На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Нове в бухгалтерському обліку

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Нове в бухгалтерському обліку

В С Т У П

З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку, особливо в торгівлі, але вони не були належно забезпечені інструктивними матеріалами, необхідною теоретичною і практичною підготовкою бухгалтерів. І так достатньо складний бухгалтерський облік у торгівлі став ще складнішим і, головне, принципово змінився.

В практичному посібнику (далі Посібник), що пропонується увазі читача, зроблена спроба дати бухгалтетерам торговельних підприємств поради з організації і ведення бухгалтерського обліку основних операцій торгівлі після введення в дію Закону про податок на додану вартість і раціонального застосування Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (далі Інструкція), враховуючи, що в Інструкції обійдено ряд важливих питань бухгалтерського обліку руху товарів, хоч вони пов’язані з відображенням в обліку ПДВ.

У Посібнику враховані основні положення законодавства України і нормативних документів з розглянених в ньому питань за станом на 1 лютого 1998р. Посібник розроблявся автором в першу чергу для практичних працівників бухгалтерського обліку торговельних підприємств, але він може бути успішно використаний як навчальний посібник з бухгалтерського обліку в торгівлі. Складність розробки Посібника в тому, що в ньому розглядаються питання бухгалтерського обліку як не врегульовані, так і недостатньо врегульовані відповідними інструкціями, а в наявних інструктивних матеріалах є недостатньо чітко викладені положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування.

Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на додану вартість (замість Інструкції №3 від 10.02.93р.) необхідно вести облік , виходячи із положень нормативних документів, що не суперечать чинному законодавству.

З питань обліку в торгівлі, що не вирішуються Інструкцією про бухгалтерський облік ПДВ, в Посібнику даються бухгалтерські записи в авторському розумінні. Навіть спеціалісту з належною теоретичною і практичною підготовкою не завжди легко розібратися в інструктивних матеріалах з бухгалтерського обліку і в тій масі змін, не рідко суперечливих, що відбуваються в останній час в бухгалтерському обліку.

Враховуючи, що бухгалтерський облік не можна відкласти до надходження відповідних інструктивних матеріалів з ведення бухгалтерського обліку товарів і товарних надбавок в торгівлі, а його необхідно вести з 1.10.97 р. по-новому, нами зроблена спроба дати відповіді на практичні питання обліку, виходячи із змісту Закону України "Про податок на дадану вартість", Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ та інших нормативних документів. При надходженні відповідних інструктивних матеріалів у зроблені бухгалтерські записи можна буде внести в установленому порядку необхідні виправлення.

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному забезпеченні бухгалтери вимушені самостійно вирішувати складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського обліку, коли значна частина з них не має належної теоретичної і практичної підготовки. Тим більше, що не проведено відповідного навчання, не здійснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в нових умовах.

Регістри бухгалтерського обліку, що застосовуються в даний час при різних його формах, не пристосовані до нового порядку записів в обліку, а будь-які рекомендації з цього питання відсутні. При відсутності характеристики бухгалтерських рахунків, що відповідала б вимогам нормативних документів, самостійно розібратись в складних питаннях бухгалтерського обліку практично вельми трудно.

Розглядаючи питання сучасного обліку в торгівлі, треба виходити з того, що з 1.10.97 р. бухгалтерський облік практично і остаточно розділився на два види обліку: облік бухгалтерський і облік податковий. Бухгалтерський облік і бухгалтерський баланс більше не мають фіскального значения. Але записи на бухгалтерських рахунках, особливо в аналітичному обліку, повинні бути зроблені правильно, з врахуванням нормативних документів та економічного змісту господарських операцій. Практично за даними бухгалтерського аналітичного обліку будуть визначатись валові витрати, валові доходи і прибуток підприємства, що підлягає оподаткуванню.

В тих випадках, коли в тексті Посібника наводяться окремі положення нормативних документів, то в кінці цих положень, як правило, даються посилання на відповідний пункт нормативного документа. Для кращої орієнтації у викладеному матеріалі, з метою уникнення повторень в питаннях обліку, що пов’язані між собою, даються посилання на відповідні пункти Посібника. В основі нумерації пунктів - номери розділів Посібника.

Ефективному використанню Посібника сприятимуть також цифрові приклади, які приведені в тексті. Для покращення наглядності цифрові приклади та зроблені на їх основі бухгалтерські записи даються в Посібнику в цілих гривнях з округленням.

Викладені в Посібнику питання бухгалтерського обліку в торгівлі стосуються також обліку у виробничих та інших підприємствах, якщо врахувати та виключити специфіку торговельної діяльності.

Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами, що вносяться до нормативних документів, і враховувати їх при веденні бухгалтерського обліку.

Застосування Посібника в практичній работі бухгалтерів торговельних підприємств сприятиме раціональному вирішенню проблем бухгалтерського обліку, що виникли після набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість", а також недопущенню помилок, що приводять до недоплат податків в бюджет та сплати штрафних санкцій.

Для ефективного використання Посібника в практичній роботі реко­мендується спочатку ознайомитись з його структурою та змістом.

Після написання Посібника за нормативними документами на 1.10.97 р. до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість наказом Міністерства фінансів України від 17.10.97 р. № 21 внесені зміни та доповнення.

Зміни, що стосуються надходження товарів, їх реалізації та інших основних операцій торгівлі автор на підставі змін до Закону України "Про податок на додану вартість" передбачив, і тому в обліку цих операцій в тексті Посібника нічого змінювати не потрібно. Враховані також зміни, що стосуються ПДВ, визначеного за даними інвентаризації на 1 жовтня 1997 р, в розділі 2 Посібника.

Посібник можна придбати за безготівковою оплатою або замовити поштою з накладною оплатою за адресою: 285200, м. Коломия, а/с 196-а або за телефоном № (03433) - 2-01-38.

Завваження до посібника та пропозиції

з його удосконалення просимо надсилати на цю ж адресу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При веденні бухгалтерського обліку основних торговельних операцій необхідно виходити в першу чергу із Закону України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР і Закону України" Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 26.09.97 р. Основні положення названого Закону, що стосуються торговельної діяльності, наступні:

1.1. База оподаткування операцій з продажу товарів визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів (обов’язкових платежів) за винятком податку на додану вартість, що включається в ціну товарів згідно з законами України з питань оподаткування (ст. 4.1).

Вартість тари, що згідно з умовами договору визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається (ст. 4.6).

1.2. У випадках, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з продажу вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб не зареєстрованих платниками податку, база оподаткування - це комісійна винагорода платника податку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат