На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 36. Урок: типи і структура

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Кадрове діловодство

 39. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Епоха Просвітництва та її основні риси

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 51. Трипільська культура

 52. Демографічні проблеми людства

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Походження і розвиток украінської мови

 69. Лідерство і керівництво

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 78. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 79. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 80. Невербальні засоби комунікації

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Іншомовні слова в українській мові

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Менеджмент - наука управління

 95. Сутність та еволюція менеджменту

 96. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 97. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 98. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Багатство української мови

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Підприємство, його суть, види і функції

 104. Баланс підприємства

 105. Форма держави

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Стратегія діяльності підприємства

 108. Припинення трудового договору

 109. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 116. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 117. Товар і його властивості

 118. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 119. Облік виробничих запасів

 120. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 121. Планування

 122. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 123. Історія української культури

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Фінансова діяльність підприємств

 126. Види та жанри живопису

 127. Зміст трудового договору

 128. Основні засоби підприємства

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 135. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Філософія Івана Франка

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 145. Трудові книжки

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Засоби індивідуального захисту

 148. Організація як функція управління

 149. Європейський Союз

 150. Маркетинг туристичних посуг

 151. Договір перевезення

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Доходи місцевих бюджетів

 158. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 159. Екосистема поняття, властивості, типи

 160. Свідомість

 161. Валовий внутрішній продукт

 162. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 163. Міжнародна міграція робочої сили

 164. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 165. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 170. Форми власності

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Основні типи та форми власності

 173. Соціальні конфлікти

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Предмет і методологічні основи психології управління

 176. Поняття та ознаки держави

 177. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 178. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Банкрутство підприємства

 182. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 183. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 184. Розвиток творчої особистості

 185. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 186. Національна економіка, її суть та ознаки

 187. Традиції українського народу

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Фінансовий механізм

 191. Основи організації бухгалтерського обліку

 192. Бюджетна система України

 193. Поняття і ознаки демократії

 194. Життя – найкраща цінність

 195. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 196. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 197. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 198. Роди і жанри літератури

 199. Філософія Нового часу

 200. Глобальні екологічні проблеми

 201. Фінансові результати діяльності підприємства

 202. Управління підприємством

 203. Поняття і сутність менеджменту

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 206. Облік власного капіталу

 207. Економічне зростання

 208. Види підприємств

 209. Службові частини мови

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 212. Коротка історія книги

 213. Система права і система законодавства

 214. Форми бухгалтерського обліку

 215. Релігієзнавство

 216. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 217. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Природні заповідники України

 220. Комерційнi банки в Україні

 221. Коран - священна книга мусульман

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 224. Державний бюджет та державний борг в Україні

 225. Політична свідомість і політична культура

 226. Методика проведення предметних уроків

 227. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 228. Художня культура Київської Русі

 229. Філософія Ніцше

 230. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 231. Педагогіка як наука

 232. Форми і системи оплати праці

 233. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 234. Мислення

 235. Облік товарних операцій в торгівлі

 236. Поняття та види адміністративно правових норм

 237. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 238. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 239. Доходи бюджету

 240. Поема Івана Франка “Мойсей”

 241. Стан здоров'я населення України

 242. Корозія металів і способи захисту від корозії

 243. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 244. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 245. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 246. Акціонерне товариство

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Глобальні проблеми людства

 250. Маркетингове дослідження

 251. облік власного капіталу

 252. Відносини власності

 253. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 254. Облік розрахунків з оплати праці

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Плата (податок) за землю

 257. Шкіра. Будова та функції шкіри

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Документація й інвентаризація

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 263. Легка атлетика

 264. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 265. Педагогічна майстерність, її елементи

 266. Методи вирішення трудових конфліктів

 267. Російська поезія

 268. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 269. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 270. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 271. Договір страхування

 272. Менеджмент

 273. Економічне зростання. Суть і види

 274. Зовнішня торгівля України

 275. Місцеві податки та збори

 276. Бухгалтерський облік цінних паперів

 277. Поняття і види ефективності

 278. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 279. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 280. Василь Стус. Життя і творчість

 281. Роль мови в житті людини

 282. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 283. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 284. Логіка та методологія наукового пізнання

 285. Українська література ХХ ст

 286. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 287. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 288. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 289. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 290. Романо-германська правова система

 291. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 292. Організація документообігу на підприємстві

 293. Наркоманія, чума XX століття

 294. Зміст сімейного виховання

 295. Оплата праці

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Види і жанри публічних виступів

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Економічні категорії і економічні закони

 300. Радіоактивний вплив радіації на людину

 301. Банківська система України і напрями її розвитку

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 305. Вплив алкоголю на організм людини

 306. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 307. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 308. Облік доходів та витрат

 309. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 310. Сутність та структура пізнавального процесу

 311. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 312. Поведінка споживача у ринковій економіці

 313. Наркотики та наркоманія

 314. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 315. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 316. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 317. Алкоголізм і наслідки

 318. Філософський зміст проблеми буття

 319. Сільське господарство України

 320. Радіація і життєдіяльність людини

 321. Облікова політика підприємства

 322. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 323. Види виборів та виборчих систем

 324. Середньовічна культура Західної Європи

 325. Військові звання збройних сил України

 326. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 327. Грошові системи

 328. Єдиний податок, фіксований податок

 329. Без мови немає народу

 330. Функції держави

 331. Кадровий потенціал

 332. Автобіографія, стилі її написання

 333. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 334. Державний кредит

 335. Мовний етикет українців

 336. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 337. Статути збройних сил України

 338. Види норм права

 339. Сульфатна кислота та її солі

 340. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 341. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 342. Номінальний та реальний ВВП

 343. Політичні еліти

 344. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 345. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 346. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 347. Українські землі у ХІХ столітті

 348. Конституція Пилипа Орлика

 349. Основні етапи розвитку економічної теорії

 350. Історизми та архаїзми в літературних творах

 351. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 352. Структура особистості і поведінкові типи

 353. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 354. Адміністративне право

 355. Колективний договір і колективні угоди

 356. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 357. Основні методи психологічного дослідження

 358. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 359. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 360. Державний бюджет України

 361. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 362. Якість продукції та її оцінка

 363. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 364. Інвестиційна політика України

 365. Поняття про особистість

 366. Договір дарування

 367. Соціально-психологічний клімат колективу

 368. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 369. Логіка як наука і її значення

 370. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 371. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 372. Нарахування амортизації на підприємстві

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 375. Облік готової продукції та її реалізації

 376. Індекси у статистиці

 377. Політологія як наука

 378. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 379. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 380. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 381. Сім чудес світу

 382. Біографія Остапа Вишні

 383. Культура і цивілізація

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 386. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 387. Ділове листування

 388. Дебіторська заборгованість

 389. Проголошення незалежності України

 390. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 391. Управління персоналом

 392. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 393. Предмет і методи економічної теорії

 394. Походження назви “Русь” і “Україна”

 395. Фінансові ресурси

 396. Сегментація ринку

 397. Функції та способи їх задання

 398. Духовна культура епохи просвітництва

 399. Автобіографія

 400. Культура ділового спілкування сучасної людини

 401. Методологія економічного аналізу

 402. Поняття та види робочого часу

 403. Художні промисли України

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Тероризм

 407. Безробіття і його види

 408. Економічна суть фінансових результатів

 409. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 410. Електричні машини постійного струму

 411. Електронний документообіг

 412. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 413. Соціологія освіти

 414. Весільний обряд українців

 415. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 416. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 417. Державна влада

 418. Поняття та види юридичних осіб

 419. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 420. Сутність і функції процесу управління

 421. Опіка та піклування

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Функції і принципи Конституції України

 424. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 425. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 426. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 427. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 428. Нематеріальні активи

 429. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 430. Людина розумна як біологічний вид

 431. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 432. Економічні системи

 433. Емоції і почуття

 434. Культура Київської Русі

 435. Робочі документи аудитора

 436. Інвентаризація на підприємствах

 437. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 438. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 439. Мовний етикет

 440. Банківські ризики, методи вимірювання

 441. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 442. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 443. Міжнародний поділ праці

 444. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 445. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 446. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 447. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 448. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 449. Аборт і його наслідки

 450. Фонди підприємства

 451. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 452. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 453. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 454. Українські січові стрільці

 455. Економічна ситуація в Україні

 456. Початок Другої світової війни

 457. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 458. Заходи пожежної безпеки

 459. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 460. Функції грошей

 461. Організаційні форми виховної роботи

 462. Виробництво чавуну і сталі

 463. Робота із запитами в Access

 464. Антиінфляційна політика в Україні

 465. Демографічний потенціал України

 466. Біологія людини. Її складові частини

 467. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 468. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 469. Українське бароко

 470. Стан української мови в сучасній Україні

 471. Державний борг

 472. Харчові добавки

 473. Спадкове право

 474. Князі Київської Русі

 475. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 476. Жири. Мила

 477. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 478. Виникнення держави

 479. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 480. Форми грошей та їх еволюція

 481. Облік нематеріальних активів

 482. Методи державного регулювання економіки

 483. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 484. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 487. Діалог

 488. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 489. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 490. Києво - Могилянська академія

 491. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 492. Кредит та його суть

 493. Аналіз фінансового стану підприємств

 494. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 495. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 496. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 497. Достоєвський “Злочин і кара”

 498. Тварини лісу. Охорона лісу

 499. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 500. Братські школи України

 501. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 502. Готель «Коломия»

 503. Виготовлення пластмас

 504. Теорії походження релігії

 505. Філософія Г. Сковороди

 506. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 507. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 508. Основні засади техніки ефірного мовлення

 509. Бюджетна система України

 510. Трудове право

 511. Управління асортиментом та номенклатурою

 512. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 513. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 514. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 515. Менеджмент, сутність, структура, функції

 516. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 517. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 518. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 519. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 520. Стратегічне управління

 521. Забруднення атмосфери

 522. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 523. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 524. Структура загальної психології як науки

 525. Ринок капіталу та його складові

 526. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 527. Предмет, структура і функції економічної теорії

 528. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 529. Визначення кредитоспроможності позичальника

 530. Нафта, її склад і властивості

 531. Податок на додану вартість

 532. Динаміка населення земної кулі

 533. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 534. Хемосинтез і фотосинтез

 535. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 536. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 537. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 538. Міське та сільське населення України

 539. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 540. Професійне та народне мистецтво

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Америка Південна. Опис материка

 543. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 544. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 545. Особливості культури Візантії

 546. Дистанційне навчання

 547. М’язи як частина опорно-рухової системи

 548. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 549. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 550. Багатство української мови

 551. Державний бюджет України, доходи та видатки

 552. Судова система України

 553. Весільні пісні

 554. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 555. Роман Олеся Гончара “Собор”

 556. Верховна рада

 557. Олігополія в Україні

 558. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 559. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 560. Філософія Стародавньої Індії

 561. Вплив нітратів на людський організм

 562. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 563. Державне регулювання цін та інфляції

 564. Травлення. Органи травлення

 565. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 566. Особливості українського барокко

 567. Соціальні організації

 568. Облік касових операцій

 569. Цінова політика підприємства

 570. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 571. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 572. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 573. Філософія. Її предмет та функції

 574. Гроші

 575. Економіка Дніпропетровської області

 576. Склад, функції та значення крові

 577. Суть, оцінка основних фондів

 578. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 579. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 580. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 581. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Унітарна держава - переваги та недоліки

 584. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 585. Сценарій дня Перемоги

 586. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 587. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 588. Економічний аналіз

 589. Поет-лірик Олександр Олесь

 590. Аналіз прямих витрат

 591. Молоко і молочні продукти

 592. Монетарна політика і її інструменти

 593. Зовнішня політика України

 594. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 595. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 596. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 597. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 598. Аналіз показників ліквідності підприємства

 599. Комплексне дослідження ринку

 600. Матриці. Загальна інформація

 601. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 602. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 603. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 604. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 605. Принципи діалектики

 606. Мовна скарбничка

 607. Теорія виробництва

 608. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 609. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 610. Україна в першій світовій війні

 611. Основні дидактичні системи

 612. Макроекономічні показники

 613. Енергозбереження в сучасній Україні

 614. Основні етапи становлення української державності

 615. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 616. Загальна частина характеристика підприємства

 617. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 618. Харчові отруєння

 619. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 620. Культурні епохи

 621. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 622. Стратегічний маркетинг

 623. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 624. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 625. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 626. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 627. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 628. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 629. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 630. Звіт з практики у відділі рацс

 631. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 632. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 633. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 634. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 635. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 636. Соціально-трудові відносини

 637. Філософія Нового часу

 638. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 639. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 640. Сучасні моделі стратегічного планування

 641. Банківська система України

 642. Екологічні проблеми людства

 643. Динаміка розвитку культури

 644. Монополія і досконала конкуренція

 645. внутрішня торгівля

 646. Надання першої медичної допомоги

 647. Українська мова

 648. Основні етапи розвитку української державності

 649. Предмет, методи і функції макроекономіки

 650. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 651. Організація виробництва РМІ

 652. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 653. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 654. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 655. Сутність державного регулювання економіки

 656. Облікова політика

 657. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 658. Розвиток ринкової економіки в Україні

 659. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 660. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 661. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 662. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 663. Основні напрями сучасної економічної теорії

 664. Поняття і ознаки юридичної особи

 665. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 666. Основні напрямки психології 19-20 століття

 667. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 668. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 669. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 670. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 671. Злочини та покарання за Законами Ману

 672. Фрейдизм і неофрейдизм

 673. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 674. Інтерференція світла

 675. Економічна суть ринку праці

 676. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 677. Козацька символіка

 678. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 679. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 680. Моніторинг навколишнього середовища

 681. Форми та види підприємницької діяльності

 682. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 683. Склад повітря

 684. Поняття, завдання та об’єкти екології

 685. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 686. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 687. Основи організації фінансів підприємств

 688. Мікроекономіка. Шпори

 689. Майбутнє України

 690. Найпродуктивніші суфікси

 691. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 692. Планування, стадії і процедури аудиту

 693. Походження та сутність держави

 694. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 695. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 696. Альберт Камю

 697. Свобода – основна умова розвитку особистості

 698. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 699. Синтаксис тексту

 700. Стратегія розвитку підприємства

 701. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 702. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 703. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 704. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 705. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 706. Княгиня Ольга

 707. Зброя масового знищення

 708. Фізична культура у сучасному суспільстві

 709. Кирило-Мефодіївське товариство

 710. Вібрація

 711. Національна кредитна система

 712. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 713. Платіжний баланс

 714. Біблія – як пам’ятка культури

 715. Політичні еліти і політичне лідерство

 716. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 717. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 718. Ознаки та принципи правової держави

 719. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 720. Маркетинг на ринку страхових послуг

 721. Сутність і функції страхування

 722. Шляхи формування правової держави в Україні

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Міжнародний маркетинг

 725. Сутність фінансів

 726. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 727. Аудиторський ризик

 728. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 729. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 730. Ізомерія органічних речовин

 731. Кредит у ринковій економіці

 732. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 733. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 734. Держава та право України

 735. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 736. Теорія гена. Генетичні закони

 737. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 738. Сутність держави. Функції держави

 739. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 740. Іслам

 741. Товарне та натуральне виробництво

 742. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 743. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 744. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 745. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 746. Німецька класична філософія

 747. Все про мову ділових паперів

 748. Акти державного управління

 749. Екологічні закони

 750. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 751. Демографія (шпаргалка)

 752. Колективні трудові спори

 753. Фінансове право України

 754. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 755. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 756. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 757. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 758. Механізм держави

 759. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 760. Облік готової продукції

 761. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 762. Відносини власності

 763. Кожна дитина має право

 764. Господарське право (Шпори)

 765. Маркетингова цінова політика підприємства

 766. Свідомість

 767. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 768. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 769. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 770. Історія Києво-Могилянської академії

 771. Система цивільного права України

 772. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 773. Роздрібна торговельна мережа

 774. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 775. Політика та мораль

 776. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 777. Козацький дитячий та юнацький рух

 778. Гігієна харчування

 779. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 780. Персонал підприємства

 781. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 782. Облік виробництва

 783. Молодіжні субкультури

 784. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 787. Розвиток охорони праці в Україні

 788. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 789. Інфраструктура

 790. Кошторисне фінансування

 791. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 792. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 793. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 794. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 795. Будова рослин

 796. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 797. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 798. Курсовий проект з виробничого навчання

 799. Види господарських товариств, їх характеристика

 800. Організація праці менеджера

 801. Українські вчені

 802. Предмет та методологія теорії держави і права

 803. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 804. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 805. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 806. Системи оплати праці на підприємстві

 807. Етикет

 808. Економічна конкуренція

 809. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 810. Історія логіки

 811. Традиції українського народу

 812. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 813. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 814. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 815. Обмеженість виробничих ресурсів

 816. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 817. Корінь, особливості його будови та функцій

 818. Місцеві збори

 819. Еволюція управлінської думки

 820. Царство Гриби. Загальна характеристика

 821. Традиційні види господарської діяльності

 822. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 823. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 824. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 825. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 826. Система пенсійного забезпечення в Україні

 827. Комахи з неповним перетворенням

 828. Ринкова пропозиція та її еластичність

 829. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 830. Сутність регіональної політики

 831. Особистість у системі соціальних зв`язків

 832. Наука екологія, її завдання і цілі

 833. Діловодство як функція управління

 834. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 835. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 836. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 837. Якість і конкурентоспроможність продукції

 838. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 839. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 840. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 841. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 842. Елементи управління формами баз даних Access

 843. Молодіжні субкультури

 844. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 845. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 846. Мовний етикет

 847. Особливості створення документів

 848. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 849. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 850. Історія походження реклами

 851. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 852. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 853. Лікарські рослини

 854. Вишивка Снятинщини

 855. Микола Гоголь, життя та творчість

 856. Прикладне програмне забезпечення

 857. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 858. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 859. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 860. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 861. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 862. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 863. Аудиторські висновки та їх види

 864. Природа та сутність податку на прибуток

 865. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 866. Фотографія робочого часу

 867. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 868. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 869. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 870. Споживання та заощадження

 871. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 872. Дії з векторами

 873. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 874. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 875. Інноваційні процеси

 876. Поняття біосфери

 877. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 878. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 879. Царство гриби

 880. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 881. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 882. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 883. Товариство з обмеженою відповідальністю

 884. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 885. Влада як соціальний феномен

 886. Курс з Новітної історії

 887. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 888. Склад та види собівартості

 889. Принципи обліку основних господарських процесів

 890. Україна в світових інтеграційних процесах

 891. Національна економіка

 892. Закон заперечення заперечення

 893. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 894. Облік валових витрат і валових доходів

 895. Підприємництво і підприємство

 896. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 897. Виробничі кооперативи

 898. Регулювання ЗЕД в Україні

 899. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 900. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 901. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 902. Суть, форми і причини інфляції

 903. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 904. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 905. Психологія підлітків

 906. Сучасна мовна ситуація в Україні

 907. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 908. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 909. Суть поняття виробництва, його складові

 910. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 911. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 912. Готель «Князь Олег»

 913. Поняття про знаки, їх класифікація

 914. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 915. Стендаль (1783 – 1842)

 916. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 917. Фінансова діяльність

 918. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 919. Світовий ринок послуг

 920. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 921. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 922. Правова статистика

 923. Фінансові ресурси бюджетних установ

 924. Виробничі процеси

 925. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 926. Екологічні проблеми

 927. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 928. Державний борг. Обслуговування та управління

 929. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 930. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 931. Поняття тлумачення норм права

 932. Життя та творчість Дмитра Павличка

 933. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 934. Інформаційні бази даних

 935. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 936. Поняття, функції та методи управління

 937. Функції і типи комерційних банків

 938. Суть світового ринку і його структура

 939. Сім’я як мала соціальна група

 940. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 941. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 942. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 943. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 944. Біологія людини. Її складові частини

 945. Судимість. Строки погашення судимості

 946. Системний аналіз

 947. Видатки бюджету України

 948. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 949. Поняття та види часу відпочинку

 950. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 951. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 952. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 953. Зародження писемності в Україні

 954. Ссавці. Загальна інформація

 955. Міфологія Стародавньої Греції

 956. Проблеми української термінології

 957. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 958. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 959. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 960. Громадське харчування

 961. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 962. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 963. Типи червів

 964. Облік праці, її оплати

 965. Алотропія та її значення

 966. Природні іонізуючі випромінювання

 967. Українські вчені у фізиці

 968. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 969. Легітимність влади

 970. Теорія масової комунікації

 971. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 972. Версальсько-Вашингтонська система

 973. Міжнародно-правове регулювання праці

 974. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 975. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 976. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 977. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 978. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 979. Інформація в системі маркетингу

 980. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 981. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 982. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 983. Система управління бази даних

 984. Фінансова cистема України

 985. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 986. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 987. Монополія і конкуренція

 988. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 989. Французький класичний реалізм в літературі

 990. Аналіз чистого прибутку

 991. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 992. Сутність і завдання організації праці

 993. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 994. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 995. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 996. Інтеграція України у світове господарство

 997. Пагін, особливості його будови та функції

 998. Гіпотеза, її структура та види

 999. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 1000. Банківська система