На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Перекладацькі відповідності

Реферати > Мовознавство > Перекладацькі відповідності

ЗМІСТ

1.Поняття перекладацької відповідності………………… .3

2. Перекладацькі відповідності одиницям ВМ різних рівнів…… 4

3. Принципи класифікації відповідностей………………………… 7

4. Одиничні та множинні відповідності…………………………… 7

5. Поняття та види контексту…………………………………………9

6. Уяснення значення слова у контексті……………………………10

7. Вибір відповідностей при перекладі…………………………… 11

8. Поняття оказіональної відповідності…………………………….12

9. Безеквівалентні лексичні та граматичні одиниці…… 14

10.Принципи фразеологічних та граматичних відповідностей… .18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 24

1. Поняття перекладацької відповідності

Стремлінння до максимальної смислової і структурної близькості перекладу до оригіналу призводить до того, що еквівалентними виявляються не тільки тексти, що об'єднуються в процесі перекладу, але й окремі вислови в цих текстах, і не тільки співвіднесені вислови, але і складающі їх одиниці ВМ і ПМ. Використання визначеною единицею ПМ для перекладу даної одиниці ВМ не є випадковим. Обидві одиниці володіють відносно стабільним значенням, і те, що одна з них може замінити іншу в процесі перекладу, свідчить про значну спільність їх значень. Подібна спільність і створює передумови для встановлення між ними відносин перекладацької еквівалентності, тобто для регулярного використання однієї з них як переклад інший. Одиниця ПМ,яку регулярно використовують для перекладу даної одиниці ВМ, називається перекладацькою відповідністю цієї останньої.

Приватні теорії перекладу вивчають системи перекладацьких відповідностей в різних мовах по відношенню до одиниць даної мови або системи перекладацьких відповідностей в данім мові по відношенню до інших мов. Оскільки йдеться про співвідношення між одиницями мов, для кожної пари мов існує свій набір відповідностей, а отже і своя приватна теорія перекладу. Одиниці однієї мови (ВМ), що мають як перекладацькі відповідності деякі одиниці іншої мови, не завжди будуть, у свою чергу, відповідностями цих останніх, якщо дана мова буде використана як ПМ, тобто переклад буде здійснений у зворотній бік. Іншими словами, перекладацькі відповідності не повністю обернуті, і в межах кожної приватної теорії перекладу окремо вивчаються відносини мовних одиниць при перекладі на кожну з двох мов.

Перекладацькі відповідності виступають як комунікативно рівноцінні одиниці ВМ, тому близькість значень одиниць ВМ і ПМ є лише передумовою для виникнення перекладацької відповідності, але недостатньою умовою цього. Відносини еквівалентності встановлюються при перекладі не між ізольованими мовними одиницями, а між одиницями ВМ і ПМ, виступаючими у складі мовних висловів. Їх здатність бути комунікативно рівноцінними визначається не тільки тим значенням, яким вони володіють в системі своєї мови, але і особливостями їх вживання в мові. Тому перекладацькі відповідники не можна виявити, намагаючись зіставляти одиниці, що займають аналогічне місце в системах двох мов, які беруть участь в процесі перекладу, а необхідно витягувати з комунікативно рівноцінних висловів, що об'єднуються при перекладі.

У практичних цілях в рамках приватної теорії перекладу особливо детально розглядаються питання перекладу таких одиниць словникового складу і граматичної будови ВМ, вибір відповідностей для яких пов'язаний з особливими труднощями. Так, при зіставленні текстів англо-російських перекладів з їх оригіналами виявляється значний паралелізм у вживанні таких частин мови, як числівники і прикметники, і тому способи їх передачі в перекладі детально не описуються. Навпаки, вельми детально розглядаються російські відповідності різним категоріям англійського дієслова і дієслівним словосполученням (синтаксичним комплексом). З неособистих форм англійського дієслова головна увага приділяється інфінітиву (особливо перфектному), а при описі способів перекладу інфінітива детально аналізується його вживання у функції визначення, пов'язане із значними перекладацькими труднощами. Іншими словами, відбувається виділення перекладацьких релевантних явищ в системі мови оригіналу. Це виділення проводиться, виходячи з характеру відповідностей в ПМ, вживаних при перекладі одиниць, що виділяються. Звідси витікає, що сукупність перекладацьких релевантних явищ в будь-якій початковій мові буде кожного разу іншою при зміні ПМ, відносно якого ці явища виділяються. Для кожної пари мов існує свій набір перекладацьких труднощів.

2. Перекладацькі відповідності одиницям ВМ різних рівнів

В якості початкового пункту аналізу беруться, як правило, одиниці ВМ, для яких відшуковуються відповідності в ПМ. В принципі такі відповідності можна виявити для одиниць ВМ на будь-якому рівні мовної системи: від фонеми до пропозиції.

Відповідності на рівні фонем: lady - леді, speaker - спікер, tribalism - трайбалізм, Churchill - Черчилль, Liverpool - Ливерпуль і т.і. У російських відповідностях кожній фонемі англійського слова виявляється близька по артикуляції і звучанню фонема російської мови. Якщо англійське прізвище Heath передається на російську мову як «Хит», то [h] замінюється російською фонемою [х'], [i:]-російською голосною [и], а спірант [9] – російським приголосним [т].

Відповідності на рівні морфем: table-s - столі, back-bench­er - задне-скамеечник, strict-ness - строгость і т.і. Уросійських перекладах кожній морфемі англійського слова відповідає конкретна морфема російського слова. Відповідати один одному можуть як корневі морфеми, так і афіксальні, у тому числі й словозмінні суфікси (закінчення).

Відповідності на рівні слов: he came home - он пришел домой, I looked at her - я посмотрел на нее, my brother lives in Moscow - мой брат живет в Москве. Тут кожному слову анг­лійського речення можно знайти відповідне слово у російському перекладі. Пословний переклад подібного роду застосовується і при перекладі речень більш складної структури:

The Industrial Revolution brought into being the industrial proletariat and with it the fight for civil and political rights, trade-unions and the right to vote.Промышленная революция вызвала к жизни промышленный пролетариат и вместе с ним борьбу за гражданские и политическиеправа, тред-юнионы и право голоса.

При послівному перекладі не передбачається абсолютного відповідництва всім елементам оригіналу, оскільки в російському перекладі, як правило, немає прямих еквівалентів англійським артиклям і деяким службовим і допоміжним словам. Найчастіше послівні відповідності виявляються лише для деяких слів оригіналу, а решта відповідностей встановлюються на інших рівнях.

Відповідності на рівні словосполучень: to take part - принимать участие, to spill the beans - видать секрет, to come to the wrong shop – обращаться не по адресу. У цих випадках словосполучення в оригіналі і перекладі еквівалентні в цілому, а в їх складі немає слів, виступаючих як відповідності один до одного.

Відповідності на рівні речень: Keep off the grass - По газонам не ходить, There's a good boy! - Вот умница!, Will you leave a message?-Что ему передать. У еквівалентних пропозиціях в оригіналі і перекладі немає слів або словосполучень, які можна було б співвіднести один з одним. При цьому російські пропозиції регулярно використовуються для передачі значень відповідних англійських пропозицій і поза сумнівом є їх повноцінними відповідностями.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат