На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Урок: типи і структура

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Кадрове діловодство

 39. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Бюджетна система України

 45. Облік основних засобів

 46. Заробітна плата, форми і системи

 47. Епоха Просвітництва та її основні риси

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 51. Трипільська культура

 52. Демографічні проблеми людства

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Форми державного правління

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Лідерство і керівництво

 69. Походження і розвиток украінської мови

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 78. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Філософія середньовіччя

 81. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 89. Облік праці та заробітної плати

 90. Фінансова система

 91. Технології навчання

 92. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність та еволюція менеджменту

 95. Іншомовні слова в українській мові

 96. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 97. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 98. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Поняття світогляду та його основні риси

 102. Підприємство, його суть, види і функції

 103. Баланс підприємства

 104. Багатство української мови

 105. Форма держави

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Стратегія діяльності підприємства

 108. Припинення трудового договору

 109. Культурологічна концепція

 110. Адміністративні правопорушення

 111. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 112. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 113. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 116. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 117. Товар і його властивості

 118. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 119. Облік виробничих запасів

 120. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 121. Планування

 122. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 123. Історія української культури

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Фінансова діяльність підприємств

 126. Основні засоби підприємства

 127. Зміст трудового договору

 128. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Види та жанри живопису

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 135. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Місцеве самоврядування в Україні

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Філософія Івана Франка

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Трудові книжки

 145. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Засоби індивідуального захисту

 148. Європейський Союз

 149. Організація як функція управління

 150. Маркетинг туристичних посуг

 151. Договір перевезення

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Свідомість

 160. Екосистема поняття, властивості, типи

 161. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Валовий внутрішній продукт

 164. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 165. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 170. Форми власності

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Соціальні конфлікти

 173. Основні типи та форми власності

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Предмет і методологічні основи психології управління

 176. Поняття та ознаки держави

 177. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 178. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Банкрутство підприємства

 182. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 185. Національна економіка, її суть та ознаки

 186. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 187. Традиції українського народу

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Фінансовий механізм

 190. Основи організації бухгалтерського обліку

 191. Творчість та життя Л.Костенко

 192. Бюджетна система України

 193. Поняття і ознаки демократії

 194. Життя – найкраща цінність

 195. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 196. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Роди і жанри літератури

 199. Глобальні екологічні проблеми

 200. Фінансові результати діяльності підприємства

 201. Філософія Нового часу

 202. Управління підприємством

 203. Поняття і сутність менеджменту

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Облік власного капіталу

 206. Економічне зростання

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 211. Система права і система законодавства

 212. Релігієзнавство

 213. Форми бухгалтерського обліку

 214. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 217. Службові частини мови

 218. Комерційнi банки в Україні

 219. Природні заповідники України

 220. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 221. Коран - священна книга мусульман

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Державний бюджет та державний борг в Україні

 224. Коротка історія книги

 225. Політична свідомість і політична культура

 226. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 229. Філософія Ніцше

 230. Форми і системи оплати праці

 231. Художня культура Київської Русі

 232. Мислення

 233. Облік товарних операцій в торгівлі

 234. Педагогіка як наука

 235. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 236. Поняття та види адміністративно правових норм

 237. Поема Івана Франка “Мойсей”

 238. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 239. Доходи бюджету

 240. Корозія металів і способи захисту від корозії

 241. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 242. Стан здоров'я населення України

 243. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 244. Акціонерне товариство

 245. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 246. Глобальні проблеми людства

 247. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 250. Маркетингове дослідження

 251. облік власного капіталу

 252. Відносини власності

 253. Облік розрахунків з оплати праці

 254. Конспект Лекцій з ООП

 255. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 256. Плата (податок) за землю

 257. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 258. Шкіра. Будова та функції шкіри

 259. Документація й інвентаризація

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 263. Легка атлетика

 264. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 265. Російська поезія

 266. Методи вирішення трудових конфліктів

 267. Договір страхування

 268. Менеджмент

 269. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 270. Педагогічна майстерність, її елементи

 271. Економічне зростання. Суть і види

 272. Зовнішня торгівля України

 273. Місцеві податки та збори

 274. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 275. Бухгалтерський облік цінних паперів

 276. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 277. Поняття і види ефективності

 278. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 279. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 280. Василь Стус. Життя і творчість

 281. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 282. Логіка та методологія наукового пізнання

 283. Роль мови в житті людини

 284. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 285. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 286. Українська література ХХ ст

 287. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 288. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 289. Романо-германська правова система

 290. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 291. Наркоманія, чума XX століття

 292. Організація документообігу на підприємстві

 293. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 294. Оплата праці

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Види і жанри публічних виступів

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Економічні категорії і економічні закони

 300. Банківська система України і напрями її розвитку

 301. Складання й оформлення службових документів

 302. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Радіоактивний вплив радіації на людину

 305. Вплив алкоголю на організм людини

 306. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 307. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 308. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 309. Облік доходів та витрат

 310. Поведінка споживача у ринковій економіці

 311. Сутність та структура пізнавального процесу

 312. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 313. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 314. Наркотики та наркоманія

 315. Алкоголізм і наслідки

 316. Філософський зміст проблеми буття

 317. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 318. Сільське господарство України

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 321. Види виборів та виборчих систем

 322. Облікова політика підприємства

 323. Середньовічна культура Західної Європи

 324. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Грошові системи

 327. Єдиний податок, фіксований податок

 328. Військові звання збройних сил України

 329. Функції держави

 330. Автобіографія, стилі її написання

 331. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 332. Кадровий потенціал

 333. Державний кредит

 334. Мовний етикет українців

 335. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 336. Без мови немає народу

 337. Види норм права

 338. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 339. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 340. Сульфатна кислота та її солі

 341. Політичні еліти

 342. Номінальний та реальний ВВП

 343. Статути збройних сил України

 344. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 345. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 346. Українські землі у ХІХ столітті

 347. Основні етапи розвитку економічної теорії

 348. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 349. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 350. Структура особистості і поведінкові типи

 351. Конституція Пилипа Орлика

 352. Колективний договір і колективні угоди

 353. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 354. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 355. Адміністративне право

 356. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 357. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 358. Державний бюджет України

 359. Якість продукції та її оцінка

 360. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 361. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 362. Інвестиційна політика України

 363. Договір дарування

 364. Основні методи психологічного дослідження

 365. Поняття про особистість

 366. Соціально-психологічний клімат колективу

 367. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 368. Логіка як наука і її значення

 369. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 370. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 371. Нарахування амортизації на підприємстві

 372. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Політологія як наука

 375. Історизми та архаїзми в літературних творах

 376. Індекси у статистиці

 377. Облік готової продукції та її реалізації

 378. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 379. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 380. Біографія Остапа Вишні

 381. Сім чудес світу

 382. Культура і цивілізація

 383. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Дебіторська заборгованість

 386. Проголошення незалежності України

 387. Управління персоналом

 388. Предмет і методи економічної теорії

 389. Фінансові ресурси

 390. Сегментація ринку

 391. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 392. Ділове листування

 393. Функції та способи їх задання

 394. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 395. Походження назви “Русь” і “Україна”

 396. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 397. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 398. Автобіографія

 399. Методологія економічного аналізу

 400. Поняття та види робочого часу

 401. Культура ділового спілкування сучасної людини

 402. Художні промисли України

 403. Духовна культура епохи просвітництва

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Тероризм

 407. Безробіття і його види

 408. Економічна суть фінансових результатів

 409. Соціологія освіти

 410. Електронний документообіг

 411. Електричні машини постійного струму

 412. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 413. Весільний обряд українців

 414. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 415. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 416. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 417. Поняття та види юридичних осіб

 418. Державна влада

 419. Сутність і функції процесу управління

 420. Опіка та піклування

 421. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 422. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 423. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 424. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 425. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 426. Функції і принципи Конституції України

 427. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 428. Нематеріальні активи

 429. Економічні системи

 430. Емоції і почуття

 431. Культура Київської Русі

 432. Робочі документи аудитора

 433. Інвентаризація на підприємствах

 434. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 435. Банківські ризики, методи вимірювання

 436. Людина розумна як біологічний вид

 437. Мовний етикет

 438. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 439. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 440. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 441. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 442. Міжнародний поділ праці

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 445. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 446. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 447. Аборт і його наслідки

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Фонди підприємства

 450. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 451. Українські січові стрільці

 452. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 453. Економічна ситуація в Україні

 454. Початок Другої світової війни

 455. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 456. Заходи пожежної безпеки

 457. Функції грошей

 458. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 459. Організаційні форми виховної роботи

 460. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 461. Робота із запитами в Access

 462. Виробництво чавуну і сталі

 463. Антиінфляційна політика в Україні

 464. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 465. Демографічний потенціал України

 466. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 467. Українське бароко

 468. Біологія людини. Її складові частини

 469. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 470. Державний борг

 471. Князі Київської Русі

 472. Спадкове право

 473. Харчові добавки

 474. Жири. Мила

 475. Стан української мови в сучасній Україні

 476. Форми грошей та їх еволюція

 477. Облік нематеріальних активів

 478. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 479. Методи державного регулювання економіки

 480. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 481. Виникнення держави

 482. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 483. Мотивація і поведінка людини

 484. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 485. Діалог

 486. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 487. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 488. Києво - Могилянська академія

 489. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 490. Кредит та його суть

 491. Аналіз фінансового стану підприємств

 492. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 493. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 494. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 495. Достоєвський “Злочин і кара”

 496. Тварини лісу. Охорона лісу

 497. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 498. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 499. Теорії походження релігії

 500. Готель «Коломия»

 501. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 502. Виготовлення пластмас

 503. Філософія Г. Сковороди

 504. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 505. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 506. Основні засади техніки ефірного мовлення

 507. Братські школи України

 508. Управління асортиментом та номенклатурою

 509. Бюджетна система України

 510. Трудове право

 511. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 512. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 513. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 514. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 515. Менеджмент, сутність, структура, функції

 516. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 517. Стратегічне управління

 518. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 519. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 520. Забруднення атмосфери

 521. Структура загальної психології як науки

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 524. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 525. Ринок капіталу та його складові

 526. Визначення кредитоспроможності позичальника

 527. Динаміка населення земної кулі

 528. Предмет, структура і функції економічної теорії

 529. Податок на додану вартість

 530. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 531. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 532. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 533. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 534. Міське та сільське населення України

 535. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 536. Професійне та народне мистецтво

 537. Америка Південна. Опис материка

 538. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 539. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 540. Хемосинтез і фотосинтез

 541. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 542. Державна мова – мова професійного спілкування

 543. Нафта, її склад і властивості

 544. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 545. Особливості культури Візантії

 546. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 547. Дистанційне навчання

 548. Судова система України

 549. Державний бюджет України, доходи та видатки

 550. М’язи як частина опорно-рухової системи

 551. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 552. Роман Олеся Гончара “Собор”

 553. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 554. Верховна рада

 555. Весільні пісні

 556. Філософія Стародавньої Індії

 557. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 558. Олігополія в Україні

 559. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 560. Багатство української мови

 561. Державне регулювання цін та інфляції

 562. Особливості українського барокко

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 565. Соціальні організації

 566. Облік касових операцій

 567. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 568. Цінова політика підприємства

 569. Вплив нітратів на людський організм

 570. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 571. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 572. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 573. Філософія. Її предмет та функції

 574. Гроші

 575. Суть, оцінка основних фондів

 576. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 577. Склад, функції та значення крові

 578. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 579. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 580. Економіка Дніпропетровської області

 581. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 582. Сценарій дня Перемоги

 583. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 584. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 585. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 586. Економічний аналіз

 587. Аналіз прямих витрат

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Монетарна політика і її інструменти

 590. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 591. Молоко і молочні продукти

 592. Зовнішня політика України

 593. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 594. Аналіз показників ліквідності підприємства

 595. Унітарна держава - переваги та недоліки

 596. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 597. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 598. Комплексне дослідження ринку

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 603. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 604. Принципи діалектики

 605. Мовна скарбничка

 606. Теорія виробництва

 607. Україна в першій світовій війні

 608. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 609. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 610. Макроекономічні показники

 611. Енергозбереження в сучасній Україні

 612. Основні дидактичні системи

 613. Загальна частина характеристика підприємства

 614. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 615. Харчові отруєння

 616. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 617. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 618. Стратегічний маркетинг

 619. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 620. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 621. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 622. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 623. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 624. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 625. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 626. Основні етапи становлення української державності

 627. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 628. Звіт з практики у відділі рацс

 629. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 630. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 631. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 632. Філософія Нового часу

 633. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 634. Соціально-трудові відносини

 635. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 636. Культурні епохи

 637. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 638. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 639. Сучасні моделі стратегічного планування

 640. Екологічні проблеми людства

 641. Динаміка розвитку культури

 642. Монополія і досконала конкуренція

 643. внутрішня торгівля

 644. Надання першої медичної допомоги

 645. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 646. Банківська система України

 647. Українська мова

 648. Основні етапи розвитку української державності

 649. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 650. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 651. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 652. Організація виробництва РМІ

 653. Сутність державного регулювання економіки

 654. Предмет, методи і функції макроекономіки

 655. Облікова політика

 656. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 657. Розвиток ринкової економіки в Україні

 658. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 659. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 660. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 661. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 662. Основні напрямки психології 19-20 століття

 663. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 664. Поняття і ознаки юридичної особи

 665. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 666. Фрейдизм і неофрейдизм

 667. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 668. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 669. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 670. Основні напрями сучасної економічної теорії

 671. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 672. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 673. Економічна суть ринку праці

 674. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 675. Злочини та покарання за Законами Ману

 676. Інтерференція світла

 677. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 678. Козацька символіка

 679. Моніторинг навколишнього середовища

 680. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 681. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 682. Форми та види підприємницької діяльності

 683. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 684. Майбутнє України

 685. Поняття, завдання та об’єкти екології

 686. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 687. Планування, стадії і процедури аудиту

 688. Найпродуктивніші суфікси

 689. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 690. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 691. Основи організації фінансів підприємств

 692. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 693. Альберт Камю

 694. Свобода – основна умова розвитку особистості

 695. Походження та сутність держави

 696. Склад повітря

 697. Синтаксис тексту

 698. Стратегія розвитку підприємства

 699. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 700. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 701. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 702. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 703. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 704. Княгиня Ольга

 705. Зброя масового знищення

 706. Фізична культура у сучасному суспільстві

 707. Вібрація

 708. Національна кредитна система

 709. Платіжний баланс

 710. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 711. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 712. Мікроекономіка. Шпори

 713. Кирило-Мефодіївське товариство

 714. Біблія – як пам’ятка культури

 715. Політичні еліти і політичне лідерство

 716. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 717. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 718. Маркетинг на ринку страхових послуг

 719. Міжнародний маркетинг

 720. Сутність і функції страхування

 721. Сутність фінансів

 722. Шляхи формування правової держави в Україні

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 725. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 726. Аудиторський ризик

 727. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 728. Кредит у ринковій економіці

 729. Ознаки та принципи правової держави

 730. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 731. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 732. Держава та право України

 733. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 734. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 735. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 736. Сутність держави. Функції держави

 737. Іслам

 738. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 739. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 740. Теорія гена. Генетичні закони

 741. Ізомерія органічних речовин

 742. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 743. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 744. Німецька класична філософія

 745. Акти державного управління

 746. Товарне та натуральне виробництво

 747. Все про мову ділових паперів

 748. Екологічні закони

 749. Колективні трудові спори

 750. Фінансове право України

 751. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 752. Демографія (шпаргалка)

 753. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 754. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 755. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 756. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 757. Облік готової продукції

 758. Механізм держави

 759. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 760. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 761. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 762. Кожна дитина має право

 763. Господарське право (Шпори)

 764. Свідомість

 765. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 766. Маркетингова цінова політика підприємства

 767. Історія Києво-Могилянської академії

 768. Система цивільного права України

 769. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 770. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 771. Роздрібна торговельна мережа

 772. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 773. Відносини власності

 774. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 775. Козацький дитячий та юнацький рух

 776. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 777. Політика та мораль

 778. Персонал підприємства

 779. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 780. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 781. Облік виробництва

 782. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 783. Гігієна харчування

 784. Тестові завдання з укр.мови

 785. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 786. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 787. Розвиток охорони праці в Україні

 788. Інфраструктура

 789. Кошторисне фінансування

 790. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 791. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 792. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 793. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 794. Будова рослин

 795. Організація праці менеджера

 796. Курсовий проект з виробничого навчання

 797. Види господарських товариств, їх характеристика

 798. Молодіжні субкультури

 799. Українські вчені

 800. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 801. Предмет та методологія теорії держави і права

 802. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 803. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 804. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 805. Системи оплати праці на підприємстві

 806. Економічна конкуренція

 807. Етикет

 808. Історія логіки

 809. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 810. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 811. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 812. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 813. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 814. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 815. Місцеві збори

 816. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 817. Еволюція управлінської думки

 818. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 819. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 820. Корінь, особливості його будови та функцій

 821. Традиційні види господарської діяльності

 822. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 823. Система пенсійного забезпечення в Україні

 824. Традиції українського народу

 825. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 826. Ринкова пропозиція та її еластичність

 827. Наука екологія, її завдання і цілі

 828. Особистість у системі соціальних зв`язків

 829. Діловодство як функція управління

 830. Царство Гриби. Загальна характеристика

 831. Обмеженість виробничих ресурсів

 832. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 833. Якість і конкурентоспроможність продукції

 834. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 835. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 836. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 837. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 838. Сутність регіональної політики

 839. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 840. Елементи управління формами баз даних Access

 841. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 842. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 843. Мовний етикет

 844. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 845. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 846. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 847. Особливості створення документів

 848. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 849. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 850. Микола Гоголь, життя та творчість

 851. Вишивка Снятинщини

 852. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 853. Історія походження реклами

 854. Прикладне програмне забезпечення

 855. Лікарські рослини

 856. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 857. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 858. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 859. Аудиторські висновки та їх види

 860. Природа та сутність податку на прибуток

 861. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 862. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 863. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 864. Фотографія робочого часу

 865. Споживання та заощадження

 866. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 867. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 868. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 869. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 870. Інноваційні процеси

 871. Поняття біосфери

 872. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 873. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 874. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 875. Комахи з неповним перетворенням

 876. Дії з векторами

 877. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 878. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 879. Царство гриби

 880. Товариство з обмеженою відповідальністю

 881. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 882. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 883. Влада як соціальний феномен

 884. Склад та види собівартості

 885. Курс з Новітної історії

 886. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 887. Національна економіка

 888. Принципи обліку основних господарських процесів

 889. Україна в світових інтеграційних процесах

 890. Облік валових витрат і валових доходів

 891. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 892. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 893. Молодіжні субкультури

 894. Підприємництво і підприємство

 895. Виробничі кооперативи

 896. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 897. Регулювання ЗЕД в Україні

 898. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 899. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 900. Суть, форми і причини інфляції

 901. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 902. Закон заперечення заперечення

 903. Психологія підлітків

 904. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 905. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 906. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 907. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 908. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 909. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 910. Сучасна мовна ситуація в Україні

 911. Готель «Князь Олег»

 912. Стендаль (1783 – 1842)

 913. Фінансова діяльність

 914. Суть поняття виробництва, його складові

 915. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 916. Світовий ринок послуг

 917. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 918. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 919. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 920. Правова статистика

 921. Виробничі процеси

 922. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 923. Фінансові ресурси бюджетних установ

 924. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 925. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 926. Державний борг. Обслуговування та управління

 927. Екологічні проблеми

 928. Поняття тлумачення норм права

 929. Життя та творчість Дмитра Павличка

 930. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 931. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 932. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 933. Інформаційні бази даних

 934. Поняття про знаки, їх класифікація

 935. Поняття, функції та методи управління

 936. Функції і типи комерційних банків

 937. Суть світового ринку і його структура

 938. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 939. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 940. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 941. Сім’я як мала соціальна група

 942. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 943. Біологія людини. Її складові частини

 944. Видатки бюджету України

 945. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 946. Поняття та види часу відпочинку

 947. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 948. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 949. Системний аналіз

 950. Судимість. Строки погашення судимості

 951. Ссавці. Загальна інформація

 952. Зародження писемності в Україні

 953. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 954. Проблеми української термінології

 955. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 956. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 957. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 958. Громадське харчування

 959. Міфологія Стародавньої Греції

 960. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 961. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 962. Облік праці, її оплати

 963. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 964. Природні іонізуючі випромінювання

 965. Типи червів

 966. Алотропія та її значення

 967. Легітимність влади

 968. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 969. Теорія масової комунікації

 970. Міжнародно-правове регулювання праці

 971. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 972. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 973. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 974. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 975. Інформація в системі маркетингу

 976. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 977. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 978. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 979. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 980. Фінансова cистема України

 981. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 982. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 983. Система управління бази даних

 984. Українські вчені у фізиці

 985. Монополія і конкуренція

 986. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 987. Французький класичний реалізм в літературі

 988. Аналіз чистого прибутку

 989. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 990. Версальсько-Вашингтонська система

 991. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 992. Сутність і завдання організації праці

 993. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 994. Інтеграція України у світове господарство

 995. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 996. Пагін, особливості його будови та функції

 997. Фінансова політика, сутність податкової системи

 998. Банківська система

 999. Вартість цінних паперів, її визначення

 1000. Технологія виробництва. Бесквітне тісто