На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кошторисне фінансування

Реферати > Фінанси > Кошторисне фінансування

План

  1. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів
  2. Державні капітальні вкладення
  3. Фінансування житлово-комунального господарства
  4. Видатки на науку, освіту, на утримання установ охорони здоров'я
  5. Фінансування соціально-культурних закладів
  6. фінансування органів влади і управління
  7. Фінансування оборони
  8. Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи
  9. Використана література

Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів.

Найпоширенішою формою бюджетного фінансування є кошторисне фінансування. Виділення грошових коштів з бюджетів різних рівнів установам і організаціям соціально-культурної сфери, оборони, органам державного управління тощо відбувається на основі планового документа – кошторису доходів і видатків. Кошторис – це основний плановий документ, що підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Кошторис включає дві основні складові:

загальний фонд, що містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій;

спеціальний фонд, що містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення та на реалізацію пріоритетних заходів, зумовлених виконанням установою основних функцій.

Для виконання своїх функцій держава повинна мати значні грошові кошти, які утворюються за рахунок надходжень податків від населення, підприємств і організацій усіх форм власності та надходжень інших неподаткових платежів. У своїй сукупності ці кошти створюють фонд грошових коштів або доходи Державного бюджету і бюджетів місцевих рад народних депутатів.

Побудова ринкової економіки відбувається в умовах інфляційних процесів, спаду виробництва, кризи платежів, що зменшує надходження до бюджетів усіх рівнів по відношенню до запланованих. Відповідно Державний бюджет як основний фінансовий план держави – це не реальний план, а лиш припущення про надходження доходів і напрями їх використання. Нереальність запланованих надходжень доходів бюджету потребує скорочення видатків на розвиток господарства, передусім інвестицій, на впровадження новітніх технологій і обладнання у виробництво.

В умовах кризи платежів та ненадходжень доходів у бюджет у визначених розмірах держава вимушена направляти кошти на поточні видатки. Першочергове значення має підтримка галузей невиробничої сфери, тобто поточні видатки на утримання закладів освіти, охорони здоров’я захист постраждалого від Чорнобильської катастрофи населення та інші заходи.

Тягар кризи платежів і ненадходжень податків зазнають усі бюджети бюджетної системи, від чого страждає в першу чергу національно-культурна сфера. Скорочуються видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист населення та інші заходи у невиробничий сфері.

Повністю або частково скорочуються видатки по бюджету розвитку: капітальні вкладення, житлово-комунальне господарство та ін.

Державні капітальні вкладення.

Державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудови економіки передбачають, як правило, вкладення коштів у розвиток агропромислового комплексу, вугільної промисловості, атомної енергетики, нафтогазового комплексу, транспорту та інші пріоритетні напрямки.

Ефективність капітальних вкладень визначається шляхом визначення приросту видобутку вугілля, нафти, газу, електроенергії тощо на одну гривню асигнувань на капітальне будівництво.

Будівництву як специфічній галузі, притаманні особливості: порівняно тривалий період будівництва, будівництво провадиться тільки на основі проектно-кошторисної документації, затвердженої в установленому порядку. До проектно-кошторисної документації включається: проектне завдання з кошторисно-фінансовими розрахунками та робочі креслення з кошторисом.

Проектне завдання розробляється з метою окреслення основних технічних рішень, які забезпечують досягнення високих техніко-економічних показників к в ході будівництва, так і в ході експлуатації побудованих основних фондів. На стадії розробки проектних завдань по показниках та нормативах визначається кошторисна вартість будівництва об’єктів.

Фінансування об’єктів будівництва провадиться за такими принципами:

Наявність коштів на будівництво, затверджених у бюджеті чи фонді;

Наявність проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому порядку;

Цільове використання коштів у межах, затверджених щорічними і кошторисними за фактично виконані обсяги робіт.

Фінансування житлово-комунального господарства.

Фінансування житлово-комунального господарства провадиться за рахунок як Державного бюджету так і бюджетів місцевих рад народних депутатів.

Україна провадить чітку політику поступової передачі житлового фонду держави через приватизацію квартиронаймачам та політику оплати ними вартості комунальних послуг. При цьому ще досить значними залишаються видатки держави на оплату витрат по водопостачанню, опаленню, електроенергії, санітарного й технічного обслуговування житлових будинків.

Житлові господарства провадять діяльність на основі господарських-фінансових планів та кошторисів експлуатаційних доходів і видатків.

Важливими розрахунками до проекту бюджету для одержання видатків є обґрунтування через фінансові розрахунки доходів і видатків по кожному видові видатків і в цілому по господарству.

Обсяг витрат на капітальний ремонт житлового фонду планується з огляду на середньорічну вартість житлового фонду і середній розрахунок відсотків амортизаційних відрахувань. Норми таких відрахувань. Норми таких відрахувань на капітальний ремонт житлового фонду встановлюються у відсотках до балансової вартості будівель відповідно до їх класифікації – кам’яні, цегляні, дерев’яні, змішані та ін.

При визначені джерел фінансування капітального ремонту житлових будинків виходять із сум и коштів з доходів житлового господарства, які направляються на ці цілі, а кошти, яких бракує, плануються в бюджеті як асигнування із бюджету.

Потреби житлового господарства в бюджетних коштах розглядаються по галузі в цілому шляхом визначення доходів, які можуть бути направлені на будівництва житла та капітальний ремонт. При цьому кошти, яких бракує, одержують з бюджету разом із видатками на газифікацію житлового фонду.

Розрахунки по комунальним підприємствах до проекту бюджету роблять на основі визначення насамперед прибутків. Показники прибутків комунальних підприємств залежать від виробничо-експлуатаційної діяльності, та тарифів (цін) на продукцію і послуги та їх собівартості.

Показники виробничої діяльності комунальних підприємств різні:

Для водопровідних станцій програма встановлюється у тис. куб. м води;

Для електричних мереж – у тис. кВт/год електроенергії;

Газових мереж – тис. куб. м газу;

По тепломережах – у тис. кал. тепла;

По трамвайних та тролейбусних управліннях – у тис. перевезених пасажирів та інших показниках залежно від виду діяльності.

На основі цих показників встановлюють тарифи і калькулюють собівартість послуг. Тарифи на послуги багатьох комунальних підприємств не одинакові. Єдині тарифи встановлені в цілому по державі за проїзд в автобусах та трамваях, тролейбуса, метро та за електроенергію, газ.

Собівартість одиниці комунальних послуг коливається залежно від галузі. На підприємствах з високим технічним обладнанням собівартість нижча, в малих підприємствах – вища, а тим більше у селищах і невеликих містах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат