Ќа сайт≥ 11893 реферати!

”се доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додаванн€.
јвторськ≥ права на реферати належать њх авторам.

ќпрацювакнн€ плану використанн€ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ в рекламних ц≥л€х

–еферати > –еклама > ќпрацювакнн€ плану використанн€ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ в рекламних ц≥л€х

–екламодавц≥ або на њх дорученн€ рекламн≥ агенц≥њ використо≠вують бюджет маркетингових комун≥кац≥й у частин≥ витрат на засо≠би масовоњ ≥нформац≥њ, ураховуючи ефективн≥сть цих засоб≥в. ÷≥л≥ рекламуванн€ й бюджетн≥ кошти визначають основн≥ напр€ми роз≠робки плану застосуванн€ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ.

Ќа цьому етап≥ проведенн€ рекламноњ кампан≥њ вир≥шуютьс€ так≥ завданн€:

визначенн€ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, найб≥льш придатних дл€ комун≥кац≥њ з даною ц≥льовою групою;

встановленн€ дл€ кожного з цих засоб≥в критер≥њв роботи з ме≠тою забезпеченн€ згаданоњ комун≥кац≥њ (просторове, к≥льк≥сне та €к≥≠сне охопленн€, часова посл≥довн≥сть, ≥мов≥рн≥сть контакту, частота та розпод≥л контакту, €к≥сть контакту й ц≥на використанн€).

ќсновн≥ види засоб≥в розповсюдженн€ реклами наведено в табл. 7.1. ѓх переваги та недол≥ки визначено заруб≥жними спец≥ал≥с≠тами рекламного б≥знесу.

ѕон€тт€ Ђпресаї включаЇ газети (щоденн≥ та щотижнев≥), жур≠нали, каталоги тощо. ÷е найб≥льш поширений ≥ поки що найб≥льш доступний ≥з засоб≥в реклами в ”крањн≥, переваги €кого визначають≠с€ к≥лькома факторами:

газети ≥ журнали читаЇ значна к≥льк≥сть людей;

газета даЇ змогу швидко донести рекламу до потенц≥йного покупц€;

не т≥льки сама реклама, а й зм≥ни тексту рекламних звернень (коли з'€вл€Їтьс€ новий товар або вир≥шено зам≥нити текст на б≥льш виразний) коштують пор≥вн€но дешево;

коли друковане виданн€ маЇ певний авторитет, в≥н поширю≠Їтьс€ й на рекламу, розм≥щену в цьому виданн≥.

Ќедол≥ками Ї недовгов≥чн≥сть рекламних звернень у газетах ≥ погана €к≥сть друку, що негативно позначаЇтьс€ на загальному вигл€д≥ реклами.

¬иб≥р виданн€ дл€ рекламного зверненн€ залежить в≥д тиражу, рег≥ону розповсюдженн€, характеру виданн€, його вартост≥ та вар≠тост≥ рекламного зверненн€.

“аблиц€ 7.1.

ѕор≥вн€льна характеристика засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ

«ас≥б

ѕереваги

Ќедол≥ки

1

2

3

√азети

√нучк≥сть, своЇчасн≥сть, широке охопленн€ м≥сцевого ринку, ви≠сока ймов≥рн≥сть контракту

 ороткочасн≥сть ≥снуванн€, низь≠ка €к≥сть зображенн€, незначна аудитор≥€ вторинних читач≥в, ве≠лика конкуренц≥€ (р≥зн≥ рекламн≥ зверненн€ в одн≥й газет≥), в≥дсут≠н≥сть спец≥ал≥зац≥њ

“елебаченн€

ѕоЇднанн€ зображенн€, звуку й д≥њ, високий р≥вень привертанн€ уваги, широта охопленн€

¬исока абсолютна варт≥сть, пере≠вантажен≥сть рекламою, миттЇ≠в≥сть рекламного контакту, невелика виб≥рков≥сть

ѕошта

¬иб≥рков≥сть аудитор≥њ, гнучк≥сть, в≥дсутн≥сть конкурент≥в, особист≥сний характер

¬≥дносно висока варт≥сть, необх≥≠дн≥сть залученн€ спец≥ал≥ст≥в

–ад≥о

ћасов≥сть використанн€, висока демограф≥чна виб≥рков≥сть, неве≠лика варт≥сть

ќбмежен≥сть художн≥х засоб≥в (т≥ль≠ки звук), миттЇв≥сть контакту, можлив≥сть перетворенн€ на сво≠Їр≥дне тло дл€ ≥нших пов≥домлень

∆урнали

¬исока географ≥чна ≥ демогра≠ф≥чна виб≥рков≥сть, достов≥рн≥сть, ѕрестижн≥сть, висока €к≥сть в≥д≠творенн€, тривале ≥снуванн€, знач≠на к≥льк≥сть вторинних читач≥в

“ривалий розрив у час≥ м≥ж куп≥≠влею м≥сц€ та по€вою реклами, нееконом≥чн≥сть (доводитьс€ пла≠тити за непотр≥бний тираж), в≥д≠сутн≥сть гарант≥й розм≥щенн€ ре≠клами в престижному м≥сц≥, низь≠ка пер≥одичн≥сть, конкуренц≥€, ви≠сока варт≥сть

«овн≥шн€ реклама

√нучк≥сть, висока частота пов≠торних контакт≥в, невелика вар≠т≥сть, слабка конкуренц≥€

¬≥дсутн≥сть виб≥рковост≥ аудитор≥њ, обмеженн€ творчого характеру

ћагн≥тофон

¬исока ефективн≥сть

«анадто малий час звучанн€, нео≠бх≥дн≥сть участ≥ спец≥ал≥ст≥в

¬≥део-магн≥тофон

—творенн€ достатньо повного у€в≠ленн€ про товар, послугу, ф≥рму, простота сприйн€тт€, необмеже≠н≥сть часом, наочн≥сть, на€вн≥сть творчого елементу

Ќеобх≥дн≥сть залученн€ профес≥≠онал≥в, використанн€ досить до≠рогоњ апаратури, висока варт≥сть в≥деозйомок


ѕерейти на стор≥нку номер: 1  2  3 ¬ерс≥€ дл€ друку¬ерс≥€ дл€ друку   «авантажити реферат«авантажити реферат


–Э–∞—И –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–є web-—Б–∞–є—В , –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ –Ш–≥—А–Њ–≤—Л–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –Њ–љ–ї–∞–є–љ http://casino-ua.info