На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 2. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 3. Поняття і завдання діловодства

 4. Банківська система

 5. Фінансова політика, сутність податкової системи

 6. Бджоли та продукти бджільництва

 7. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 8. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 9. Виготовлення виробів з лози

 10. Вартість цінних паперів, її визначення

 11. Міжнародні економічні відносини

 12. Класифікація юридичних осіб

 13. Витинанки

 14. Англійський романтизм

 15. Видатні українські мовознавці різних періодів

 16. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 17. Економічна думка стародавнього Сходу

 18. Економічна природа та значення ПДВ

 19. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 20. Основи теорії виникнення держави і права

 21. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 22. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 23. Фонетичний мінімум

 24. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 25. Непрямі податки в Україні

 26. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 27. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 28. Суспільство і природа

 29. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 30. Класи організаційних структур управління виробництвом

 31. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 32. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 33. Нематеріальні ресурси

 34. Терміни правничої лінгвістики

 35. Англійський класичний реалізм в літературі

 36. Філософія в Києво-Могилянській академії

 37. Меркантилістська теорія

 38. Екологічні наслідки військових дій

 39. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 40. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 41. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 42. Основні фактори виробництва

 43. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 44. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Кодування товарів

 47. Державна служба та її особливості

 48. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 49. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 50. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 51. Причини виникнення держав

 52. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 53. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 54. Стратегія диверсифікації

 55. Санація підприємств

 56. Головна книга

 57. Ідеал людини

 58. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 59. Сутність та фактори економічного зростання

 60. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 61. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 62. Українські обереги, традиції і сучасність

 63. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 64. Василь Симоненко. Життя та творчість

 65. Естафети з фізичного виховання

 66. Сучасний екологічний стан України

 67. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 68. Організація митного контролю

 69. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 70. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 71. Страхування життя

 72. Гроші в ринковій економіці

 73. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 74. Атестація робочого місця на підприємстві

 75. Сутність поняття економіка

 76. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 77. Структура місцевих бюджетів

 78. Формування собівартості готової продукції

 79. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 80. Територіально-виробничі комплекси України

 81. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 82. Конституція США та реальні права громадян

 83. Фінансовий контроль

 84. Франчайзинг

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Класифікація природних ресурсів

 87. Ящірки – загальна інформація

 88. Марксистська філософія

 89. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 90. Банки і банківська діяльність

 91. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 92. Сімейне право України. Усиновлення

 93. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 94. Риба і рибні продукти

 95. Сонячні та місячні затемнення

 96. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 97. Дієслово

 98. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 99. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 100. Фінансування охорони праці

 101. Демографія в системі знань про народонаселення

 102. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 103. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 104. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 105. Виробництво і розподіл суспільних благ

 106. Рицарський роман

 107. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 108. Права людини і громадянина

 109. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 110. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 111. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 112. Релігії Давнього Китаю

 113. Держава у політичній системі

 114. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 115. Форма, структура і зміст балансу

 116. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 117. Свято осені

 118. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 119. Аспекти теорії тексту

 120. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 121. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 122. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 123. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 124. Власні і загальні назви іменників

 125. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 126. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 127. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 128. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 129. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 130. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 131. Генрік Ібсен (1828-1906)

 132. Експорт і імпорт

 133. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 134. Модель економічної рівноваги

 135. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 136. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 137. Соціальні позабюджетні фонди

 138. Професійна ідеологія соціального працівника

 139. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 140. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 141. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 142. Голодомор 1932-1933рр.

 143. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 144. Положення про відділ маркетингу

 145. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 146. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 147. Політична економія

 148. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 149. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 150. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 151. Мале підприємництво

 152. Рецепція римського права в Україні

 153. Контроль в навчанні

 154. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 155. Норми і нормативи праці

 156. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 157. Документ. Його матеріальна основа

 158. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 159. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 160. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 161. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 162. Українська мова – наш скарб

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 165. Психоаналіз і неофрейдизм

 166. Грошово-кредитна політика НБУ

 167. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 168. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 169. Термодинаміка

 170. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 171. Ще раз про мову

 172. Особливості культури Стародавньої Індії

 173. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 174. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 175. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 176. Менеджмент підприємства

 177. Нормування праці

 178. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 179. Розвиток української термінографії

 180. Ринкова система і організація підприємництва

 181. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 182. Монополії

 183. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 184. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 185. Андрій Чайковський

 186. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 187. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 188. Аварії на АЕС

 189. Історія виникнення ЕОМ

 190. Правові системи сучасності

 191. Економіка України Франка

 192. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 193. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 194. Оцінка ризиків

 195. Доба Відродження і мистецтво

 196. Порядок оформлення платіжної відомості

 197. Основи стандартизації та сертифікації

 198. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 199. Автомат Калашникова

 200. Політична система і державний устрій Болгарії

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Порядок укладення трудового договору

 203. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 204. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 205. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 206. Друкарська справа на Україні

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 212. Відділ Голонасінні

 213. Захист прав патентовласника в Україні

 214. Історія розвитку українського правопису

 215. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 216. Логіка Аристотеля

 217. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 218. Народна творчість

 219. Україна у міжнародних відносинах

 220. Технологія виробництва бензину

 221. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 222. Писанка

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Господарство США

 225. Життя і творчість Шарля Бодлера

 226. Державні цільові фонди

 227. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 228. Маркетингові дослідження

 229. Методи організації виробничих процесів

 230. Поняття та ознаки юридичної науки

 231. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 232. Облік зносу

 233. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 234. Роль хімії в житті суспільства

 235. Види документів

 236. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 237. Філософські аспекти сучасної культури

 238. Енергозберігаючі технології

 239. Релігієзнавство

 240. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 241. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 242. XIX сторіччя в історії світової культури

 243. Страви з яєць та сиру

 244. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 245. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 246. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 247. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 248. Хімічний комплекс України

 249. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 250. Екологічні фактори

 251. Мозок. Різновиди та будова

 252. Гроші та їх функції

 253. Принципи класифікації системи моніторингу

 254. Статеве виховання

 255. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 256. Організація державної служби в Україні

 257. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 258. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 259. Стройова підготовка

 260. Історія України на початку ХХ ст

 261. Продуктивність і ефективність праці

 262. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 263. Позичковий процент

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Створення ООН

 269. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 270. Види грошей

 271. Поділ праці

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Аналіз беззбитковості проекту

 274. Північно-Східний соціально-економічний район України

 275. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 276. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 277. Тренінг як психопрофілактичний метод

 278. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 279. Джордж Бернард Шоу

 280. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 281. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 282. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 283. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 284. Економічна безпека України

 285. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 286. Планети-гіганти

 287. Суть і структура грошового обороту

 288. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 289. Товарне виробництво

 290. Правотворча діяльність держави

 291. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 292. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 293. Інтуїція

 294. Адміністративний процес

 295. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 296. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 297. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 298. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 299. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 300. Форми безготівкових розрахунків

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 303. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 304. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 305. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 306. Дослідження ділової карєри менеджера

 307. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 308. Генна інженерія

 309. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 310. Гетьманство Богдана Хмельницького

 311. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 312. Церковне християнство

 313. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 314. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 315. Митна вартість товарів

 316. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 317. Мотивація і оплата праці на п-ві

 318. Ранкова гігієнічна гімнастика

 319. Відчуття та діяльність

 320. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 321. Американський романтизм 19 століття у літературі

 322. Особливості внутрішнього аудиту

 323. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 324. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 325. Фінансова політика

 326. Складові авторитету викладача ВНЗ

 327. Притча про старого i море

 328. Властивості визначеного інтеграла

 329. Основні засади німецького романтизму

 330. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 331. Оборотні фонди підприємства

 332. Національна українська символіка

 333. Статистика чисельності, складу та руху населення

 334. Грошово-кредитна система Німеччини

 335. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 336. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 337. Державний лад Афін

 338. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 339. Методи державного регулювання

 340. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 341. Естетична основа німецького романтизму

 342. Суть і функції грошей

 343. Організація валютного ринку України

 344. Відносини у трудовому праві

 345. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 346. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 347. Облік орендних операцій

 348. Стан навколишнього середовища в Україні

 349. Економічні проблеми безробіття

 350. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 351. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 352. Конкуренція і монополія

 353. Сценарій „Свято птахів”

 354. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 355. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 356. Еволюція концепції маркетингу

 357. Предмет фінансової науки

 358. Леонардо да Вінчі

 359. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 360. Цивільна оборона

 361. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 362. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 363. Методологія наукового пізнання

 364. Економічна роль держави

 365. Мікроекономіка. Шпори 2

 366. Економічна думка античного світу

 367. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 368. Атестація робочих місць за умовами праці

 369. Грецький театр і література

 370. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 371. Антична культура/Готичний стиль

 372. Економіка праці

 373. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 374. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 375. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 376. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 377. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 378. Сутність та функції ринку

 379. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 380. Кон’юнктура світових ринків

 381. Україна – космічна держава

 382. Діалектика та її альтернативи

 383. Риторика Стародавнього Риму

 384. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 385. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 386. Економічна думка Середньовіччя

 387. Кредити в Україні

 388. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 389. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 390. Стилі сучасної української літературної мови

 391. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 392. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 393. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 394. Небезпеки природного та техногенного характеру

 395. Планування й аналіз чисельності працівників

 396. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 397. Держава скіфів

 398. Загальна характеристика банківських операцій

 399. Грошовий оборот і грошові потоки

 400. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 401. Фінанси акціонерних товариств

 402. Типи грошових систем

 403. Державний фінансовий контроль

 404. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 405. Неологізми

 406. Клас Ссавці

 407. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 408. Соціальний комплекс України

 409. Зміст і завдання БЖД

 410. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 411. Особливості господарського комплексу України

 412. Генетичний код та його властивості

 413. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 414. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 415. Загальна характеристика господарських товариств

 416. Комахи з повним перетворенням

 417. Проблеми сільського господарства України

 418. Добровільне медичне страхування

 419. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 420. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 421. Крадіжка

 422. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 423. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 424. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 425. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 426. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 427. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 428. Виникнення буржуазної держави. Англія

 429. Товарне виробництво

 430. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 431. Торговельний капітал и торгівля

 432. Євразія. Опис материка

 433. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 434. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 435. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 436. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 437. Поняття та види товарів

 438. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 439. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 440. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 441. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 442. Організація банківського кредитування

 443. ПРП та РПС Чернігівської області

 444. Природоохоронні заходи

 445. Матеріально - сировинна стратегія

 446. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 447. Форми інвестування

 448. Мультиплікатор інвестицій

 449. Дієтотерапія цукрового діабету

 450. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 451. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 452. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 453. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 454. Давня історія України

 455. Петро Сагайдачний

 456. Словниковий склад англійської мови

 457. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 458. Австралія. Опис материка

 459. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 460. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 461. Адміністративно правові норми

 462. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 463. Епоха Відродження

 464. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 465. Планування собівартості продукції

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Поняття релігії

 468. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 469. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 470. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 471. Французький романтизм 19 століття у літературі

 472. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 473. Договори

 474. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 475. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 476. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 477. Африка. Опис материка

 478. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 479. Банківський маркетинг

 480. Грошові реформи

 481. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 482. Професійне педагогічне спілкування

 483. Субєкти адміністративного права

 484. Неокласична теорія

 485. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 486. Поняття, форми та види зайнятості

 487. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 488. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 489. Багатство української мови

 490. Службові листи

 491. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 492. Особливості формування статутних фондів підприємств

 493. Підприємства колективної власності

 494. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 495. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 496. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 497. Документи по особовому складу

 498. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 499. Лісостеп України

 500. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 501. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 502. Транспортний комлекс України

 503. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 504. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 505. Історія України

 506. Держава і право ЗУНР

 507. Будівельні суміші в Україні

 508. Поняття цивільного правовідношення

 509. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 510. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 511. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 512. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 513. Дмитро Васильович Павличко

 514. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 515. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 516. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 517. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 518. Древній Рим

 519. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 520. Характерні риси імпресіонізму

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Облік грошових засобів

 523. Теорія культури як наука

 524. Функції ринку та форми їх реалізації

 525. Поняття природного середовища

 526. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 527. Оноре де Бальзак і Україна

 528. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 529. Проблеми сучасної світової економіки

 530. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 531. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 532. Собівартість прибутку і рентабельність

 533. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 534. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 535. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 536. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 537. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 538. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 539. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 540. Поняття кредитної системи

 541. Дія нормативно-правового акта в часі

 542. Ренесансне мистецтво України

 543. Завдання Цивільної оборони України

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 546. Початок Великої Вітчизняної війни

 547. Українська вишивка. Рушники

 548. Світова економіка

 549. Україна в умовах десталінізації

 550. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 551. Речове право

 552. Морський транспорт світу

 553. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 554. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 555. Ліцензування підприємницької діяльності

 556. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 557. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 558. Китай. Економіко-географічна характеристика

 559. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 560. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 561. Свинець (Плюмбум)

 562. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 563. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 564. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 565. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 566. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 567. Валютні операції. Котирування валют

 568. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 569. Україна і ООН

 570. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 571. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 572. Шануй батька й неньку

 573. Грошова маса

 574. Індія

 575. Типи алгоритмів

 576. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 577. Мова творів Григорія Сковороди

 578. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 579. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 580. Жанри кінематографу

 581. Поняття грошової системи та її елементи

 582. Теоретичні основи мотивації

 583. Гіпотези походження Всесвіту

 584. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 585. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 586. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 587. Понятта про неткані текстильні матеріали

 588. Персонал п-ва і продуктивність праці

 589. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 590. Своєрідність творів Альбера Камю

 591. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 592. Конспект уроку з біології у 9 класі

 593. Якість продукції

 594. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 595. Хімія і екологія

 596. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 597. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 598. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 599. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 600. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 601. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 602. Інвестиції, їх види і характеристика

 603. Математики України

 604. Природні передумови РПС

 605. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 606. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 607. Культурологія

 608. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 609. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 610. Буття

 611. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 612. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 613. Місцеві органи самоврядування

 614. Класифікація держав за їхньою формою

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Моделі олігополії

 617. Закони Баррі Коммонера

 618. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 619. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 620. Походження птахів

 621. Природа макроекономічної рівноваги

 622. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 623. Виробництво і виробничі системи

 624. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 625. Декоративне панно (макраме)

 626. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 627. Права та обовязки вартового

 628. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 629. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 630. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 631. Укриття населення в захисних спорудах

 632. Сутність і походження релігії

 633. Військова присяга та військова символіка України

 634. Грунтознaвство

 635. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 636. Ілюзії і дійсність

 637. Поняття основних структур даних

 638. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 639. Сімейні відносини

 640. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 641. Бізнес планування

 642. Біблія – священна книга християн

 643. Молодий Шевченко

 644. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 645. Створення і розвиток грошової системи України

 646. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 647. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 648. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 649. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 650. Закон єдності та боротьби протилежностей

 651. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 652. Дихання

 653. Особливості проведення нарад

 654. Другий закон термодинаміки та його значення

 655. Інфляційні процеси в Україні

 656. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 657. Теорія походження життя на Землі

 658. Поняття логістики, сутність і значення

 659. Податкове регулювання

 660. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 661. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 662. Система трудового права і система трудового законодавства

 663. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 664. Історія розвитку системи одиниць величин

 665. Планування й аналіз заробітної плати

 666. Вишивка на Поділлі

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Економічна суть ринку праці

 669. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 670. Фінансова система держави

 671. Перекладацькі відповідності

 672. Порядок відкриття рахунків у банках

 673. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 674. Атмосфера

 675. Дотримання правил хімічної безпеки

 676. Майнове оподаткування

 677. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 678. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 679. Музика

 680. Кров і система кровообігу

 681. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 682. Електронна пошта

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Індикативне планування

 685. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 686. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 687. Особистісно орієнтовне навчання

 688. Увага. Види, порушення

 689. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Ціна, її види та структура

 692. Установчі документи підприємства

 693. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 694. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 695. Віктор Гюго – французький романтик

 696. Сутність та методи калькулювання

 697. Заповідники України

 698. Перцептивна сторона спілкування

 699. Логічна структура понять

 700. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 701. Діаспора

 702. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 703. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 704. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 705. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 706. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 707. Державне мито

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Велика французька буржуазна революція

 710. Формування місцевих бюджетів України

 711. Ткацтво в Україні

 712. Соціальні спільноти та їх природа

 713. Обдарованість – як проблема в психології

 714. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 715. Біографія Артура Конан Дойла

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Поняття про біологію

 718. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 719. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 720. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 721. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 722. Історія хімії

 723. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 724. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 725. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 726. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 727. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 728. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 729. Правовий статус господарських товариств

 730. Українські звичаї та обряди українського народу

 731. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 732. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 733. Тіньова економіка України та світу

 734. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 735. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 736. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 737. Посередники

 738. Методи перевірки фінансової звітності

 739. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 740. Основні фактори ціноутворення

 741. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 742. Естетичне виховання

 743. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 746. Демографічна ситуація в Україні

 747. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 748. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 749. Споживання, заощадження та інвестиції

 750. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 751. Безпека дорожнього руху

 752. Грошово-кредитна політика центрального банку

 753. Родина Вовчі

 754. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 755. Богдан Хмельницький

 756. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 757. Загальний огляд країн Центральної Європи

 758. Господарство України другої половини XIX ст.

 759. Конституція України

 760. Естетична основа німецького романтизму

 761. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 762. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 763. Системи масової комунікації

 764. Аналіз чутливості

 765. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 766. Фіскальна політика в Україні

 767. Транснаціональні банки

 768. Політичні доктрини античності

 769. Математика - відкриття впродовж століть

 770. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 771. Показники торгового асортименту

 772. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 773. Державне програмно-цільове планування

 774. Емпатія і комунікація

 775. Фауна Кримських Гір

 776. Охорона водних ресурсів

 777. Квітковий годинник Карла Ліннея

 778. Розрахункові документи в банківських установах

 779. Історичні кроки розвитку хімії

 780. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 781. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 782. Традиції народної матеріальної культури

 783. Методи інтегрування

 784. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 785. Навчання орфографії в сучасних умовах

 786. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 787. Економічний ринок

 788. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 789. Німеччина

 790. Фінансові ресурси підприємств

 791. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 792. Банківський менеджмент

 793. Документообіг

 794. Натовп, його особливості

 795. Комерційний кредит

 796. Валютний курс і курсова політика

 797. Життя та творчість Степана Васильченка

 798. Налогова політика України

 799. Електрони та їх роль в електричному струмі

 800. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 801. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 802. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 803. Механізм створення бізнесу

 804. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 805. Характеристика

 806. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 807. Канада. Економіко-географічна характеристика

 808. Військова присяга

 809. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 810. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 811. Попит на гроші

 812. Хімія та екологія

 813. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 814. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 815. Інформація та інформатика

 816. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 817. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 818. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 819. Табличний процесор MS Excel

 820. Прибуткове оподаткування громадян

 821. Шляхи зниження собіварстості

 822. Організація транспортного і складського господарства

 823. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 824. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 825. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 826. Урок з англійської мови Подорож

 827. Емоції. Природа емоцій

 828. Фінансовий план

 829. Розвиток української мови в українській діаспорі

 830. Функції релігії

 831. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 832. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 833. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 834. Міжнародний рух капіталів

 835. Звіт з технічної практики

 836. Поняття про класифікацію ґрунтів

 837. Фінансова система Японії

 838. Управління

 839. Аналіз виробничого травматизму

 840. Історія української державності

 841. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 842. Спогади про Івана Франка

 843. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 844. Облік касових операцій в журналі№1

 845. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 846. Цикли ділової активності

 847. Авторське право в мережі Інтернет

 848. Українська діаспора

 849. Україна та Китай

 850. Пропозиція грошей

 851. Необережність як форма вини

 852. Споживання води

 853. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 854. Сонце - найближча зоря

 855. Проблеми безробіття в Україні

 856. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 857. Творчість Леонардо да Вінчі

 858. Бароко

 859. Управління агрострахуванням

 860. Загальні правила оформлення службових документів

 861. Художній розпис тканин

 862. Основні моменти протоколу

 863. Ораторство Демосфена

 864. Фази суспільного виробництва

 865. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 866. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 867. Воля та вольові акти людини

 868. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 869. Розвиток політекономії в Україні

 870. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 871. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 872. Генріх Гейне

 873. Фінанси як економічна категорія

 874. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 875. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 876. Сутність інфраструктури товарного ринку

 877. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 878. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 879. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 880. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 881. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 882. Забруднення вод світового океану

 883. Теорії індустріального суспілства

 884. Моральне виховання дітей

 885. Поняття “інформація” у різних науках

 886. Життєвий і творчий шлях Байрона

 887. Законодавство України про військову службу

 888. Сім’я і родинна обрядовість

 889. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 890. Ділові папери

 891. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 892. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 893. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 894. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 895. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 896. Поняття та сутність Конституції

 897. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 898. Планети земної групи

 899. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 900. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 901. Американський неолібералізм. Монетаризм

 902. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 903. Україна та Європейський Союз

 904. Економічна система соціалізму

 905. Загальні положення про інтернет

 906. Материки світу

 907. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 908. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 909. Мета та завдання державного регулювання цін

 910. Політика, як мистецтво

 911. Банківська система Україні в ринковій економіці

 912. Політична реклама та її особливості

 913. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 914. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 915. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 916. Вексель в платіжному обороті

 917. Суспільно-економічна формація

 918. Конституційний Суд України

 919. Винайдення радіо О.С. Поповим

 920. Довгі хвилі в економіці

 921. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 922. Транспортний комплекс світу

 923. Тихий океан

 924. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 925. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 926. Біоритми

 927. Економіка природокористування

 928. Організація та діяльність Острозької академії

 929. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 930. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 931. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 932. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 933. Фашизм та його різновиди

 934. Види ділових повідомлень

 935. Умовиводи

 936. Особливості використання іменників

 937. Охорона грунтів

 938. Марш і похідна охорона

 939. Державне регулювання цін в Україні

 940. Хімічні елементи в продуктах харчування

 941. План Маршала

 942. Чи кожна людина може стати видатною?

 943. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 944. Документи і документування

 945. Українська діаспора

 946. Культура та побут населення України

 947. Іван Богун - козацький полководець

 948. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 949. Філософський аналіз суспільства

 950. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 951. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 952. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 953. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 954. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 955. Ціноутворення на промислові товари

 956. Електроенергетика України

 957. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 958. Індуїзм

 959. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 960. Господарство Запорозької Січі

 961. Економічне вчення А.Сміта

 962. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 963. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 964. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 965. Вексельний обіг в Україні

 966. Метод управлінського обліку

 967. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 968. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 969. Мережа мереж "iнтернет"

 970. Період трьох літ

 971. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 972. Святий Миколай

 973. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 974. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 975. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 976. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 977. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 978. Види умовиводів

 979. Державний бюджет України, доходи та видатки

 980. Текст як модель комунікативного акту

 981. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 982. Поняття і структура правосвідомості

 983. Система S. W. I. F. T.

 984. Страхування професійної відповідальності

 985. Основні джерела виробництва електричної енергії

 986. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 987. Сертифікація продукції

 988. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 989. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 990. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 991. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 992. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 993. Трудові колективи та їх правовий статус

 994. Фінанси України

 995. Валютні відносини та валютні системи

 996. Українська культура в 17 столітті

 997. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 998. Оперативне управління виробництвом

 999. Економічний аналіз діяльності банку

 1000. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів