На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

Реферати > Технічні науки > Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

ВСТУП

За останні 100 років, будова автомобілів принципово не змінилися. Він як і раніше має колеса, кузов, трансмісію, тощо.

Проте всі вузли, агрегати і системи дістали колосальний розвиток і істотно ускладнилися.

Завдяки цьому зросли швидкість, підвищилася по тужність, економічність, комфортабельність, поліпшився їх дизайн.

Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість іноземних - обладнуються комп’ютерами.

Автомобіль - це транспортна безрейкова машина на колісному або напівгусеничному ходу, що приводиться в рух власним двигуном і призначається для перевезення вантажів, людей та спеціальних робіт.

Автомобіль, в також причепні засоби становлять рухомий склад автомобільного транспорту.

Стартер слугує для пуску двигуна й становить чотириполюсний електродвигун постійного струму зі змішаним униканням обмоток збудження. Вмикання стартера електромагнітне на корпусі стартера встановлено тягове реле живлення обмоток якого здійснюється через додаткове реле вмикання. Це запобігав випадковому вмиканню стартера, коли працює двигун.

У корпусі стартера гвинтами закріплено чотири сталевих полюси, на які надіто катушки обмотки збудження. Дві котушки / серієсні /, що паралельно з’єднані між собою, послідовно з'єднано з обмоткою якоря. Під час пуску двигуна через обмотки котушок проходить великий струм тому їх виконано з мідної стрічки. Дві інші котушки / шунтові / між собою з'єднані послідовно й разом умикаються паралельно обмотці якоря. Їхні обмотки розраховано на порівняно невеликий струм, що за­лежить переважно від напруги акумуляторної батареї.

Чотири мідно-графітові щітки встановлено в щіткотримачах, закріплених в алюмінієвій кришці. До двох щиткотримачів позитивних щіток, ізольованих від кришки пластмасовими пластинами, приєднуються виводи серієсних котушок. Два інших щіткотримачі, до одного з яких приєдна­но виводи шунтових котушок, приклепано до кришки, тобто з’єднано з масою, й у них вставляються негативні щітки. Всі щітки притискаються до колектора спіральними пружинами.

Якір складається з вала й напресованих на нього осердя з об­моткою та колектора. Обмотку вкладено в пази осердя, набраного з тонких пластин електротехнічної сталі. кінці обмотки виведено на ізо­льовані одна від одної пластини колектора, складені на пластмасовій о снові. вал обертається у двох пористих металокерамічних втулках, просочених оливою й запресованих у кришки стартера.

Передня кришка має фланець, яким стартер кріпиться до картера зчеплення.

В цій кришці на валу якоря змонтовано привод стартера, що вмикає важіль з поворотною пружиною й роликову обгінну муфту з шестернею.

М у ф т а вільного ходу забезпечу з передачу крутного моменту від стартера до вінця маховика під час пуску двигуна та від’єднання шестерні стартера від маховика під час пуску двигуна, її внутрішня / ведуча / обойма має подовжену маточину, яку на спі­ральних шліцах установлено на валу якоря. Таке встановлення забез­печу з повертання муфти в разі переміщення її вздовж вала, що полегшує введення в щеплення зубів шестерні стартера та вінця маховика.

Зовнішню /ведену/ обойму муфти виконано як одне ціле з шестернею-маховика стартера. З внутрішнього боку ця обойма має чотири похилих пази, в яких розміщуються ролики, що постійно відтискаються штовхачами із пружинами у звужену частину паз їв, заклинюючи таким чином обидві частини муфти. Ефект заклинювання підсилюється, коли обертається ведуча обойма, тобто в разі вмикання стартера.

Стартер вмикається повертанням ключа вмикача запалювання праворуч до упора. При цьому невеликої сили струм від акумуляторної батареї спочатку піде в обмотку реле вмикання, намагнічуючи його осердя, яке притягує якірець, замикаючи контакти електричного кола стартера. Після цього також невеликої сили струм піде від акумуляторної батареї до затискача тягового реле, далі – на вмикач запалювання та затискач, втягувальну обмотку тягового реле й через затискач - в об­мотки стартера. Водночас струм проходитеме тонкою затримувальною об­моткою тягового реле. Під дією магнітного реле поля, створюваного об­мотками, осердя тягового реле втягується всередину втулки й перемі­щу з по гвинтовій нарізці привод стартера й уводить його шестерню в зачеплення Із зубчатим вінцем маховика. Водночас осердя тягового ре­ле через шток переміщує диск, який замикає контакти і тягового реле основного кола стартера, що має малий опір, унаслідок чого в обмотку стартера піде великої сили струм, і якір обертатиме колінчастий вал двигуна. Водночас контактний диск з’єднується з додатковим контактом, який дає змогу струму проходити в первинну обмотку котушки запалюванн я, минаючи додатковий опір. / на двигунах " Москвич '' та ГАЗ-24 /

Коли двигун запуститься, стартер повертанням ключа ліворуч вимикається, й усі деталі під, дією пружини повертаються в початкове положення. Якщо двигун почне працювати, а стартер не буде вимкнено, ві­нець маховика поведе за собою шестірню стартера та зовнішню обойму муфти з великою швидкістю, ролики зсунуться по похилій поверхні па­зів у широку частину, даючи змогу зовнішній веденій обоймі з шестер­нею обертатися вільно, не передаючи зусилля на ведучу обойму й вал якоря, що запобігає “розносу” стартера.

Якщо під час пуску двигуна зуб шестерні стартера збігається із зубом вінця маховика, то пружина привода стиснеться, даючи змогу ва­желю вмикання переміщатися далі й замкнути електричне коло стартера, а коли якір повернеться ,шестерня під дією букерної пружини від­разу увійде в зачеплення з вінцем маховика.

Оскільки під час пуску двигуна / особливо: холодного двигуна / стартер споживає великий струм, тривалість вмикання його має не перевищувати 10...15 с. Повторні вмикання можна робити тільки через 30с.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ.

Звукові сигнали, встановлені на автомобілях, по характеру звучання можна поділити на: шумові і тональні. Рівень голосності / звуковий тиск / автомобільних сигналів складав 85 - 125ДЕ , а частота звучан­ня складає 200 - 400 ГЦ. Сигнал монтуються на автомобілях за допо­могою ресорної підвіски, що забезпечує їх кращі звукові характеристики.

Звукові сигнали, які живляться струмом до 8 А виконуються по двопровідній схемі і вмикаються безпосередньо в коло.

Більш могутні сигнали вмикаються через проміжне реле і виконуєть­ся по однопровідній схемі.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ - типу безрупорний /вібраційний/. На автомобілях ВАЗ і ГАЗ - 34 встановлюються два сигнали - низького й високого то­нів. При цьому вмикання сигналів на автомобілях ГАЗ - 24 здійсню­ється через реле сигналів.

Сигнал складається з корпусу, електромагніту, якірця, контактів; мембрани та резонаторного диску.

Після натискання на кнопку струм від акумуляторної батареї через замкнені контакти надходять в обмотку електромагніту. При цьому електромагніт притягує якірець, який прогинає мембрану й водночас розми­кає контакти. Електричне коло розривається, електромагніт розмагнічується, й якірець під дією пружності мембрани відходить назад унас­лідок чого контакти знову замикаються, утворюючи замкнене електрич­не коло, якірець притягується, й процес повторюється. При цьому створюються часті коливання мембрани / до 100 коливань за 1 с/ і з’являються звуки. Тон звука кожного сигналу регулюється гвинтом, розташованим на задній стінці корпусу сигналу. Обертанням гвинта за годинниковою стрілкою - сила звуку збільшується, а в протилежному напрямі - зменшується.

На автомобіль встановлюються в комплекті два тональних сигнал є середнього та високого тонів. Конструкція сигналів середнього та ви­сокого тонів однакова, крім товщини мембрани, зазору між якорем і сер­дечником

/ 0,95 ± 0,05 і 0,7 ± 0,05 мм / і резонаторів.

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ

ПРИЛАДИ.

До контрольно-вимірювальних приладів належать: амперметр, покажчик температури охолодної рідини, покажчик тиску оливи, покажчик рівня палива, покажчик контролю зарядного режиму, спідометри, аварійні сигналізатори температури охолодної рідини та тиску оливи.

Амперметр на автомобілях “Москвич” і ГАЗ-24 увімкнено послідовно в коло акумуляторні батареї та генератора, він показує силу розрядного й зарядного струмів. Через амперметр проходить струм до всіх споживачів, крім стартера та звукового сигналу.

Амперметр складається з корпусу, постійного магніту, латунної шини, якоря зі стрілкою та шкали. Коли електричне коло розімкнене, якір зі стрілкою під дією магнітного поля постійного магніту утримується в середньому положенні на нульовій поділці. Під час проходження стру­му через латунну шину створюється магнітне поле, під дією якого на­магнічений якір зі стрілкою повертається в той чи Інший бік залеж­но від напряму струму, показуючи заряджання акумуляторної батареї.

Контрольну лампу заряджання акумуляторної бата­реї на автомобілях ВАЗ та ЗАЗ ввімкнено в коло через реле. Коли ввім­кнено запалювання і двигун працює з малою частотою обертання колін­частого вала, або не працює, контакти реле утримуються в замкнутому стані; при цьому контрольна лампа на щитку приладів світиться черво­ним кольором, указуючи, що заряджання акумуляторної батареї не відбу­вається.

В разі збільшення частоти обертання, коли напруга генератора на 0,2...1,5 В перевищить напругу батареї, контакти реле розмикаються, вимикаючи акумуляторну батарею від живлення споживачів, контрольна лампа гасне, а батарея вмикається на заряджання від генератора.

ПОКАЖЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ОХОЛОДНОЇ РІДИНІ.

Складається з датчика, встановленого в головці циліндрів, і покаж­чика, розташованого на щитку приладів.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат