На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Бджоли та продукти бджільництва

 2. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 3. Англійський романтизм

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Міжнародні економічні відносини

 6. Економічна природа та значення ПДВ

 7. Витинанки

 8. Основи теорії виникнення держави і права

 9. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 10. Виготовлення виробів з лози

 11. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 12. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 13. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 14. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 15. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 16. Теплові двигуни

 17. Гіпотеза, її структура та види

 18. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Загальні умови укладання трудового договору

 21. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 22. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 23. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 24. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 25. Суспільство і природа

 26. Нематеріальні ресурси

 27. Класи організаційних структур управління виробництвом

 28. Англійський класичний реалізм в літературі

 29. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 30. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 31. Терміни правничої лінгвістики

 32. Класифікація юридичних осіб

 33. Державна служба та її особливості

 34. Основні фактори виробництва

 35. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 36. Кодування товарів

 37. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 38. Непрямі податки в Україні

 39. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 40. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 41. Причини виникнення держав

 42. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 43. Санація підприємств

 44. Філософія в Києво-Могилянській академії

 45. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 46. Екологічні наслідки військових дій

 47. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 48. Меркантилістська теорія

 49. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 50. Українські обереги, традиції і сучасність

 51. Сутність та фактори економічного зростання

 52. Сучасний екологічний стан України

 53. Видатні українські мовознавці різних періодів

 54. Страхування життя

 55. Організація митного контролю

 56. Атестація робочого місця на підприємстві

 57. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 58. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 59. Сутність поняття економіка

 60. Василь Симоненко. Життя та творчість

 61. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 62. Формування собівартості готової продукції

 63. Фінансовий контроль

 64. Поняття і завдання діловодства

 65. Гроші в ринковій економіці

 66. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 67. Фонетичний мінімум

 68. Територіально-виробничі комплекси України

 69. Франчайзинг

 70. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 71. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 72. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 73. Головна книга

 74. Конституція США та реальні права громадян

 75. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 76. Марксистська філософія

 77. Банки і банківська діяльність

 78. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 79. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 80. Структура місцевих бюджетів

 81. Центральний банк та його роль у національній економіці

 82. Стратегія диверсифікації

 83. Сімейне право України. Усиновлення

 84. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 85. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 86. Дієслово

 87. Ідеал людини

 88. Фінансування охорони праці

 89. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 90. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 91. Права людини і громадянина

 92. Демографія в системі знань про народонаселення

 93. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 94. Виробництво і розподіл суспільних благ

 95. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 96. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 97. Держава у політичній системі

 98. Форма, структура і зміст балансу

 99. Аспекти теорії тексту

 100. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 101. Сонячні та місячні затемнення

 102. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 103. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 104. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 105. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 106. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 107. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 108. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 109. Свято осені

 110. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 111. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 112. Рицарський роман

 113. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Риба і рибні продукти

 116. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 117. Класифікація природних ресурсів

 118. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 119. Професійна ідеологія соціального працівника

 120. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 121. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 122. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 123. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 124. Експорт і імпорт

 125. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 126. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 127. Голодомор 1932-1933рр.

 128. Генрік Ібсен (1828-1906)

 129. Власні і загальні назви іменників

 130. Соціальні позабюджетні фонди

 131. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 132. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 133. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 134. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 135. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 136. Естафети з фізичного виховання

 137. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 138. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 139. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 140. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 141. Політична економія

 142. Положення про відділ маркетингу

 143. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 144. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 145. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 146. Модель економічної рівноваги

 147. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 148. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 149. Норми і нормативи праці

 150. Контроль в навчанні

 151. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 152. Документ. Його матеріальна основа

 153. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 154. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 155. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 156. Українська мова – наш скарб

 157. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 158. Грошово-кредитна політика НБУ

 159. Ящірки – загальна інформація

 160. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 161. Рецепція римського права в Україні

 162. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 163. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 164. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 165. Мале підприємництво

 166. Психоаналіз і неофрейдизм

 167. Термодинаміка

 168. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 169. Місяць - супутник Землі

 170. Менеджмент підприємства

 171. Нормування праці

 172. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 173. Монополії

 174. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 175. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 176. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 177. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 178. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 179. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 180. Ринкова система і організація підприємництва

 181. Розвиток української термінографії

 182. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 183. Ще раз про мову

 184. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 185. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 186. Аварії на АЕС

 187. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 188. Правові системи сучасності

 189. Оцінка ризиків

 190. Доба Відродження і мистецтво

 191. Порядок оформлення платіжної відомості

 192. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 193. Порядок укладення трудового договору

 194. Основи стандартизації та сертифікації

 195. Основні методи та інструменти державного регулювання

 196. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 197. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 198. Особливості культури Стародавньої Індії

 199. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 200. Форми кредиту

 201. Економіка України Франка

 202. Друкарська справа на Україні

 203. Політична система і державний устрій Болгарії

 204. Історія виникнення ЕОМ

 205. Народний одяг

 206. Міліція

 207. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 210. Відділ Голонасінні

 211. Захист прав патентовласника в Україні

 212. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 213. Україна у міжнародних відносинах

 214. Логіка Аристотеля

 215. Історія розвитку українського правопису

 216. Писанка

 217. Державні цільові фонди

 218. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 219. Маркетингові дослідження

 220. Життя і творчість Шарля Бодлера

 221. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 222. Народна творчість

 223. Облік зносу

 224. Роль хімії в житті суспільства

 225. Господарство США

 226. Діяльність М.Грушевського

 227. Види документів

 228. Філософські аспекти сучасної культури

 229. Релігієзнавство

 230. Поняття та ознаки юридичної науки

 231. Методи організації виробничих процесів

 232. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 233. XIX сторіччя в історії світової культури

 234. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 235. Енергозберігаючі технології

 236. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 237. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 238. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 239. Хімічний комплекс України

 240. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 241. Мозок. Різновиди та будова

 242. Екологічні фактори

 243. Гроші та їх функції

 244. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 245. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 246. Статеве виховання

 247. Андрій Чайковський

 248. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 249. Технологія виробництва бензину

 250. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 251. Принципи класифікації системи моніторингу

 252. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 253. Продуктивність і ефективність праці

 254. Створення ООН

 255. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 256. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 257. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 258. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 259. Предмет трудового права

 260. Поділ праці

 261. Страви з яєць та сиру

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Аналіз беззбитковості проекту

 264. Північно-Східний соціально-економічний район України

 265. Історія України на початку ХХ ст

 266. Види грошей

 267. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 268. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 269. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 270. Тренінг як психопрофілактичний метод

 271. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Стройова підготовка

 274. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 275. Економічна безпека України

 276. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 277. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 278. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 279. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 280. Суть і структура грошового обороту

 281. Джордж Бернард Шоу

 282. Організація державної служби в Україні

 283. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 284. Адміністративний процес

 285. Інтуїція

 286. Позичковий процент

 287. Товарне виробництво

 288. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 289. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 290. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 291. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 292. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 293. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 294. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 295. Правотворча діяльність держави

 296. Форми безготівкових розрахунків

 297. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 298. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 299. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 300. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 301. Планети-гіганти

 302. Церковне християнство

 303. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Міфологія Стародавнього Риму

 306. Митна вартість товарів

 307. Мотивація і оплата праці на п-ві

 308. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 309. Особливості внутрішнього аудиту

 310. Дослідження ділової карєри менеджера

 311. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 312. Генна інженерія

 313. Відчуття та діяльність

 314. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 315. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 316. Фінансова політика

 317. Гетьманство Богдана Хмельницького

 318. Притча про старого i море

 319. Національна українська символіка

 320. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 321. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 322. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 323. Методи державного регулювання

 324. Оборотні фонди підприємства

 325. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 326. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 327. Грошово-кредитна система Німеччини

 328. Складові авторитету викладача ВНЗ

 329. Суть і функції грошей

 330. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 331. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 332. Конкуренція і монополія

 333. Облік орендних операцій

 334. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 335. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 336. Організація валютного ринку України

 337. Сценарій „Свято птахів”

 338. Еволюція концепції маркетингу

 339. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 340. Предмет фінансової науки

 341. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 342. Леонардо да Вінчі

 343. Цивільна оборона

 344. Відносини у трудовому праві

 345. Статистика чисельності, складу та руху населення

 346. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 347. Економічна роль держави

 348. Властивості визначеного інтеграла

 349. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 350. Економічні проблеми безробіття

 351. Естетична основа німецького романтизму

 352. Економічна думка античного світу

 353. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 354. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 355. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 356. Антична культура/Готичний стиль

 357. Економіка праці

 358. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 359. Методологія наукового пізнання

 360. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 361. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 362. Сутність та функції ринку

 363. Стан навколишнього середовища в Україні

 364. Атестація робочих місць за умовами праці

 365. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 366. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 367. Діалектика та її альтернативи

 368. Економічна думка Середньовіччя

 369. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 370. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 371. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 372. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 373. Стилі сучасної української літературної мови

 374. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 375. Американський романтизм 19 століття у літературі

 376. Кредити в Україні

 377. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 378. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 379. Кон’юнктура світових ринків

 380. Планування й аналіз чисельності працівників

 381. Небезпеки природного та техногенного характеру

 382. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 383. Грецький театр і література

 384. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 385. Грошовий оборот і грошові потоки

 386. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 387. Загальна характеристика банківських операцій

 388. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 389. Фінанси акціонерних товариств

 390. Неологізми

 391. Основні засади німецького романтизму

 392. Типи грошових систем

 393. Державний фінансовий контроль

 394. Риторика Стародавнього Риму

 395. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 396. Ранкова гігієнічна гімнастика

 397. Клас Ссавці

 398. Зміст і завдання БЖД

 399. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 400. Соціальний комплекс України

 401. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 402. Особливості господарського комплексу України

 403. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 404. Добровільне медичне страхування

 405. Комахи з повним перетворенням

 406. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 407. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 408. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 409. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 410. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 411. Товарне виробництво

 412. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 413. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 414. Проблеми сільського господарства України

 415. Загальна характеристика господарських товариств

 416. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 417. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 418. Торговельний капітал и торгівля

 419. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 420. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 421. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 422. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 423. Державний лад Афін

 424. Виникнення буржуазної держави. Англія

 425. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 426. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 427. Поняття та види товарів

 428. Автомат Калашникова

 429. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 430. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 431. Євразія. Опис материка

 432. Мікроекономіка. Шпори 2

 433. Крадіжка

 434. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 435. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 436. Форми інвестування

 437. Природоохоронні заходи

 438. Матеріально - сировинна стратегія

 439. Дієтотерапія цукрового діабету

 440. Організація банківського кредитування

 441. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 442. Давня історія України

 443. ПРП та РПС Чернігівської області

 444. Мультиплікатор інвестицій

 445. Держава скіфів

 446. Петро Сагайдачний

 447. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 448. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 449. Австралія. Опис материка

 450. Епоха Відродження

 451. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 452. Генетичний код та його властивості

 453. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 454. Поняття релігії

 455. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 456. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 457. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 458. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 459. Планування собівартості продукції

 460. Договори

 461. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 462. Облік прибутку і його використання

 463. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 464. Адміністративно правові норми

 465. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 466. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 467. Банківський маркетинг

 468. Грошові реформи

 469. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 470. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 471. Французький романтизм 19 століття у літературі

 472. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 473. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 474. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 475. Поняття, форми та види зайнятості

 476. Африка. Опис материка

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Словниковий склад англійської мови

 479. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 480. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 481. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 482. Особливості формування статутних фондів підприємств

 483. Професійне педагогічне спілкування

 484. Багатство української мови

 485. Документи по особовому складу

 486. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Службові листи

 489. Лісостеп України

 490. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 491. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 492. Транспортний комлекс України

 493. Історія України

 494. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 495. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 496. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 497. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 498. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 499. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 500. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 501. Будівельні суміші в Україні

 502. Субєкти адміністративного права

 503. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 504. Держава і право ЗУНР

 505. Підприємства колективної власності

 506. Древній Рим

 507. Неокласична теорія

 508. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 509. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 510. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 511. Теорія культури як наука

 512. Облік грошових засобів

 513. Поняття цивільного правовідношення

 514. Функції ринку та форми їх реалізації

 515. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 516. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 517. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 518. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 519. Собівартість прибутку і рентабельність

 520. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 521. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 522. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 523. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 524. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 525. Україна – космічна держава

 526. Поняття природного середовища

 527. Дмитро Васильович Павличко

 528. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 529. Дія нормативно-правового акта в часі

 530. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 531. Українська вишивка. Рушники

 532. Поняття кредитної системи

 533. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 534. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 535. Початок Великої Вітчизняної війни

 536. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 537. Ренесансне мистецтво України

 538. Завдання Цивільної оборони України

 539. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 540. Світова економіка

 541. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 542. Ліцензування підприємницької діяльності

 543. Україна в умовах десталінізації

 544. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 545. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 546. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 547. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 548. Морський транспорт світу

 549. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 550. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 551. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 552. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 553. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 554. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 555. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 556. Валютні операції. Котирування валют

 557. Речове право

 558. Україна і ООН

 559. Проблеми сучасної світової економіки

 560. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 561. Грошова маса

 562. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 563. Шануй батька й неньку

 564. Китай. Економіко-географічна характеристика

 565. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 566. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 567. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 568. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 569. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 570. Поняття грошової системи та її елементи

 571. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 572. Індія

 573. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 574. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 575. Оноре де Бальзак і Україна

 576. Теоретичні основи мотивації

 577. Конспект уроку з біології у 9 класі

 578. Своєрідність творів Альбера Камю

 579. Персонал п-ва і продуктивність праці

 580. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 581. Хімія і екологія

 582. Якість продукції

 583. Жанри кінематографу

 584. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 585. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 586. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 587. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 588. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 589. Свинець (Плюмбум)

 590. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 591. Типи алгоритмів

 592. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 593. Мова творів Григорія Сковороди

 594. Інвестиції, їх види і характеристика

 595. Природні передумови РПС

 596. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 597. Понятта про неткані текстильні матеріали

 598. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 599. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 600. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 601. Місцеві органи самоврядування

 602. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 603. Буття

 604. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 605. Математики України

 606. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 607. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Культурологія

 610. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 611. Гіпотези походження Всесвіту

 612. Природа макроекономічної рівноваги

 613. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 614. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Моделі олігополії

 617. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 618. Виробництво і виробничі системи

 619. Сутність і походження релігії

 620. Походження птахів

 621. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 622. Грунтознaвство

 623. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 624. Ілюзії і дійсність

 625. Бізнес планування

 626. Сімейні відносини

 627. Закони Баррі Коммонера

 628. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 629. Створення і розвиток грошової системи України

 630. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 631. Молодий Шевченко

 632. Декоративне панно (макраме)

 633. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 634. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 635. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 636. Біблія – священна книга християн

 637. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 638. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 639. Дихання

 640. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 641. Військова присяга та військова символіка України

 642. Особливості проведення нарад

 643. Інфляційні процеси в Україні

 644. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 645. Укриття населення в захисних спорудах

 646. Податкове регулювання

 647. Система трудового права і система трудового законодавства

 648. Теорія походження життя на Землі

 649. Другий закон термодинаміки та його значення

 650. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 651. Планування й аналіз заробітної плати

 652. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 653. Поняття логістики, сутність і значення

 654. Закон єдності та боротьби протилежностей

 655. Економічна суть ринку праці

 656. Вишивка на Поділлі

 657. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 658. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 659. Фінансова система держави

 660. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 661. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 662. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 663. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 664. Порядок відкриття рахунків у банках

 665. Атмосфера

 666. Поняття основних структур даних

 667. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 668. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 669. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 670. Музика

 671. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 672. Кров і система кровообігу

 673. Особистісно орієнтовне навчання

 674. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 675. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 676. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 677. Ціна, її види та структура

 678. Установчі документи підприємства

 679. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 680. Класифікація держав за їхньою формою

 681. Сутність та методи калькулювання

 682. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 683. Увага. Види, порушення

 684. Заповідники України

 685. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 686. Індикативне планування

 687. Майнове оподаткування

 688. Діаспора

 689. Дотримання правил хімічної безпеки

 690. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 691. Державне мито

 692. Віктор Гюго – французький романтик

 693. Поняття, сутність та походження держави

 694. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 695. Формування місцевих бюджетів України

 696. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 697. Перекладацькі відповідності

 698. Обдарованість – як проблема в психології

 699. Ткацтво в Україні

 700. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 701. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 702. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 703. Логічна структура понять

 704. Соціальні спільноти та їх природа

 705. Велика французька буржуазна революція

 706. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 707. Перцептивна сторона спілкування

 708. Електронна пошта

 709. Права та обовязки вартового

 710. Біографія Артура Конан Дойла

 711. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 712. Поняття про біологію

 713. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 714. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 715. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 716. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 717. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 718. Українські звичаї та обряди українського народу

 719. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 720. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 721. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 722. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 723. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 724. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 725. Методи перевірки фінансової звітності

 726. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 727. Посередники

 728. Історія хімії

 729. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 730. Правовий статус господарських товариств

 731. Тіньова економіка України та світу

 732. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 733. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 734. Основні фактори ціноутворення

 735. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 736. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 737. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 738. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 739. Естетичне виховання

 740. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 741. Історія розвитку системи одиниць величин

 742. Демографічна ситуація в Україні

 743. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 744. Безпека дорожнього руху

 745. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 746. Загальні правила сервірування столів

 747. Богдан Хмельницький

 748. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 749. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 750. Споживання, заощадження та інвестиції

 751. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 752. Системи масової комунікації

 753. Родина Вовчі

 754. Загальний огляд країн Центральної Європи

 755. Грошово-кредитна політика центрального банку

 756. Конституція України

 757. Естетична основа німецького романтизму

 758. Господарство України другої половини XIX ст.

 759. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 760. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 761. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 762. Аналіз чутливості

 763. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 764. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 765. Політичні доктрини античності

 766. Математика - відкриття впродовж століть

 767. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 768. Державне програмно-цільове планування

 769. Емпатія і комунікація

 770. Розрахункові документи в банківських установах

 771. Фауна Кримських Гір

 772. Охорона водних ресурсів

 773. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 774. Традиції народної матеріальної культури

 775. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Транснаціональні банки

 778. Німеччина

 779. Економічний ринок

 780. Фінансові ресурси підприємств

 781. Показники торгового асортименту

 782. Методи інтегрування

 783. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 784. Документообіг

 785. Фіскальна політика в Україні

 786. Квітковий годинник Карла Ліннея

 787. Натовп, його особливості

 788. Комерційний кредит

 789. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 790. Життя та творчість Степана Васильченка

 791. Навчання орфографії в сучасних умовах

 792. Налогова політика України

 793. Характерні риси імпресіонізму

 794. Валютний курс і курсова політика

 795. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 796. Характеристика

 797. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 798. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 799. Військова присяга

 800. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 801. Хімія та екологія

 802. Банківський менеджмент

 803. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 804. Механізм створення бізнесу

 805. Попит на гроші

 806. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 807. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 808. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 809. Шляхи зниження собіварстості

 810. Канада. Економіко-географічна характеристика

 811. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 812. Табличний процесор MS Excel

 813. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 814. Інформація та інформатика

 815. Урок з англійської мови Подорож

 816. Функції релігії

 817. Прибуткове оподаткування громадян

 818. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 819. Аналіз виробничого травматизму

 820. Організація транспортного і складського господарства

 821. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 822. Міжнародний рух капіталів

 823. Емоції. Природа емоцій

 824. Управління

 825. Розвиток української мови в українській діаспорі

 826. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 827. Історія української державності

 828. Звіт з технічної практики

 829. Облік касових операцій в журналі№1

 830. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 831. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 832. Українська діаспора

 833. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 834. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 835. Поняття про класифікацію ґрунтів

 836. Пропозиція грошей

 837. Спогади про Івана Франка

 838. Електрони та їх роль в електричному струмі

 839. Фінансовий план

 840. Цикли ділової активності

 841. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 842. Споживання води

 843. Україна та Китай

 844. Сонце - найближча зоря

 845. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 846. Проблеми безробіття в Україні

 847. Бароко

 848. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 849. Управління агрострахуванням

 850. Фінансова система Японії

 851. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 852. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 853. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 854. Загальні правила оформлення службових документів

 855. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 856. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 857. Основні моменти протоколу

 858. Генріх Гейне

 859. Воля та вольові акти людини

 860. Розвиток політекономії в Україні

 861. Необережність як форма вини

 862. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 863. Художній розпис тканин

 864. Ораторство Демосфена

 865. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 866. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 867. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 868. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 869. Фази суспільного виробництва

 870. Забруднення вод світового океану

 871. Моральне виховання дітей

 872. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 873. Життєвий і творчий шлях Байрона

 874. Поняття “інформація” у різних науках

 875. Ділові папери

 876. Теорії індустріального суспілства

 877. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 878. Фінанси як економічна категорія

 879. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 880. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 881. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Сутність інфраструктури товарного ринку

 884. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 885. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 886. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 887. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 888. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 889. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 890. Україна та Європейський Союз

 891. Американський неолібералізм. Монетаризм

 892. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 893. Економічна система соціалізму

 894. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 895. Загальні положення про інтернет

 896. Материки світу

 897. Сім’я і родинна обрядовість

 898. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 899. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 900. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 901. Банківська система Україні в ринковій економіці

 902. Політика, як мистецтво

 903. Вексель в платіжному обороті

 904. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 905. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 906. Політична реклама та її особливості

 907. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 908. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 909. Тихий океан

 910. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 911. Мета та завдання державного регулювання цін

 912. Економіка природокористування

 913. Довгі хвилі в економіці

 914. Біоритми

 915. Транспортний комплекс світу

 916. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 917. Конституційний Суд України

 918. Законодавство України про військову службу

 919. Суспільно-економічна формація

 920. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 921. Види ділових повідомлень

 922. Умовиводи

 923. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 924. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 925. Охорона грунтів

 926. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 927. План Маршала

 928. Поняття та сутність Конституції

 929. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 930. Державне регулювання цін в Україні

 931. Культура та побут населення України

 932. Українська діаспора

 933. Фашизм та його різновиди

 934. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 935. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 936. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 937. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 938. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 939. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 940. Ціноутворення на промислові товари

 941. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 942. Індуїзм

 943. Електроенергетика України

 944. Філософський аналіз суспільства

 945. Економічне вчення А.Сміта

 946. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 947. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 948. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 949. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 950. Винайдення радіо О.С. Поповим

 951. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 952. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 953. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 954. Чи кожна людина може стати видатною?

 955. Особливості використання іменників

 956. Організація та діяльність Острозької академії

 957. Мережа мереж "iнтернет"

 958. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 959. Вексельний обіг в Україні

 960. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 961. Державний бюджет України, доходи та видатки

 962. Історичні кроки розвитку хімії

 963. Марш і похідна охорона

 964. Іван Богун - козацький полководець

 965. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 966. Метод управлінського обліку

 967. Святий Миколай

 968. Текст як модель комунікативного акту

 969. Поняття і структура правосвідомості

 970. Хімічні елементи в продуктах харчування

 971. Система S. W. I. F. T.

 972. Сертифікація продукції

 973. Господарство Запорозької Січі

 974. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 975. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 976. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 977. Документи і документування

 978. Види умовиводів

 979. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 980. Трудові колективи та їх правовий статус

 981. Страхування професійної відповідальності

 982. Фінанси України

 983. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 984. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 985. Валютні відносини та валютні системи

 986. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 987. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 988. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 989. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 990. Українська культура в 17 столітті

 991. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 992. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 993. Оперативне управління виробництвом

 994. Економічний аналіз діяльності банку

 995. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 996. Бандитизм

 997. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 998. Національний ринок та його агрегати

 999. Економічний аналіз

 1000. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка