На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

Реферати > Іноземна мова > Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………… .3

РОЗДІЛ 1. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах………………………………………………………… ………… 5

1.1. Визначення понять “абревіатура” та “скорочення”……………………… 9

1.2. Види абревіатур та скорочень ……………………… …………………….10

РОЗДІЛ 2.Особливості перекладуабревіатур та скорочень у англомовних

комп’ютерних текстах ………………………………………………………….16

2.1. Засоби перекладу в комп’ютерних текстах…………………………… 17

2.2. Переклад абревіатур та скорочень у комп’ютерних текстах………… 22

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………… 25

SUMMARY…………………………………………………………………………………… 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………… 27

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………… 29

ВСТУП

Із початком нового тисячоліття, розвиток технології набув нових обертів. Внаслідок цього, у сучасному житті кожна людина хоча б іноді користується різними пристроями, які полегшують спілкування або ж виконання певної роботи та задоволення власних потреб. Це такі пристрої, як мобільні телефони, коммунікатори, комп’ютери та ін. Багато людей вже й не уявляють життя без цих технологічних новинок, та часто використовують їх у повсякденному житті.

Такий активний процес технологічного розвитку спровокував появу багатьох неологізмів, які поширились та затвердились у мовах різних країн. Особливо це стосується персонального комп’ютера, внаслідок використання якого виникло безліч жаргонізмів та професіоналазмів, які вже зараз широко вживаються користувачами ПК та продовжують поповнювати словниковий склад багатьох мов.

Хоча, на початку своєї популярності, комп’ютер не часто використовувався простими користувачами, а частіше застосовувався на виробництві або у різних розробках. Але пізніше, із появою Інтернету та виникненням доступних операційних систем, він став справді широко використовуватись у повсякденному житті.

Переконавшись у ефективності використання такого пристрою, почало з’являтись все більше користувачів персонального комп’ютера. Але цей процес освоєння нової технології був повільним на перших етапах, через незрозумілість алгоритму користування комп’ютером та великої кількості нової лексики, яка безпосередньо була задіяна у процесі користування комп’ютером.

Таким чином, виникла необхідність у тлумаченні та роз’ясненні таких нововведень. Видання різних технічних словників та видань полегшило сприйняття нової лексики та специфічних текстів. Завдяки активній праці перекладачів, сьогодні ми можемо без особливих труднощів користуватись персональним комп’ютером та іншими високотехнологічними пристроями.

Переклад комп’ютерних текстів, та їх складових – термінів (абревіатур, скорочень та ін.) справді є актуальною темою й сьогодні. Оскільки, процес поширення новітніх технологій продовжується, виникнення нової лексики та потреба у її тлумаченні залишається. Тому, варто виділити актуальність дослідження даної теми.

Мета даної роботи полягає у дослідженні абревіатур та скорочень в англомовних комп’ютерних текстів та аналізі особливостей їх перекладу.

У відповідності з поставленою метою формулюються наступні завдання:

1. Дослідити особливості англомовних комп’ютерних текстів;

2. Проаналізувати засоби перекладу, які застосовуються у англомовних комп’ютерних текстах;

3. Визначити особливості перекладу абревіатур та скорочень у англомовних комп’ютерних текстах.

Об’єктами є абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах.

Предметом є особливості та засоби перекладу англомовних комп’ютерних текстів українською мовою.

Матеріалом дослідження слугували близько 280 одиниць – абревіатур та скорочень, що зустрічаються у комп’ютерних текстах, які було відібрано із технічних словників комп’ютерної тематики.

Структура роботи – вступ, перший – теоретичний розділ та другий – дослідницький, а також висновки, список використаної літератури та додатки.

РОЗДІЛ 1

Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах

Для того, щоб приступити до розгляду особливостей перекладу комп’ютерних текстів, варто звернутися до деяких базових теоретичних понять перекладу, що є характерними для цього процесу і увійшли в основу дослідження.

Відомий перекладознавець А.Д. Швейцер визначає переклад, як "Однонаправлений і двофазний процес міжмовної й міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому (перекладацькому) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (метатекст), що заміняє первинний в іншому мовному й культурному середовищі; процес, який характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, частково модифікований розходженнями між двома мовами, між двома культурами й двома комунікативними ситуаціями" [Швейцер А.Д., 1988: 75]. У цьому визначенні науковець із перекладом пов'язує такі поняття, як "мова й соціальна структура" та "мова й культура".

Базові теоретичні поняття перекладу включають адекватність перекладу й неминуче пов'язану з нею прагматичну адаптацію. "Адекватним перекладом називається переклад, здійснюваний на рівні, необхідному й достатньому для передачі незмінного плану змісту при дотриманні норм мови перекладу" [Бархударов Л.С., 1969: 12]. У зв'язку з цим А. Д. Швейцер зазначає: "Адекватність опирається на реальну практику перекладу, що часто не допускає вичерпної передачі всього комунікативно-функціонального змісту тексту. Вона виходить із того, що рішення, прийняте перекладачем, нерідко носить компромісний характер, що переклад вимагає жертв ." [Швейцер А.Д., 1988: 96]. Цим вчений хоче сказати, що адекватність часто носить компромісний характер, і досягнення перекладацької адекватності пов'язане з деякими втратами смислу в змісті тексту. Далі він припускає, що "теоретично оптимальним можна вважати переклад, у якому разом з відтворенням функціональних характеристик тексту передаються всі функції включених у нього одиниць". Під визначенням функціональні характеристики маються на увазі властивості висловлення (функція, що служить для опису предметів і зв'язку між ними) та експресивна функція (функція, що виражає відношення мовця до висловлення).

Переклад - це складне багатогранне явище, окремі аспекти якого можуть бути предметом дослідження різних наук. У рамках перекладознавства вивчаються психологічні, літературознавчі, етнографічні й інші сторони перекладацької діяльності, а також історія перекладацької діяльності в різних країнах. Залежно від предмета дослідження "можна виділити психологічне перекладознавство (психологію перекладу), літературне перекладознавство (теорію художнього або літературного перекладу), етнографічне перекладознавство, історичне перекладознавство" [Бархударов Л.С., 1969: 65].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат