На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз імовірності банкрутства

Реферати > Фінанси > Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану.

Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї мети можна рекомендувати такий набір показників фінансової стійкості підприємства.

рентабельність капіталу за «чистим прибутком»;

рентабельність продукції;

оборотність коштів, вкладених в оборотні активи;

коефіцієнт фінансової незалежності;

ліквідність (коефіцієнт покриття поточних пасивів).

За основу розрахунку інтегрального показника береться порівняння кожного з перерахованого параметрів за достатньо тривалий період роботи підприємства з найвищими досягненнями підприємства за цими параметрами протягом аналізованого періоду. Такий прийом дає змогу проаналізувати у динаміці фінансову стійкість підприємства й оцінити її з точки зору відхилення фактичних результатів від максимальних, досягнутих у минулі періоди. Цей прийом може бути проілюстрований розв’язком аналітичної задачі на прогнозування банкрутства заводу металовиробів (за дворічний період роботи).

Задачу доцільно розв’язувати за допомогою персонального комп’ютера і підтримувати автоматизовану базу даних (як вихідних та і розрахункових за кожний наступний квартал або інший період, взятий для аналізу). Спочатку в електрону таблицю вводяться вихідні дані, необхідні для аналізу наявності тенденції до банкрутства у базовому і звітному роках (у розрізі кварталів), і визначаються показники умовно-оптимального кварталу (тобто дається команда машині «вибрати» найкращі з показників із 8 кварталів). На моніторі з’являється така таблиця (див. табл. 1).

Далі машині дається команда обчислити коефіцієнти, які відображають співвідношення фактично досягнутих показників із показниками умовно оптимального кварталу та інтегральні (рейтингові) коефіцієнти кожного кварталу за формулою:

Де РК – інтегральні (рейтингові) коефіцієнти відповідного кварталу;

Х – відповідні показники фінансової стійкості у співвідношенні до «оптимального»;

n – кількість показників.

Електрона таблиця має такий вигляд (див. табл. 2).

Розрахунки квартальних інтегральних (рейтингових) коефіцієнтів (зроблені машиною):

І квартал базового року:

РК=√0,086² + 0,051² + 0,158² + 0,013² + 0,011² =0,187 ;

ІІ квартал базового року:

РК=√0,020² + 0,038² + 0,138² = 0,145;

ІІІ квартал базового року:

РК = √0,130² + 0,007² + 0,045² = 0,138;

ІV квартал базового року:

РК = √0,039² + 0,003² + 0,025² + 0,027² + 0,133² = 0,144;

І квартал звітного року:

РК = √0,066² + 0,103² + 0,020² + 0,129² = 0,179;

ІІ квартал звітного року:

РК = √0,132² + 0,164² + 0,045² + 0,093² = 0,235;

ІІІ квартал звітного року:

РК = √0,092² + 0,144² + 0,030² + 0,048² + 0,153² = 0,236;

ІV квартал звітного року:

РК = √0,112² + 0,137² + 0,055² + 0,056² + 0,158² = 0,250.

Якщо виявляється чітко виражена тенденція до погіршення такого інтегрованого коефіцієнта (див. Наведені дані, розраховані за результатами аналізу показників фінансової діяльності заводу металовиробів), це повинно спонукати керівництво підприємства до вжиття термінових заходів, спрямованих на поліпшення стану використання фінансових ресурсів. Особливо небезпечним з точки зору ймовірності банкрутства є становище, коли на фоні стійкого погіршення інтегрального показника спостерігається спад окремих параметрів, що його формують, до нижніх граничних значень. Останні визначаються як самою логікою ринкових відносин, конкурентної боротьби, так і багаторічним досвідом функціонування ринку, розробками і рекомендаціями вчених – фінансистів і широко використовуються на практиці. В умовах України в період переходу до ринкової економіки п’ять параметрів, прийнятих за основні для характеристики ймовірності банкрутства (див. табл. 1), можуть враховуватися у таких розмірах:

Показник

Нижні граничні значення

Рентабельність капіталу за чистим прибутком

Середньо ринкова норма 0,10 +b + 10b (b – темп інфляції у країні)

Рентабельність продукції

0,15 + b + 0.15b (b – темп інфляції у країні)

Оборотність коштів, вкладені в оборотні активи

Середня для конкретної галузі підприємництва

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,5

Ліквідність (коефіцієнт покриття поточних пасивів)

1,0

Спираючись на них і на значення показників, що фігурують у табл..1, можна стверджувати, що ймовірність банкрутства заводу м металовиробів досить висока:

По-перше, наявна виразна тенденція до зростання (тобто погіршення ) інтегрального коефіцієнта, яка встановилася з І кварталу звітного року і не змінився до кінця року;

По-друге, рівень рентабельності капіталу підприємства значно менший від мінімального граничного рівня. Якщо взяти до уваги умовний темп інфляції звітного року 22,7%, то цей граничний рівень становить 0,35 (0,10 + 0,227 + 0,10 * 0,227); граничний нижній рівень рентабельності продукції становить 0,41 (0,15 + 0,227 + 0,15 * 0,227), тобто як на підприємстві в кінці року він становить 0,25. фактично у ІV кварталі фінансові ресурси підприємства вкладені в оборотні активи, мають коефіцієнт оборотності 0,5213,що відповідає швидкості одного обороту на рівні 173 днів, в той час як середня оборотність добротних коштів у металообробній промисловості становить 80-90 днів.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат