На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Категорії з курсу економічної історії

Реферати > Історія економічних вчень > Категорії з курсу економічної історії

Аграрна криза—економічні кризи надвиробництва в сільському господарстві за умов падіння платоспроможного попиту населення та перевищення пропозиції с/г продукції на її попит на ринках збуту, що проявляється в зростанні нереалізованих надлишків сільгосптоварів, падінні цін, скороченні обсягів виробництва, розоренні дрібних і середніх виробників, масовому продажі с/г угідь. Часто наслідком аграрних криз було переселення жителів сіл до міста в пошуках роботи.

Аграрний переворотзміни в сільському господарстві, основним змістом яких є встановлення капіталістичних виробничих відносин. Внаслідок аграрна революція в сільському господарстві відбувається перехід від натурального до товарного виробництва; дрібні селянські господарства ліквідуються, земля зосереджується у великих землевласників; запроваджується наймана праця.

Агротехніка – система прийомів вирощування сільськогосподарських культур, технологія рослинництва, застосування якої сприяло підвищенню продуктивності праці.

Алод - у германських племен та в ранньофеодальних державах Західної Європи – вільно відчужувана індивідуально-сімейна земельна власність.

Античне рабстворабство, яке було характерне для суспільств з розвинутими товарно-грошовими відносинами, відрізняється більшою ступінню експлуатації раба (праця якого орієнтована на задоволення невизначених потреб ринку) і більшим юридичним закріпленням експропріації особи раба.

Асиміляціязасвоєння етнічною меншістю взірців і норм домінуючої культури з втратою своїх власних, тобто штучне (нав‘язане) злиття одного народу з іншим шляхом засвоєння (насадження) різним народам, що населяють одну територію, однієї мови, культури, звичаїв.

Банкрутство - фінансова неспроможність боржника. Неможливість сплатити боргові зобов'язання за браком коштів. Платіжна неспроможність, фінансовий крах. Юридична чи фізична особа оголошується банкрутом тоді, коли сума заборгованості, пред'явлена боржникові до сплати або несплаченої у строк, перевищує задокументовану вартість рухомого чи нерухомого майна. Б. може бути добровільним, пов'язаним із заявою до суду боржника; примусовим - при зверненні до суду кредиторів. Майно банкрута продається з аукціону або здається в оренду чи переходить в акціонерну власність.

Бронзовий вік: період, що охоплює кінець ІІІ тис. – І тис. до н. е. – Особливості: існування відтворюючого господарства, швидкий розвиток тваринництва і орного землеробства, виділення скотарських племен. Високий рівень громадського ремесла, особливо гончарного та бронзоливарного. Виникли місцеві центри металургії та обробки бронзи. Обмін був постійного та регіонального характеру. Обмінювалися мідь, бронза, золото, бурштин, фаянс, сіль.

Буржуазна революція--суспільно-економічний переворот з використанням більшою чи меншою мірою елементів насилля та примусу, під час яких повністю або частково знищувалися залишки старої, віджилої системи феодальних відносин, що базувалися на позаекономічному примусі та особистій залежності, й утверджувалися передові, прогресивні капіталістичні відносини на принципах юридичної свободи особи та економічного примусу.

Велика депресія— стан економіки , що характеризується різким падінням рівня виробництва, а потім тривалим застоєм економіки. Розпочалася у США(1929-1933), Чорний вівторок ( безпрецедентне падіння котирувань акцій )одна з найбільших біржових криз у США, яка і спричинила Велику депресію, протягом якої країною прокотилася хвиля банкрутств, що поховала тисячі великих підприємств і 659 банків; до 1933 року майже чверть населення США стали безробітними; ВНП за цей період скоротився майже удвічі. У США зникли гроші, водночас майже мільйонам американців треба було повертати кредити, взяті на купівлю акцій інвестиційних фондів

Великі географічні відкриття(кінець ХV – початку XVI ст.):

Ø Відкриття морського шляху з Європи в Індію через Атлантичний океан (Васко да Гама,1497-1498 рр.)

Ø Відкриття Америки (Колумб,1492р.)

Ø Перша навколосвітня подорож (Магеллан, 1519-1521рр.)

ВГВ мали важливе значення для господарства Західної Європи. Почалася перебудова європейських економічних відносин виникли зв’язки з найвіддаленішими областями, землями і народами різної матеріальної культури. Зовнішня торгівля у XVI – XVIII ст. досягла масштабів світової. Почалося формування світового ринку як складової частини індустріальної економіки.

Наслідки ВГВ

1) заснування колоніальної системи;

2) складення світового ринку;

3) революція цін

Вивіз капіталу – експортування капіталу з країни. В Англії капітал спрямовувався в Британську колоніальну імперію і слаборозвинені країни Латинської Америки.

Відтворююче господарство – форма господарської практики, що характеризувалося активним втручанням людини в природні процеси, яке виникло після доместикації людиною рослин і тварин при переході до штучної обробки ґрунту

Військово-інфляційна кон’юнктура— економічна політика, запроваджена урядом Японії з метою подолання економічної кризи, що передбачало введення ембарго на вивіз золота і відмову від золотого стандарту єн, проведення емісії паперових грошей, не забезпечених ні золотом, ні товарним еквівалентом, випущення державних боргових зобов’язань.

Вілла – у Стародавньому Римі – маєток середньої величини (25-60 га), орієнтований на інтенсивне землеробство, засноване на праці рабів; з ІІ ст. до н.е. - також назва розкішної міської садиби.

Внутрішня колонізаціяексплуатація та пограбування, перелив економічних ресурсів з одних регіонів країни в інші. Одна з форм освоєння територій та асиміляції корінного населення країни, яка здійснювалась представниками переселенського капіталізму, пов’язана з розвитком цього процесу у США та Австралії.

Глобалізація—процес, що відображає фундаментальні перетворення сучасної світової економіки, які пов’язані з переходом від індустріального до постіндустріального суспільства. Проявляється у формуванні глобальної економіки, поглиблення процесів інтернаціоналізації, зростанні взаємозалежності національних держав, що зумовлено докорінними змінами міжнародної торгівлі товарами, послугами, прискоренням руху капіталів і створенням світових інформаційно-інноваційних мереж.

Глобальна економіка—економіка, яка формується в процесі глобалізації, має специфічні функції та специфічні інститути, що дає підстави стверджувати, світове господарство вже не є простою сумою національних господарств окремих країн, а перетворюється на єдиний цілісний господарський організм, поєднаний гігантською виробничо-збутовою та інформаційною мережею, глобальною фінансовою системою.

Грецька колонізаціяутворення чисельних грецьких колоній на островах архіпелагу в Егейському морі, на південному узбережжі Італії, в Сицилії, Північній Африці, на берегах Мармурового та Чорного морів, які стали центрами торгівлі греків з варварами.

Господарський механізм – система основних форм, методів і важелів використання економічних законів, вирішення суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини й узгодження її інтересів з інтересами колективу, класу, суспільства.

Грюндерство – масове гарячкове організовування підприємств, акціонерних товариств, банків тощо, що супроводжується біржовими спекуляціями, нездоровим ажіотажем та махінаціями фінансових ділків. Було найпоширенішим у 50-70-х роках ХІХ ст.

Демонополізація --державна політика, спрямована на ліквідацію чи стримування, зниження рівня державної чи іншої монополії одного чи кількох виробників продукції, товарів, послуг, які домінують на ринках. Здійснюється на засадах державного антимонопольного законодавства. Державний антимонопольний комітет для підтримки процесів розукрупнення монопольних структур здійснює заходи, спрямовані на створення і підтримку конкуруючих організацій і сприяння розвиткові вільної конкуренції

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат