На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Сутність і завдання організації праці

 2. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 3. Інтеграція України у світове господарство

 4. Виготовлення виробів з лози

 5. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 6. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 7. Видатні українські мовознавці різних періодів

 8. Ящірки – загальна інформація

 9. Класифікація юридичних осіб

 10. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 11. Банківська система

 12. Фінансова політика, сутність податкової системи

 13. Бджоли та продукти бджільництва

 14. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 15. Міжнародні економічні відносини

 16. Вартість цінних паперів, її визначення

 17. Витинанки

 18. Англійський романтизм

 19. Фонетичний мінімум

 20. Економічна думка стародавнього Сходу

 21. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 22. Непрямі податки в Україні

 23. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Основи теорії виникнення держави і права

 26. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 27. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 28. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 29. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 30. Суспільство і природа

 31. Меркантилістська теорія

 32. Терміни правничої лінгвістики

 33. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 34. Класи організаційних структур управління виробництвом

 35. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 36. Нематеріальні ресурси

 37. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 38. Екологічні наслідки військових дій

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Філософія в Києво-Могилянській академії

 41. Англійський класичний реалізм в літературі

 42. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 43. Естафети з фізичного виховання

 44. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Основні фактори виробництва

 47. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 48. Кодування товарів

 49. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 50. Головна книга

 51. Державна служба та її особливості

 52. Ідеал людини

 53. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 54. Стратегія диверсифікації

 55. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 56. Причини виникнення держав

 57. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 58. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 59. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 60. Василь Симоненко. Життя та творчість

 61. Санація підприємств

 62. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 63. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 64. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 66. Сутність та фактори економічного зростання

 67. Українські обереги, традиції і сучасність

 68. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 69. Сучасний екологічний стан України

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Організація митного контролю

 72. Гроші в ринковій економіці

 73. Структура місцевих бюджетів

 74. Страхування життя

 75. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 76. Атестація робочого місця на підприємстві

 77. Сутність поняття економіка

 78. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 79. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 80. Класифікація природних ресурсів

 81. Територіально-виробничі комплекси України

 82. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 83. Формування собівартості готової продукції

 84. Центральний банк та його роль у національній економіці

 85. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 86. Франчайзинг

 87. Конституція США та реальні права громадян

 88. Фінансовий контроль

 89. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 90. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 91. Марксистська філософія

 92. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 93. Банки і банківська діяльність

 94. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 95. Сонячні та місячні затемнення

 96. Сімейне право України. Усиновлення

 97. Риба і рибні продукти

 98. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 99. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 100. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 101. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 102. Дієслово

 103. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 104. Фінансування охорони праці

 105. Демографія в системі знань про народонаселення

 106. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 107. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 108. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 109. Рицарський роман

 110. Виробництво і розподіл суспільних благ

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Права людини і громадянина

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 116. Держава у політичній системі

 117. Форма, структура і зміст балансу

 118. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 119. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 120. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 121. Свято осені

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 124. Аспекти теорії тексту

 125. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 126. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 127. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 128. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 129. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 132. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 133. Експорт і імпорт

 134. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 135. Модель економічної рівноваги

 136. Соціальні позабюджетні фонди

 137. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 138. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 139. Професійна ідеологія соціального працівника

 140. Положення про відділ маркетингу

 141. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 142. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 143. Голодомор 1932-1933рр.

 144. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 145. Рецепція римського права в Україні

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Політична економія

 148. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 149. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 152. Мале підприємництво

 153. Контроль в навчанні

 154. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 155. Норми і нормативи праці

 156. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 157. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 158. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 159. Документ. Його матеріальна основа

 160. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 161. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 162. Місяць - супутник Землі

 163. Українська мова – наш скарб

 164. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 165. Автомат Калашникова

 166. Психоаналіз і неофрейдизм

 167. Грошово-кредитна політика НБУ

 168. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 169. Особливості культури Стародавньої Індії

 170. Термодинаміка

 171. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 172. Ще раз про мову

 173. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 174. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 175. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 176. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 177. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 178. Розвиток української термінографії

 179. Менеджмент підприємства

 180. Нормування праці

 181. Ринкова система і організація підприємництва

 182. Андрій Чайковський

 183. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 184. Монополії

 185. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 186. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 187. Історія виникнення ЕОМ

 188. Економіка України Франка

 189. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 190. Аварії на АЕС

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 195. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 196. Доба Відродження і мистецтво

 197. Порядок оформлення платіжної відомості

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Порядок укладення трудового договору

 203. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 206. Друкарська справа на Україні

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Відділ Голонасінні

 212. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 213. Захист прав патентовласника в Україні

 214. Логіка Аристотеля

 215. Історія розвитку українського правопису

 216. Технологія виробництва бензину

 217. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 218. Господарство США

 219. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 220. Народна творчість

 221. Україна у міжнародних відносинах

 222. Діяльність М.Грушевського

 223. Писанка

 224. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 225. Життя і творчість Шарля Бодлера

 226. Державні цільові фонди

 227. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 228. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 229. Маркетингові дослідження

 230. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 231. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Поняття та ознаки юридичної науки

 234. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 235. Облік зносу

 236. Страви з яєць та сиру

 237. Види документів

 238. Роль хімії в житті суспільства

 239. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 240. Філософські аспекти сучасної культури

 241. Енергозберігаючі технології

 242. Релігієзнавство

 243. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 244. XIX сторіччя в історії світової культури

 245. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 246. Організація державної служби в Україні

 247. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 248. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 249. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 250. Хімічний комплекс України

 251. Екологічні фактори

 252. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 253. Мозок. Різновиди та будова

 254. Принципи класифікації системи моніторингу

 255. Гроші та їх функції

 256. Стройова підготовка

 257. Статеве виховання

 258. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 259. Позичковий процент

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Продуктивність і ефективність праці

 262. Історія України на початку ХХ ст

 263. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Створення ООН

 269. Види грошей

 270. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 271. Поділ праці

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Аналіз беззбитковості проекту

 274. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 275. Північно-Східний соціально-економічний район України

 276. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 277. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 278. Тренінг як психопрофілактичний метод

 279. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 280. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 281. Джордж Бернард Шоу

 282. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 283. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 284. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 285. Економічна безпека України

 286. Планети-гіганти

 287. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 288. Правотворча діяльність держави

 289. Суть і структура грошового обороту

 290. Товарне виробництво

 291. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 292. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 293. Інтуїція

 294. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 295. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 296. Адміністративний процес

 297. Міфологія Стародавнього Риму

 298. Ранкова гігієнічна гімнастика

 299. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 300. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 301. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 302. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 303. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 304. Форми безготівкових розрахунків

 305. Дослідження ділової карєри менеджера

 306. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 307. Гетьманство Богдана Хмельницького

 308. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 309. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 310. Генна інженерія

 311. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 312. Державний лад Афін

 313. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 314. Основні засади німецького романтизму

 315. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 316. Церковне християнство

 317. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 318. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 319. Митна вартість товарів

 320. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 321. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 322. Мотивація і оплата праці на п-ві

 323. Відчуття та діяльність

 324. Американський романтизм 19 століття у літературі

 325. Складові авторитету викладача ВНЗ

 326. Притча про старого i море

 327. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 328. Особливості внутрішнього аудиту

 329. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 330. Фінансова політика

 331. Властивості визначеного інтеграла

 332. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 333. Статистика чисельності, складу та руху населення

 334. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 335. Оборотні фонди підприємства

 336. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 337. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 338. Національна українська символіка

 339. Грошово-кредитна система Німеччини

 340. Методи державного регулювання

 341. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 342. Сценарій „Свято птахів”

 343. Естетична основа німецького романтизму

 344. Економічні проблеми безробіття

 345. Мікроекономіка. Шпори 2

 346. Суть і функції грошей

 347. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 348. Організація валютного ринку України

 349. Стан навколишнього середовища в Україні

 350. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 351. Відносини у трудовому праві

 352. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 353. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 354. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 355. Облік орендних операцій

 356. Еволюція концепції маркетингу

 357. Конкуренція і монополія

 358. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 359. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 360. Предмет фінансової науки

 361. Цивільна оборона

 362. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 363. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 364. Леонардо да Вінчі

 365. Методологія наукового пізнання

 366. Економічна роль держави

 367. Грецький театр і література

 368. Атестація робочих місць за умовами праці

 369. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 370. Економічна думка античного світу

 371. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Антична культура/Готичний стиль

 374. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 375. Економіка праці

 376. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 377. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 378. Україна – космічна держава

 379. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 380. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 381. Сутність та функції ринку

 382. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 383. Кон’юнктура світових ринків

 384. Риторика Стародавнього Риму

 385. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 386. Діалектика та її альтернативи

 387. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 388. Економічна думка Середньовіччя

 389. Кредити в Україні

 390. Генетичний код та його властивості

 391. Стилі сучасної української літературної мови

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 394. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 395. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 396. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 397. Небезпеки природного та техногенного характеру

 398. Держава скіфів

 399. Планування й аналіз чисельності працівників

 400. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 401. Грошовий оборот і грошові потоки

 402. Фінанси акціонерних товариств

 403. Загальна характеристика банківських операцій

 404. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 405. Типи грошових систем

 406. Державний фінансовий контроль

 407. Клас Ссавці

 408. Неологізми

 409. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 410. Соціальний комплекс України

 411. Зміст і завдання БЖД

 412. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 413. Загальна характеристика господарських товариств

 414. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 415. Особливості господарського комплексу України

 416. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 417. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 418. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 419. Проблеми сільського господарства України

 420. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 421. Комахи з повним перетворенням

 422. Добровільне медичне страхування

 423. Крадіжка

 424. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 425. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 426. Євразія. Опис материка

 427. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 428. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 429. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 430. Виникнення буржуазної держави. Англія

 431. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 432. Торговельний капітал и торгівля

 433. Товарне виробництво

 434. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 435. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 436. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 437. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 438. Поняття та види товарів

 439. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 440. Характерні риси імпресіонізму

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 443. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 444. ПРП та РПС Чернігівської області

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Організація банківського кредитування

 447. Природоохоронні заходи

 448. Форми інвестування

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Словниковий склад англійської мови

 451. Мультиплікатор інвестицій

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 454. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 455. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Петро Сагайдачний

 459. Австралія. Опис материка

 460. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 461. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 462. Адміністративно правові норми

 463. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 464. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 465. Облік прибутку і його використання

 466. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Поняття релігії

 470. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 473. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 474. Французький романтизм 19 століття у літературі

 475. Договори

 476. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 477. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 478. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 479. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 480. Африка. Опис материка

 481. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 482. Банківський маркетинг

 483. Неокласична теорія

 484. Грошові реформи

 485. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 486. Субєкти адміністративного права

 487. Професійне педагогічне спілкування

 488. Підприємства колективної власності

 489. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 490. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 491. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 492. Поняття, форми та види зайнятості

 493. Службові листи

 494. Багатство української мови

 495. Оноре де Бальзак і Україна

 496. Лісостеп України

 497. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 498. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 499. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 500. Особливості формування статутних фондів підприємств

 501. Документи по особовому складу

 502. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 503. Держава і право ЗУНР

 504. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 505. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Транспортний комлекс України

 508. Історія України

 509. Поняття цивільного правовідношення

 510. Будівельні суміші в Україні

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 513. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 514. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 515. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 516. Дмитро Васильович Павличко

 517. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 518. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 519. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Древній Рим

 523. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 524. Облік грошових засобів

 525. Теорія культури як наука

 526. Проблеми сучасної світової економіки

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Функції ринку та форми їх реалізації

 529. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 530. Поняття природного середовища

 531. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 532. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 533. Собівартість прибутку і рентабельність

 534. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 535. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 536. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 537. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 538. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 539. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 540. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 541. Завдання Цивільної оборони України

 542. Своєрідність творів Альбера Камю

 543. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 544. Поняття кредитної системи

 545. Дія нормативно-правового акта в часі

 546. Ренесансне мистецтво України

 547. Морський транспорт світу

 548. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 549. Світова економіка

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Початок Великої Вітчизняної війни

 552. Українська вишивка. Рушники

 553. Речове право

 554. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 555. Китай. Економіко-географічна характеристика

 556. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 557. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 558. Ліцензування підприємницької діяльності

 559. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 560. Свинець (Плюмбум)

 561. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 562. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 563. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 564. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 565. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 566. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 567. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 568. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 569. Гіпотези походження Всесвіту

 570. Індія

 571. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 572. Валютні операції. Котирування валют

 573. Україна і ООН

 574. Жанри кінематографу

 575. Типи алгоритмів

 576. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 577. Шануй батька й неньку

 578. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 579. Мова творів Григорія Сковороди

 580. Грошова маса

 581. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 582. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 583. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 584. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 585. Поняття грошової системи та її елементи

 586. Теоретичні основи мотивації

 587. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 588. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 589. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 590. Понятта про неткані текстильні матеріали

 591. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 592. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 593. Персонал п-ва і продуктивність праці

 594. Конспект уроку з біології у 9 класі

 595. Якість продукції

 596. Хімія і екологія

 597. Права та обовязки вартового

 598. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 599. Математики України

 600. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 601. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 602. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 603. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 604. Класифікація держав за їхньою формою

 605. Інвестиції, їх види і характеристика

 606. Природні передумови РПС

 607. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 610. Культурологія

 611. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 612. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 613. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 614. Закони Баррі Коммонера

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Буття

 617. Місцеві органи самоврядування

 618. Моделі олігополії

 619. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 622. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 623. Походження птахів

 624. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 625. Природа макроекономічної рівноваги

 626. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 627. Декоративне панно (макраме)

 628. Укриття населення в захисних спорудах

 629. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 630. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 631. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 632. Сутність і походження релігії

 633. Ілюзії і дійсність

 634. Грунтознaвство

 635. Військова присяга та військова символіка України

 636. Поняття основних структур даних

 637. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 638. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 639. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 640. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 641. Сімейні відносини

 642. Біблія – священна книга християн

 643. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 644. Бізнес планування

 645. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 646. Молодий Шевченко

 647. Створення і розвиток грошової системи України

 648. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 649. Закон єдності та боротьби протилежностей

 650. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 651. Дихання

 652. Особливості проведення нарад

 653. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 654. Другий закон термодинаміки та його значення

 655. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 656. Історія розвитку системи одиниць величин

 657. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 658. Інфляційні процеси в Україні

 659. Теорія походження життя на Землі

 660. Податкове регулювання

 661. Поняття логістики, сутність і значення

 662. Перекладацькі відповідності

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Система трудового права і система трудового законодавства

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Планування й аналіз заробітної плати

 668. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 671. Фінансова система держави

 672. Порядок відкриття рахунків у банках

 673. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 674. Майнове оподаткування

 675. Атмосфера

 676. Дотримання правил хімічної безпеки

 677. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 678. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 679. Електронна пошта

 680. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 681. Кров і система кровообігу

 682. Музика

 683. Увага. Види, порушення

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Індикативне планування

 686. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 687. Особистісно орієнтовне навчання

 688. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 689. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 690. Ціна, її види та структура

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Установчі документи підприємства

 695. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Сутність та методи калькулювання

 699. Логічна структура понять

 700. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 701. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 702. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 703. Діаспора

 704. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 705. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 706. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 707. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 708. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 709. Державне мито

 710. Велика французька буржуазна революція

 711. Формування місцевих бюджетів України

 712. Соціальні спільноти та їх природа

 713. Ткацтво в Україні

 714. Обдарованість – як проблема в психології

 715. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 716. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 717. Біографія Артура Конан Дойла

 718. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 719. Поняття про біологію

 720. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 721. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 722. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 723. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 724. Історія хімії

 725. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 726. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 727. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 728. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 729. Тіньова економіка України та світу

 730. Правовий статус господарських товариств

 731. Українські звичаї та обряди українського народу

 732. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 733. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 734. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 735. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 736. Посередники

 737. Методи перевірки фінансової звітності

 738. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 739. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 740. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 741. Родина Вовчі

 742. Естетичне виховання

 743. Основні фактори ціноутворення

 744. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 745. Загальні правила сервірування столів

 746. Демографічна ситуація в Україні

 747. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 748. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 749. Споживання, заощадження та інвестиції

 750. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 751. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 752. Безпека дорожнього руху

 753. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 754. Грошово-кредитна політика центрального банку

 755. Господарство України другої половини XIX ст.

 756. Богдан Хмельницький

 757. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 758. Конституція України

 759. Загальний огляд країн Центральної Європи

 760. Фауна Кримських Гір

 761. Естетична основа німецького романтизму

 762. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 763. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 764. Транснаціональні банки

 765. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 766. Аналіз чутливості

 767. Системи масової комунікації

 768. Фіскальна політика в Україні

 769. Квітковий годинник Карла Ліннея

 770. Показники торгового асортименту

 771. Політичні доктрини античності

 772. Охорона водних ресурсів

 773. Історичні кроки розвитку хімії

 774. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 775. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 776. Математика - відкриття впродовж століть

 777. Державне програмно-цільове планування

 778. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 779. Емпатія і комунікація

 780. Розрахункові документи в банківських установах

 781. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 782. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 783. Методи інтегрування

 784. Традиції народної матеріальної культури

 785. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 786. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 787. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 788. Навчання орфографії в сучасних умовах

 789. Економічний ринок

 790. Німеччина

 791. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 792. Банківський менеджмент

 793. Фінансові ресурси підприємств

 794. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 795. Натовп, його особливості

 796. Документообіг

 797. Комерційний кредит

 798. Електрони та їх роль в електричному струмі

 799. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 800. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 801. Валютний курс і курсова політика

 802. Налогова політика України

 803. Життя та творчість Степана Васильченка

 804. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 805. Механізм створення бізнесу

 806. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 807. Характеристика

 808. Канада. Економіко-географічна характеристика

 809. Військова присяга

 810. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 811. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 812. Авторське право в мережі Інтернет

 813. Попит на гроші

 814. Хімія та екологія

 815. Інформація та інформатика

 816. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 817. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 818. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 819. Організація транспортного і складського господарства

 820. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 821. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 822. Прибуткове оподаткування громадян

 823. Табличний процесор MS Excel

 824. Шляхи зниження собіварстості

 825. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 826. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 827. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 828. Урок з англійської мови Подорож

 829. Емоції. Природа емоцій

 830. Фінансова система Японії

 831. Фінансовий план

 832. Розвиток української мови в українській діаспорі

 833. Звіт з технічної практики

 834. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 835. Поняття про класифікацію ґрунтів

 836. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 837. Функції релігії

 838. Міжнародний рух капіталів

 839. Період трьох літ

 840. Аналіз виробничого травматизму

 841. Управління

 842. Спогади про Івана Франка

 843. Історія української державності

 844. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 845. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 846. Необережність як форма вини

 847. Цикли ділової активності

 848. Облік касових операцій в журналі№1

 849. Україна та Китай

 850. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 851. Споживання води

 852. Українська діаспора

 853. Творчість Леонардо да Вінчі

 854. Пропозиція грошей

 855. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 856. Сонце - найближча зоря

 857. Проблеми безробіття в Україні

 858. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 859. Художній розпис тканин

 860. Бароко

 861. Загальні правила оформлення службових документів

 862. Управління агрострахуванням

 863. Ораторство Демосфена

 864. Фази суспільного виробництва

 865. Основні моменти протоколу

 866. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 867. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 868. Фінанси як економічна категорія

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 871. Планети земної групи

 872. Розвиток політекономії в Україні

 873. Воля та вольові акти людини

 874. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 875. Генріх Гейне

 876. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 877. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 878. Сутність інфраструктури товарного ринку

 879. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 880. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 881. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 882. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 883. Законодавство України про військову службу

 884. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 885. Сім’я і родинна обрядовість

 886. Забруднення вод світового океану

 887. Теорії індустріального суспілства

 888. Моральне виховання дітей

 889. Поняття “інформація” у різних науках

 890. Життєвий і творчий шлях Байрона

 891. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 892. Ділові папери

 893. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 894. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 895. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 896. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 897. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 898. Поняття та сутність Конституції

 899. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 900. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 901. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 902. Політика, як мистецтво

 903. Американський неолібералізм. Монетаризм

 904. Мета та завдання державного регулювання цін

 905. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 906. Економічна система соціалізму

 907. Україна та Європейський Союз

 908. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 909. Загальні положення про інтернет

 910. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 911. Материки світу

 912. Винайдення радіо О.С. Поповим

 913. Політична реклама та її особливості

 914. Банківська система Україні в ринковій економіці

 915. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 916. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 917. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 918. Вексель в платіжному обороті

 919. Суспільно-економічна формація

 920. Конституційний Суд України

 921. Довгі хвилі в економіці

 922. Іван Богун - козацький полководець

 923. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 924. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 925. Тихий океан

 926. Транспортний комплекс світу

 927. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 928. Біоритми

 929. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 930. Хімічні елементи в продуктах харчування

 931. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 932. Організація та діяльність Острозької академії

 933. Економіка природокористування

 934. Особливості використання іменників

 935. Фашизм та його різновиди

 936. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 937. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 938. Марш і похідна охорона

 939. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 940. Види ділових повідомлень

 941. Умовиводи

 942. Чи кожна людина може стати видатною?

 943. Державне регулювання цін в Україні

 944. Господарство Запорозької Січі

 945. Охорона грунтів

 946. Документи і документування

 947. Українська діаспора

 948. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Культура та побут населення України

 952. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 953. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 954. Філософський аналіз суспільства

 955. Електроенергетика України

 956. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 957. Ціноутворення на промислові товари

 958. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 959. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 960. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 961. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 962. Індуїзм

 963. Економічне вчення А.Сміта

 964. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 965. Метод управлінського обліку

 966. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 967. Вексельний обіг в Україні

 968. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 969. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 970. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 971. Мережа мереж "iнтернет"

 972. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 973. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 974. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 975. Святий Миколай

 976. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 977. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 978. Види умовиводів

 979. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 980. Державний бюджет України, доходи та видатки

 981. Основні джерела виробництва електричної енергії

 982. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 983. Текст як модель комунікативного акту

 984. Система S. W. I. F. T.

 985. Поняття і структура правосвідомості

 986. Страхування професійної відповідальності

 987. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 988. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 989. Ведучі мости автомобіля

 990. Сертифікація продукції

 991. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 992. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 993. Трудові колективи та їх правовий статус

 994. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 995. Фінанси України

 996. Оперативне управління виробництвом

 997. Українська культура в 17 столітті

 998. Валютні відносини та валютні системи

 999. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 1000. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський