На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

1. Класифікація документів за якісними ознаками. Вимоги до змісту та оформленню документів 2. Характеристика основних етапів контрольно-ревізійного процесу

Реферати > Правознавство > 1. Класифікація документів за якісними ознаками. Вимоги до змісту та оформленню документів 2. Характеристика основних етапів контрольно-ревізійного процесу

Міністерство освіти і науки України

ХАРЬКОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра Господарського права

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

"Судова бухгалтерия"

Варіант №2

Виконав: Добродін Євген Валерійович

група ЗП-42 4 курс

адреса: Сумська обл. м .Ромни

вул. Гетьмана Мазепи,57а кв.11

Харков 2009

План

1. Класифікація документів за якісними ознаками. Вимоги до змісту та оформленню документів

2. Характеристика основних етапів контрольно-ревізійного процесу

Використані джерела

Ключевые слова: документ бухгалтерія підробка ревізія

1. Класифікація документів за якісними ознаками. Вимоги до змісту та оформленню документів

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07. 1999 р. № 996-ХІУ у статті 9 «Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку» та «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 1995 р № 88, визначається порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім установ банків) незалежно від форми власності та специфіки установ і організацій.

А, що таке бухгалтерській облік, визначено у ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV: "бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень"

Особливістю бухгалтерського обліку є суцільне й безперервне спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються в підприємствах, організаціях та установах. Для проведення такого спостереження кожну господарську операцію необхідно документально оформити. Бухгалтерський документ є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення.

У широкому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що його використовують у процесі спілкування, на якому за допомогою різних засобів і способів зафіксовано в доцільній для сприйняття формі інформацію.

Сукупність бухгалтерських документів, що складаються на всі господарські операції, називається документацією. Тобто документи, які складаються в момент здійснення господарських операцій, називаються первинними документами. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку.

" Жодна господарська операція не може бути відображена в обліку без належного її оформлення відповідним первинним документом. Це спосіб первинного спостереження за господарськими операціями і обов’язкова умова відображення їх в обліку. Від своєчасності складання і якості документів значною мірою залежить правильність показників бухгалтерського обліку і звітності"(*)

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Суть документів і їх місце в господарській діяльності підприємства відображаються у їх класифікації. Документи класифікують за різними критеріями зокрема: за місцем складання, призначенням, порядком складання, способом використання, змістом та ін.

За якісними ознаками документи класифікують на:

а) повноцінні (доброякісні)

б) неповноцінні (недоброякісні).

Повноцінні документи повинні повністю відповідати пред’явленими у нормативно-правових актах вимогам, для даного типу документів, мати усі необхідні реквізити.

Документи, в яких відсутня хоч би одна з вимог, що пред'являються до них, визнаються неповноцінними. Правоохоронні органи і суди звертають звертають на них особливу увагу.

В цілях ретельнішого вивчення і аналізу неповноцінні документи підрозділяються на наступні групи і види:

неправильно оформлені - документи без необхідних реквізитів (без підпису, без дати), із зайвими реквізитами (наприклад, накладна з гербовою печаттю та.ін.);

з неналежними реквізитами (наприклад, чек на отримання грошей в банку, підписаний неправомочною особою);

документи на незаконні операції, що відображають господарські операції, які по існуючих правових нормах не повинні здійснюватися (наприклад, акт на списання матеріалів на капітальний ремонт із завищенням їх вартості та.ін.);

документи на операції, які насправді або не були здійснені (безтоварні або безгрошеві) або були здійснені не в тому об'ємі, такі документи називаються підробленими.

Підроблені документи у свою чергу діляться на два види:

- фальсифіковані (матеріальний підлог)

- і таки що містять свідомо помилкові відомості, (інтелектуальна фальсифікація).

Підроблені документи згідно УПК України є речовими доказами, оскільки зберігають на собі сліди злочину або служили знаряддям злочину, або на них були направлені злочинні дії.(*)

Далі розглянемо які ж вимоги до змісту та оформленню документів існують. По-перше, первинні документи мають бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів установлено "Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженим наказом

Міністерства фінансів України від 24.05. 1995 р. № 88.(надалі Положення) По- друге повнота і достовірність показників бухгалтерського обліку значною мірою залежать від якості оформлених документів. Щоб бути доказовим і мати юридичну силу, документ має містити обов'язкові реквізити. Такими реквізитами для будь-якого первинного бухгалтерського документа є:

— назва документа (форми);

— дата і місце складання;

— назва підприємства, від імені якого складено документ;

— зміст та обсяг господарської операції;

— одиниця виміру господарської операції;

— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

Усі реквізити документа розміщують у порядку, що відповідає вимогам автоматизованого обліку. При цьому реквізити первинних документів можуть бути зафіксовані у вигляді коду. Положення передбачає такі вимоги щодо оформлення документів:

записи мають бути зроблені чорнилом, хімічним олівцем, пастою кулькової ручки;

з допомогою друкарської машинки;

засобами механізації і т. ін., які забезпечують недоторканність цих записів протягом часу, встановленого для їх зберігання в архіві. Для заповнення документів не допускається використання простого олівця. Деякі документи заповнюють лише чорнилом (наприклад, грошові чеки тощо). Перелік цих документів установлює Міністерство фінансів і центральні відомства (Національний банк і т. ін.)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


https://casinoworld123.info/

гранит лабрадорит

strap on femdom