619. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 620. Планування рекламної кампанії

 621. Українська культура доби національного відродження

 622. Поет Віктор Забіла

 623. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 624. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 625. Організація виробничих процесів

 626. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 627. Типи (моделі) виборчих систем

 628. Роль малого бізнесу в економіці

 629. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 630. Excel

 631. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 632. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 633. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 634. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 635. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 636. Характеристика світового ринку нафти

 637. Формування органів та взаємодія частин зародка

 638. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 639. Вибори в Україні

 640. Основи транспортних перевезень

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Сучасна рецензія, як жанр

 643. Фінансова система держави

 644. Міжособистісне розуміння

 645. Флора і фауна літом

 646. Плата за природні ресурси

 647. Великий байкар Леонід Глібов

 648. Міжнародні фінанси

 649. Історія УПА

 650. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 651. Сутність і роль перестрахування

 652. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 653. Обґрунтування доцільності інвестування

 654. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 655. Поняття aудиту та його сутність

 656. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 657. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 658. Гіпербола

 659. Держава в системі макроекономічного регулювання

 660. Бесіди з учнями про символи України

 661. Історія виникнення реактивних двигунів

 662. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 663. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 664. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 665. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 666. Способи подолання протидії слідству при допиті

 667. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 668. Види усного спілкування

 669. Паралельні обчислювальні системи

 670. Управління виробничими запасами

 671. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 672. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 673. Охорона видового різноманіття організмів

 674. Приготування бульйонів

 675. Лізинг-кредит

 676. Основні методи боротьби з інфляцією

 677. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 678. Естетика і мистецтвознавство

 679. Ціна - її суть та процес формування...

 680. Симон Петлюра: легенди та факти

 681. Нове в бухгалтерському обліку

 682. Мова логічного програмування "Пролог"

 683. Логістика

 684. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 685. Історія економіки та економічної думки

 686. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 687. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 688. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 689. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 690. Господарство країн Центральної Європи

 691. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 692. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 693. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 694. Рідна природа

 695. Методи психологічної практики та їх використання

 696. Програми сприяння зайнятості

 697. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 698. ЄБРР

 699. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 700. Організація ремонтного господарства

 701. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 702. Ціцерон - вершина римського красномовства

 703. Древня Греція і риторика

 704. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 705. Корпоративні фінанси

 706. Виробництво паперу

 707. Країни Балтії

 708. Суть і структура грошового ринку

 709. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 712. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 713. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 714. Іслам-шиїти і суніти

 715. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 716. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 717. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 718. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 719. Томас Гоббс

 720. Сучасне вивчення природи

 721. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 722. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 723. Дисциплінарна відповідальність юристів

 724. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 725. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 726. Xімія і технологія органічних речовин

 727. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 728. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 729. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 730. Науковий стиль правничої лінгвістики

 731. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 732. Організація роботи аудитора

 733. Улас Самчук - письменник епічної широти

 734. Текст у рекламі

 735. Медична інформатика як наука

 736. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 737. Міжнародний кредит

 738. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 739. Класифікація графіки

 740. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 741. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 742. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 743. Глава держави в зарубіжних країнах

 744. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 745. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 746. Біологічні ресурси України

 747. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 748. Мораль

 749. Службові відрядження у межах України

 750. Філософія як універсальний тип знань

 751. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 752. Візантія

 753. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 754. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 755. Види і форми туризму

 756. Мультиплікатор Кейнса

 757. Регулювання валютних курсів

 758. Астероїди і метеорити

 759. Гітара в історії розвитку музичної культури

 760. Нова історична школа та соціальний напрям

 761. Сімейний кодекс України

 762. Австрійська школа граничної корисності

 763. Загартовування організму дітей і підлітків

 764. Історична економічна школа в Німеччині

 765. Слово про ввічливість

 766. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 767. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 768. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 769. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 770. Економічний аналіз

 771. Іноземний досвід медичного страхування

 772. Генетичний аспект особистості

 773. Система освіти в Ізраїлі

 774. Сутність юридичної особи

 775. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 776. Аристофан та його творчість

 777. Національна система електронних платежів

 778. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 779. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 780. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 781. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 782. Загартування, його принципи

 783. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 784. Механізм грошово-кредитної діяльності

 785. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 786. Рекламне дослідження ринку

 787. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 788. Звичаї і обряди

 789. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 790. Логіка та мова

 791. Гриби

 792. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 793. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 794. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 795. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 796. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 797. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 798. Французький письменник — Марсель Пруст

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 801. Конформізм та конформісти

 802. Початки комбінаторики

 803. Концепція сучасного природознавства

 804. Антивірусні програми

 805. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 806. Розробка концепції маркетингу фірми

 807. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 808. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 809. Квітковий годинник Карла Ліннея

 810. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 811. Предмет правничої лінгвістики

 812. Взаємовідносини України та НАТО

 813. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 814. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 815. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 816. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 817. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 818. Мистецтво Відродження

 819. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 820. Організація системи комунікації на фірмі

 821. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 822. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 823. Методи банківського кредитування

 824. Суспільство як система економічного взаємообміну

 825. Валовий національний продукт

 826. Становлення світового ринку

 827. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 828. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 829. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 830. Поняття галузі

 831. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 832. Електроніка та мікросхемотехніка

 833. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 834. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 835. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 836. Страхування виробничих ризиків

 837. Біографія Лесі Українки

 838. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 839. Класична теорія

 840. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 841. Поняття і сутність факторів продуктивності

 842. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 843. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 844. Що таке підприємництво

 845. Сутність та фактори економічного зростання

 846. Основні засади та проблеми інвестування

 847. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 848. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 849. Давньоірландський епос

 850. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 851. Особливості інфляційного процесу в Україні

 852. Доля рідної мови - доля України

 853. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 854. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 855. Роль маркетингу в ринковій економіці

 856. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 857. Підприємство - елемент господарювання

 858. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 859. Історія розвитку фармації

 860. Інформатизація системи управління освітою

 861. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 862. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 863. Стимулювання продажу товарів і послуг

 864. Грунти гірських областей України

 865. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 866. Вибори та їх роль в політичному житті

 867. Сутність, принципи та функції підприємства

 868. Служба в армії

 869. Впровадження стандартів на підприємстві

 870. Статистичні ряди і таблиці

 871. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 872. Організація та структура рекламного процесу

 873. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 874. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 875. Особливість ринку факторів виробництва

 876. Культурний процес за радянської влади

 877. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 878. Альтернативна енергія

 879. Рафаель

 880. Лазер

 881. Інтернет та його професійне використання

 882. Театр

 883. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 884. Теорія імовірностей та математична статистика

 885. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 886. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 887. Мозаїки Візантії

 888. Зброя

 889. Куріння та діти: як захистити права дітей

 890. Державне кредитування підприємств

 891. Видатки бюджету

 892. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 893. Декоративне панно

 894. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 895. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 896. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 897. Харчування вагітної жінки

 898. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 899. Детектив та історія його виникнення

 900. Проблеми стабілізації економіки України

 901. Марко Черемшина

 902. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 903. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 904. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 905. Доступність економічної освіти

 906. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 907. Володимир Сосюра

 908. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 909. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 910. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 911. Організація транспортних перевезень

 912. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 913. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 914. Фізичні вправи для вагітних

 915. Основні етапи історії логіки

 916. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 917. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 918. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 919. Загальні положення етики бізнесу

 920. Меркурій

 921. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 922. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 923. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 924. Ринок фінансових ресурсів

 925. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 926. Художня обробка деревини

 927. Музична культура України

 928. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 929. Діловодство як функція управління

 930. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 931. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 932. Енополітична карта світу XXІ століття

 933. Українська культура в міжнародних відносинах

 934. Тарас Шевченко

 935. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 936. Інтеграційна система України

 937. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 938. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 939. Об’єкти та цілі БЖД

 940. Методи регулювання інфляції

 941. Пожежа

 942. Жанри красномовства

 943. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 944. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 945. Типи і види хорів

 946. Мркантелізм

 947. Сутність селянського господарства

 948. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 949. Андріївська церква в Києві

 950. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 951. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 952. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 953. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 954. Літературне редагування у сучасній редакції

 955. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 956. Система запалювання автомобіля

 957. Жан-Батіст Гренуй

 958. Отто фон Бісмарк

 959. філософія стародавності

 960. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 961. Інвестиції

 962. Оборотні кошти

 963. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 964. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 965. Іван Карпенко-Карий

 966. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 967. Західна драматургія

 968. Природа — наша мати, треба її оберігати

 969. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 970. Еволюція мов програмування

 971. Економічний розвиток України в 20-і роки

 972. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 973. Охорона грунтів

 974. Форми держави в зарубіжних країнах

 975. Фондові біржі, НАФТА

 976. Життя і творчість Василя Стефаника

 977. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 978. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 979. Історія Стародавнього Світу

 980. Діяльність ТОВ, торговий патент

 981. Остеохондроз

 982. Форми представлення чисел

 983. Особливості податкової системи Франції

 984. Обгрунтування підприємницької ідеї

 985. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 986. Теорії походження життя

 987. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 988. Кров в кровообіг

 989. Складні судження

 990. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 991. Матеріальна шкода поняття і види

 992. Новаторство Драматургії Чехова

 993. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 994. Судження

 995. Основи кадрового менеджменту

 996. Страхування в туризмі

 997. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 998. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 999. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 1000. Тривалість життя людини