На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мікроекономіка. Шпори 2

Реферати > Мікроекономіка > Мікроекономіка. Шпори 2

Мікроекономіка

Завдання з Теорії фірми

1. До якого типу відноситься ринок, якщо на ньому присутня значна кількість підприємств, кожне з яких займає невелику частку ринкового обсягу реалізації; підприємства на основі однакових технологій виробляють однаковий товар; кожне підприємство має повну інформацію щодо ринку; бар’єри входу-виходу або мінімальні, або зовсім відсутні?

Ринок досконалої конкуренції – це структура, яка має низьку концентрацію продавців і покупців, регулюється виключно автоматичними ринковими механізмами попиту, пропонування, ціни, без втручання будь-яких інституцій – державних або недержавних.

Конкурентний ринок - ринок, на якому багато конкуруючих фірм продають стандартизовані товари. Кожен продавець займає досить невелику частку загального обсягу товарів, що пропонуються на продаж кожного дня. Продавці не мають бар’єрів входу-виходу, тобто жодних обмежень щодо того, які товари продавати, або зовсім згорнути діяльність. Покупці стандартизованих товарів не мають ніяких підстав щодо віддання переваг тій чи іншій фірмі.

Прикладом конкурентного ринку є ринок курячих яєць. Багато продавців кожного дня продають цей продукт, але мабуть жоден не перевищує 2% загальної пропозиції ринку курячих яєць. Конкурентними ринками є ринки біржових товарів: металів, пшениці, золота тощо.

На цьому ринку і споживачі і продавці мають докладну інформацію про те, що саме є доступним на ринку і якими є ринкові ціни. Останні визначаються попитом і пропозицією. Однак, у зв’язку із зробленими припущеннями, жоден продавець не може впливати на ціну товару. Індивідуальний продавець, крім того, займає настільки невелику частку ринку, що для нього неможливо шляхом зміни обсягів товарів запропонованих на продаж змінювати ринкову пропозицію і впливати на ціни.

P

PX

0

Q

Конкурентна фірма (така що працює на конкурентному ринку) сприймає ціну товару, який вона пропонує як дану (price taker) і максимізує прибуток шляхом вибору адекватного обсягу пропозиції/продажу/виробництва.

Крива попиту для конкурентної фірми є горизонтальною лінією. Разом з цим крива ринкового попиту для конкурентного ринку має від’ємний нахил, що демонструє як змінюється бажання покупців платити в умовах, коли товар стає більш доступним.

2. До якого типу відноситься ринок, якщо на ньому присутні одне чи декілька підприємств-виробників та багато покупців, а продукт, що виробляється не має близьких замінників?

Недосконала конкуренція (imperfect competition) - конкуренція, що існує на ринку коли більш ніж один продавець змагається за ринок з іншими продавцями, кожен з котрих має певний контроль над цінами. Можливість контролю над цінами виникає у зв’язку з тим, що продавці пропонують ринку не стандартизований продукт і різниці у продукті роблять кожну пропозиція у певній мірі унікальною, що створює для кожного продавця монопольну силу.

Олігополія (oligopoly) - це структура ринку, у якій декілька продавців домінують у продажу продукту і де вхід додаткових продавців або утруднений або неможливий. Продукт, що продається на олігопольному ринку може бути як стандартизованим так і диференційованим.

На олігополістичному ринку фірма має можливість впливати на ціни завдяки своїй значній частці у загальному обсязі продажу товарів. Олігополісти знають, що будь-які втручання у ціни або обсяги призведуть до порушення рівноваги на усьому ринку. Це тому, що суперники почнуть реагувати на зміни. У зв’язку з цим індивідуальні продавці при прийнятті рішень на олігополістичному ринку повинні мати на увазі реакцію своїх суперників.

Бар’єри входження в олігополістичну галузь досить високі і становлять одну з причин поширення олігополії. Основним бар’єром входження слугує ефект масштабу. Особливою причиною існування олігополії є ефект злиття. До злиття фірми спонукають: прагнення досягти більшого ефекту масштабу, зміцнити свою ринкову владу, усунути конкурента, здобути переваги „великого покупця” на ринку ресурсів, тощо.

3. До якого типу відноситься ринок, якщо на ньому присутня значна кількість підприємств-виробників, кожне з яких займає невелику частку ринкового обсягу реалізації; бар’єри входу-виходу або мінімальні, або зовсім відсутні, а продукт кожного виробника характеризується певним ступенем унікальності?

Монополистическая конкуренция предусматривает взаимное сочетание двух моделей рынка: совершенной конкуренции и чистой монополии.

Монополистической конкуренцией называют рыночную структуру, которая предполагает наличие большого количества фирм, для нее характерна легкость входа в отрасль и выхода из нее. Продукция различных фирм дифференцирована.

Признаки монополистической конкуренции:

1. Значительное количество фирм на рынке и высокая степень конкуренции.

2. Товар каждой фирмы является несовершенным заменителем товара, реализуемого другими фирмами. Продукт каждого продавца имеет исключительные характеристики, дающие ему преимущества над другими конкурентами. Дифференциация товара означает, что он не стандартизирован. Различия - в качестве, рекламе или имидже, которые дают продавцу локальную власть над товаром (определенную ее меру).

3. Продавцы при установлении цены на свои товары или при определении объема производства не учитывают реакцию конкурентов. Маловероятно, чтобы конкурент потерпел убытки или утратил значительную часть рынка при снижении цены какой-либо фирмой, т.к. он имеет уникальный товар, на который существует устойчивый спрос.

4. На рынке имеются условия для свободного входа и выхода. Рынок может привлекать, но вход фирм более сложный, чем при совершенной конкуренции. Необходимо иметь определенный капитал, ноу-хау, время для признания покупателями новых торговых марок и услуг.

Монополистическая конкуренция – это совершенная конкуренция + дифференциация продукции.

Эта дифференциация основывается как на реальных, так и на несуществующих отличиях. Реальные отличия достигаются за счет:

a) качества товара.

b) углубление послепродажного обслуживания. Фирмы стараются выделить свой товар среди других аналогичных тем, что увеличивают срок гарантийного обслуживания, бесплатно доставляют товар покупателю, на месте собирают и устанавливают мебель и т.п.;

c) места продажи товара. Это в особенности касается товаров, потребность в который возникает в определенном месте.

d) стимулирование сбыта (призы для покупателей, скидки, поощрения для посредников, ярмарки и т.п.).

4. Якою є умова максимізації прибутку для будь якої фірми, незалежно від ринкової структури, в якій вона функціонує? Проілюструйте.

Cформулюємо загальне правило вибору оптимального обсягу виробництва, або загальну умову максимізації прибутку:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат