На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

Реферати > Цінні папери > Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

зміст

вступ

1 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ.

2 РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ТРЕЙДИНГУ В УКРАЇНІ.

3 ОСНОВНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ.

3,1 Система «АТС»

3,2 Система «глобекс»

4 Висновки.

ВСТУП

Історія електронної біржової торгівлі нараховує 10 років. Це одне з новітніх явищ у розвитку техніки проведення операцій на міжнародних товарних біржах. По суті, це принципово новий підхід до процесу ведення біржового торгу. ЕОМ знайшли застосування в біржовій торгівлі задовго до появи першої електронної біржі. Але в той час вони виконували лише допоміжні функції, тобто сприяли функціонуванню товарних бірж, забезпечуючи швидкий доступ до інформації і визначений порядок роботи.

Аж до недавнього часу комп'ютерна технологія використовувалася біржами тільки для висвічування на електронних табло і передачі по засобах зв'язку біржових цін, що формуються в “кільці”, і цін на біржові товари найбільших дилерів, а також для обліку біржових угод і контролю та регулювання портфеля активів у рамках самих фірм-членів біржі. Гарним прикладом служить всесвітньо відома система інформації агентства “Рейтер”. Установивши в себе в офісі спеціальний термінал, підключений до інформаційного каналу агентства, ви одержуєте можливість “бути присутнім” на торгах найбільших світових бірж, знати поточні ціни найбільших фірм-дилерів на біржові товари, а також у числі перших дізнаватися політичні й економічні новини. Вчасно виявлена тенденція зміни ціни на який-небудь товар може зіграти в діяльності підприємства величезну роль, але для виявлення такої тенденції фахівцю необхідне, насамперед, регулярне джерело свіжої інформації. Тому значення рейтеровского термінала, хоча його установка і функціонування вимагають визначених фінансових витрат, не можна недооцінювати. Досвід використання таких терміналів мається в практиці зовнішньоторгівельних об'єднань. Наприклад, у ВВО “Разноімпорт” (Росія), що займається експортом і імпортом кольорових металів, у відділі кон'юнктури і цін установлений термінал агентства “Рейтер”, завдяки чому співробітники відділу, знаходячись у Москві, за кілька тисяч кілометрів від Лондона, мають можливість безпосередньо спостерігати за ходом торгів на Лондонській біржі металів (із запізнюванням у часі усього в 1-2 хвилини). Інформаційні системи типу “Рейтер” дають можливість спостерігати за ходом біржових торгів, але не брати участь у них. Традиційно сама біржова торгівля здійснювалася у визначеному біржею місці й у визначений час шляхом безпосереднього спілкування між собою брокерів. Проблема автоматизації безпосередньо самого процесу торгівлі в біржовому колі виникла відносно недавно і довгий час знаходилася в обговоренні. Однак у 1985 році початку функціонувати перша електронна біржа, і в даний час процес автоматизації йде дуже активно як на знову виникаючих біржах, так і на вже існуючих. І ті, і інші зацікавлені в тім, щоб залучити до себе клієнтів з усього світу, знизити операційні витрати і підвищити якість виконання замовлень. Останні досягнення в комп'ютерній технології змістили акценти в обговоренні даної проблеми з питань технічної осуществимости на питання принципів роботи і структури електронної біржі

1 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

За майже п’ятисотрічну історію функціонування бірж учасники торгівлі використовували лише кілька технологій проведення біржових торгів. Це було зумовлено їхньою консервативністю, вони не могли поголитися на відміну тра­диційних публічних біржових торгів в обмеженому колі знайомих між собою біржових брокерів. Закритість (клубність, елітарність) біржової торгівлі дозволяла ретельно вивчати кандидата у нові члени біржі, оскільки процедура вступу, крім детального ознайомлення з бізнесом претендента, передбачала обов'язкові рекомендації двох відомих та шанованих біржовиків.

Зважаючи на цю обставину, не дивлячись на всі досягнення науково-технічного прогресу, комп'ютеризацію та глобалізацію фінансового і товарного ринків, майже до 90-х років ХХ-го століття на провідних фон­дових та ф'ючерсних біржах світу зберігалася публічна торгівля з фізич­ною присутністю торговців у біржовій залі. Основними технологіями торгівлі, які використовуються на міжнародних та національних біржо­вих ринках, є метод відкритого викрику, балансуючий метод, або "по­двійний аукціон" та система " маркет – мейкерів ".

Однак з початком 90-х років, - періоду, коли, власне, і почала зароджу­ватися нова економіка, - провідні міжнародні біржі, які до того часу були одними з перших представників інфраструктури ринку, що успіш­но використовували комп'ютерні технології для прискорення процесів отримання та розповсюдження інформації про біржові ціни, здійснення операцій обліку, контролю та розрахунків за біржовими угодами, ін­тенсивно займаються впровадженням електронного трейдингу. І саме фондові біржі допустили до лістингу та продемонстрували вибухове зростання капіталізації Internet-компаній.

Сьогодні процес інфраструктурних змін на світовому фінансовому ринку різко загострився. Це пов'язано з глобалізацією, зростанням кон­куренції між біржами та бурхливим зростанням on-line торговельних систем. Підвищилася не тільки швидкість доступу, але й швидкість обо­роту капіталу. Ринки стали динамічнішими, структурованими, більш ліквідними. Зміна структури інвесторів призвела до становлення нових моделей розвитку бізнесу та ринку в цілому.

В старій моделі індивідуальний інвестор був відділений від біржо­вого торговельного майданчика, натомість брокер - член біржі – мав найкращі умови доступу до інформації, основними клієнтами його були інституційні інвестори, промислові та торговельні ТНК. Internet - техно­логії уже сьогодні поставили всіх у приблизно однакові умови. Котиру­вання, звіти і дослідження стали доступні всім бажаючим, через маржинальну систему торгівлі знизилась цінова планка доступу, комунікації стали масовими, швидкими темпами йде процес формування нового інвестиційного співтовариства.

Сьогодні уже нікого не здивує отримання будь-яким користувачем Internet в Україні інформації з web - сторінок бірж у режимі "on-line". Наприклад, на сторінці Чиказької торговельної палати (www.cbot.com), Європейської біржі (EURONEXT • LIFFE) (www.euronext.com) можна отримати необхідну інформацію щодо біржових цін та курсів на основні контракти, ознайомитися з правилами роботи цих бірж, оригіналами ф'ючерсних контрактів на всі базові активи, повідомленнями про ризи­ки, видами спекулятивних та хеджевих рахунків, системами маржевих внесків, основними учасниками біржової торгівлі, інструктивними мате­ріалами щодо здійснення спекулятивних та хеджевих операцій тощо.

Революційні зміни у системах та засобах зв'язку дозволили через синхронізацію торгів об'єднати біржові ринки, які діють у певний час доби та на різних континентах земної кулі, у єдиний світовий біржовий ринок, що функціонує цілодобово. До цього часу на світовому фінансо­вому ринку чітко виявляються якісні зміни, які уже не можна ігнору­вати. Розвиток Internet як глобального середовища розподілу фінансових трансакцій та інвестицій призвів до переміщення фінансових ринків у Мережу. Розвиток мережних технологій випередив наявні концепції розвитку грошового та фондового ринків, зумовив їх трансформацію та перегляд самих основ біржової торгівлі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат