На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Урок: типи і структура

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Кадрове діловодство

 39. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Бюджетна система України

 45. Облік основних засобів

 46. Заробітна плата, форми і системи

 47. Методика складання і аудит фінансової звітності

 48. Основи фінансової звітності

 49. Епоха Просвітництва та її основні риси

 50. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 51. Трипільська культура

 52. Демографічні проблеми людства

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Форми державного правління

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Лідерство і керівництво

 69. Походження і розвиток украінської мови

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 74. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 75. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 78. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Філософія середньовіччя

 81. Джерела української фразеології

 82. Класифікація надзвичайних ситуацій

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Облік праці та заробітної плати

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Технології навчання

 92. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність та еволюція менеджменту

 95. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 96. Іншомовні слова в українській мові

 97. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 98. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Поняття світогляду та його основні риси

 102. Підприємство, його суть, види і функції

 103. Баланс підприємства

 104. Форма держави

 105. Багатство української мови

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Стратегія діяльності підприємства

 108. Припинення трудового договору

 109. Культурологічна концепція

 110. Адміністративні правопорушення

 111. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 112. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 113. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 116. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 117. Товар і його властивості

 118. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 119. Облік виробничих запасів

 120. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 121. Планування

 122. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 123. Історія української культури

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Фінансова діяльність підприємств

 126. Основні засоби підприємства

 127. Зміст трудового договору

 128. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Види та жанри живопису

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 135. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Місцеве самоврядування в Україні

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Валютні курси і валютна політика

 142. Філософія Івана Франка

 143. Поняття про власний капітал

 144. Трудові книжки

 145. Організаційно розпорядчі документи

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Засоби індивідуального захисту

 148. Європейський Союз

 149. Організація як функція управління

 150. Маркетинг туристичних посуг

 151. Договір перевезення

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Свідомість

 160. Екосистема поняття, властивості, типи

 161. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 164. Валовий внутрішній продукт

 165. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 170. Форми власності

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Соціальні конфлікти

 173. Основні типи та форми власності

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Предмет і методологічні основи психології управління

 176. Поняття та ознаки держави

 177. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 178. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Банкрутство підприємства

 182. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 185. Національна економіка, її суть та ознаки

 186. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 187. Традиції українського народу

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Основи організації бухгалтерського обліку

 190. Фінансовий механізм

 191. Творчість та життя Л.Костенко

 192. Бюджетна система України

 193. Поняття і ознаки демократії

 194. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Роди і жанри літератури

 199. Глобальні екологічні проблеми

 200. Фінансові результати діяльності підприємства

 201. Філософія Нового часу

 202. Управління підприємством

 203. Поняття і сутність менеджменту

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Система права і система законодавства

 214. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 217. Комерційнi банки в Україні

 218. Природні заповідники України

 219. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 220. Коран - священна книга мусульман

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Державний бюджет та державний борг в Україні

 223. Службові частини мови

 224. Політична свідомість і політична культура

 225. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 226. Коротка історія книги

 227. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 228. Методика проведення предметних уроків

 229. Філософія Ніцше

 230. Форми і системи оплати праці

 231. Облік товарних операцій в торгівлі

 232. Мислення

 233. Художня культура Київської Русі

 234. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 235. Педагогіка як наука

 236. Поняття та види адміністративно правових норм

 237. Поема Івана Франка “Мойсей”

 238. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 239. Доходи бюджету

 240. Корозія металів і способи захисту від корозії

 241. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 242. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 243. Акціонерне товариство

 244. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 245. Стан здоров'я населення України

 246. Глобальні проблеми людства

 247. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 250. Маркетингове дослідження

 251. облік власного капіталу

 252. Облік розрахунків з оплати праці

 253. Відносини власності

 254. Конспект Лекцій з ООП

 255. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 256. Плата (податок) за землю

 257. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 258. Шкіра. Будова та функції шкіри

 259. Документація й інвентаризація

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 263. Легка атлетика

 264. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 265. Російська поезія

 266. Методи вирішення трудових конфліктів

 267. Договір страхування

 268. Менеджмент

 269. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 270. Економічне зростання. Суть і види

 271. Місцеві податки та збори

 272. Зовнішня торгівля України

 273. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 274. Бухгалтерський облік цінних паперів

 275. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 276. Поняття і види ефективності

 277. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 278. Педагогічна майстерність, її елементи

 279. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 280. Василь Стус. Життя і творчість

 281. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 282. Логіка та методологія наукового пізнання

 283. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 284. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 285. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 286. Роль мови в житті людини

 287. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 288. Романо-германська правова система

 289. Українська література ХХ ст

 290. Наркоманія, чума XX століття

 291. Організація документообігу на підприємстві

 292. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 293. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 294. Оплата праці

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Види і жанри публічних виступів

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Економічні категорії і економічні закони

 300. Банківська система України і напрями її розвитку

 301. Складання й оформлення службових документів

 302. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Вплив алкоголю на організм людини

 305. Радіоактивний вплив радіації на людину

 306. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 307. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 308. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 309. Облік доходів та витрат

 310. Поведінка споживача у ринковій економіці

 311. Сутність та структура пізнавального процесу

 312. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 313. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 314. Наркотики та наркоманія

 315. Алкоголізм і наслідки

 316. Філософський зміст проблеми буття

 317. Сільське господарство України

 318. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 321. Види виборів та виборчих систем

 322. Облікова політика підприємства

 323. Середньовічна культура Західної Європи

 324. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Грошові системи

 327. Єдиний податок, фіксований податок

 328. Автобіографія, стилі її написання

 329. Функції держави

 330. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 331. Кадровий потенціал

 332. Державний кредит

 333. Військові звання збройних сил України

 334. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 335. Мовний етикет українців

 336. Види норм права

 337. Без мови немає народу

 338. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 339. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 340. Сульфатна кислота та її солі

 341. Політичні еліти

 342. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 343. Номінальний та реальний ВВП

 344. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 345. Українські землі у ХІХ столітті

 346. Статути збройних сил України

 347. Основні етапи розвитку економічної теорії

 348. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 349. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 350. Структура особистості і поведінкові типи

 351. Конституція Пилипа Орлика

 352. Колективний договір і колективні угоди

 353. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 356. Адміністративне право

 357. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 358. Державний бюджет України

 359. Якість продукції та її оцінка

 360. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 361. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 362. Інвестиційна політика України

 363. Договір дарування

 364. Соціально-психологічний клімат колективу

 365. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 366. Поняття про особистість

 367. Основні методи психологічного дослідження

 368. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 369. Логіка як наука і її значення

 370. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 371. Нарахування амортизації на підприємстві

 372. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 373. Політологія як наука

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Облік готової продукції та її реалізації

 376. Індекси у статистиці

 377. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 378. Історизми та архаїзми в літературних творах

 379. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 380. Біографія Остапа Вишні

 381. Сім чудес світу

 382. Культура і цивілізація

 383. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Дебіторська заборгованість

 386. Управління персоналом

 387. Проголошення незалежності України

 388. Предмет і методи економічної теорії

 389. Фінансові ресурси

 390. Сегментація ринку

 391. Функції та способи їх задання

 392. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 393. Ділове листування

 394. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 395. Походження назви “Русь” і “Україна”

 396. Автобіографія

 397. Методологія економічного аналізу

 398. Поняття та види робочого часу

 399. Культура ділового спілкування сучасної людини

 400. Художні промисли України

 401. Міжнародна торгівля

 402. Духовна культура епохи просвітництва

 403. Бюджетний дефіцит

 404. Тероризм

 405. Безробіття і його види

 406. Економічна суть фінансових результатів

 407. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 408. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 409. Соціологія освіти

 410. Електронний документообіг

 411. Електричні машини постійного струму

 412. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 413. Весільний обряд українців

 414. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 415. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 416. Поняття та види юридичних осіб

 417. Державна влада

 418. Сутність і функції процесу управління

 419. Опіка та піклування

 420. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 421. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 422. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 423. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 424. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 425. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 426. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 427. Функції і принципи Конституції України

 428. Нематеріальні активи

 429. Економічні системи

 430. Культура Київської Русі

 431. Емоції і почуття

 432. Інвентаризація на підприємствах

 433. Робочі документи аудитора

 434. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 435. Мовний етикет

 436. Банківські ризики, методи вимірювання

 437. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 438. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 439. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 440. Людина розумна як біологічний вид

 441. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 442. Міжнародний поділ праці

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 445. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 446. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 447. Аборт і його наслідки

 448. Фонди підприємства

 449. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 450. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 451. Українські січові стрільці

 452. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 453. Початок Другої світової війни

 454. Економічна ситуація в Україні

 455. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 456. Заходи пожежної безпеки

 457. Функції грошей

 458. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 459. Організаційні форми виховної роботи

 460. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 461. Робота із запитами в Access

 462. Антиінфляційна політика в Україні

 463. Виробництво чавуну і сталі

 464. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 465. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 466. Демографічний потенціал України

 467. Українське бароко

 468. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 469. Державний борг

 470. Князі Київської Русі

 471. Спадкове право

 472. Харчові добавки

 473. Біологія людини. Її складові частини

 474. Жири. Мила

 475. Форми грошей та їх еволюція

 476. Облік нематеріальних активів

 477. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 478. Методи державного регулювання економіки

 479. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 480. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 481. Виникнення держави

 482. Мотивація і поведінка людини

 483. Стан української мови в сучасній Україні

 484. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 485. Діалог

 486. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 487. Києво - Могилянська академія

 488. Кредит та його суть

 489. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 490. Аналіз фінансового стану підприємств

 491. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 492. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 493. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 494. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 495. Достоєвський “Злочин і кара”

 496. Тварини лісу. Охорона лісу

 497. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 498. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 499. Теорії походження релігії

 500. Готель «Коломия»

 501. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 502. Виготовлення пластмас

 503. Філософія Г. Сковороди

 504. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 505. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 506. Основні засади техніки ефірного мовлення

 507. Управління асортиментом та номенклатурою

 508. Братські школи України

 509. Бюджетна система України

 510. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 511. Трудове право

 512. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 513. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 514. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 515. Менеджмент, сутність, структура, функції

 516. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 517. Стратегічне управління

 518. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 519. Забруднення атмосфери

 520. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 521. Структура загальної психології як науки

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 524. Ринок капіталу та його складові

 525. Визначення кредитоспроможності позичальника

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Податок на додану вартість

 528. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 529. Предмет, структура і функції економічної теорії

 530. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 531. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 532. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 533. Міське та сільське населення України

 534. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 535. Америка Південна. Опис материка

 536. Професійне та народне мистецтво

 537. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 538. Хемосинтез і фотосинтез

 539. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 540. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 543. Особливості культури Візантії

 544. Нафта, її склад і властивості

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Дистанційне навчання

 547. Судова система України

 548. Державний бюджет України, доходи та видатки

 549. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 550. Роман Олеся Гончара “Собор”

 551. М’язи як частина опорно-рухової системи

 552. Верховна рада

 553. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 554. Весільні пісні

 555. Філософія Стародавньої Індії

 556. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 557. Олігополія в Україні

 558. Державне регулювання цін та інфляції

 559. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 560. Особливості українського барокко

 561. Травлення. Органи травлення

 562. Соціальні організації

 563. Облік касових операцій

 564. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 565. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 566. Цінова політика підприємства

 567. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 568. Вплив нітратів на людський організм

 569. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 570. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 571. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 572. Багатство української мови

 573. Філософія. Її предмет та функції

 574. Гроші

 575. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 576. Суть, оцінка основних фондів

 577. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 578. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 579. Склад, функції та значення крові

 580. Економіка Дніпропетровської області

 581. Сценарій дня Перемоги

 582. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 583. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 584. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 585. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 586. Економічний аналіз

 587. Аналіз прямих витрат

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Монетарна політика і її інструменти

 590. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 591. Молоко і молочні продукти

 592. Зовнішня політика України

 593. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 594. Аналіз показників ліквідності підприємства

 595. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 596. Унітарна держава - переваги та недоліки

 597. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 598. Комплексне дослідження ринку

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 603. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 604. Принципи діалектики

 605. Мовна скарбничка

 606. Теорія виробництва

 607. Україна в першій світовій війні

 608. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 609. Енергозбереження в сучасній Україні

 610. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 611. Макроекономічні показники

 612. Основні дидактичні системи

 613. Загальна частина характеристика підприємства

 614. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 615. Харчові отруєння

 616. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 617. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 618. Стратегічний маркетинг

 619. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 620. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 621. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 622. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 623. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 624. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 625. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 626. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 627. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 628. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 629. Звіт з практики у відділі рацс

 630. Філософія Нового часу

 631. Соціально-трудові відносини

 632. Основні етапи становлення української державності

 633. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 634. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 635. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 636. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 637. Сучасні моделі стратегічного планування

 638. Екологічні проблеми людства

 639. Культурні епохи

 640. Динаміка розвитку культури

 641. Монополія і досконала конкуренція

 642. внутрішня торгівля

 643. Надання першої медичної допомоги

 644. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 645. Банківська система України

 646. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 647. Українська мова

 648. Основні етапи розвитку української державності

 649. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 650. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 651. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 652. Сутність державного регулювання економіки

 653. Облікова політика

 654. Організація виробництва РМІ

 655. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 656. Розвиток ринкової економіки в Україні

 657. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 658. Предмет, методи і функції макроекономіки

 659. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 660. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 661. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 662. Основні напрямки психології 19-20 століття

 663. Поняття і ознаки юридичної особи

 664. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 665. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 666. Фрейдизм і неофрейдизм

 667. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 668. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 669. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 670. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 671. Економічна суть ринку праці

 672. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 673. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 674. Злочини та покарання за Законами Ману

 675. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 676. Інтерференція світла

 677. Основні напрями сучасної економічної теорії

 678. Моніторинг навколишнього середовища

 679. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 680. Козацька символіка

 681. Форми та види підприємницької діяльності

 682. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 683. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 684. Майбутнє України

 685. Поняття, завдання та об’єкти екології

 686. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 687. Планування, стадії і процедури аудиту

 688. Найпродуктивніші суфікси

 689. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 690. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 691. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 692. Альберт Камю

 693. Основи організації фінансів підприємств

 694. Свобода – основна умова розвитку особистості

 695. Походження та сутність держави

 696. Синтаксис тексту

 697. Склад повітря

 698. Стратегія розвитку підприємства

 699. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 700. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 701. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 702. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 703. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 704. Княгиня Ольга

 705. Зброя масового знищення

 706. Вібрація

 707. Фізична культура у сучасному суспільстві

 708. Національна кредитна система

 709. Платіжний баланс

 710. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 711. Кирило-Мефодіївське товариство

 712. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 713. Мікроекономіка. Шпори

 714. Біблія – як пам’ятка культури

 715. Політичні еліти і політичне лідерство

 716. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 717. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 718. Маркетинг на ринку страхових послуг

 719. Міжнародний маркетинг

 720. Сутність і функції страхування

 721. Сутність фінансів

 722. Шляхи формування правової держави в Україні

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 725. Аудиторський ризик

 726. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 727. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 728. Кредит у ринковій економіці

 729. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 730. Держава та право України

 731. Ознаки та принципи правової держави

 732. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 733. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 734. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 735. Іслам

 736. Сутність держави. Функції держави

 737. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 738. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 739. Теорія гена. Генетичні закони

 740. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 741. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Німецька класична філософія

 744. Акти державного управління

 745. Ізомерія органічних речовин

 746. Товарне та натуральне виробництво

 747. Все про мову ділових паперів

 748. Екологічні закони

 749. Колективні трудові спори

 750. Фінансове право України

 751. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 752. Демографія (шпаргалка)

 753. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 754. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 755. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 756. Облік готової продукції

 757. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 758. Механізм держави

 759. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 760. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 761. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 762. Господарське право (Шпори)

 763. Кожна дитина має право

 764. Свідомість

 765. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 766. Маркетингова цінова політика підприємства

 767. Історія Києво-Могилянської академії

 768. Система цивільного права України

 769. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 770. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 771. Роздрібна торговельна мережа

 772. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 773. Відносини власності

 774. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 775. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 776. Козацький дитячий та юнацький рух

 777. Політика та мораль

 778. Персонал підприємства

 779. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 780. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 781. Облік виробництва

 782. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 783. Тестові завдання з укр.мови

 784. Гігієна харчування

 785. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 786. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 787. Розвиток охорони праці в Україні

 788. Інфраструктура

 789. Кошторисне фінансування

 790. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 791. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 792. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 793. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 794. Організація праці менеджера

 795. Курсовий проект з виробничого навчання

 796. Будова рослин

 797. Види господарських товариств, їх характеристика

 798. Українські вчені

 799. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 800. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 801. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 802. Предмет та методологія теорії держави і права

 803. Системи оплати праці на підприємстві

 804. Економічна конкуренція

 805. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 806. Молодіжні субкультури

 807. Етикет

 808. Історія логіки

 809. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 810. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 811. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 812. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 813. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 814. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 815. Місцеві збори

 816. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 817. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 818. Еволюція управлінської думки

 819. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 820. Традиційні види господарської діяльності

 821. Корінь, особливості його будови та функцій

 822. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 823. Система пенсійного забезпечення в Україні

 824. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 825. Ринкова пропозиція та її еластичність

 826. Особистість у системі соціальних зв`язків

 827. Традиції українського народу

 828. Наука екологія, її завдання і цілі

 829. Діловодство як функція управління

 830. Якість і конкурентоспроможність продукції

 831. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 832. Царство Гриби. Загальна характеристика

 833. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 834. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 835. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 836. Обмеженість виробничих ресурсів

 837. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 838. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 839. Елементи управління формами баз даних Access

 840. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 841. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 842. Сутність регіональної політики

 843. Мовний етикет

 844. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 845. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 846. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 847. Особливості створення документів

 848. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 849. Микола Гоголь, життя та творчість

 850. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 851. Вишивка Снятинщини

 852. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 853. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 854. Прикладне програмне забезпечення

 855. Історія походження реклами

 856. Лікарські рослини

 857. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 858. Аудиторські висновки та їх види

 859. Природа та сутність податку на прибуток

 860. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 861. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 862. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 863. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 864. Споживання та заощадження

 865. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 866. Фотографія робочого часу

 867. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 868. Інноваційні процеси

 869. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 870. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 871. Поняття біосфери

 872. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 873. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 874. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 875. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 876. Царство гриби

 877. Комахи з неповним перетворенням

 878. Товариство з обмеженою відповідальністю

 879. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 880. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 881. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 882. Влада як соціальний феномен

 883. Склад та види собівартості

 884. Курс з Новітної історії

 885. Дії з векторами

 886. Національна економіка

 887. Принципи обліку основних господарських процесів

 888. Україна в світових інтеграційних процесах

 889. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 890. Облік валових витрат і валових доходів

 891. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 892. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 893. Виробничі кооперативи

 894. Підприємництво і підприємство

 895. Регулювання ЗЕД в Україні

 896. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 897. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 898. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 899. Суть, форми і причини інфляції

 900. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 901. Психологія підлітків

 902. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 903. Закон заперечення заперечення

 904. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 905. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 906. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 907. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 908. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 909. Готель «Князь Олег»

 910. Фінансова діяльність

 911. Стендаль (1783 – 1842)

 912. Сучасна мовна ситуація в Україні

 913. Суть поняття виробництва, його складові

 914. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 915. Світовий ринок послуг

 916. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 917. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 918. Правова статистика

 919. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 920. Виробничі процеси

 921. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 922. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 923. Фінансові ресурси бюджетних установ

 924. Державний борг. Обслуговування та управління

 925. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 926. Екологічні проблеми

 927. Поняття тлумачення норм права

 928. Молодіжні субкультури

 929. Життя та творчість Дмитра Павличка

 930. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 931. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 932. Інформаційні бази даних

 933. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 934. Поняття, функції та методи управління

 935. Функції і типи комерційних банків

 936. Суть світового ринку і його структура

 937. Поняття про знаки, їх класифікація

 938. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 939. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 940. Сім’я як мала соціальна група

 941. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 942. Видатки бюджету України

 943. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 944. Біологія людини. Її складові частини

 945. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 946. Поняття та види часу відпочинку

 947. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 948. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 949. Системний аналіз

 950. Судимість. Строки погашення судимості

 951. Ссавці. Загальна інформація

 952. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 953. Зародження писемності в Україні

 954. Проблеми української термінології

 955. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 956. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 957. Громадське харчування

 958. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 959. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 960. Міфологія Стародавньої Греції

 961. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 962. Облік праці, її оплати

 963. Природні іонізуючі випромінювання

 964. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 965. Типи червів

 966. Легітимність влади

 967. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 968. Алотропія та її значення

 969. Теорія масової комунікації

 970. Міжнародно-правове регулювання праці

 971. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 972. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 973. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 974. Інформація в системі маркетингу

 975. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 976. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 977. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 978. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 979. Фінансова cистема України

 980. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 981. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 982. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 983. Система управління бази даних

 984. Монополія і конкуренція

 985. Французький класичний реалізм в літературі

 986. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 987. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 988. Аналіз чистого прибутку

 989. Українські вчені у фізиці

 990. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 991. Версальсько-Вашингтонська система

 992. Сутність і завдання організації праці

 993. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 994. Інтеграція України у світове господарство

 995. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 996. Пагін, особливості його будови та функції

 997. Банківська система

 998. Фінансова політика, сутність податкової системи

 999. Вартість цінних паперів, її визначення

 1000. Технологія виробництва. Бесквітне тісто