На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Фінансова політика, сутність податкової системи

 2. Бджоли та продукти бджільництва

 3. Вартість цінних паперів, її визначення

 4. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 5. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 6. Англійський романтизм

 7. Виготовлення виробів з лози

 8. Міжнародні економічні відносини

 9. Витинанки

 10. Загальні умови укладання трудового договору

 11. Видатні українські мовознавці різних періодів

 12. Економічна природа та значення ПДВ

 13. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 14. Основи теорії виникнення держави і права

 15. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 16. Економічна думка стародавнього Сходу

 17. Теплові двигуни

 18. Класифікація юридичних осіб

 19. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 20. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 21. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 22. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 23. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 24. Поняття і завдання діловодства

 25. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 26. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 27. Суспільство і природа

 28. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 29. Нематеріальні ресурси

 30. Класи організаційних структур управління виробництвом

 31. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 32. Англійський класичний реалізм в літературі

 33. Непрямі податки в Україні

 34. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 35. Терміни правничої лінгвістики

 36. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 37. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 38. Основні фактори виробництва

 39. Меркантилістська теорія

 40. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 41. Кодування товарів

 42. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 43. Державна служба та її особливості

 44. Екологічні наслідки військових дій

 45. Фонетичний мінімум

 46. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 47. Причини виникнення держав

 48. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 49. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 50. Філософія в Києво-Могилянській академії

 51. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 52. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 53. Санація підприємств

 54. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 55. Сутність та фактори економічного зростання

 56. Українські обереги, традиції і сучасність

 57. Василь Симоненко. Життя та творчість

 58. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 59. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 60. Сучасний екологічний стан України

 61. Головна книга

 62. Організація митного контролю

 63. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 64. Страхування життя

 65. Атестація робочого місця на підприємстві

 66. Сутність поняття економіка

 67. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 68. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 69. Гроші в ринковій економіці

 70. Ідеал людини

 71. Формування собівартості готової продукції

 72. Стратегія диверсифікації

 73. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 74. Територіально-виробничі комплекси України

 75. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 76. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 77. Фінансовий контроль

 78. Конституція США та реальні права громадян

 79. Франчайзинг

 80. Структура місцевих бюджетів

 81. Марксистська філософія

 82. Центральний банк та його роль у національній економіці

 83. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 84. Банки і банківська діяльність

 85. Естафети з фізичного виховання

 86. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 87. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 88. Сімейне право України. Усиновлення

 89. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 90. Дієслово

 91. Фінансування охорони праці

 92. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 93. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 94. Демографія в системі знань про народонаселення

 95. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 96. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 97. Сонячні та місячні затемнення

 98. Класифікація природних ресурсів

 99. Права людини і громадянина

 100. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 101. Рицарський роман

 102. Виробництво і розподіл суспільних благ

 103. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 104. Риба і рибні продукти

 105. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 106. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 107. Держава у політичній системі

 108. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 109. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 110. Форма, структура і зміст балансу

 111. Свято осені

 112. Аспекти теорії тексту

 113. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 114. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 115. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 116. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 117. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 118. Релігії Давнього Китаю

 119. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 120. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 121. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 122. Генрік Ібсен (1828-1906)

 123. Власні і загальні назви іменників

 124. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 125. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 126. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 127. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 128. Професійна ідеологія соціального працівника

 129. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 130. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 131. Експорт і імпорт

 132. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 133. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 134. Соціальні позабюджетні фонди

 135. Голодомор 1932-1933рр.

 136. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 137. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 138. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 139. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 140. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 141. Положення про відділ маркетингу

 142. Ящірки – загальна інформація

 143. Модель економічної рівноваги

 144. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 145. Політична економія

 146. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 147. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 148. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 149. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 150. Норми і нормативи праці

 151. Контроль в навчанні

 152. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 153. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 154. Мале підприємництво

 155. Документ. Його матеріальна основа

 156. Рецепція римського права в Україні

 157. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 158. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 159. Українська мова – наш скарб

 160. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 161. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 162. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 163. Грошово-кредитна політика НБУ

 164. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 165. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 166. Місяць - супутник Землі

 167. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 168. Психоаналіз і неофрейдизм

 169. Термодинаміка

 170. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 171. Ще раз про мову

 172. Менеджмент підприємства

 173. Нормування праці

 174. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 175. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 176. Розвиток української термінографії

 177. Ринкова система і організація підприємництва

 178. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 179. Монополії

 180. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 181. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 182. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 183. Особливості культури Стародавньої Індії

 184. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 185. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 186. Аварії на АЕС

 187. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 188. Правові системи сучасності

 189. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 190. Оцінка ризиків

 191. Історія виникнення ЕОМ

 192. Доба Відродження і мистецтво

 193. Порядок оформлення платіжної відомості

 194. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 195. Основи стандартизації та сертифікації

 196. Економіка України Франка

 197. Основні методи та інструменти державного регулювання

 198. Порядок укладення трудового договору

 199. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 200. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 201. Політична система і державний устрій Болгарії

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Друкарська справа на Україні

 204. Форми кредиту

 205. Народний одяг

 206. Міліція

 207. Андрій Чайковський

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 210. Відділ Голонасінні

 211. Захист прав патентовласника в Україні

 212. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 213. Логіка Аристотеля

 214. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 215. Україна у міжнародних відносинах

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Народна творчість

 218. Писанка

 219. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 220. Державні цільові фонди

 221. Життя і творчість Шарля Бодлера

 222. Маркетингові дослідження

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Господарство США

 225. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 226. Облік зносу

 227. Роль хімії в житті суспільства

 228. Види документів

 229. Поняття та ознаки юридичної науки

 230. Методи організації виробничих процесів

 231. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 232. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 233. Філософські аспекти сучасної культури

 234. Релігієзнавство

 235. Технологія виробництва бензину

 236. Енергозберігаючі технології

 237. XIX сторіччя в історії світової культури

 238. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 239. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 240. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 241. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 242. Хімічний комплекс України

 243. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 244. Екологічні фактори

 245. Мозок. Різновиди та будова

 246. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 247. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 248. Гроші та їх функції

 249. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 250. Страви з яєць та сиру

 251. Статеве виховання

 252. Принципи класифікації системи моніторингу

 253. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 254. Історія України на початку ХХ ст

 255. Продуктивність і ефективність праці

 256. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 257. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 258. Стройова підготовка

 259. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 260. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 261. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 262. Створення ООН

 263. Предмет трудового права

 264. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 265. Поділ праці

 266. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 267. Види грошей

 268. Аналіз беззбитковості проекту

 269. Організація державної служби в Україні

 270. Північно-Східний соціально-економічний район України

 271. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 272. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 273. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 274. Тренінг як психопрофілактичний метод

 275. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 276. Джордж Бернард Шоу

 277. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 278. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 279. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 280. Позичковий процент

 281. Економічна безпека України

 282. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 283. Суть і структура грошового обороту

 284. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 285. Товарне виробництво

 286. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 287. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 288. Інтуїція

 289. Адміністративний процес

 290. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 291. Правотворча діяльність держави

 292. Планети-гіганти

 293. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 294. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 295. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 296. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 297. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 298. Форми безготівкових розрахунків

 299. Автомат Калашникова

 300. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 303. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 306. Церковне християнство

 307. Дослідження ділової карєри менеджера

 308. Генна інженерія

 309. Гетьманство Богдана Хмельницького

 310. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 311. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 312. Митна вартість товарів

 313. Мотивація і оплата праці на п-ві

 314. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 315. Відчуття та діяльність

 316. Особливості внутрішнього аудиту

 317. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 318. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 319. Фінансова політика

 320. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 321. Притча про старого i море

 322. Національна українська символіка

 323. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 324. Оборотні фонди підприємства

 325. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 326. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 327. Грошово-кредитна система Німеччини

 328. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 329. Складові авторитету викладача ВНЗ

 330. Методи державного регулювання

 331. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 332. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 333. Суть і функції грошей

 334. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 335. Статистика чисельності, складу та руху населення

 336. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 337. Організація валютного ринку України

 338. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 339. Властивості визначеного інтеграла

 340. Конкуренція і монополія

 341. Естетична основа німецького романтизму

 342. Облік орендних операцій

 343. Відносини у трудовому праві

 344. Сценарій „Свято птахів”

 345. Еволюція концепції маркетингу

 346. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 347. Предмет фінансової науки

 348. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 349. Леонардо да Вінчі

 350. Цивільна оборона

 351. Основні засади німецького романтизму

 352. Економічні проблеми безробіття

 353. Економічна роль держави

 354. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 355. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 356. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 357. Стан навколишнього середовища в Україні

 358. Методологія наукового пізнання

 359. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 360. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 361. Економічна думка античного світу

 362. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 363. Американський романтизм 19 століття у літературі

 364. Ранкова гігієнічна гімнастика

 365. Державний лад Афін

 366. Антична культура/Готичний стиль

 367. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 368. Атестація робочих місць за умовами праці

 369. Економіка праці

 370. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 371. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 372. Сутність та функції ринку

 373. Грецький театр і література

 374. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 375. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 376. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 377. Діалектика та її альтернативи

 378. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 379. Економічна думка Середньовіччя

 380. Кредити в Україні

 381. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 382. Стилі сучасної української літературної мови

 383. Кон’юнктура світових ринків

 384. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 385. Риторика Стародавнього Риму

 386. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 387. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 388. Небезпеки природного та техногенного характеру

 389. Планування й аналіз чисельності працівників

 390. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 391. Грошовий оборот і грошові потоки

 392. Загальна характеристика банківських операцій

 393. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 394. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 395. Фінанси акціонерних товариств

 396. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 397. Типи грошових систем

 398. Неологізми

 399. Державний фінансовий контроль

 400. Держава скіфів

 401. Клас Ссавці

 402. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 403. Зміст і завдання БЖД

 404. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 405. Соціальний комплекс України

 406. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 407. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 408. Особливості господарського комплексу України

 409. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 410. Мікроекономіка. Шпори 2

 411. Комахи з повним перетворенням

 412. Загальна характеристика господарських товариств

 413. Добровільне медичне страхування

 414. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 415. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 416. Проблеми сільського господарства України

 417. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 418. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 419. Товарне виробництво

 420. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 421. Виникнення буржуазної держави. Англія

 422. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 423. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 424. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 425. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 426. Торговельний капітал и торгівля

 427. Крадіжка

 428. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 429. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 430. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 431. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 432. Поняття та види товарів

 433. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 434. Євразія. Опис материка

 435. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 436. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 437. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 438. Генетичний код та його властивості

 439. Організація банківського кредитування

 440. Природоохоронні заходи

 441. Матеріально - сировинна стратегія

 442. Форми інвестування

 443. Дієтотерапія цукрового діабету

 444. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 445. ПРП та РПС Чернігівської області

 446. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 447. Мультиплікатор інвестицій

 448. Давня історія України

 449. Петро Сагайдачний

 450. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 451. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 452. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 453. Австралія. Опис материка

 454. Адміністративно правові норми

 455. Епоха Відродження

 456. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 457. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 458. Поняття релігії

 459. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 460. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 461. Планування собівартості продукції

 462. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 463. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 464. Договори

 465. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 468. Словниковий склад англійської мови

 469. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 470. Французький романтизм 19 століття у літературі

 471. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 472. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 473. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 474. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 475. Банківський маркетинг

 476. Грошові реформи

 477. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 478. Африка. Опис материка

 479. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 480. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 481. Професійне педагогічне спілкування

 482. Поняття, форми та види зайнятості

 483. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 484. Особливості формування статутних фондів підприємств

 485. Багатство української мови

 486. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 487. Документи по особовому складу

 488. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 489. Неокласична теорія

 490. Службові листи

 491. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 492. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 493. Субєкти адміністративного права

 494. Лісостеп України

 495. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 496. Транспортний комлекс України

 497. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 498. Історія України

 499. Підприємства колективної власності

 500. Будівельні суміші в Україні

 501. Держава і право ЗУНР

 502. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 503. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 504. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 505. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 506. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 507. Поняття цивільного правовідношення

 508. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 509. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 510. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 511. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 512. Древній Рим

 513. Україна – космічна держава

 514. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 515. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 516. Облік грошових засобів

 517. Теорія культури як наука

 518. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 519. Дмитро Васильович Павличко

 520. Функції ринку та форми їх реалізації

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Поняття природного середовища

 523. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 524. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 525. Собівартість прибутку і рентабельність

 526. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 529. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 530. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 531. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 532. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 533. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 534. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 535. Дія нормативно-правового акта в часі

 536. Поняття кредитної системи

 537. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 538. Проблеми сучасної світової економіки

 539. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 540. Початок Великої Вітчизняної війни

 541. Ренесансне мистецтво України

 542. Українська вишивка. Рушники

 543. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 544. Завдання Цивільної оборони України

 545. Світова економіка

 546. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 547. Україна в умовах десталінізації

 548. Морський транспорт світу

 549. Ліцензування підприємницької діяльності

 550. Речове право

 551. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 552. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 553. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 554. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 555. Оноре де Бальзак і Україна

 556. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 557. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 558. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 559. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 560. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 561. Валютні операції. Котирування валют

 562. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 563. Україна і ООН

 564. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 565. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 566. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 567. Грошова маса

 568. Шануй батька й неньку

 569. Китай. Економіко-географічна характеристика

 570. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 571. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 572. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 573. Свинець (Плюмбум)

 574. Поняття грошової системи та її елементи

 575. Індія

 576. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 577. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 578. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 579. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 580. Типи алгоритмів

 581. Теоретичні основи мотивації

 582. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 583. Персонал п-ва і продуктивність праці

 584. Жанри кінематографу

 585. Мова творів Григорія Сковороди

 586. Своєрідність творів Альбера Камю

 587. Конспект уроку з біології у 9 класі

 588. Якість продукції

 589. Хімія і екологія

 590. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 591. Понятта про неткані текстильні матеріали

 592. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 593. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 594. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 595. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 596. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 597. Інвестиції, їх види і характеристика

 598. Природні передумови РПС

 599. Гіпотези походження Всесвіту

 600. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 601. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 602. Математики України

 603. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 604. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 605. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 606. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 607. Буття

 608. Місцеві органи самоврядування

 609. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 610. Культурологія

 611. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 612. Характерні риси імпресіонізму

 613. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 614. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 615. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 616. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 617. Природа макроекономічної рівноваги

 618. Моделі олігополії

 619. Виробництво і виробничі системи

 620. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 621. Закони Баррі Коммонера

 622. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 623. Декоративне панно (макраме)

 624. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 625. Походження птахів

 626. Сутність і походження релігії

 627. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 628. Класифікація держав за їхньою формою

 629. Ілюзії і дійсність

 630. Військова присяга та військова символіка України

 631. Грунтознaвство

 632. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 633. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 634. Бізнес планування

 635. Сімейні відносини

 636. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 637. Біблія – священна книга християн

 638. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 639. Молодий Шевченко

 640. Створення і розвиток грошової системи України

 641. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 642. Укриття населення в захисних спорудах

 643. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 644. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 645. Дихання

 646. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 647. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 648. Особливості проведення нарад

 649. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 650. Закон єдності та боротьби протилежностей

 651. Інфляційні процеси в Україні

 652. Поняття основних структур даних

 653. Другий закон термодинаміки та його значення

 654. Теорія походження життя на Землі

 655. Податкове регулювання

 656. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 657. Поняття логістики, сутність і значення

 658. Система трудового права і система трудового законодавства

 659. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 660. Планування й аналіз заробітної плати

 661. Вишивка на Поділлі

 662. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 663. Економічна суть ринку праці

 664. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 665. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 666. Фінансова система держави

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Права та обовязки вартового

 669. Історія розвитку системи одиниць величин

 670. Порядок відкриття рахунків у банках

 671. Атмосфера

 672. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 673. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 674. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 675. Музика

 676. Кров і система кровообігу

 677. Особистісно орієнтовне навчання

 678. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 679. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 680. Майнове оподаткування

 681. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 682. Дотримання правил хімічної безпеки

 683. Індикативне планування

 684. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 685. Ціна, її види та структура

 686. Увага. Види, порушення

 687. Перекладацькі відповідності

 688. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 689. Установчі документи підприємства

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 692. Сутність та методи калькулювання

 693. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 694. Заповідники України

 695. Електронна пошта

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Діаспора

 698. Логічна структура понять

 699. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 700. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 701. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 702. Державне мито

 703. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 704. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 705. Велика французька буржуазна революція

 706. Перцептивна сторона спілкування

 707. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 708. Формування місцевих бюджетів України

 709. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 710. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 711. Ткацтво в Україні

 712. Соціальні спільноти та їх природа

 713. Обдарованість – як проблема в психології

 714. Біографія Артура Конан Дойла

 715. Поняття про біологію

 716. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 717. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 718. Історія хімії

 719. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 720. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 721. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 722. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 723. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 724. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 725. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 726. Українські звичаї та обряди українського народу

 727. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 728. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 729. Правовий статус господарських товариств

 730. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 731. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 732. Методи перевірки фінансової звітності

 733. Тіньова економіка України та світу

 734. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 735. Посередники

 736. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 737. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 738. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 739. Основні фактори ціноутворення

 740. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 741. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 742. Естетичне виховання

 743. Загальні правила сервірування столів

 744. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 745. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 746. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 747. Демографічна ситуація в Україні

 748. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 749. Безпека дорожнього руху

 750. Споживання, заощадження та інвестиції

 751. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 752. Богдан Хмельницький

 753. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 754. Грошово-кредитна політика центрального банку

 755. Родина Вовчі

 756. Загальний огляд країн Центральної Європи

 757. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 758. Естетична основа німецького романтизму

 759. Системи масової комунікації

 760. Господарство України другої половини XIX ст.

 761. Конституція України

 762. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 763. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 764. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 765. Аналіз чутливості

 766. Політичні доктрини античності

 767. Математика - відкриття впродовж століть

 768. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 769. Державне програмно-цільове планування

 770. Емпатія і комунікація

 771. Транснаціональні банки

 772. Розрахункові документи в банківських установах

 773. Фауна Кримських Гір

 774. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 775. Охорона водних ресурсів

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 778. Традиції народної матеріальної культури

 779. Фіскальна політика в Україні

 780. Показники торгового асортименту

 781. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 782. Квітковий годинник Карла Ліннея

 783. Економічний ринок

 784. Навчання орфографії в сучасних умовах

 785. Методи інтегрування

 786. Історичні кроки розвитку хімії

 787. Німеччина

 788. Фінансові ресурси підприємств

 789. Документообіг

 790. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 791. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 792. Комерційний кредит

 793. Натовп, його особливості

 794. Життя та творчість Степана Васильченка

 795. Валютний курс і курсова політика

 796. Налогова політика України

 797. Банківський менеджмент

 798. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 799. Характеристика

 800. Електрони та їх роль в електричному струмі

 801. Військова присяга

 802. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 803. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 804. Механізм створення бізнесу

 805. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 806. Хімія та екологія

 807. Попит на гроші

 808. Канада. Економіко-географічна характеристика

 809. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 810. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 811. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 812. Шляхи зниження собіварстості

 813. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 814. Табличний процесор MS Excel

 815. Інформація та інформатика

 816. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 817. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 818. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 819. Прибуткове оподаткування громадян

 820. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 821. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 822. Організація транспортного і складського господарства

 823. Урок з англійської мови Подорож

 824. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 825. Функції релігії

 826. Емоції. Природа емоцій

 827. Розвиток української мови в українській діаспорі

 828. Міжнародний рух капіталів

 829. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 830. Аналіз виробничого травматизму

 831. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 832. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 833. Управління

 834. Історія української державності

 835. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 836. Звіт з технічної практики

 837. Фінансовий план

 838. Спогади про Івана Франка

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Облік касових операцій в журналі№1

 841. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 842. Українська діаспора

 843. Цикли ділової активності

 844. Пропозиція грошей

 845. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 846. Україна та Китай

 847. Фінансова система Японії

 848. Споживання води

 849. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 850. Сонце - найближча зоря

 851. Проблеми безробіття в Україні

 852. Бароко

 853. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 854. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 855. Управління агрострахуванням

 856. Необережність як форма вини

 857. Загальні правила оформлення службових документів

 858. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 859. Основні моменти протоколу

 860. Ораторство Демосфена

 861. Художній розпис тканин

 862. Воля та вольові акти людини

 863. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 864. Фази суспільного виробництва

 865. Розвиток політекономії в Україні

 866. Генріх Гейне

 867. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 868. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 869. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 870. Фінанси як економічна категорія

 871. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 872. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 873. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 874. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 875. Забруднення вод світового океану

 876. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 877. Моральне виховання дітей

 878. Сутність інфраструктури товарного ринку

 879. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 880. Життєвий і творчий шлях Байрона

 881. Теорії індустріального суспілства

 882. Поняття “інформація” у різних науках

 883. Ділові папери

 884. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 885. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 886. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 887. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 888. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 889. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 890. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 891. Сім’я і родинна обрядовість

 892. Законодавство України про військову службу

 893. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 894. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 895. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 896. Американський неолібералізм. Монетаризм

 897. Україна та Європейський Союз

 898. Економічна система соціалізму

 899. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 900. Загальні положення про інтернет

 901. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 902. Материки світу

 903. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 904. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 905. Поняття та сутність Конституції

 906. Політика, як мистецтво

 907. Банківська система Україні в ринковій економіці

 908. Вексель в платіжному обороті

 909. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 910. Політична реклама та її особливості

 911. Мета та завдання державного регулювання цін

 912. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 913. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 914. Тихий океан

 915. Конституційний Суд України

 916. Суспільно-економічна формація

 917. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 918. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 919. Довгі хвилі в економіці

 920. Біоритми

 921. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 922. Транспортний комплекс світу

 923. Економіка природокористування

 924. Авторське право в мережі Інтернет

 925. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 926. Творчість Леонардо да Вінчі

 927. Види ділових повідомлень

 928. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 929. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 930. Умовиводи

 931. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 932. Охорона грунтів

 933. Організація та діяльність Острозької академії

 934. Фашизм та його різновиди

 935. Державне регулювання цін в Україні

 936. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 937. План Маршала

 938. Українська діаспора

 939. Культура та побут населення України

 940. Чи кожна людина може стати видатною?

 941. Хімічні елементи в продуктах харчування

 942. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 943. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 944. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 945. Винайдення радіо О.С. Поповим

 946. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 947. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 948. Електроенергетика України

 949. Ціноутворення на промислові товари

 950. Індуїзм

 951. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 952. Особливості використання іменників

 953. Марш і похідна охорона

 954. Філософський аналіз суспільства

 955. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 956. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 957. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 958. Економічне вчення А.Сміта

 959. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 960. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 961. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 962. Документи і документування

 963. Господарство Запорозької Січі

 964. Мережа мереж "iнтернет"

 965. Планети земної групи

 966. Метод управлінського обліку

 967. Іван Богун - козацький полководець

 968. Вексельний обіг в Україні

 969. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 970. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 971. Державний бюджет України, доходи та видатки

 972. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 973. Святий Миколай

 974. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 975. Текст як модель комунікативного акту

 976. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 977. Поняття і структура правосвідомості

 978. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Система S. W. I. F. T.

 981. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 982. Види умовиводів

 983. Сертифікація продукції

 984. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 985. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 986. Страхування професійної відповідальності

 987. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 988. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 989. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 990. Фінанси України

 991. Трудові колективи та їх правовий статус

 992. Валютні відносини та валютні системи

 993. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 994. Основні джерела виробництва електричної енергії

 995. Українська культура в 17 столітті

 996. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 997. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 998. Оперативне управління виробництвом

 999. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 1000. Економічний аналіз діяльності банку