На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Маркетинг у підприємницькій діяльності

Реферати > Економічна теорія > Маркетинг у підприємницькій діяльності

Урок № 1

Тема. Функції підприємства та роль підприємця.

Мета. Сформувати в учнів загальні уявлення про підприємство, функції підприємства, про зміст підприємництва та підприємництво в Україні.

Формувати уміння учнів узагальнювати конкретний матеріал і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Розвивати творчуактивність, мислення, самостійність.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Обладнання. Підручники, схеми.

Хід уроку

І. Мотивація.

Засвоївши фундаментальні поняття ринкової економіки, ви вже підготовані ло розгляду складного і цікавого явища, що називається підприємництвом. Зв’язок: підприємництво можливе лише там, де реалізуються такі ринкові принципи, як економічна свобода і конкуренція.

Підприємець забезпечує діяльність підприємства, тому його дії визначаються тими функціями, що їх виконує підприємство.

Ми розглянемо функції підриємства, а потім з’ясовуватимемо роль підприємця.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікування результатів.

Після вивчення теми “Функції підприємства та роль підприємця” ви знатимете:

1. що таке підприємство та які функції воно виконує?

2. Який зміст вкладається у поняття підприємництво?

3. Які види підприємництва властиві сучасній економіці?

ІІІ. Надання необхідної інформації

(міні-лекції)

Закон України “Про підпиємство” визначає: “Підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницькуі комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку”. Термін “фірма” є синонімом терміна підприємство.

Спільні риси, які притаманні підприємствам:

1) підприємство являє собою технологічно і територіально відособлену сукупність засобів виробництва та робочої сили. Фактори виробництва функціонують тільки у рамках певних підприємств;

2) кожне підприємство спеціалізується на виготовленні певного товару. Виробничі процеси підприємства набувають завершеності у вигляді кінцевого продукту;

3) кожне підприємство характеризується економічною відособленістю;

4) підприємсво – це соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників.

IV. Практичне освоєння матеріалу.

(Інтерактивна вправа)

Об’єдную учнів у 5 груп по 5-6 учнів (це можна зробити до початку уроку)

1. Інструктування.

На дошці дві схеми:

І ІІ

Фунуції підприємства Підприємницька діяльність

 
Основна виробнича Q=f(k,l) 1 група Виробнича

Виробничо-технологічні 2 група Комерційна

Економічні 3 група Фінансова

Соціальні 4 група Посередницька

Зовнішньоекономічні 5 група Страхова

Кожна група за допомогою тектса підручника і “Основи економіки“ Радіонова І.Ф., “Економіка” Ковальчук Г.О. та ін., знайомиться з однією з функцій підприємтва та видом підприємницької діяльності. Через 7-10 хвилин доповідачі груп знайомлять клас зпочатку з функціями підприємства по черзі, а далі – з видами підприємницької діяльності.

I. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

1. Що розуміють під поняттям “підприємництво”?

Підприємництво – самостійна, ініціативна діяльність з виробництва товарів та надання послуг з метою одержання прибутку, що передбачає здійснення нововведень при використанні власних коштів, а також самостійність і ризик.

2. Кого можна вважати підприємцем?

(Аналіз таблиці “думки про підприємців” “Економіка”, Г.О. Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев’юк ст.110)

3. Як на вашу думку, чому так важко і повільно йде процес становлення підприємства в Україні?

а) помилки збоку держави при проведенні приватизації; б)недрсконала правова база; в) відсутність досвіду і компентентності у більшості підприємців; г)незначна кількість основних та обігових засобів у більшості підприємців; д)недосконала податкова система.

4. Ящо є достатньо часу – короткі повідомлення про вдалих підприємців – Вільям Гейтс, Стів Джобс, династія Терещенків в Україні

5. Кожна група називає кращих доповідачів, щозробили найбільш вдалі повідомлення.

V. Домашнє завдання: опрацювати текст підручника, ст. 95 – 104 (“Основи економіки” Радіонова І.Ф. та ін.), ст.108 – 121 (“Економіка”

Ковальчук Г.О. та ін.)

Урок №2

Тема. Підприємницький дохід і функції підприємця.

Мета.

Сформувати первинні знання про витрати виробництва та їх види, про формування бугалтерського та економічного прибутків, за рахунок чого відбувається зростання підприємницького доходу.

Формувати вміння розраховувати підприємницький прибуток.

Розвивати логічне мислення, спостережливість, самостійність.

Обладнання. Підручники. Таблиці.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат