На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Показники торгового асортименту

Реферати > Маркетинг > Показники торгового асортименту

1 Показники, що характеризують торговий асортимент

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задоволення попиту краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними.

До чинників, що впливають на формування асортименту товарів в магазині, відносяться: попит, виробництво, асортиментний профіль магазина; зона діяльності магазина, стан матеріальний технічної бази. Головним завданням товаровиробника в реалізації товарної політики підприємства є своєчасна пропозиція ринку визначеної сукупності товарів, які, відповідаючи в цілому профілю виробничої діяльності підприємства, найповніше задовольняли б вимоги цільової групи покупців.Набір товарів, запропонованих виробником або продавцем називають асортиментом. Розрізняють поняття асортименту і номенклатури. Асортимент – це упорядкована за визначеними ознаками товарна маса, або набір різноманітних товарів, згрупованих за будь-якою ознакою.В табл. 1.1. представлено асортимент продукції фірми LABORATORES ST.IVES (торгова марка SWISS FORMULA).

Таблиця 1.1 – Асортимент продукції фірми LABORATORES ST.IVES

(торгова марка SWISS FORMULA)

Асортиментні групи

Системи “шампунь-кондиціо нер”

Засоби для укладання волосся

Засоби для відновлення волосся

Засоби для догляду за шкірою обличчя

Засоби для догляду за шкірою тіла та рук

Асортиментні позиції

Шампунь і кондиціонер з вітаміном Е

Піна для укладання волосся

Засіб для виправлення волосся

Лікувальний пом’якшу вальний крем для очищен ня шкіри

Дезодорант та засіб від поту для чутливої шкіри

Протеінові шампунь та кондиціонер

Засіб для укладання і фіксації волосся

Шампунь, що збільшує густину волосся

Лікувальний очищаючий абрикосовий скраб

Дезодорант та засіб від поту з вітаміном Е

Шампунь плюс конди ціонер

Двохвилин ний зволожу вач – інтен сивний конди ціонуючий за сіб

Лікувальний інтенсивний кондиціонер

Гель для шкі ри обличчя бі ля очей

Дезодорант та засіб від поту з карбонатом натрію

Номенклатура – застосовуваний у статистиці систематизований перелік найменувань виробів із кодами пропозицій, встановленими для відповідної галузевої продукції у Державному класифікаторі продукції та послуг.

Так, номенклатуру можна проілюструвати на прикладі такого товару, як «Матеріали лакофарбові» (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 – Номенклатура товару «Матеріали лакофарбові»

Код позиції

Назва виробу

231000

Матеріали лакофарбові

231100

Лаки на конденсаційних смолах

231110

Лаки на природних смолах

231120

Лаки на алкідних смолах

Виробничий асортимент – це номенклатура товарів, що виробляютьсяпромисловими та сільськогосподарськими підприємствами, а також іншими виробниками. Як правило, виробничий асортимент вузький і потребує подальшого підсортовування в торгівлі – на оптових і роздрібних підприємствах.

Товарний асортимент – це номенклатура товарів, призначених для продажу в роздрібній мережі (магазинах і торгових точках).

До структури товарного асортименту належать:

Ø вид товару (товарна номенклатура);

Ø асортиментна група;

Ø асортиментна позиція (одиниця).

Вид товару – це товар визначеного призначення. Наприклад, чоботи – чоловічі, жіночі, дитячі.

Асортиментна група – це товари одного призначення, але різних функціональних властивостей, якості, ціни.

Асортиментна позиція – це різновид (марка) товару.

Характеристику товарного асортименту складають наступні показники:

1. широта асортименту – це кількість видів товару;

2. глибина асортименту – кількість асортиментних груп товарів;

3. насиченість асортименту – загальна кількість товарів, їх асортиментних позицій.

Гармонійність асортименту – ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп з точки зору їх кінцевого використання.

Асортимент називається занадто вузьким, якщо можна доповнити його новими виробами і збільшити прибуток, і занадто широким, якщо можна виключити ряд виробів і прибуток збільшиться.

Широкий асортимент дозволяє “витягнути” низку товарів за допомогою товарів – “локомотивів”, створити в споживачів враження різноманітності, асортиментного різнобарв’я і зацікавити в такий спосіб більш численні групи споживачів. Широкий асортимент дозволяє краще пристосовуватися до несподіваних змін ринкової кон’юнктури, але управляти ним досить складно. Широкий асортимент потребує особливих структур збуту, більш складної і розгалуженої адміністративної системи. Широта асортименту характерна для підприємств, які мають на меті завоювання більшої частки ринку, ринкової експансії. Такий асортимент краще пристосований до ринку.

Вузький асортимент має основною перевагою простоту і не потребує складних адміністративних, виробничих і торгових структур. За таким асортиментом спрощується маркетингова діяльність. Підприємства, зацікавлені у високій прибутковості бізнесу, мають вузький асортимент. Вузьким асортиментом зручніше управляти, але він обслуговує обмежену групу споживачів і більш вразливий до “атак” конкурентів.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат