На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Страхування професійної відповідальності

Реферати > Страхування > Страхування професійної відповідальності

Страхування відповідальності - це надання страхового захисту на випадок висунення Страхувальнику третіми особами вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування майнової шкоди.

Особливості страхування відповідальності:

Майновий, компенсаційний характер: особа, яка завдала шкоду життю, здоров'ю чи майну третіх осіб, зобов'язана повністю відшкодувати збитки потерпілій стороні. Треті особи - невизначене коло осіб, яким Страхувальник може завдати майнової шкоди. Cтрахова сума встановлюється за згодою сторін і часто називається лімітом відповідальності.

Треті особи - невизначене коло осіб, яким Страхувальник може завдати майнової шкоди.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін і часто називається лімітом відповідальності.

Договором страхування можуть передбачатись субліміти:

на один страховий випадок

за нанесення шкоди життю, здоров'ю третіх осіб

за нанесення шкоди майну третіх осіб

інші

Страхування професійної відповідальності

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні упущення, помилки, які були допущені під час виконання професійних обов'язків, можуть призвести до завдання майнової шкоди клієнтам, які Вам довіряють і впевнені у Вашому професіоналізмі.
Якщо Ви лікар, бухгалтер, юрист, аудитор, косметолог, реєстратор, чи займаєтесь будь-якою іншою професійною діяльністю, то вимоги третіх осіб, можуть не тільки поставити під сумнів Ваш професіоналізм, а й призвести до значних фінансових труднощів та неприємностей з їх урегулюванням.

Страхування професійної відповідальності покликане захистити майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам під час здійснення професійної діяльності і, водночас, захищає інтереси третіх осіб (Ваших клієнтів).
Договір страхування професійної відповідальності дасть Вам можливість уникнути фінансових проблем та зберегти довіру клієнтів.

Завжди існує ризик завдати комусь шкоду через обставини, що не залежать від нашої волі. Будь-яка необережність або ненавмисна помилка може призвести до завдання шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб. Таких прикладів багато як на побутовому, так і на промисловому рівні. Дехто вважає що страхування відповідальності стосується лише юридичних осіб, і забуває про невимкнені електроприлади, водопровідні крани та інші дрібниці, які можуть завдати шкоди третім особам (сусідам та ін.). Нормами цивільного права передбачено відповідальність за порушення суб'єктних цивільних прав третьої особи, що полягає у зобов'язанні відшкодувати завдану майнову шкоду.

Страхування відповідальності роботодавця.
Розвиток промислового виробництва, ускладнення технологічних процесів стали причиною підвищення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Страхування відповідальності роботодавця - це надання страхового захисту на випадок пред'явлення Страхувальнику працівниками вимог про відшкодування майнової шкоди, завданої їх життю, здоров'ю в результаті нещасного випадку чи професійного захворювання. Укладання договору страхування надає можливість захистити майнові інтереси роботодавця, пов'язані з його обов'язком компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю робітників, постраждалих на виробництві та інтереси робітників, яким завдана шкода буде відшкодована.

Страхування відповідальності товаровиробника
Страхування відповідальності товаровиробника - спрямоване на захист інтересів як товаровиробників, які несуть відповідальність за якість реалізованих товарів/послуг, так і споживачів, які можуть постраждати внаслідок їх споживання. Поняття "товаровиробник" містить в собі не тільки безпосереднього виробника товарів, а й постачальників, імпортерів, продавців, які також несуть відповідальність перед споживачами.

Страхування професійної відповідальності.

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні помилки, недогляд, які були допущені під час виконання професійних обов'язків, можуть призвести до завдання майнової шкоди клієнтам, які Вам довіряють і впевнені у Вашому професіоналізмі.
Якщо Ви лікар, бухгалтер, юрист, аудитор, косметолог, реєстратор, чи займаєтесь будь-якою іншою професійною діяльністю, то вимоги третіх осіб можуть не тільки поставити під сумнів Ваш професіоналізм, а й призвести до значних фінансових труднощів та неприємностей з їх урегулюванням.

Страхування професійної відповідальності покликане захистити майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам в наслідок своєї професійної діяльності і, водночас, захищає інтереси третіх осіб (Ваших клієнтів). Договір страхування професійної відповідальності надасть Вам можливість уникнути фінансових проблем та зберегти довіру клієнтів.

Пропонуємо вашій увазі принципово новий продукт на ринку страхових послуг України по страхуванню професійної відповідальності за якість наданих медичних послуг.
Предметом страхування є ненавмисна помилка лікаря (застрахованої особи) при наданні медичних послуг:
• при встановленні діагнозу захворювання;
• при проведенні курсу лікування;
• при оформленні призначень і рецептів;
• при ненавмисному скороченні термінів стаціонарного або амбулаторного лікування.
Таким чином, страховик бере на себе матеріальну відповідальність у страховому випадку:
• за заподіяну шкоду здоров'ю пацієнта або у разі його смерті;
• відшкодовує витрати по попередньому з'ясуванню обставин і ступеня вини лікаря (послуги експерта);
• витрати по веденню справ по страховому випадку в судових органах.

Завдяки даному страховому продукту, у Вас з'явилася унікальна можливість убезпечити, в матеріальному плані, свою професійну відповідальність перед Вашими пацієнтами.

Щорічний страховий внесок складає 3,2-4% від обраної Вами страхової суми. Мінімальний страховий внесок складає 640 грн., при цьому ми несемо відповідальність у розмірі 20 000 грн.

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа під час виконання професійних обов'язків, базується на законодавчих та нормативних актах, які регламентують зобов'язання сторін в тій чи іншій сфері діяльності. Основу професійної відповідальності становить порушення контракту між професіоналом та клієнтом щодо надання послуг. Будь-яка особа, що придбає послугу, розраховує на компетентність та сумлінність професіонала. Якщо клієнтові завдано шкоди, він має право притягти до відповідальності професіонала в судовому порядку.

Зауважимо, що в європейській практиці відповідальність поширювалася спочатку лише на осіб, котрі перебували з професіоналом у договірних стосунках. Сучасне тлумачення охоплює й відповідальність за шкоду, заподіяну професіоналом третій стороні.

Особливості відповідальності. Головним джерелом претензій до професіоналів є упущення, помилки або хибні дії, які призвели до фінансових збитків клієнтів або третіх осіб. Природа шкоди залежить від характеру професійної діяльності. Відповідальність професіонала полягає в додержанні необхідної обережності та майстерності під час виконання своїх обов'язків. При цьому він не обов'язково має бути компетентним в усіх питаннях. Рівень кваліфікації професійного працівника має бути не нижчим від рівня, якого один професіонал очікує від іншого в тій самій професійній галузі.


Способи захисту професіонала.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат