На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

Реферати > Реклама > Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

Фахівці з реклами на місці продажу товарів всі засоби рекла­ми поділяють на періодичні, прямі, радіотелевізійні та образот­ворчі. Крім того, всі рекламні засоби класифікують як внутрішні та зовнішні, тобто залежно від місця, де за допомогою цих засо­бів відбувається контакт з потенційними покупцями.

Періодична реклама з'являється через певні проміжки часу: щодня, один раз на тиждень, один раз на місяць. Носіями періо­дичної реклами є газети, торгово-інформаційні видання, змішані видання типу довідників, журналів, видань різних організацій, які мають великий тираж і значне поширення.

Пряма реклама (на відміну від інших рекламних засобів) дає змогу звернутися безпосередньо до тих людей, які справді мо­жуть стати покупцями. Незалежно від того, чи надсилають рек­ламні матеріали на певну адресу конкретній людині, чи розно­сять по домівках, чи просто вручають відвідувачам, коли вони входять у торговий заклад, на засоби прямої реклами зверне увагу відносно невелика кількість людей — справді перспекти­вних покупців. Засобами прямої реклами (або прямого марке­тингу) є поштова реклама (листи, вкладені в конверт проспекти, циркуляри-інструкції, поштові листівки з відповідним текстом, каталоги тощо), безпосередня телефонна розмова з можливим клієнтом, змішані засоби (вкладиші в упаковку, написи на упа­ковці, товарні ярлики та етикетки, подарункові сувеніри з рек­ламою торгового закладу, поєднання телевізійних рекламних звернень із закликом замовити товар телефонічно, реклама в Інтернеті тощо).

Радіореклама торгового закладу або товарів, які в ньому ре­алізуються, є найпоширенішим способом повідомлення в тор­гівлі. Радіо є найдемократичнішим засобом зв'язку торгового закладу з покупцями, а радіореклама — дешевою, гнучкою, її легко «вмонтувати» в будь-які інші передачі: концерти, випус­ки новин, спортивні передачі, навіть у прогнози погоди. Відтак радіореклама дуже ефективна, хоч їй властиві й великі недолі­ки: неможливість показати товар, швидке старіння, короткоча­сність тощо. Радіореклама дає значний ефект і за її застосу­вання безпосередньо в торгових закладах (внутрішня мережа трансляції).

Види реклами

Реклам внутрішні

Ні носії зовнішні

Друкована багатотиражна

Листівки, вкладиші, пам'ятки, етикетки, рекламні тексти на упаковці

Рекламні звернення і статті в газетах та журналах, календа­рі, каталоги, рекламні листи, рекламні листівки

Плакатно-графічна (образотворча)

Вивіски, внутрішні плакати, афіші, покажчики стелажні та настінні прейскуранти

Рекламні оголошення, вулич­ні плакати та транспаранти, панно, щити, плакати, афіші на транспорті

Світлова

Світлові вивіски, електронні табло та покажчики

Світлові плакати, панно, еле­ктронні щити, «рядок, що бі­жить»

Кінореклама

Кіноролики в кінотеатрах

Кіноекрани у зовнішніх віт­ринах торгових закладів

Відеореклама

Телевізори у внутрішніх віт­ринах торгових закладів, рек­лама на телебаченні

Телевізори поза торговими закладами

Радіореклама

Радіотрансляційна мережа торгового закладу

Рекламні оголошення та рек­ламні звернення на місцевому або державному каналах ра­діомережі

усна реклама та Інші види Реклами

Консультації працівників тор­гового закладу, консультації спеціалістів, виставки, де­монстрації товарів у дії, пока­зи мод безпосередньо в тор­говому залі, вітрини та інше торгове обладнання

Інформація в середовищі по­купців, виставки та ярмарки, Інтернет, показ мод у спеці­альних залах, реклама на су­венірах тощо

Реклама на місці продажу — це інструмент ефективного спіл­кування торгового підприємства (а дуже часто й виробника това­ру) з клієнтурою. Сприяти цьому мають також обладнання торго­вого залу та його оснащення. До обладнання інформативного ха­рактеру належать схеми із зображенням плану торгового закладу, різні покажчики, інформаційні табло, вивіски різних відділів, сві­тлові табло, транспаранти, плакати. Такі самі функції виконують різні автовідповідачі, довідкові автомати, що поширюють інфор­мацію про технічні дані товарів, а також телевізійні вітрини, еле­ктронні табло, які на бажання покупця можуть підібрати потріб­ний комплект товарів, різні демонстраційні стенди тощо.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат