На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

Реферати > Технічні науки > Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

1.Техніко-економічна характеристика виробництва – господарської діяльності ВАТ “Рухівська картонна фабрика” .

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обсягом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутршіньодержавних потреб у ній коливалася в межах 50-52% [11, 190].

Водночас в Україні (порівняно з індустріально і ринково розвинутими країнами) рівень виробництва картонної і гофрокартонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жителя України зараз виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що у 7, 10, 15, 17 раз менший, ніж в Англії, Німеччині, Японії та США відповідно [11, 190].

Плоска і гофрокартонна тара є однією з найпрогресивніших і екологічно чистих видів продукції в таропакувальній галузі. Тара з картону й паперу порівняно з іншими її видами, що виготовляються з деревини і пластмас, має істотні переваги. Передовсім вона дешевша для її виготовлення використовується менше сировини та матеріалів, вона легка, гігієнічна, естетична, зручна у користуванні. Поставка тарних ящиків здійснюється у складеному вигляді, що уможливлює отримання великого економічного ефекту за рахунок ефективного використання транспортних засобів і складських приміщень.

Вага (маса) й собівартість гофрокартонної тари відповідно в 4-5 разів і 1,5 –2,5 раза менші, ніж такі самі показники дерев’яної тари такої самої місткості. Істотною перевагою картонно-паперової тари є також і те, що значна частка її може бути використана як вторинна сировина за продукування нових таропакувальних матеріалів, що забезпечить відповідну економію первинної сировини.

Відкрите акціонерне товариство “Рухівська картонна фабрика” є цілісним майновим комплексом із закінченим виробничим циклом.

Вона входить в корпорацію “Укрпапірвторпром, до якої входять Жидачівським і Рубежанський целюлозно-паперові комбінати, Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, “Дніпроважпапірмаш” ім.. Артема.

ВАТ “Рухівська картонна фабрика” знаходиться в м. Рахів, Закарпатської області, вул.. Хмельницького,70.

Метою діяльності підприємства є:

найбільш повне і якісне задоволення потреб громадян. Підприємств і організацій в продукції, роботах і послугах, що виробляються (надаються) акціонерним товариствам і реалізації на цій основі соціальних і економічних інтересів акціонерів і трудового колективу;

створення конкурентноздатних продукції, робіт, послуг і організації при цьому додаткових робочих місць.

Предметом діяльності є:

виробництво тарного плоского склеєного картону та гофрокартону з подальшою переробкою їх у картонну тару;

виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;

виробництво та реалізації електроенергії;

заготівлі лісу, лісопиляння та виробництво столярних виробів;

металообробка;

випуск виробів з пластмас;

виробництво вапна та хвойних екстрактів;

очистка промислових та господарсько-побутових стічних вод і їх рекуперизація.

Виробнича структура підприємства зображена на рис. 3.

Окрім наведених на рис. 3, на підприємстві функціонують слідуючи підрозділи: компресорно-силова дільниця, бухгалтерія, інженерна служба, адміністрація.

Рис 3.


Характерними рисами виробництва тари є:

висока ступінь неперервності процесу;

тісна залежність між складовими частинами процесу;

відносно невелика тривалість виробничого процесу.

Ці особливості створюються певні умови, з якими необхідно рахуватись.

Особливо це стосується постачанням сировини і матеріалів: силікат-брили, виготовляється Лисичанським склозаводом, полівінілацетата – постачає Черкаське ВО “Азот”; дибутилфталат – Свалявський хімічний завод; фарба флексографська – основний постачальник – завод барвників у м. Ямна, Львівської обл..

Організаційна структура підприємства представлена на Схемі 4.

На підприємстві згідно даних ф. 1-ПВ “Звіт з праці середньо облікова чисельність штатних працівників за 2002 рік становила 360 чол. Середньо облікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості – 26 осіб.

Штат інженерно-технічних і керівних працівників налічує 7 чол. на кінець звітного 2002 року.

Щоб уявити повну картину сучасного стану підприємства ВАТ “Рухівська картонна фабрика, необхідно проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності у їх динаміці (таблиця 2.).

Таблиця 2.1.1.

Основні техніко-економічні показники, тис. грн.

№ п/п

Показники

Од. вим.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

1.

Дохід (виручка) від реалізації (торгів, робіт послуг).

Тис. грн.

4573,0

2463,0

-

2.

Чистий дохід від реалізації

Тис. грн.

3811,0

2053,3

-

3.

Собівартість реалізованої продукції.

Тис. грн.

4264,0

2250,1

-

4.

Обсяг товарної продукції в діючих цінах (без ПДВ)

Тис. грн.

3962,4

3100,3

1442,2

5.

Собівартість товарної продукції

Тис. грн.

3858,0

2955,8

995,6

6.

Валовий збиток

Тис. грн.

-453,0

-196,8

-

7.

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

-2375,0

-299,5

1288,4

8.

Середньо облікова чисельність штатних працівників

Чол.

632

465

360

9.

Середньо облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

Чол.

249

96

26

10.

Фонд оплати праці

Тис. грн.

412,9

277,2

138,1

в т.ч. основної додаткової

Тис. грн.

271,4

93,3

138,1

11.

Відпрацьовано людино-годин працівниками

Людино-годин

447360

127002

24548

12.

Середньомісячна заробітна плата

Тис. грн.

65,3

49,7

32,0

13.

Середньомісячна зарплата (в еквіваленті повної зайнятості)

Тис. грн.

138,2

240,6

442,6

14.

Продуктивність праці

Тис. грн.

6,27

6,67

4,01

15.

Середньорічна вартість основних фондів

Тис. грн.

10630,0

8764,4

4616,0

16.

Середньорічна вартість оборотних засобів

Тис. грн.

1700,0

1349,0

1033,0

17.

Фондовіддача

Тис. грн.

0,37

0,35

0,32

18.

Рентабельність виробництва товарної продукції

%

+32,0

+31,0

+25,5

19.

Чиста рентабельність

%

-

-

16,2

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат