На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік доходів та витрат


Зміст

Розділ № 1. Ознайомлення з підприємством та організацією

виробничої діяльності підприємства.

1.1.Загальні положення……………………………………………………3.

1.2. Основні цілі та види діяльності товариства…………………………3.

1.3. Майно та кошти товариства………………………………………….6.

1.4. Статутний капітал (фонд) товариства……………………………….7.

1.5. Розподіл доходів, прибутку, покриття збитків і створення фондів товариства……………………………………………………………..8.

Розділ № 2. Облік доходів.

Доходи і результати діяльності…………………………………….10.

Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів...16.

Розділ № 3. Облік витрат.

Групування та облік витрат виробництва за елементами……….30.

Облік загальновиробничих і адміністративних витрат……….…50.

Висновок……………………………………………………………….….58.

Список використаних джерел……………………………………………60.

Додатки………………………………………………………………...….61.

Розділ № 1.

Ознайомлення з підприємством та

організацією виробничої діяльності підприємства.

1.1.Загальні положення.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна юридична фірма "Едельвейс", створено згідно з законами України "Про власність" , "Про господарські товариства", "Про інвестиційну діяльність", Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.2. Товариство створено і діє на підставі Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством.

1.3. Найменування Товариства: українською мовою:

Повне - Товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронна юридична фірма "Едельвейс";

Скорочене - ТОВ "ОЮФ "Едельвейс";

1.4. Учасниками ( Засновниками) Товариства та власником його майна є:

Лук’янець Вікторія Павлівна, паспорт серія СН 735709 виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 27.10.2001р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 84, кв. 94.

Оксененко Наталія Григорівна , паспорт серія СК № 003341 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 28.11.2000 р. , що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 42-а, кв. 361.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03148 Україна, м. Київ-148, вул. Гната Юри 9ком. №.414.

1.2. Основні цілі та види діяльності товариства.

Основними цілями діяльності Товариства є:

- ефективне здійснення виробничої, науково-дослідницької, комерційної діяльності в інтересах учасників та клієнтів Товариства як в Україні, так і за кордоном;

- задоволення громадських потреб у послугах по забезпеченню безпеки фізичних та юридичних осіб, їх фінансових, економічних, комерційних та особистих інтересів, здійснення розшукової діяльності;

- створювання та надання послуг сучасних видів зв'язку з використанням найсучасніших технологій, у тому числі оптико-волоконних систем та систем космічного зв'язку;

- сприяння задоволенню потреб народного господарства в товарах та послугах, в промисловій та науковій продукції;

- участь у формуванні товарного ринка регіону, розширенні номенклатури і якості наданих населенню платних послуг з урахуванням перспективного попиту;

- більш повне та ефективне використання місцевих сировинних та трудових ресурсів та одержання на цій підставі прибутку.

Товариство здійснює в порядку, встановленому діючим законодавством, на території України та за кордоном такі види діяльності:

- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної, (крім охорони окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку), та іншої власності, а також надання послуг з охорони громадян.

- Розробка науково-технічної документації, виробництво, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

- Супроводження та охорона вантажів і транспортних засобів. Супроводження грошових засобів.

- Надання розшукових послуг, здійснення детективної діяльності;

- Особиста охорона фізичних осіб від посягань на їх життя та здоров'я.

- Перегонка автомобілів з повною страховою гарантією їх збереження.

- Забезпечення безпеки при проведенні урочистих церемоній, обрядів, ділових зустрічей, вистав, концертів та інших масових заходів.

- Забезпечення конфіденційності переговорів, ділових зустрічей, конференцій і т. і., надання допомоги в організації таких заходів.

- Забезпечення охорони конфіденційної інформації, інформаційних та обчислювальних систем.

- Діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації.

- Розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

- Надання консультації з питань створення служби безпеки на підприємствах та забезпечення необхідної для цього документації.

- Послуги з придбання спеціального спорядження підрозділів охорони та фізичних осіб, а також засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратуючої дії.

- Забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, які прибувають в Україну, з моменту перетинання державного кордону і до кінця перебування.

- Охорона офісів іноземних представництв спільних підприємств.

- Пошук, ідентифікація та інформаційна оцінка як діючих, так і потенційних бізнес-партнерів по заданих параметрах.

- Вивчення ринку, збір інформації для ділових переговорів, виявлення некредитоспроможності або ненадійності комерційних партнерів.

- Консалтингові послуги в області організації та правового забезпечення контрактів.

- Збір відомостей по цивільних справах (на договірній підставі).

- Фінансове, юридичне та страхове супроводження інвестиційних проектів.

- Проведення аудиторської експертизи окупності позикових коштів.

- Поточний контроль за цільовим використанням інвестицій.

- Допомога в організації роботи з цінними паперами на фондовому ринку України.

- Аналіз ризику вкладення капіталу у конкретну сферу діяльності.

1.3. Майно та кошти товариства.

1. Товариство здійснює згідно з законодавством України володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

2. Склад та вартість майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються законодавством України, не обмежуються.

3. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі.

4. Джерелами формування майна Товариства є власні та залучені кошти. До власних коштів Товариства відносяться Статутний фонд, фонди, які створює Товариство з чистого прибутку, кошти, отримані як платня за виконані роботи та надані послуги, або від іншої діяльності, доходів від цінних паперів, а також дотацій, безкоштовних благодійних внесків.

До залучених коштів відносяться кредити банківських установ, кошти, які отримані від випуску цінних паперів, а також інших джерел, які допускаються чинним законодавством.

5. Товариство є власником майна відокремлених підрозділів, філій, представництв та дочірніх підприємств (якщо інше не передбачено їх установчими документами). Реалізація прав Товариства на майно відокремлених підрозділів, філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством, їх установчими документами та цим Статутом.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат