На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Повідомлення брокера

Реферати > Цінні папери > Повідомлення брокера

Повідомлення

Брокер повідомляє Клієнта (Код ________), що за його заявою № ____

від "_____"_______199___р. відбулася операція на УФБ.

1. Номер реєстрації операції _________________________________________________.

2. Дата реєстрації _________________________________________________________.

3. Умови операції повністю відповідають умовам заявки.

4. Ціна за операцією: ______________________________________________________.

5. Загальна сума операції: __________________________________________________.

6. Гарантії конрагента: _____________________________________________________.

7. Клієнту пропонується виконати свої зобов’язання за операцією, а також отримати такі документи: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

8. Клієнт повинен заплатити за операцію: _____________________________________

– Брокеру: ________________________________________________________________

– Біржі: __________________________________________________________________

– Контрагенту: ____________________________________________________________

9. Примітки: _______________________________________________________________

10. Підпис:

Брокер: ___________________________________________________________________

М.П.

Дані продавця (покупця):

(непотрібне закреслити)

Повне фірмове найменування: _______________________________________________.

Юридична адреса: _________________________________________________________.

Поштова адреса: ___________________________________________________________.

Банківські реквізити: _______________________________________________________.

КЛІЄНТ БРОКЕР

М.П.

Видано Брокеру Прийнято до виконання

"_____"_______199___р. "_____"_______199___р.Купить диплом в Химках

www.steroid.in.ua/products/primobolan-100-geber