На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

Реферати > Правознавство > Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

План

Вступ……………………………………………………………………………3

Розділ І Поняття спеціальних засобів та техніки……………………………4

Розділ ІІ Класифікація спеціальних засобів самооборони…………………12

2.1. Засоби активної оборони……………………………………………… .12

2.2. Засоби індивідуального захисту…………………………………………25

Розділ ІІІ Правові засади застосування спеціальних засобів та техніки у здійсненні самооборони……………………………………………………………33

Висновок……………………………………………………………………….39

Список використаної літератури…………………………………………… 42

Вступ

Тема обраної мною курсової роботи «Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування».

Науково-технічний прогрес сьогодення несе в собі як позитивні так і негативні зміни. Розвиваються та удосконалюються знання та технічні засоби за допомогою яких вчиняються правопорушення, а отже розвиваються та удосконалюються знання та технічні засоби по їх попередженню та усуненню.

Відповідно проблема забезпечення безпеки громадян, працівників органів внутрішніх справ і громадської безпеки постає досить актуальною серед інших питань їх життєдіяльності.

Спеціальна техніка - це сукупність технічних засобів, спеціальних пристроїв, речовин та відповідних тактичних прийомів, що використовуються із суворим дотриманням законності під час здійснення оперативно-службових заходів з метою профілактики та розкриття злочинів, охорони громадського порядку та забезпечення охорони окремих установ.

Спеціальна охоронна техніка - це сукупність технічних засобів, спеціальних пристроїв, речовин та відповідних тактичних прийомів, які використовуються із суворим дотриманням законності під час здійснення заходів з метою забезпечення особистої охорони, збереження власного здоров’я та життя.

Мета моєї роботи полягає у тому, щоб дослідити та розкрити значення спеціальної охоронної техніки для працівника ОВС, класифікувати та охарактеризувати види можливих засобів, які використовують для здійснення самооборони.

Розділ І Поняття спеціальних засобів та техніки

Спеціальна техніка - це сукупність технічних засобів, спеціальних пристроїв, речовин та відповідних тактичних прийомів, що використовуються із суворим дотриманням законності під час здійснення оперативно-службових заходів з метою профілактики та розкриття злочинів, охорони громадського порядку та забезпечення охорони окремих установ.

Впровадження технічних засобів у роботу органів внутрішніх справ має такі тенденції:

1. Надходять у готовому вигляді і беруться на озброєння технічні засоби, які підходять органам внутрішніх справ за тактико-технічними характеристиками.

Як приклад таких засобів можна назвати деякі види автомототранспорту, стандартну апаратуру провідного і радіозв'язку, оптико-механічні прилади спостереження, вимірювальні прилади, фото- та відеотехніку, обчислювальну та іншу техніку.

2. Технічні засоби, які придбані у готовому вигляді, конструктивно змінюються або доповнюються з метою пристосування їх до специфічних завдань та умов діяльності органів внутрішніх справ.

Наприклад, автомотозасоби, які обладнані радіостанціями, засобами підсилення мови; засоби маскування та дистанційного управління до різних фото- та відеокамер; персональні ЕОМ, на базі яких створені автоматизовані робочі місця для співробітників оперативних і слідчих підрозділів ОВС.

3. Розробка та виготовлення технічних засобів здійснюється спеціально для органів внутрішніх справ з найбільш повним урахуванням специфічних завдань та умов роботи цих органів.

Завдяки заходам, що вживаються керівництвом МВС, арсенал спеціально виготовлених для органів внутрішніх справ технічних засобів значно розширився. До них у першу чергу належать засоби оперативного зв'язку, апаратура охоронної сигналізації, засоби регулювання дорожнього руху, засоби пошукової техніки, засоби захисту особового складу та ін.

Разом із завданнями технічного озброєння органів внутрішніх справ новітніми видами техніки на перший план виступають проблеми розробки на основі вимог законності та передового досвіду роботи підрозділів ОВС питань організації, методики і тактики застосування відповідних технічних засобів.

Організаційно-методичні та тактичні основи використання техніки в органах внутрішніх справ включають:

- заходи щодо забезпечення матеріально-технічного постачання, збереження та постійної готовності до застосування технічних засобів (визначення табельної потреби та порядку постачання техніки, нирішення штатних питань, забезпечення експлуатації, ремонту та списування техніки, морального та матеріального заохочення співробітників та ін.);

- визначення обов'язків та прав керівників органів і служб різного рівня та інших працівників щодо організації застосування та безпосереднього використання техніки;

- встановлення форм і методів участі інженерно-технічних працівників, експертів-криміналістів та інших спеціалістів у заходах, пов'язаних із застосуванням засобів спецтехніки;

- типові варіанти організаційних форм і тактики застосування окремих видів техніки та, особливо, комплексного використання різних технічних засобів, які розроблені з урахуванням особливостей діяльності органів і служб різних рівнів, а також стосовно оперативної обстановки та проведення конкретних оперативно-службових заходів та слідчих дій;

- пошук нових форм і методів застосування технічних засобів у поєднанні з існуючими силами, засобами та методами оперативно-службової діяльності;

- вдосконалення існуючих та створення нових засобів спеціальної техніки, нормативних актів та рекомендацій щодо їхнього використання;

- збирання, узагальнення та аналіз інформації про застосування технічних засобів у правоохоронній діяльності інших держав.

До поняття спеціальної техніки включено, як бачимо, не лише технічні засоби та прилади, але й відповідні тактико-технічні прийоми, що також мають свою специфіку, наприклад, способи використання засобів активної оборони під час охорони громадського порядку.

Спеціальні технічні засоби можна класифікувати відповідно до слідчої, оперативно-розшуковоїта адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Під час розслідування злочинів засоби спеціальної техніки використовуються гласно для збирання і дослідження доказів. Методика та прийоми застосування цих засобів розробляються криміналістикою. Ці технічні засоби, прилади та прийоми охоплюються поняттям «криміналістична техніка». Застосування криміналістичної техніки регулюється нормами кримінально-процесуального закону. [7, c.8-11]

В оперативно-розшуковій діяльності спеціальна техніка застосовується для профілактики та розкриття злочинів і розшуку злочинців, причому використовується вона здебільшого негласно. Для цього визначено спеціальні технічні засоби, прилади та прийоми під загальним найменуванням «оперативна техніка». Застосування цієї техніки регламентується законами України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним кодексом України, а також деякими підзаконними актами.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат