На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 2. Бджоли та продукти бджільництва

 3. Англійський романтизм

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 6. Міжнародні економічні відносини

 7. Витинанки

 8. Економічна природа та значення ПДВ

 9. Виготовлення виробів з лози

 10. Основи теорії виникнення держави і права

 11. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 12. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 13. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 14. Теплові двигуни

 15. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 16. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 17. Гіпотеза, її структура та види

 18. Загальні умови укладання трудового договору

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 21. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 22. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 23. Видатні українські мовознавці різних періодів

 24. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 25. Суспільство і природа

 26. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 27. Нематеріальні ресурси

 28. Класи організаційних структур управління виробництвом

 29. Англійський класичний реалізм в літературі

 30. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 31. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 32. Класифікація юридичних осіб

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Основні фактори виробництва

 35. Державна служба та її особливості

 36. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 37. Кодування товарів

 38. Непрямі податки в Україні

 39. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 40. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 41. Причини виникнення держав

 42. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 43. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 44. Екологічні наслідки військових дій

 45. Меркантилістська теорія

 46. Санація підприємств

 47. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 48. Філософія в Києво-Могилянській академії

 49. Поняття і завдання діловодства

 50. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 51. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 52. Українські обереги, традиції і сучасність

 53. Сутність та фактори економічного зростання

 54. Сучасний екологічний стан України

 55. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 56. Організація митного контролю

 57. Страхування життя

 58. Атестація робочого місця на підприємстві

 59. Сутність поняття економіка

 60. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 61. Василь Симоненко. Життя та творчість

 62. Фонетичний мінімум

 63. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 64. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 65. Формування собівартості готової продукції

 66. Гроші в ринковій економіці

 67. Фінансовий контроль

 68. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 69. Головна книга

 70. Територіально-виробничі комплекси України

 71. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 72. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 73. Франчайзинг

 74. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 75. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 76. Конституція США та реальні права громадян

 77. Марксистська філософія

 78. Банки і банківська діяльність

 79. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 80. Структура місцевих бюджетів

 81. Стратегія диверсифікації

 82. Центральний банк та його роль у національній економіці

 83. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 84. Сімейне право України. Усиновлення

 85. Ідеал людини

 86. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 87. Дієслово

 88. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 89. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 90. Фінансування охорони праці

 91. Демографія в системі знань про народонаселення

 92. Права людини і громадянина

 93. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 94. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 95. Виробництво і розподіл суспільних благ

 96. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 97. Держава у політичній системі

 98. Форма, структура і зміст балансу

 99. Аспекти теорії тексту

 100. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 101. Сонячні та місячні затемнення

 102. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 103. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 104. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 105. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 106. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 107. Свято осені

 108. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 109. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 110. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 111. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 112. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 113. Риба і рибні продукти

 114. Естафети з фізичного виховання

 115. Рицарський роман

 116. Релігії Давнього Китаю

 117. Класифікація природних ресурсів

 118. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 119. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 120. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 121. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 122. Професійна ідеологія соціального працівника

 123. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 124. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 125. Генрік Ібсен (1828-1906)

 126. Власні і загальні назви іменників

 127. Експорт і імпорт

 128. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 129. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 130. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 131. Соціальні позабюджетні фонди

 132. Голодомор 1932-1933рр.

 133. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 134. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 135. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 136. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 137. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 138. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 139. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 140. Політична економія

 141. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 142. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 143. Положення про відділ маркетингу

 144. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 145. Модель економічної рівноваги

 146. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 147. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 148. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 149. Норми і нормативи праці

 150. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 151. Контроль в навчанні

 152. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 153. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 154. Документ. Його матеріальна основа

 155. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 156. Ящірки – загальна інформація

 157. Українська мова – наш скарб

 158. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 159. Рецепція римського права в Україні

 160. Грошово-кредитна політика НБУ

 161. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 162. Мале підприємництво

 163. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 164. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 165. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 166. Психоаналіз і неофрейдизм

 167. Термодинаміка

 168. Місяць - супутник Землі

 169. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 170. Менеджмент підприємства

 171. Нормування праці

 172. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 173. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 174. Монополії

 175. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 176. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 177. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 178. Ринкова система і організація підприємництва

 179. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 180. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 181. Розвиток української термінографії

 182. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 183. Ще раз про мову

 184. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 185. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 186. Аварії на АЕС

 187. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 188. Правові системи сучасності

 189. Оцінка ризиків

 190. Доба Відродження і мистецтво

 191. Порядок оформлення платіжної відомості

 192. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 193. Основи стандартизації та сертифікації

 194. Порядок укладення трудового договору

 195. Особливості культури Стародавньої Індії

 196. Основні методи та інструменти державного регулювання

 197. Історія виникнення ЕОМ

 198. Економіка України Франка

 199. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 200. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 201. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 202. Форми кредиту

 203. Політична система і державний устрій Болгарії

 204. Друкарська справа на Україні

 205. Народний одяг

 206. Міліція

 207. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Відділ Голонасінні

 210. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 211. Захист прав патентовласника в Україні

 212. Логіка Аристотеля

 213. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 214. Україна у міжнародних відносинах

 215. Історія розвитку українського правопису

 216. Писанка

 217. Державні цільові фонди

 218. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 219. Життя і творчість Шарля Бодлера

 220. Маркетингові дослідження

 221. Народна творчість

 222. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 223. Облік зносу

 224. Роль хімії в житті суспільства

 225. Господарство США

 226. Діяльність М.Грушевського

 227. Види документів

 228. Філософські аспекти сучасної культури

 229. Поняття та ознаки юридичної науки

 230. Релігієзнавство

 231. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. XIX сторіччя в історії світової культури

 234. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 235. Енергозберігаючі технології

 236. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 237. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 238. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 239. Хімічний комплекс України

 240. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 241. Мозок. Різновиди та будова

 242. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 243. Екологічні фактори

 244. Гроші та їх функції

 245. Статеве виховання

 246. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 247. Андрій Чайковський

 248. Технологія виробництва бензину

 249. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 250. Принципи класифікації системи моніторингу

 251. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 252. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 253. Продуктивність і ефективність праці

 254. Створення ООН

 255. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 256. Страви з яєць та сиру

 257. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 258. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 259. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 260. Історія України на початку ХХ ст

 261. Предмет трудового права

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 264. Поділ праці

 265. Аналіз беззбитковості проекту

 266. Види грошей

 267. Північно-Східний соціально-економічний район України

 268. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 269. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 270. Тренінг як психопрофілактичний метод

 271. Стройова підготовка

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 274. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 275. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 276. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 277. Економічна безпека України

 278. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 279. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 280. Суть і структура грошового обороту

 281. Джордж Бернард Шоу

 282. Організація державної служби в Україні

 283. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 284. Адміністративний процес

 285. Позичковий процент

 286. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 287. Інтуїція

 288. Товарне виробництво

 289. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 290. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 291. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 292. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 293. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 294. Правотворча діяльність держави

 295. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 296. Форми безготівкових розрахунків

 297. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 298. Планети-гіганти

 299. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 300. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 301. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 302. Церковне християнство

 303. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 304. Міфологія Стародавнього Риму

 305. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 306. Митна вартість товарів

 307. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 308. Мотивація і оплата праці на п-ві

 309. Дослідження ділової карєри менеджера

 310. Особливості внутрішнього аудиту

 311. Генна інженерія

 312. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 313. Відчуття та діяльність

 314. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 315. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 316. Гетьманство Богдана Хмельницького

 317. Фінансова політика

 318. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 319. Притча про старого i море

 320. Національна українська символіка

 321. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 322. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 323. Оборотні фонди підприємства

 324. Методи державного регулювання

 325. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 326. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 327. Грошово-кредитна система Німеччини

 328. Складові авторитету викладача ВНЗ

 329. Суть і функції грошей

 330. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 331. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 332. Конкуренція і монополія

 333. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 334. Облік орендних операцій

 335. Організація валютного ринку України

 336. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 337. Сценарій „Свято птахів”

 338. Еволюція концепції маркетингу

 339. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 340. Відносини у трудовому праві

 341. Предмет фінансової науки

 342. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 343. Статистика чисельності, складу та руху населення

 344. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 345. Властивості визначеного інтеграла

 346. Леонардо да Вінчі

 347. Цивільна оборона

 348. Економічна роль держави

 349. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 350. Естетична основа німецького романтизму

 351. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 352. Економічні проблеми безробіття

 353. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 354. Економічна думка античного світу

 355. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 356. Методологія наукового пізнання

 357. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 358. Антична культура/Готичний стиль

 359. Економіка праці

 360. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 361. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 362. Стан навколишнього середовища в Україні

 363. Атестація робочих місць за умовами праці

 364. Сутність та функції ринку

 365. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 366. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 367. Діалектика та її альтернативи

 368. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 369. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 370. Економічна думка Середньовіччя

 371. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 372. Американський романтизм 19 століття у літературі

 373. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 374. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 375. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 376. Стилі сучасної української літературної мови

 377. Кредити в Україні

 378. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 379. Кон’юнктура світових ринків

 380. Грецький театр і література

 381. Планування й аналіз чисельності працівників

 382. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 383. Основні засади німецького романтизму

 384. Небезпеки природного та техногенного характеру

 385. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 386. Грошовий оборот і грошові потоки

 387. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 388. Загальна характеристика банківських операцій

 389. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 390. Ранкова гігієнічна гімнастика

 391. Фінанси акціонерних товариств

 392. Неологізми

 393. Риторика Стародавнього Риму

 394. Типи грошових систем

 395. Державний фінансовий контроль

 396. Автомат Калашникова

 397. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 398. Клас Ссавці

 399. Зміст і завдання БЖД

 400. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 401. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 402. Соціальний комплекс України

 403. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 404. Особливості господарського комплексу України

 405. Добровільне медичне страхування

 406. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 407. Комахи з повним перетворенням

 408. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 409. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 410. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 411. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 412. Загальна характеристика господарських товариств

 413. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 414. Товарне виробництво

 415. Державний лад Афін

 416. Проблеми сільського господарства України

 417. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 418. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 419. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 420. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 421. Торговельний капітал и торгівля

 422. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 423. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 424. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 425. Мікроекономіка. Шпори 2

 426. Виникнення буржуазної держави. Англія

 427. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 428. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 429. Поняття та види товарів

 430. Держава скіфів

 431. Євразія. Опис материка

 432. Крадіжка

 433. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 434. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 435. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 436. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 437. Форми інвестування

 438. Матеріально - сировинна стратегія

 439. Природоохоронні заходи

 440. Дієтотерапія цукрового діабету

 441. Організація банківського кредитування

 442. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 443. Давня історія України

 444. ПРП та РПС Чернігівської області

 445. Мультиплікатор інвестицій

 446. Петро Сагайдачний

 447. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 448. Генетичний код та його властивості

 449. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 450. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 451. Австралія. Опис материка

 452. Епоха Відродження

 453. Поняття релігії

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 456. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 457. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 458. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 459. Планування собівартості продукції

 460. Договори

 461. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 462. Облік прибутку і його використання

 463. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 464. Адміністративно правові норми

 465. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 466. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 467. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 468. Банківський маркетинг

 469. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 470. Грошові реформи

 471. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 472. Французький романтизм 19 століття у літературі

 473. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 474. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 475. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 476. Словниковий склад англійської мови

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 479. Поняття, форми та види зайнятості

 480. Африка. Опис материка

 481. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 482. Професійне педагогічне спілкування

 483. Особливості формування статутних фондів підприємств

 484. Багатство української мови

 485. Документи по особовому складу

 486. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Службові листи

 489. Лісостеп України

 490. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 491. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 492. Транспортний комлекс України

 493. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 494. Історія України

 495. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 496. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 497. Будівельні суміші в Україні

 498. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 499. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 500. Субєкти адміністративного права

 501. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 502. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 503. Неокласична теорія

 504. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 505. Держава і право ЗУНР

 506. Підприємства колективної власності

 507. Древній Рим

 508. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 509. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 510. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 511. Облік грошових засобів

 512. Теорія культури як наука

 513. Поняття цивільного правовідношення

 514. Функції ринку та форми їх реалізації

 515. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 516. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 517. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 518. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 519. Собівартість прибутку і рентабельність

 520. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 521. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 522. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 523. Поняття природного середовища

 524. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 525. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 526. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 527. Україна – космічна держава

 528. Дмитро Васильович Павличко

 529. Дія нормативно-правового акта в часі

 530. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 531. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 532. Українська вишивка. Рушники

 533. Поняття кредитної системи

 534. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 535. Початок Великої Вітчизняної війни

 536. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 537. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 538. Ренесансне мистецтво України

 539. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 540. Світова економіка

 541. Завдання Цивільної оборони України

 542. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 543. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 544. Ліцензування підприємницької діяльності

 545. Україна в умовах десталінізації

 546. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 547. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 548. Морський транспорт світу

 549. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 550. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 551. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 552. Проблеми сучасної світової економіки

 553. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 554. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 555. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 556. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 557. Валютні операції. Котирування валют

 558. Речове право

 559. Україна і ООН

 560. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 561. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 562. Грошова маса

 563. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 564. Шануй батька й неньку

 565. Китай. Економіко-географічна характеристика

 566. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 567. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 568. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 569. Оноре де Бальзак і Україна

 570. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 571. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 572. Поняття грошової системи та її елементи

 573. Індія

 574. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 575. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 576. Теоретичні основи мотивації

 577. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 578. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 579. Своєрідність творів Альбера Камю

 580. Персонал п-ва і продуктивність праці

 581. Конспект уроку з біології у 9 класі

 582. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 583. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 584. Хімія і екологія

 585. Якість продукції

 586. Жанри кінематографу

 587. Свинець (Плюмбум)

 588. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 589. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 590. Типи алгоритмів

 591. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 592. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 593. Мова творів Григорія Сковороди

 594. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 595. Інвестиції, їх види і характеристика

 596. Природні передумови РПС

 597. Понятта про неткані текстильні матеріали

 598. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 599. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 600. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 601. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 602. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 603. Місцеві органи самоврядування

 604. Буття

 605. Математики України

 606. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 607. Гіпотези походження Всесвіту

 608. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Культурологія

 611. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 612. Природа макроекономічної рівноваги

 613. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 614. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 615. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 616. Моделі олігополії

 617. Виробництво і виробничі системи

 618. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 619. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 620. Походження птахів

 621. Сутність і походження релігії

 622. Закони Баррі Коммонера

 623. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 624. Грунтознaвство

 625. Ілюзії і дійсність

 626. Бізнес планування

 627. Сімейні відносини

 628. Декоративне панно (макраме)

 629. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 630. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 631. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 632. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 633. Створення і розвиток грошової системи України

 634. Молодий Шевченко

 635. Біблія – священна книга християн

 636. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 637. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 638. Військова присяга та військова символіка України

 639. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 640. Дихання

 641. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 642. Особливості проведення нарад

 643. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 644. Інфляційні процеси в Україні

 645. Укриття населення в захисних спорудах

 646. Податкове регулювання

 647. Другий закон термодинаміки та його значення

 648. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 649. Теорія походження життя на Землі

 650. Система трудового права і система трудового законодавства

 651. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 652. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 653. Планування й аналіз заробітної плати

 654. Закон єдності та боротьби протилежностей

 655. Класифікація держав за їхньою формою

 656. Поняття логістики, сутність і значення

 657. Вишивка на Поділлі

 658. Економічна суть ринку праці

 659. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 660. Фінансова система держави

 661. Поняття основних структур даних

 662. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 663. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 664. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 665. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 666. Порядок відкриття рахунків у банках

 667. Атмосфера

 668. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 669. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 670. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 671. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 672. Музика

 673. Кров і система кровообігу

 674. Особистісно орієнтовне навчання

 675. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 676. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 677. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 678. Ціна, її види та структура

 679. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 680. Установчі документи підприємства

 681. Увага. Види, порушення

 682. Сутність та методи калькулювання

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Заповідники України

 685. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 686. Індикативне планування

 687. Майнове оподаткування

 688. Діаспора

 689. Дотримання правил хімічної безпеки

 690. Перекладацькі відповідності

 691. Віктор Гюго – французький романтик

 692. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 693. Поняття, сутність та походження держави

 694. Державне мито

 695. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 696. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 697. Формування місцевих бюджетів України

 698. Права та обовязки вартового

 699. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 700. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 701. Ткацтво в Україні

 702. Електронна пошта

 703. Обдарованість – як проблема в психології

 704. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 705. Логічна структура понять

 706. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 707. Велика французька буржуазна революція

 708. Соціальні спільноти та їх природа

 709. Перцептивна сторона спілкування

 710. Біографія Артура Конан Дойла

 711. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 712. Поняття про біологію

 713. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 714. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 715. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 716. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 717. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 718. Історія хімії

 719. Українські звичаї та обряди українського народу

 720. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 721. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 722. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 723. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 724. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 725. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 726. Методи перевірки фінансової звітності

 727. Посередники

 728. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 729. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 730. Правовий статус господарських товариств

 731. Тіньова економіка України та світу

 732. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 733. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 734. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 735. Історія розвитку системи одиниць величин

 736. Основні фактори ціноутворення

 737. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 738. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 739. Естетичне виховання

 740. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 741. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 742. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 743. Демографічна ситуація в Україні

 744. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 745. Безпека дорожнього руху

 746. Загальні правила сервірування столів

 747. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 748. Богдан Хмельницький

 749. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 750. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 751. Споживання, заощадження та інвестиції

 752. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 753. Родина Вовчі

 754. Системи масової комунікації

 755. Загальний огляд країн Центральної Європи

 756. Грошово-кредитна політика центрального банку

 757. Естетична основа німецького романтизму

 758. Конституція України

 759. Господарство України другої половини XIX ст.

 760. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 761. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 762. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 763. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 764. Аналіз чутливості

 765. Політичні доктрини античності

 766. Математика - відкриття впродовж століть

 767. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 768. Державне програмно-цільове планування

 769. Емпатія і комунікація

 770. Розрахункові документи в банківських установах

 771. Фауна Кримських Гір

 772. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 773. Характерні риси імпресіонізму

 774. Охорона водних ресурсів

 775. Традиції народної матеріальної культури

 776. Транснаціональні банки

 777. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 778. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 779. Економічний ринок

 780. Квітковий годинник Карла Ліннея

 781. Показники торгового асортименту

 782. Німеччина

 783. Методи інтегрування

 784. Фінансові ресурси підприємств

 785. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 786. Документообіг

 787. Фіскальна політика в Україні

 788. Навчання орфографії в сучасних умовах

 789. Комерційний кредит

 790. Натовп, його особливості

 791. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 792. Налогова політика України

 793. Життя та творчість Степана Васильченка

 794. Валютний курс і курсова політика

 795. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 796. Характеристика

 797. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 798. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 799. Військова присяга

 800. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 801. Банківський менеджмент

 802. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 803. Хімія та екологія

 804. Механізм створення бізнесу

 805. Попит на гроші

 806. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 807. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 808. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 809. Канада. Економіко-географічна характеристика

 810. Шляхи зниження собіварстості

 811. Історичні кроки розвитку хімії

 812. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 813. Табличний процесор MS Excel

 814. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 815. Інформація та інформатика

 816. Урок з англійської мови Подорож

 817. Прибуткове оподаткування громадян

 818. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 819. Функції релігії

 820. Організація транспортного і складського господарства

 821. Міжнародний рух капіталів

 822. Розвиток української мови в українській діаспорі

 823. Аналіз виробничого травматизму

 824. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 825. Емоції. Природа емоцій

 826. Управління

 827. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 828. Історія української державності

 829. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 830. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 831. Звіт з технічної практики

 832. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 833. Облік касових операцій в журналі№1

 834. Поняття про класифікацію ґрунтів

 835. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 836. Українська діаспора

 837. Електрони та їх роль в електричному струмі

 838. Спогади про Івана Франка

 839. Пропозиція грошей

 840. Фінансовий план

 841. Цикли ділової активності

 842. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 843. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 844. Споживання води

 845. Україна та Китай

 846. Сонце - найближча зоря

 847. Проблеми безробіття в Україні

 848. Бароко

 849. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 850. Фінансова система Японії

 851. Управління агрострахуванням

 852. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 853. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 854. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 855. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 856. Загальні правила оформлення службових документів

 857. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 858. Основні моменти протоколу

 859. Генріх Гейне

 860. Воля та вольові акти людини

 861. Розвиток політекономії в Україні

 862. Необережність як форма вини

 863. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 864. Художній розпис тканин

 865. Ораторство Демосфена

 866. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 867. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 868. Фази суспільного виробництва

 869. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 870. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 871. Забруднення вод світового океану

 872. Моральне виховання дітей

 873. Фінанси як економічна категорія

 874. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 875. Життєвий і творчий шлях Байрона

 876. Ділові папери

 877. Поняття “інформація” у різних науках

 878. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 879. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 880. Теорії індустріального суспілства

 881. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 882. Сутність інфраструктури товарного ринку

 883. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 884. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 885. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 886. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 887. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 888. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 889. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 890. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 891. Американський неолібералізм. Монетаризм

 892. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 893. Україна та Європейський Союз

 894. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 895. Економічна система соціалізму

 896. Загальні положення про інтернет

 897. Сім’я і родинна обрядовість

 898. Материки світу

 899. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 900. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 901. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 902. Банківська система Україні в ринковій економіці

 903. Політика, як мистецтво

 904. Законодавство України про військову службу

 905. Вексель в платіжному обороті

 906. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 907. Політична реклама та її особливості

 908. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 909. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 910. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 911. Тихий океан

 912. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 913. Мета та завдання державного регулювання цін

 914. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 915. Довгі хвилі в економіці

 916. Економіка природокористування

 917. Біоритми

 918. Транспортний комплекс світу

 919. Конституційний Суд України

 920. Суспільно-економічна формація

 921. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 922. Види ділових повідомлень

 923. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 924. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 925. Умовиводи

 926. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 927. Охорона грунтів

 928. Поняття та сутність Конституції

 929. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 930. План Маршала

 931. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 932. Державне регулювання цін в Україні

 933. Фашизм та його різновиди

 934. Культура та побут населення України

 935. Українська діаспора

 936. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 937. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 938. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 939. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 940. Ціноутворення на промислові товари

 941. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 942. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 943. Індуїзм

 944. Електроенергетика України

 945. Чи кожна людина може стати видатною?

 946. Винайдення радіо О.С. Поповим

 947. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 948. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 949. Філософський аналіз суспільства

 950. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 951. Економічне вчення А.Сміта

 952. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 953. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 954. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 955. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 956. Особливості використання іменників

 957. Хімічні елементи в продуктах харчування

 958. Організація та діяльність Острозької академії

 959. Мережа мереж "iнтернет"

 960. Марш і похідна охорона

 961. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 962. Вексельний обіг в Україні

 963. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 964. Іван Богун - козацький полководець

 965. Державний бюджет України, доходи та видатки

 966. Метод управлінського обліку

 967. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 968. Святий Миколай

 969. Текст як модель комунікативного акту

 970. Поняття і структура правосвідомості

 971. Система S. W. I. F. T.

 972. Господарство Запорозької Січі

 973. Сертифікація продукції

 974. Документи і документування

 975. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 976. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 977. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 978. Види умовиводів

 979. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 980. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 981. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 982. Страхування професійної відповідальності

 983. Фінанси України

 984. Трудові колективи та їх правовий статус

 985. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 986. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 987. Валютні відносини та валютні системи

 988. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 989. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 990. Українська культура в 17 столітті

 991. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 992. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 993. Оперативне управління виробництвом

 994. Економічний аналіз діяльності банку

 995. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 996. Бандитизм

 997. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 998. Національний ринок та його агрегати

 999. Економічний аналіз

 1000. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка