На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розвиток і розміщення суднобудування в світі

Реферати > Підприємництво > Розвиток і розміщення суднобудування в світі

Курсова робота по РПС на тему:

Розвиток і розміщення суднобудування в світі.

Зміст

1. Місце, значення і структура суднобудування в світовому .6-12

господарстві

2. Передумови розвитку і розміщення суднобудування в світі .13-22

2.1 Природні фактори 13-14

2.2 Демографічні (споживчі) .15-16

2.3 Соціально-економічні 17-19

2.4 Історичні .20-22

3. Сучасний стан розвитку суднобудування .23-27

4. Територіальні особливості розвитку і розміщення (територіальна 28-30 організація) суднобудування

5. Проблеми та перспективи подальшого розвитку суднобудування 31-32

та вдосконалення його територіальної організації

Висновки .33-34

Додатки 35

Список використаної літератури .36

Вступ

Сучасна економіка і світове господарство зростають не на порожньому місці. Їх характеризують багатоукладність, структурний та галузевий розподіл. Розглядаючи розміщення продуктивних сил передусім як прояв територіального поділу праці, що теж посідає в світі одне з центральних місць, слід зазначити, що саме з позиції міжнародного територіального поділу праці характеризуються галузеві комплекси. Ринкова кон’юнктура теж справляє істотний вплив на розміщення продуктивних сил. Продуктивні сили мають не лише територіальний аспект розвитку. Це є система суб’єктивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи.

У процесі праці освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток. Продуктивні сили – це сукупність трудових ресурсів і засобів виробництва. У свою чергу, предмети праці включають природні ресурси –вугілля, руду й сировинні матеріали (сировину), або матеріали підданій якісній обробці. До поняття засобів виробництва зараховуються машини й устаткування, будівля й споруди, засоби транспорту й зв’язку, а також земля , бо цей природний ресурс має свої виразні особливості.

Однією з найважливіших галузей господарства – є транспортний комплекс. При розміщенні транспортного комплексу важливу роль відіграє будівельна індустрія, особливо при концентрації великого будівництва у визначеному районі. У цьому випадку створюється транспортний комплекс.

Виготовлення транспортних засобів - друга за значенням галузь сучасного машинобудування. Вона включає виготовлення наземних транспортних засобів (автомобілі, локомотиви і вагони для них), водних(морські, озерні та річкові суда), повітряних (літаки, гелікоптери), а також комплектаційні вироби(запчастини, двигуни) для них і ремонтні підприємства.

Продукція транспортного машинобудування має чітко виражене подвійне призначення – громадянське і військове, що визначає організацію фірм та підприємств, котрі випускають продукцію обох напрямків. Машинобудування займає 1-і місце серед галузей світової промисловості як по числу зайнятих, так і за вартістю продукції.

Понад 90% всієї машинобудівної продукції роблять розвинені країни.

У світі утворилося шість машинобудівних регіонів: США, Європа, СНД, Японія, Китай і нові індустріальні країни Азії.

У країнах «Великої вісімки» й у Китаї розвинені всі види машинобудування. Невеликі країни Західної Європи спеціалізуються на точному машинобудуванні, нові індустріальні країни - на трудомістких галузях машинобудування, а в бага-тьох країнах, що розвиваються, Африки, Південно-Західної Азії й Центральної Африки машинобудування практично відсутнє.

Світовий океан концентрує різні форми дослідницької, господарської, науково-технічної, гуманітарної, політичної й військової діяльності держав й їхніх союзів, міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій. Тут перетинаються інтереси провідних держав і проходять найважливіші транспортні комунікації. Виснаження ресурсів на континентах приводить до природного просування країн світу до освоєння найбагатших біологічних, паливно-енергетичних і мінеральних ресурсів Світового океану. Зсув економічної діяльності світового співтовариства на океанські й морські акваторії, пов'язаний із цим розділ не тільки прилягаючої морської зони, але й дна Світового океану, приводить до виникнення різного роду протиріч і суперечок, характер і способи врегулювання яких багато в чому визначаються реальним морським потенціалом держав.

Для провідних світових держав постійним фактором політики стає забезпечення нормального функціонування й розширення можливостей всього складового морського потенціалу держави як сукупності військового, транспортного, рибопромислового, торговельного, науково-дослідного й іншого флотів, їх наукової й промислової бази, системи базування, суднобудування й судноремонту, соціального, інформаційного, кадрового й іншого забезпечення, без яких неможливий нормальний економічний розвиток. Аналіз цих факторів став важливий і тому, що господарська сфера в морі й можливості воєнно-стратегічного використання океанів продовжують нерозривно розширюватися, забезпечуючи й доповнюючи один одного.

1. Місце, значення і структура суднобудування у світовому господарстві

Досвід багатьох країн доводить, що однією з умов зростання національної економіки є підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності і рівня розвитку найбільш розвинутих галузей. Сучасні процеси, що відбуваються в світовому господарстві, визначають пріоритетність орієнтації на високотехнологічні, високоінтегровані галузі. Однією з таких галузей є суднобудування.

Суднобудування – досить специфічна галузь промисловості, що займається будівлею суден всіх типів і призначень. Це одна з найстаріших галузей транспортного машинобудування, але яка на сьогодні відсунута на другий план, втративши своє минуле значення в виготовленні транспортних засобів. Це зумовлене малою економічною ефективністю суднобудування, адже це досить матеріало і працемістка галузь, процес будування крупних суден довгий ( до 1 року), вартість їх порівняно невелика. Срок служби суден, який гарантує їхню безпечну експлуатацію, в 2-3 рази менше ніж в пасажирських авіалайнерів. Ремонт і утилізація відслуживших свій срок служби суден працемісткий і дорогий.

Сучасне судно - дуже складний виріб. Так, в атомному підводному човні налічується мільйон деталей, а в авіаносці - понад 10 млн. Для порівняння: пасажирський літак містить порядку 100 тис. деталей, а автомобіль - менш 10 тис. При проектуванні судна доводиться працювати з величезною кількістю конструктивних елементів й устаткування, а крім того - управляти великою базою даних. Сьогодні в усім світі суднобудівна галузь переживає повну реорганізацію з метою впровадження нових інструментальних засобів, для того щоб стати більше конкурентноздатною.

Морські судна - основний транспортний засіб у світовому товарообміні. Потреба в судах перебуває у великій залежності від процесів, що відбуваються в економіці. Саме тому економічні кризи середини 70-х років і кінця 80-х привели до зменшення в 2-3 рази обсягу перевезень морем і серйозним проблемам на суднобудівному ринку. Реальний ріст обсягу перевезень почався в 1994 році, коли обсяг морської торгівлі виріс на 5%.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат