На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податок на додану вартість


Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР із змінами доповненнями.

2. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДШ 30.05. 1997 р., № 165 із змінами та доповненнями.

3. Постанова КМУ від 02.04.1998 р. №417 "Про затвердження Порядку внесення ПДВ до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (із змінами і доповненнями), внесеними Постановою КМУ від 13.12.2001р.№ 1648.

4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 р. " №2905 20.12.2001р.

5. Постанова КМУ №21 від 10.01.2002р. "Про міри по забезпеченню Державного бюджету України в 1 кварталі 2002 р."

6. Наказ ДПАУ від 30.05.97р. №166 "Про затвердження форми подат1 декларації та порядку її заповнення і надання " із змінами і доповненнями.

7. Наказ ДПАУ від 08.10.1998р. №469 "Про затвердження змін до податкової накладної та змін і доповнень до порядків заповнення податі накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)

Податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок на споживаєш, і вилучає до бюджету частину доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництва та обігу. Він включається у вигляді надбавки до ціни товарів, робіт, послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, робіт та послуг.

Платники

Платниками ПДВ є суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні чи фізичні особи, або громадяни, а саме:

- особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевис 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або отримуй від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митні к території України, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих як платники податі <] у разі, коли такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, І не підлягають оподаткуванню згідно із законодавством;

-особи, що здійснюють на митній території України підприємницьку діяльність торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу за винятком фізичних осіб які здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, установленої законодавством;

-особи, які на митній території України надають послуги, пов'язані з транзитне пасажирів або вантажів через митну територію України;

-особи, які надають послуги зв'язку і здійснюють консолідований облік доходів; витрат, пов'язаних з наданням таких послуг і отриманих (понесених) іншими особами

Об'єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:

- продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, у тому числі операції з , вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) і операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця

- ввезення (пересилання) товарів на митну територію України й отримання робіт,(послуг) що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, у тому числі операції по ввезенню (пересиланню) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки;

- вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України й надання послуг (.виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

Не є об'єктом оподаткування наступні операції :

- випуск (емісія), розміщення в будь-які формі управління та продаж за кошти цінних паперів, що випущені в обіг суб'єктами підприємницької діяльності, НБУ, МФУ, органами місцевого самоврядування, включаючи приватизаційні та компенсаційні й, сертифікати; обмін зазначених цінних паперів на інші цінні папери; реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також і управлінням активами;

майна орендодавця (лізингодавця) - резидента у користування орендареві а (отримувачу) згідно з умовами договору оренди і його повернення орендодавцеві після закінчення дії такого договору;

- надання послуг із страхування і перестрахування передбачених ЗУ "Про страхування", соціального й пенсійного страхування;

- обіг валютних цінностей (в тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет НБУ та інші операції, пов'язані з випуском державних лотерей, виплатою грошових призів, продажем негашених поштових марок України, тощо;

- надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, тощо;

- надання оплата державних платних послуг, які надаються органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, обов'язковість отримання (надання) яких встановлена законодавством;

- виплата заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій та інших грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або соціальних чи страхових фондів; виплата дивідендів (роялті) у грошовій формі або у формі цінних паперів;

- надання комісійних (брокерських) та дилерських послуг з торгівлі або управління цінними паперами на ринку цінних паперів України;

- передача основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу;

- продаж за компенсацію сукупних валових активів платника податку іншому платнику податку;

- безоплатна передача у державну власність (чи комунальну) об'єктів власності, якщо такі операції здійснюються за рішенням КМУ, органів виконавчої влади;

- надання позашкільним навчальним закладом слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

- надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління відповідно до Закону України "Про внесення змін до ЗУ "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдінгової компанії "Київміськбуд".

Під продажем товарів у цілях оподаткування ПДВ розуміють будь - які он що здійснюються згідно з договорами: купівлі - продажу; міни; поставки; цивільно-правовими договорами, що передбачають передачу прав власності товари за компенсацію незалежно від строків її надання або операції з безоплатним надання товарів.

Операції з передачі товарів, які не передбачають передачу права власності І товари інший особі, не належать до продажу, наприклад, в межах договорів: і (консигнації); поруки; доручення; схову (відповідального збереження); довірчого управління; оренди (лізингу), тощо.

Продаж послуг (робіт) включає будь-які операції цивільно-правового характеру надання послуг (результатів робіт) надання права на користування або розпорядку товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з надання будь інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операцій з безоплатного надання послуг (робіт). Крім того, продаж послуг (результатів робіт) включає права на користування (або розпорядження) активами в межах договорів оренди (лізингу), продаж, ліцензування, передачі права на патент, торговий знак, та інше.

База оподаткування

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визнач; виходячи з їх договірної (контрактної) вартості з урахуванням акцизного ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) винятком ПДВ, що включається в ціну товарів (робіт, послуг). База оподаткування наведена на схемі 1:

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь - які суми коштів вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платником по, безпосередньо покупцем або через будь - яку третю особу у зв'язку з компенсації вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платні податку.

Схема 1

Структурно-логічна схема бази оподаткування


де : С - собівартість, П - прибуток, А - акцизний збір, КВ - контрактна вартість, М -мито, МЗ - митні збори;

Особливості обчислення бази оподаткування залежать від того, які операції здійснюють господарські суб'єкти.

база оподаткування визначається, виходячи з фактичної ціни операції, але нижчої за звичайні ціни, у разі:

- продажу товарів (робіт, послуг) без оплати коштами в межах бартерних операцій;

- натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, які знаходяться в трудових відносинах із платниками податків;

- передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для чого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат ;І (обігу) і не підлягають амортизації;

- продажу пов'язаній з продавцем особи чи суб'єкта підприємницької діяльності, зареєстрований як платник ПДВ;

2) база оподаткування визначається з договірної (контрактної) вартості для товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України платниками , але не меншої від митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, страхування до пункту митного кордону України, та інших винагород, пов'язаних з ввезенням і вивезенням) таких товарів, для робіт, послуг, які виконуються (надаються) ,..нерезидентами на митній території України; для робіт (послуг), які виконуються нерезидентами на митній території України;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


agroxy.com/prodat/otrubi-470/odesskaya-obl

www.agroxy.com